U, de petitionaris

Nieuws

Laat het ziekenhuispersoneel zichzelf NU vaccineren

Petitionaris Jop Duyvendak vraagt u zijn petitie te ondertekenen:

"Steun Gommers en Kuipers met deze petitie: Laat het ziekenhuispersoneel zichzelf NU vaccineren!"

ziekenhuispersoneelvaccineren.petities.nl

01-01-2021

De Stentor, Deventer Dagblad

Omwonenden ook tegen sloop

Kunstenaars en creatieve beroepen komen in protest tegen de sloop van hun studios op Keizerslanden. De gemeente Deventer wil op de plek van de oude schoolgebouwen rond de Van Hetenstraat nieuwe huizen laten bouwen.

+Lees meer...

Er gaat een petitie rond die tot nu toe ... keer (zie bovenaan deze pagina) is ondertekend. Ze krijgen steun van buurtbewoners. (C, v. Dillen 12-04-21, hier onder redactie van Werkgroep Panta Rhei 13-04-2021)

Nu staan er nog lindebomen, zijn er grasveldjes en werkplekken voor kunstenaars en creatieve beroepen. Maar aan de Van Hetenstraat nummer 59, waar deze creatievelingen werken, moeten de komende jaren woningen gaan verrijzen. Het is onderdeel van het plan van het College van B&W om voor 2035 elfduizend huizen te bouwen in Deventer.

Via een petitie proberen kunstenaars nu te voorkomen dat het Panta Rhei-gebouw gesloopt wordt. Ze geven aan dat ze al hard geraakt zijn door de coronacrisis. Een zoektocht naar een betaalbare, nieuwe plek – als die al voorhanden is in Deventer – kan betekenen dat ze moeten stoppen. Ook omwonenden zien liever niet dat dit gebouw aan de Van Hetenstraat wordt gesloopt.

Onder anderen omwonende Jan Klein ondertekende de petitie. Hij woont pal tegenover dit gebouw. "Ik heb liever dat de kunstenaars er zitten dan dat ik tegen huizen of appartementen moet aankijken. Die mensen moeten ook een werkplek hebben. Ze hebben de ruimte nodig," zegt Klein.

Marèll Talsma zette ook haar handtekening. Zij wil straks niet tegen een ‘hele rij huizen of appartementen aankijken’. "Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ze er nieuw neer gaan zetten. We hebben dit huis vorig jaar gekocht en straks wordt het wel een stuk minder waard."

Als directeur van het Kunstenlab is Mieke Conijn bekend met de zorgen van de kunstenaars en creatieve beroepen die werken aan de Van Hetenstraat in het Panta Rhei-gebouw. "Zeker in deze tijd waar het voor kunstenaars ongelofelijk moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Voor kunstenaars is het gewoon belangrijk dat er voldoende betaalbare ateliers beschikbaar zijn. Dat is niet altijd simpel. Je ziet bovendien vaak dat kunstenaars een tijdelijke plek krijgen en net op het moment dat ze gesetteld zijn, weer moeten verhuizen. Dat gaat gepaard met de nodige tijd, energie en kosten." In Deventer is sowieso weinig plek voor kunstenaars. "Er is een gebrek aan ruimte. Wij houden een wachtlijst bij."

Volgens de gemeente kunnen de kunstenaars en creatieve beroepen naar alternatieve locaties. Ook Conijn weet dat de gemeente al denkt aan andere plekken in bijvoorbeeld Colmschate of op de Vijfhoek. Niet per se een vooruitgang, stelt ze. "Kunstenaars moeten zo steeds iets verder het centrum uit. Dat is niet alleen voor de kunstenaars zelf vervelend, maar je wilt ook dat de cultuur voor de stad behouden blijft."

Lees het hele artikel op: https://www.destentor.nl/deventer/kunstenaars-vrezen-dakloos-bestaan-ook-omwonenden-tegen-sloop-oude-deventer-scholen~a3828bb39/

Overweldigende steun voor de petitie

De steun voor de petitie is overweldigend. In enkele dagen tijd is hij al meer dan 1200 keer ondertekend.

+Lees meer...

Woensdag 14 april 2021 moet de woning ontruimd zijn. De familie protesteert door middel van teksten achter de ramen tegen de ontruiming Van de Gemeente Utrecht is niets vernomen. Er is nog altijd geen alternatieve huisvesting voor het gezin.
De handtekeningen zullen woensdag worden aangeboden aan gemeenteraad en gemeentebestuur.

we worden gehoord!!

We hebben de wethouder Boom gesproken. Hij is bereid het participatieproces wb de bouw in ons groen achter Kalmoes en Hoefblad alsnog aan te vangen, en daarmee het los te zetten van de rest van het Oost West As plan.

+Lees meer...

