U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Op 7 juli keurde de gemeenteraad het stedebouwkundig plan goed

Afgelopen woensdag 7 juli jongstleden is het stedenbouwkundig plan voor de bouw van De Hem goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is tot nu toe ook weinig rekening gehouden met de weidevogelpolder en de afstand die nodig is om te bouwen.

De fase van het concept bestemmingsplan zal na de vakantie opgestart worden.

+Lees meer...

We hebben besloten om hier juridische bezwaren over in te dienen.

In de afgelopen weken hebben we veel steun en samenwerking gehad van de klimaatcoalitie Fryslan en de Friese milieudefensie en stichting Windmolen De Houn.

De strijd is nog niet gestreden!

100 keer ondertekend!

Wauw! Toch al 100 mensen die zich enorm storen aan al het achterstallige onderhoud! De gemeente heeft het wel al door nu, maar laten we kijken hoe het zich ontwikkeld… .

1800e ondertekenaar

Wat gaat dit bovenverwachting goed mensen. Momenteel zijn we zelfs de 1800e ondertekenaar voorbij met een aantal van 1801.

+Lees meer...

Geweldig om te zien dat zoveel mensen de Galloway's in hun hart hebben gesloten. Toch blijf ik er nog even op hameren: hoe meer ondertekenaars hoe beter. Zelfs een ondertekening uit het buitenland telt (al zal dit minder zwaar tellen als uit de eigen gemeente)... Gun de veehouder zijn ruimte, gun onze wijk hun vertrouwde omgeving die juist door deze veehouder tot stand gebracht wordt, en gun de dieren een leven zoals ze bijna nergens anders kunnen krijgen... Teken de petitie en deel naar hartelust, alleen zo hebben de runderen nog een kans in onze wijk!

Onze petitie heeft succes gehad ! !

Ook dankzij flinke steun van GroenLinks, die een motie indiende toen het nieuwe bomenbeleidsplan een veel te zwakke verbetering voorstelde. Dat plan stelde voor laanbomen: alles om bij minder dan 50% ziek, Voorheen was dat 40%, GL stelde voor 70%, en die motie is aangenomen! Heel erg bedankt, ondertekenaars, we hebben hiermee heel veel bomen gered !! Overigens: de hogere kosten die dit met zich meebrengt zullen deels ook goedgemaakt worden doordat de houtprijs enorm stijgt.

+Lees meer...

Ik denk dat de gemeente daardoor minder geld hoeft te betalen aan de opdrachtnemers die de bomen kappen, zij krijgen er ten slotte per stuk meer voor, nu. Het bericht staat in de Stentor, en wellicht ook in Tubantia: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-gaat-voortaan-minder-rigoureus-bomen-kappen-na-protesten-over-kaalslag~ae0bbae8/

Promotie van de petitie is begonnen

Enkele weken geleden is de petitie gestart en verschillende buurtbewoners zijn inmiddels op de hoogte van het bestaan van dit initiatief. Deze week beginnen we met flyeren in de buurt.

+Lees meer...

Op deze manier hopen we dat buurtbewoners gezamenlijk een mening kunnen vormen over het plan en deze kunnen laten horen!

In verzet tegen vergunningverlening

Het Wetterskip Fryslan heeft afgelopen week twee vergunningaanvragen bij de Gem. Westerkwartier ingediend.

+Lees meer...

Een voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever en een voor de aanleg van twee slibdepots, waaronder die in de Bokkebuurtpolder. We hebben afgelopen week de aanvragen bekeken en zullen in gesprek treden met onze jurist om te kijken op welke manier we ons juridisch kunnen verzetten. Het Wetterskip heeft bijna alleen financiele argumenten om het depot in deze polder neer te leggen. Het bijzondere landschap kun je maar 1 keer vernielen. WIj vinden dat dit niet gebeuren mag. Daarom denken we er over om met een crowdfunding genoeg geld op te halen voor juridische bijstand. Als we met z'n allen een beetje bijdragen, dan wordt het samen genoeg om de strijd te winnen. Wordt vervolgd.

Dank voor al jullie steun! We hebben nu de vergunning en kunnen door!

https://versaandevecht.home.blog/2021/07/08/we-kunnen-door/.

100ste handtekening bereikt!

Ik wil alle voorgaande en toekomstige ondertekenaars alvast bedanken voor jullie inzet!

Vanaf dit weekend zal ik zelf door de wijk rondlopen om visitekaartjes met informatie over hoe je de petitie kan tekenen, om meer handtekeningen te verzamelen.

Zelf ook een steentje bijdragen? Ik zou het erg op prijs stellen als je deze petitie deelt op Facebook, Whatsapp en andere social media kanalen.

.