U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Stop het verspreiden van het virus

Waarom massaal in de supermarkten??? Graag gedoseerd naar binnen dit wegens besmetting!!! .

19-03-2020 | Petitie Stop het hamsteren

Behoud Woongenot Aalsmeerbaan mede-petitionair

Ook de Aalsmeerse bewonersvereniging BWA schaart zich achter de petitie "Stel voorwaarden aan staatssteun luchtvaart". Er zitten nog meer bewonersverenigingen in de pijplijn, echter dit is een belangrijke groep.

+Lees meer...

Aalsmeer is één van de gemeenten die het zwaarst getroffen wordt door de overlast en vervuiling van Schiphol. Welkom!

Petitie van vijf actiegroepen

De petitie 'Stel voorwaarden aan staatssteun luchtvaart' wordt bij aanvang ondersteund door vier groepen: BTV-Rotterdam, HoogOverijssel, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek en SchipholWatch. Andere groepen of organisaties zijn van harte uitgenodigd ook op te treden als mede-petitionaris.

+Lees meer...

Stuur een mailtje aan info@schipholwatch.nl en we vermelden uw support in een nieuwsbericht bij deze petitie. Uiteraard verwachten we dan wel dat u de petitie actief ondersteunt, bij voorbeeld door deze te delen via bij voorbeeld uw website en sociale media!

Landelijke bloedtest om te zien of in Nederland immuniteit tegen corona ontstaat

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Doel is om te achterhalen lees verder.

Geen verplaatsing tankstation naar De Zumpe

Een meerderheid van de gemeenteraad, inclusief coalitiepartijen D66 en GroenLinks, stemde donderdagavond 5 maart 2020 tegen de verplaatsing van een tankstation naar De Zumpe.

Bronnen: De Gelderlander, 5-3-2020 "Streep door verplaatsing tankstation naar De Zumpe" en Gemeenteraadsvergadering 5-3-2020, agendapunt 5 (video)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Actie gelukt: meld je aan om op de hoogte te blijven van het vervolg

We beseffen dat iedereen nu vooral bezig is met het coronavirus. Wij ook.

+Lees meer...

Maar we willen wel graag onze actie netjes afronden.

En daarom zeggen we: bedankt voor uw hulp! Op 5 maart jongstleden zei de gemeenteraad van Doetinchem NEE tegen de komst van een tankstation met shop, carwash en stofzuigerinstallaties bij natuurgebied de Zumpe. Het was spannend, maar de gemeente is in dit dossier uiteindelijk ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. En daar zijn we, op z'n Achterhoeks, 'onmundig' blij mee en de fracties die gehoor gaven aan onze oproep (D66, PvdA, GroenLinks, SP, Lokaal Belang Doetinchem) zeer erkentelijk voor.

Hoe nu verder?

In de loop van dit jaar willen we dit succes vieren door middel van een gezellige bijeenkomst, bv. een Zumpewandeling en/of -picknick. Ook blijven we de stappen die de gemeente de komende tijd gaat zetten op de voet volgen.

Wilt u daarom eventueel op onze website www.bescherm-de-zumpe.nl uw mailadres achterlaten? Dan kunnen we u op de hoogte houden en t.z.t. uitnodigen voor een Zumpewandeling en/of -picknick.

Nogmaals hartelijk dank, en we houden hopelijk contact!

Namens de werkgroep 'Bescherm de Zumpe'

Gerrit Jan en Jeroen

PS op www.bescherm-de-zumpe.nl vindt u een uitgebreidere reactie op het raadsbesluit en de gevoerde discussie in de gemeenteraad.

EINDE REACTIE

Geen eindexamens in Groot-Brittanië

De Britse minister van onderwijs zei dit vandaag in het parlement. Boris Johnson voegde er later aan toe dat de leerlingen hoe dan ook een kwalificatiebewijs krijgen, maar dat hij nog niet weet hoe en wanneer.

.

Uitstel en mogelijk afstel van Abitur in Duitse deelstaten

De Berliner Morgenpost bericht over uitstel van het Abitur in Beieren, en overleg in Nordrhein-Westfalen over vergelijkbare maatregelen of zelfs afstel. .

Brief aan het college van B&W

Allereerst nogmaals mijn oprechte dank voor uw steun voor mijn petitie! Dat geeft de burger moed, want het verhaal is nog steeds niet afgelopen!

Vandaag is een brief aan het college van B&W van gemeente Epe verzonden. Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

+Lees meer...

Mijn oproep aan u blijft: blijf de berichten van deze petitie zoveel mogelijk delen, want hoe meer mensen er van horen hoe meer mensen hun steun kunnen uitspreken, en alle hulp is meer dan welkom!

Tekst van de brief: Geacht college, Namens een groot deel van de bevolking bericht ik u, dat zij een petitie ondertekend hebben waarin gesteld wordt dat de Kiosk deel moet uitmaken van de plannen over de herinrichting van de Hertenkamp. Ondanks diverse voorstellen mijnerzijds om bij de plannen van de herinrichting betrokken te worden ben ik keer op keer gepasseerd. Bij de planinvulling wil ik graag een betrokken partner worden. Gaarne verzoek ik u met klem namens nu al ruim 2400 sympathisanten een besluit te nemen waarin de plannen voor de kiosk onderdeel gaan uitmaken van het te voeren herinrichtingsplan. Tot nader overleg ben ik graag bereid. Uw nadere besluitvorming afwachtend verblijf ik met de meeste hoogachting.

John van Barneveld