U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Monitor Implementation 4/7

Following the marking strike suspension on June 7, Casual UvA communicated that such a move was under the condition of closely monitoring the implementation of the new lecturer policy, paying careful attention to how specifics would be taken up across departments.

At this time, while some departments are honouring the policy and implementing it in a way that supports their staff, many are deviating from the spirit of the policy in the interest of expediency and ultimately preserving the status quo.

Early reports reveal that, in various departments, junior lecturers are not being consulted about their contracts, not being invited to participate in a portfolio analysis, are having new contract terms imposed on them rather than in consultation with them, and are experiencing interpretations and enactments of the policy that deviate from its minimum requirements.

Specifically, some departments are disseminating forms in lieu of organising transition interviews, others are continuing to require PhDs for D3 vacancies, eliminating D4s from consideration and denying any potential for promotion.

+Lees meer...

Some evidence supports that management is going so far as to engage with junior lecturers individually to offer contracts that circumvent a D3 position in order to maintain the same D4 pay grade and scope. This behaviour is opaque and predatory and reproduces exploitative and precarious working conditions.

Casual UvA will not stand by means of ostracisation, deceit, and failure to implement the lecturer policy in good faith. Such deviations will not be met without consequence.

We understand that administrative procedures and a cultural shift require due time and process. That said, such infractions of the stipulated policy are increasingly urgent and necessitate mediation from faculty and central-level management. Casual UvA urges faculty and central-level management to intervene and take more active involvement in implementation: whether that be to furnish resources at the faculty level to guide departments in the transition, to involve outside UFO consultants and experts, take precautions on the level of HR concerning social safety and accountability of the policy application, and ultimately clearly communicate the policy and timeline to their respective junior lecturers.

Though the marking strike is suspended, the spirit of action remains—Casual UvA will continue to monitor the implementation and engagement of the policy actively, necessitating that accountability is taken at every opportunity. We will work with management to implement the full potential of the policy to better academia for ourselves, our colleagues, and our students.

In solidarity,

Casual UvA

Strike Suspended 7/6

On April 1, Casual UvA announced a marking strike to demand fairer working conditions for teachers at the UvA, namely for those on temporary contracts. Over 120 teachers from eight departments across the university participated in the action.

+Lees meer...

We were supported in our efforts by numerous stakeholders, including many of our own students, and worked tirelessly towards a resolution with management. Our actions, like those of Casual Academy and 0.7, are aimed at elevating the issue of casualisation on the national agenda and helping bring about local change.

In our discussions with the CvB, FMG Dean, FNWI Dean, and various department management teams, we lobbied for better contract scope, workload transparency, and professional development opportunities, some of which will take immediate effect with the newly released central HR policy. Casual UvA admires the precedence the CvB is aiming to set with these needed changes. Preceding the CAO negotiations, the policy has the potential to improve working conditions for all teachers, especially those on temporary contracts. The central HR policy neither ends casualisation nor resolves all of our concerns, but it represents a step towards bettering our workplace and combating the negative impacts of precarity and overwork on students and teachers.

Thus, in good faith and a spirit of partnership, we have agreed to suspend the marking strike. Block 5 grades will be released as planned, following the standard turnaround times for final assessments and other graded work in consultation with course coordinators.

As a condition of suspending the strike, Casual UvA will closely monitor developments of the policy at various organisational levels, paying careful attention to how specifics are taken up in different departments. We will strengthen our network to ensure the interests of our members are fairly represented. We look forward to working with management to oversee the implementation of the policy.

We would like to congratulate and commend the incredibly brave population of junior teachers who have been on strike for over eight weeks and have helped bring about this change, as well as the volunteer members who run Casual UvA in their own time. Our gratitude also goes to those who supported us in solidarity, colleagues and students alike, including the ASVA and Autonomous Student Struggle.

Casual UvA is here to stay and evolve into a powerful action group, as has been demonstrated throughout the strike. We look forward to working with management to implement the policy and better education for ourselves, our colleagues, and our students.

In solidarity,

Casual UvA

Lotje blijft!

Onze brandbrief voor het tekenen van de petitie voor het behoud van de subsidie voor Lotje is de afgelopen weken breed opgepakt en heeft ervoor gezorgd dat er uit onverwachte hoek hulp is geboden. Stichting Universitas heeft toegezegd Lotje de komende 3 jaar te zullen steunen.

+Lees meer...

Hiermee wordt de continuïteit voor Stichting Lotje in ieder geval voor de komende drie jaar gewaarborgd. Wat zijn wij hier blij mee!

