U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

Besluit afvalzakken maart

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Wij hebben zojuist contact gehad met de griffier van de gemeenteraad. A.s.

+Lees meer...

donderdag leveren wij de petitie aan met het opgestelde rapport van de meest gehoorde klachten en adviezen die wij van u hebben mogen ontvangen. Wij zullen nog even geduld moeten hebben, gezien het besluit hierover pas 30 maart genomen gaat worden. Wij vragen tijdens deze vergadering spreekrecht aan, om de conclusies uit het rapport te beargumenteren en zo nodig te verdedigen. Mocht u ook uw visie willen geven, geef het dan aan ons door. Dan geven wij dit door aan de griffier en kunt u wellicht ook spreekrecht krijgen.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Al duurt het even voordat er meer bekend word over het besluit dat de raad gaat nemen. Mocht u tussentijds nog vragen hebben of een klacht hebben, m.b.t. afvalstoffenbeleid, kunt u ons altijd mailen; jwcmverduijn@kpnmail.nl en/ of bellen: 06 17 40 74 57 of 06 29 06 78 29.

Johan Verduijn& Cinthia van den Biggelaar

06-02-2017 | Petitie Weg met de oranje afvalzakken

Artikel Den Haag Centraal 26 januari

Onderwerp: Artikel Den Haag Centraal

‘ Bosjes verdienen juist blijvende bescherming ’

Door Jack Verduyn Lunel In een hoofdredactioneel commentaar (DHC 26/1) blijkt Herman Rosenberg het heel goed te begrijpen wanneer Madurodam niet door wil praten met de harde kern van tegenstanders van boskap in de Scheveningse Bosjes. Hij roept zelfs de gemeenteraad op om die uitbreiding van Madurodam ten koste van 7000 m2 duinbos gewoon door te drukken.

+Lees meer...

Verbazingwekkend voor Den Haag Centraal! Maar Madurodam kan helemaal niet dóórpraten met deze groep. Madurodam heeft namelijk nooit met de directomwonenden willen praten. Er is ook nooit huis aan huis gefolderd of via wijkkrantjes opgeroepen om geïnformeerd te worden over de plannen. Madurodam meldt nu dat de omwonenden instemmen, maar de instemmers zijn in werkelijkheid precies dezelfde organisaties die al eerder met de omvangrijkere boskap instemden. Het volgens Rosenberg zo sterk ingekrompen stuk te kappen bos is met 7000 m2 overigens zelfs groter dan de 4200 m2 die vijfentwintig jaar geleden aan de als laatstbedoelde uitbreiding van Madurodam werd opgeofferd. Het lijkt alleen maar sterk ingekrompen, omdat het minder is dan er eerst op hoge toon werd geëist. Maar welke journalist gaat nu uit van de logica dat minder dan vanzelf weinig is, en daarom acceptabel is? Dan weet ik er nog wel een paar. En waarom zou er sowieso iets van dat duinbos af moeten? Een groenbestemming is toch ook een bestemming en is geen reservegebied voor andere bestemmingen. Dat zou de gemeenteraad ook moeten vinden. Het is immers onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Nog amper een maand geleden verplichtte het gemeentebestuur zich ‘om deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te houden’. Daarbij pleitte ook de AVN nog aan de kant die natuurbeschermers past. Het is niet zo dat deze harde kern van tegenstanders van de boskap ‘niets’ zou willen. Die gordel van ecowallen en met groene daken overdekte paviljoens kan zeker gerealiseerd worden. Nu al, en volledig op het huidige terrein van Madurodam. Daarvoor hoeft helemaal geen bos gekapt te worden. Madurodam heeft de mogelijkheid om meerdere duizenden vierkante meters aldus op eigen terrein te realiseren en daarmee tegelijkertijd, op de door de AVN bejubelde manier, te vergroenen. Ook de bestaande gebouwen kunnen effectiever verbouwd en ingericht worden. En dan heb ik het nog niet eens over het grote voorplein als een mogelijk alternatief. Zonder echt gebruik van dat voorplein levert het in totaal wat minder vierkante meters op dan de beoogde aanslag op het duinbos, maar waar is het overtuigende bewijs dat dat onvoldoende zou zijn? Wie heeft de concrete plannen gezien van de attracties die in al die ruimtes gerealiseerd moeten gaan worden, en vooral dat daarvoor precies zoveel extra ruimte nodig is? Ook wat ons betreft mag Madurodam met weersonafhankelijke nieuwe attracties de verhalen van Nederland te vertellen. Hopelijk wel gerelateerd aan wat Madurodam als miniatuurstadje zelf te vertellen heeft, want ons land kent vele andere plaatsen en musea die ook die verhalen kunnen en willen vertellen. En wanneer Madurodam echt de digitaliteit ontdekt, dan weet het ook dat het met bijvoorbeeld virtual en augmented reality overal ter plekke uitgebreide en beeldende verhalen aan die charmante werkelijkheid kan toevoegen. Zelfs zonder extra vierkante meters. Illegaal En ten slotte is ook de gekrompen claim op het duinbos eigenlijk illegaal, althans in strijd met de Wet ruimtelijke ordening. Op 25 april 2013 legde de Haagse gemeenteraad (in een beheersverordening) opnieuw vast, wat hij ook al eerder op 18 februari 1993 (in een bestemmingsplan) had besloten: Madurodam diende volledig binnen de huidige grenzen te blijven, en het duinbos daarachter bleef als park bestemd. Daarbij werd expliciet vermeld: ‘omdat voor de aankomende planperiode van 10 jaar geen ontwikkelingen in het gebied worden verwacht’. Om met Herman Rosenberg te spreken zou het ook de leiding van Madurodam sieren wanneer zij zich eindelijk eens bij dat democratische besluit zou neerleggen. Jack Verduyn Lunel is bewoner van het Wittebrugkwartier en oud-wethouder van Den Haag