Daarbij staan álle opties open!! Daarom is het nog belangrijker je te laten horen! deelde link met belanghebbenden, laat de wethouder weten dat we hechten aan het groen in onze wijk, het fietsbruggetje niet kwijt willen en geen verkeerstoename op de woonerven! We zullen gezamelijk met de gemeente een nieuwsbrief opstellen.

Tijdelijk goed nieuws

Stichting Huis te Vraag kan de ruimte van het Huis (tijdelijk) gebruiken om onze plannen te realiseren; zoals een ruimte voor lotgenotenbijeenkomsten over rouw en verlies, ruimte voor de buurt- en een een ruimte voor lezingen en exposities, om de geest van Leon van der Heijden te laten waaien. We zijn er trots op deel te nemen aan de allereerste Week van de Kinderfilosofie.

+Lees meer...

Tegelijkertijd werken we aan een solide lange termijnvisie in het verlengde van deze plannen samen met verschillende mogelijke samenwerkingspartners. Houd in de tussentijd onze agenda in de gaten: www.huistevraag.nl/agenda

De petitie is in behandeling

Kom hier later terug voor nieuws over de petitie of zet een vinkje voor e-mail op de bevestigingspagina van uw ondertekening..

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis.

+Lees meer...

En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Vanavond is de Poort een van de onderwerpen bij de Raadsbijeenkomst

Vanavond (maandag 12 april) is de Poort één van de onderwerpen tijdens Vergadering Raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten, vanaf 20:30u op de agenda. Te volgen via website en Youtube van de gemeente.

+Lees meer...

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/772823/Raadsbijeenkomst

12-04-2021 | Petitie Behoud De Poort

Extra vaccins ziekenhuispersoneel mede door druk NU'91 op kabinet

Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgt versneld extra vaccins.

Bron: Rijksoverheid.nl 10-4-2021

REACTIE PETITIONARIS

Het was wat onverwacht. Zeker na het overleg vorige week met demissionair minister Van Ark van VWS waarin zij aangaf dat zorgprofessionals geen voorrang krijgen op de coronavaccinatie.

+Lees meer...

Toch kwam er afgelopen weekend goed nieuws: er worden extra vaccins beschikbaar gesteld voor zorgprofessionals in de ziekenhuizen. Dit mede door de continue druk die NU'91 heeft opgevoerd bij het kabinet.

Petitie #veiligezorg

Na het teleurstellend verlopen overleg met de minister was de maat vol. De druk op de zorg - en vooral in de ziekenhuizen - is op dit moment weer ontzettend hoog. Door het niet verlenen van voorrang liet het kabinet de zorgprofessionals in de kou staan. Dit was voor NU'91 dan ook de reden om te starten met de petitie #veiligezorg. Hierin wordt verzocht zorgpersoneel voorrang te geven voor een coronavaccinatie. Onze voorzitter Stella Salden gaf vorige week daarover nog het volgende aan: "We roepen de politiek hiermee op om komende week tot andere besluiten te komen. Het is niet verantwoord om langer te wachten nu we in de derde piek zijn beland." De petitie* werd afgelopen weekend door ruim 3500 mensen ondertekend. Wat laat zien dat onze oproep breed gesteund werd.

Extra vaccins

Nu blijkt dat het kabinet toch heeft geluisterd en de druk heeft gevoeld. Er komen versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel dat zich wil laten vaccineren. Het gaat om 35.000 vaccins van Janssen. Voor dit vaccin is er maar één prik nodig. Daarnaast kunnen ziekenhuizen die nog een voorraad AstraZeneca hebben deze voor personeel boven de 60 jaar gebruiken. Nu is ervoor gekozen het prikken met dit vaccin onder de 60 jaar uit voorzorg stop te zetten. Daarbij wordt er in de overige sectoren, waar vertraging is opgelopen door het stoppen van AstraZeneca, nu gekeken naar een alternatief. Daarop blijft NU'91 hameren.

Overige zorgmedewerkers

NU´91 is zich ervan bewust dat er nog steeds zorgprofessionals zijn die vallen onder 'overige zorgmedewerkers'. Zij staan daardoor achteraan in de rij wat betreft een vaccinatie. Ondanks dat ze in hun werk wel met COVID in contact komen en/of een verhoogd risico lopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kraamverzorgenden. Voor deze groepen blijven wij ons hard maken zodat zij ook met voorrang worden gevaccineerd. Dit nemen we weer mee in ons volgende overleg met de minister. Laat het ons vooral weten als jij ergens tegenaan loopt rondom het vaccineren. Ieder signaal is voor ons belangrijk om mee te kunnen nemen.

*Het ondertekenen van de petitie is gestopt. We nemen de handtekeningen in ons volgende overleg met de minister mee om ook de druk op te blijven voeren om de 'overige zorgmedewerkers' met voorrang te vaccineren.