You, the petitioner

Updates

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast. Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail.

2021-09-13

In de Telstar!

Vandaag staan we in de Telstar!

De petitie wordt genoemd door columnist Erik Bevaart en de cartoonist maakte een mooi cartoon over de petitie!

Het flatgebouw in de cartoon vinden we wel érg hoog! Liever betaalbare eensgezinswoningen voor starters die een gezinnetje willen stichten, eventueel met een bescheiden appartementengebouw voor senioren!

Wordt vervolgd..

Permission Machine in het ongelijk gesteld

Een prachtige uitspraak inzake een onredelijke claim voor 3 foto's. Uit het vonnis:

“… de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan: de beheersentiteit verkrijgt haar inkomsten uit licenties die zij opdringt in functie van de aangetroffen inbreuken en exploiteert de auteursrechten niet actief; eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.”

Jammer genoeg in België.

+Read more...

Nederlandse rechters lijken niet te willen zien dat Permission Machine onder dreiging van juridische stappen tarieven afdwingt die veel hoger zijn de bedragen die vrijwillig betaald worden getuige het meest recente vonnis. Overigens wordt in België Permission Machine beschouwd als "beheersentiteit". Dat betekent dat zij erkend zijn als bestrijders en handhavers. Ook krijgen ze subsidie van de Belgische overheid. Ondermeer om hun internationale activiteiten uit te breiden.

Meer over het Belgische vonnis op Scwitch. Mocht het vonnis nog gepubliceerd worden zal ik de link toevoegen.

Teken en deel de petitie om een eind te maken aan de afpersingspraktijken door bedrijven als Permission Machine.

2021-11-17 | Petition Stop onredelijke fotoclaims

1086 handtekeningen overhandigen aan Soester wethouder

Donderdag 18 november bieden we wethouder Aukje Treep, verantwoordelijk voor de omgevingswet, de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ aan. We zijn heel dankbaar voor meer dan 1086 handtekeningen.

De petitie is nog niet gesloten.

+Read more...

Dat doen we op het moment dat de gemeenteraad in de raadsvergadering de omgevingsvisie goedkeurt. Naar verwachting vindt deze beslissing half december plaats.

Blijf ons volgen op Facebook, Twitter en onze website behoudsoesterhoogveen.nl.

2021-11-17 | Petition Behoud het Soester Hoogveen

Aanbieding petitie Steenstraat Steengoed aan gemeenteraad

Woensdag 24 november mogen we de petitie aanbieden aan de gemeenteraad, aanvang 18.45 uur. We krijgen vijf minuten spreektijd en we zullen die tijd gebruiken om de urgentie van ons verzoek nader toe te lichten.

Er zijn momenteel bijna 700 ondertekenaars van de petitie! Dank voor jullie steun en hopelijk kunnen we samen het verschil maken.

Groet van Jan van Wonderen 17 november 2021.

2021-11-17 | Petition Steenstraat steengoed

Aanbieding petitie aan wethouder 13 november 2021

Afgelopen zaterdag, 13 november jl., is de petitie voor een top basketbalveld in Valkenswaard door initiatiefnemers Bastiaan Waterreus, Jaap de Win en voorzitter Marco van Hoeck van Basketbalvereniging Valkenswaard Falcons aangeboden aan Wethouder Geldens van gemeente Valkenswaard. Een belangrijke volgende stap in de realisatie van het basketbalveld!

Een vervolgafspraak met de wethouder is reeds gemaakt.

+Read more...

Dank voor het steunen van deze petitie!

Klik op de link om de aanbieding van de petitie te bekijken.

Drie insprekers bij Raadsvoorstel Bestemmingsplan Landschapspark Middengebied

Aanstaande donderdag 18 november om 21:30 uur zal de Commissie Ruimte de wijziging van de bestemmingsplannen met betrekking tot het Landschapspark en beoogd Speeleiland bespreken en dan haar voorstel aan de Raad doen.

Het centrale Middengebied houdt de gemoederen bezig.

+Read more...

Een relatief klein burgerinitiatief (WIJ) van bezorgde inwoners, wandelaars en natuurliefhebbers is een paar weken geleden deze petitie gestart VOOR het behoud van het laatste stukje ongerept groen in het Middengebied en TEGEN (de bestemmingsplannen van) een speeleiland.

Vrij recent is een tegenpetitie op gang gekomen vóór de aanleg van het Landschapspark met Speeleiland. Dit met behulp van het 'copycatten' van onze argumenten, van veel financiële en redactionele middelen (12.5000 flyers en een redactioneel stuk in De Noordwijker...).

Beide petities willen de Noordwijkse kinderen niets ontzeggen. De insteek is alleen anders:

Petitie tegen (de bestemmingsplannen van) een Speeleiland: Laat ons duidelijk zijn: wij zijn voorstander van een Landschapspark met natuurspeelplaats. Met de wens om zowel het park als de speelplaats zoveel mogelijk in de natuur te integreren en niet het hele gebied overhoop te gooien. Dit gebied is het laatste stukje ongerept groen tussen de twee dorpskernen en zou niet nog verder mogen dichtslibben en verstedelijken.

Dat moet elke Noordwijker die enigszins geniet van flora en fauna toch aan het hart gaan! Al zegt de gemeente (en de andere petitie) dat er geen vos, bosuilen, nachtegalen en vleermuizen meer leven in dit gebied, dat IS NIET WAAR! Maar door de bouw van de nieuwe wijk Duineveld en het zwembad is al een heel stuk van dit Middengebied verloren gegaan en worden dieren en vogels verdreven. Houdt het ergens op?

In de Bestemmingsplannen voor de realisatie van het Landschapspark met Speeleiland worden bestemmingsregels opgenomen die NIETS te maken hebben met de aanleg van een Landschapspark met Speeleiland! Waarom worden lichtmasten tot 12 meter hoogte opgenomen in dit gebied (bestemming Groen…)? Waarom kan er afgeweken worden van de bouwregels door gebouwtjes van 50m2 neer te mogen zetten met een bouwhoogte van 5 meter (Bestemming Groen…)?! Waarom zijn er 10 meter hoge speeltoestellen nodig (Bestemming Recreatie...)?

Wij raden IEDEREEN aan om de wijziging van de bestemmingsregels er eens goed op na te lezen in de Bijlage Bestemmingsplannen - Regels

Drie van onze insprekers zullen donderdag de Commissie Ruimte hopelijk kunnen overtuigen dat hier sprake is van een Ruimtelijke Ordening die niet deugt!

Als het voor iedereen duidelijk is (en gewenst?) dat de ontwikkeling van dit gebied bij een natuurspeelplaats (en een Landschapspark) blijft, zullen zowel kinderen als ouderen, natuurliefhebbers, vogelaars, wandelaars en alle mensen die nu al van dit gebied genieten, met een gerust hart en een blij gemoed de plannen van de gemeente uitgevoerd zien.

Dus gemeente, voorkom vertraging en stop met de gedachte om dit gebied als SPRINGPLANK naar iets anders te gebruiken (getuige de ‘bestemmingsregels’).

Nou dat bedoel ik 1G regel

Nu pas is er 1G regel gekomen, dat is precies wat wij willen iedereen testen, iedereen gelijk geen discriminatie! Deel het massaal AUB..