You, the petitioner

Updates

Koning, neem vaker de trein

De petitionaris van de petitie Koning, neem vaker de trein vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De Koning neemt vaak het vliegtuig. Zo kan hij zelf even piloot ('gastvlieger') zijn en zijn vliegbrevet geldig houden. Deze aparte liefhebberij en bijbehorende uitjes schijnen een half miljoen euro per jaar te kosten. Zijn Koninklijke Trein en wachtkamers op stations blijven ongebruikt."

https://koningintrein.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-07-15

Reactie van de wethouder op de petitie

Op 3 juli 2024 schreef de wethouder een reactie aan de initiatiefnemer van deze petitie: lees de brief: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/14383751/1 De gemeente gaat onderzoek of het toch mogelijk is om de bovenste laag van het wegdek te vervangen door geluidsarm asfalt..

Het gaat om 6 wolven

De beheerder van Den Treek-Henschoten heeft tegenover AD toegegeven dat de wolf vijf jongen heeft. ipv 4.

Update:

De werkelijke omstandigheden rond het incident worden duidelijker. Ik krijg nu informatie binnen dat de vrouw op de grond zat en op haar mobieltje bezig was. De hond zat aan een lijn, maar niet aan de vrouw vast en was enkele tientallen meters verderop aan het graven. Dit gebeuren vond plaats op korte afstand van wildviaduct "Treeker Wissel" in niet voor publiek opengesteld gebied. Vijf wolvenwelpen werden op wildcamera vereeuwigd in de nabijheid hiervan. Om het gebied nu in te gaan met speurhonden lijkt me geen goed plan. Wat zou het fijn zijn als provincie en betrokken niet nader te noemen ecologen open en eerlijk met feiten naar buiten zouden komen. Speculatie, geroddel en achterklap zouden dan tot een minimum beperkt kunnen worden. .

aanbieden petitie aan de gemeenteraad

Voorafgaand aan de raadsvergadering aanstaande woensdag 10 juli, 19.15 uur zal de petitie in ontvangst genomen worden door Burgemeester Han ter Heegde.

De overhandiging zal plaatsvinden voor de ingang van het gemeentehuis.

+Read more...

Zo zal er voldoende ruimte zijn voor alle aanwezigen en geĆÆnteresseerden. U bent ook van harte welkom!

Stapsgewijze afschaffing van de Hondenbelasting!

Afschaffing hondenbelasting in 2026, halvering in 2025.

Bron: nieuwsbladdekaap.nl en Agendapunt 18 raadsvergadering 9-7-24

REACTIE VAN PETITIONARIS

Gisteren is in de Raad het ingediende amendement besproken. Na een korte onderbreking is de uitkomst dat het amendement wordt aangepast.

+Read more...

Er is draagvlak voor een twee-taps raket om de hondenbelasting af te schaffen! Derhalve zal de hondenbelasting gehalveerd worden in 2025 en afgeschaft worden in 2026!

Ik sluit bij deze de petitie en dank u allen voor uw steun.

met vriendelijke groeten,

Pieter Slavenburg

Het voetpad is gerealiseerd

Het is gelukt! Het heeft even geduurd, maar mede door al jullie steun heeft de gemeente ingezien dat een stoep op dit kruispunt noodzakelijk is. We hebben er samen voor gezorgd dat onze wijk nu een stuk veiliger is, bedankt voor al jullie steun!

foto.

Veel steun voor de petitie!

We zijn blij met alle mensen en organisaties die deze petitie steunen. Inmiddels hebben veel politieke (jongeren) partijen de petitie ondertekend, zoals de ChristenUnie, D66, SGP, SP, Volt, CDJA, Dwars, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, JOVD, JSC, PerspectieF en SGP Jongeren.

+Read more...

Ook veel prominenten, BN'ers, universiteiten en NGO's ondertekenden de petitie. Voorafgaan aan Prinsjesdag willen we de petitie overhandigen aan de Kamerleden Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Helpen jullie mee met het delen van deze petitie om nog meer handtekeningen te krijgen? Samen kunnen we echt het verschil maken.

Het is belangrijk om te laten zien dat we opkomen voor het het essentiƫle werk van onze diplomaten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en betrokken vrijwilligers. Juist nu het aantal crises alleen maar toeneemt is samenwerken cruciaal. We willen dat Nederland over de grenzen blijft kijken en blijft investeren in veiligheid stabiliteit en gezondheid wereldwijd. Het is nog niet te laat om het tij te keren. Het hoofdlijnenakkoord wordt door de nieuwe minister uitgewerkt tot regeerakkoord. Spreek je daarom uit voor internationale samenwerking. Samen staan we sterk! Nu en in de toekomst

Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid over de internationale trein

Een adviesorgaan van het ministerie over mobiliteitsbeleid schreef het onderstaande over internationale treinen in het essay 'Keuzen voor het spoor':

"De spoorwegen hebben van oorsprong een sterk nationale focus. Weliswaar zijn er in Nederland al sinds 1856 internationale verbindingen, maar een moeizame afstemming tussen de buurlanden heeft intensief grensoverschrijdend verkeer al sinds het ontstaan van de spoorwegen in de weg gestaan. Verschillen in infrastructuur, materieel, wet- en regelgeving en de afstemming van treinpaden maken het complex om met een trein in meerdere landen te rijden.

+Read more...

Ofwel treinen moeten met verschillende systemen zijn uitgerust, of er moet van locomotief en machinist worden gewisseld. In de afweging van belangen delft het internationale belang in veel gevallen het onderspit. Het verbaast dan ook niet dat internationale treinreizen ver zijn achtergebleven bij het aantal vliegreizen, ondanks de nieuwe HSL-verbindingen. In 2019 namen ongeveer 10 miljoen reizigers een internationale trein: 4 miljoen over lange afstand, 6 miljoen kort grensoverschrijdend. De afgelopen jaren neemt de populariteit van het internationaal treinverkeer weer toe. Toeristen, maar ook bedrijven zoeken vaker naar een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. Toch gaat het nog altijd om een klein deel van de internationale reizigers. Internationale treinreizigers lijken op de binnenlandse treinreizigers. Ze komen vaker dan gemiddeld uit de hoge sociale klassen, zijn jong en wonen zeer sterk stedelijk."

op pagina 8 al

2024-07-08 | Petition Rij de intercity over de grens