06-02-2017 | Petitie Stop Boskap Madurodam

Artikel over petitie op looopings.nl

Looopings heeft aandacht besteed aan deze petitie zie : klik hier voor het artikel

Er wordt daar gevraagd of er niet eerst contact gezocht kon worden met efteling dat is gedaan. Er is brief van 2 kanjjes heen gegaan en een heel kort antwoord terug.

Verkeersgroep Ondiep ondersteunt petitie

De verkeersgroep Ondiep is een samenwerking van verschillende mensen uit de hele wijk Ondiep. Bewoners kijken op wijkniveau naar de (verkeers)plannen van de gemeente Utrecht en proberen positief kritisch mee te denken.

+Lees meer...

De verkeersgroep Ondiep ondersteunt deze petitie van harte, aangezien ook zij constateren dat de veiligheid op de Laan van Chartroise in het geding is. Graag zou de verkeersgroep zien dat de gemeente niet alleen deze laan onder handen neemt, maar ook de straten in het verlengde daarvan, zoals de Omloop en de Ahornstraat. Hiermee wordt de gehele zogeheten stemvork veiliger.

Namens de verkeersgroep Ondiep, Koen Warmink

Experts: voorstel politieke partijen slecht voor Oostrvaardersplassen

In een hoorzitting op woensdagavond 1 februari kwamen 4 experts aan het woord over het voorstel van de twee politieke partijen. Het waren drs.

+Lees meer...

H. (Henk) Luten, dierenarts in de Oostvaardersplassen, prof. dr. Han Olff, lid van de voormalige commissie ICMO 2 over de Oostvaardersplassen, dr. J.T. (Theo) Vulink, voormalig senior adviseur ecologie & innovatie Rijkswaterstaat, prof. dr. J. (Jozef) Keulartz, emeritus bijzonder Hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing. Al deze experts waren het over een ding in ieder geval eens: dit is geen goed voorstel voor de Oostvaardersplassen

poster Lint aan de Kust

Poster .

+Lees meer...

Poster

04-02-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Het moet nu via een mediator opgelost worden

Er wordt nu op verzoek van de Commissie AZM (19 januari 2017) een mediator aangesteld. (bemiddelaar). De Burgermeester stemde hier mee in. Deze bemiddelaar is onafhankelijk en gaat alles onderzoeken en komt met een oplossing waar beide partijen wat aan hebben. De oplossing zal dan ook bindend zijn. Wij willen de commissie bedanken en met name Len van Beesten (IBH) dankzij hem is het een agenda punt geworden op 19 januari. Anders was het 2 maanden geleden al afgelopen als het aan het college van Hellevoetsluis had gelegen.. Ik wil ook iedereen bedanken voor hun steun. De tribune zat weer vol gelukkig anders had het waarschijnlijk anders afgelopen als het aan mevrouw Bakker van D66 had gelegen. Die wilde het agenda punt van de agenda halen? Gelukkig vonden de andere commissieleden dit geen goed plan. En wij uiteraard ook niet.

+Lees meer...

want dat zal zo onrechtvaardig zijn geweest. Nu afwachten of de mediator met een goede oplossing komt waar beide partijen blij van worden. Uiteraard kost het ons altijd veel geld omdat we beide water bij de wijn moeten doen. Wij hopen wel dat de wijn drinkbaar blijft.