De stichting richt zich op het steunen van veelal meerjarige, substantiële projecten van goededoelenorganisaties (GDO’s) die binnen hun doelstellingen passen: de ontwikkeling van iets wat er nog niet was en waardoor een substantiële donatie bijdraagt aan een betere toekomst. Dit kan zijn op het gebied van medisch onderzoek, hands on- hulp en ondersteuning aan mensen/kinderen en bescherming van dieren.

Deze hulp komt op precies het juiste moment want de gemeente heeft onze subsidieaanvraag voor 2022 helaas definitief afgewezen.

Wij zijn ook iedereen die onze petitie heeft getekend heel erg dankbaar, dit betekent veel voor ons. Ook mede dankzij jullie steun kunnen wij de komende jaren ons werk blijven doen; duizenden kinderen in Den Haag helpen die in schrijnende situaties en verborgen armoede leven. Lotje blijft!

Zondagavond gaat het volkomen en totaal viraal

Het is meer dan hoopgevend, zoveel ondersteuners in zo'n korte tijd, zonder pers aandacht, zonder budget, zonder geschreeuw, maar rustig, goed onderbouwd door de tekstren van het actiecomite, geen geweld of hinder voor wie dan ook. Trots mogen we zijn op de actie, op patienten die nergens hebben geklaagd, op de waardigheid en de positieve energie waarmee we pal staan voor de kernwaarden van ons vak en de bijbehorende verantwoordelijkheden .

+Lees meer...

10.000 supergemotiveerde professionals op het Malieveld. Trots op dit prachtige beroep en strijdbaar om het te beschermen tegen verloedering. Er was gezien de dreiging die uitgaat van andere acties niet of nauwelijks aandacht in de pers , vandaar dat ook deze sobere, geweldloze niet hinderende petitie volkomen en totaal viraal gaat . Een niet te missen signaal uit de grond van vele harten

Zondagochtend ging onze petitie door het dak.

De petitie gaat momenteel viraal met ruim 400 ondersteuners per uur. Dit komt door het delen.

+Lees meer...

https://toegangtothuisarts.petities.nl

Je kunt deze supergoede ontwikkeling volgen door deze pagina na een minuut te verversen, dan zie je een verschil. Ook als je zelf deelt kun je zien of er mensen uit jouw netwerk meedoen en delen. Het kan een heel positief gevoel geven. Blijf echter wel bewegen!! Pas op voor andere zaken die viraal gaan of Nederland plat kunnen leggen. Wij doen met viraal gaan het tegenovergestelde.

Veel steun, bezoek AD en afspraak Burgemeester

Dank voor alle steun van heel veel mensen. Het AD is inmiddels langs geweest voor een interview en er is een afspraak gemaakt met de Burgemeester en wethouder..

Minister Kuipers bleef in de Ministerraad.

We stonden daar met 10.000 zorgprofessionals, Huisartsen, Assistenten, Praktijkondersteuners. Daar draait het om, en de zorg draaide toch door.

+Lees meer...

Zo doen wij dat . Het is ons belang, onze diepe wens, onze roeping, ons doel dat Nederland niet plat gaat, dat hebben we in de afgelopen jaren vaak ten koste van onszelf en onze meest naasten keer op keer bewezen en ook deze keer kon Nederland op ons vertrouwen. Als de Minister, een collega, de Ministerraad niet verlaat om ons toe te spreken, om te zeggen dat wij de ruggengraat van de samenleving zijn, dan is dat teleurstellend, maar moeten wij dat positief interpreteren. Wij hoeven van deze collega niet te horen wat onze waarde is. Minister Ernst Kuipers, onze collega heeft zijn post in de Ministerraad niet verlaten en kan komende tijd keer op keer in het Parlement en in Ministerraad de stem van de zorgverlening laten horen. Met 40.000 ondersteuners kan dat in een door heel Nederland te volgen Kamerdebat. Teken dus en deel vooral, want 40.000 geregistreerde ondersteuners maakt een Kamerdebat over de kernpunten van onze demonstratie verplicht.

BOEREN in Nederland

Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;

2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.

3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.

4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.

5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien.

6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.

8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid.

9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en zijn handelingen hem vergelden.

10 En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.

11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.

12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren.

13 Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en populier, en iepeboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochteren, en uw bruiden bedrijven overspel.

14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.

15 Zo gij, o Israël! wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, en gaat niet op naar Beth-aven, en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft.

16 Want Israël is onbandig, als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden, als een lam in de ruimte.

17 Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.

18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niet dan hoereren; hun schilden (het is een schande!) beminnen het woord: Geeft.

19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.

.

02-07-2022 | Petitie Uit de Europese Unie