U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Update

Ik wil beginnen met het bedanken van iedereen die tot nu toe getekend heeft.

Ik heb een aantal vragen gehad over het feit dat de petitie gericht is aan kerkbestuur.

+Lees meer...

De petitie heb ik niet zozeer gemaakt om iets te bereiken bij het kerkbestuur maar meer om mensen te laten zien dat ze kunnen zijn wie ze zijn en dat er steun voor hen is.

Bij petities.nl moet er altijd een ontvanger worden aangegeven die je moet kiezen uit een lijst met mogelijkheden. Het is echter niet mogelijk om het specifieker te maken of richting een specifieke organisatie te maken.

Ik begrijp dat dit vaag kan zijn of kan laten lijken alsof ik alle kerkbesturen over een kam scheer. Dit is op geen enkel moment mijn bedoeling geweest. Er zijn ook heel veel kerken in Nederland die de gedachtegang van de Nashville verklaring niet goedkeuren en er juist zijn bij de moeilijke momenten die lhbti’ers kunnen hebben.

Deze petitie is puur bedoeld om steun te tonen en te laten zien dat mensen kunnen zijn wie ze zijn.

07-01-2019 | Petitie Anti-Nashville verklaring

Hernieuwde discussie

Wij merken dat de discussie omtrent vuurwerk wederom is opgelaaid en laten de petitie derhalve doorlopen..

07-01-2019 | Petitie Almere Vuurwerkvrij

Heeft u hulp nodig met het digitaal ondertekenen?

Heeft u hulp nodig met het digitaal ondertekenen?

Neemt u gerust tijdens werkdagen contact met ons op.

Dit kan via het nummer: 0645491425

Vergeet niet de link openen die u na het ondertekenen in uw mailbox krijgt. uw dient uw handtekening te bevestigen, per mail..

Stand van zaken Petitie Levensgevaarlijke Kruising Groenlo

Op vrijdag 14 december is de petitie online gegaan en binnen één dag waren er al ruim 1000 ondertekenaars. Uiteindelijk is dit aantal nu gegroeid naar 1750! Tijdens de raadsvergadering van 18 december (dus 4 dagen na de start) kregen we op het laatste moment nog de gelegenheid om de raad toe te spreken over dit onderwerp.

+Lees meer...

Dit vanwege de massale reacties op de petitie. Raadsbreed was er vervolgens overeenstemming over de noodzaak tot actie. Zowel voor de korte termijn alsook voor de lange termijn werden er toezeggingen gedaan. Op 2 januari zaten we vervolgens aan tafel met de wethouder verkeer, Karel Bonsen, en met de verkeersdeskundige van de gemeente. Ook waren op ons verzoek aanwezig: Hans Scheinck namens de SV Grol, Hans Rouwmaat als ondernemer en Edwin Bomers (Marveld). Uw reacties en suggesties die tot 2 januari bij ons zijn binnengekomen via o.a. onze oproep op de Facebook pagina "Petitie onveilige kruising Rabo Groenlo" hebben we gebundeld en overhandigd aan de gemeente en de andere aanwezigen.

De resultaten van het overleg in het kort: De 3 korte termijn maatregelen werden tegen het licht gehouden.

  • De "veilige fietsroute" werd nog niet als veilig gezien door de aanwezigen en biedt zeker geen oplossing. Met name voor de jeugdige fietsers betekent het dat ze dan juist op de drukke momenten over moeten steken op gevaarlijke punten. Zonder extra maatregelen is dit niet wenselijk.

  • De optie om het vrachtverkeer te weren op de kruising wordt verder uitgewerkt samen met de ondernemers: de bedrijven contactfuntionaris en de IKGL (Industriële Kring) worden benaderd voor overleg. De gemeente werd er op aangesproken dat er niet van te voren met hen contact is opgenomen. Het is nu nog te kort door de bocht en te weinig onderbouwd t.o.v. de dagelijkse praktijk. Bestemmings vrachtverkeer kan met deze afsluiting niet uit de voeten.

  • De verkeersregelaars zijn positief ontvangen. We wachten af hoe dit werkt.

Verdere ingebrachte punten:

  • De kruising zal op korte termijn beter verlicht worden

  • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de fietspaden ter plekke te verbreden.

  • De optie van het beter afstellen van de verkeerslichten Winterswijkseweg wordt nogmaals op bestuurlijk niveau bepleit bij Rijkswaterstaat, zodat er minder opstoppingen ontstaan..

  • Met Arriva/provincie Gelderland zal gekeken worden naar het busverkeer van en naar Enschede dat weer over de Laarberg zou kunnen...Dat scheelt al weer de nodige bussen op de kruising. Er werd ook gepleit voor een halte op of nabij De Laarberg.

  • De bewegwijzering van en naar de industrieterreinen zal veel beter kunnen. Dit wordt ook opgepakt (Rijkswaterstaat). Dit alles voor de korte termijn...

  • Het sluip(vracht)verkeer door Zwolle heeft ook de aandacht.

Voor de lange termijn kwamen er ook al wat opties op tafel die in een later stadium verder aandacht krijgen. Het was een goede bijeenkomst, met enerzijds lof aan de wethouder voor zijn daadkracht en anderzijds ook inhoudelijke suggesties en kritische geluiden die zeker serieus genomen werden. De gemeente is nu aan zet. Begin februari is er een vervolgoverleg waarbij de toegezegde maatregelen en acties geëvalueerd worden en er verder wordt gekeken naar de lange termijn. Uw reacties blijven welkom op de Facebook pagina!

Eind deze maand zullen we de petitie aanbieden aan de wethouder.

Met dank voor uw steun en betrokkenheid! Wilma van der Donk, Arjan Hagens, Arjen de Haan

BZD in Vroege Vogels Radio 1

Op 6-01-2019 werd er in de radio-uitzending van Vroege Vogels aandacht gevraagd voor Bescherm de Zeeuwse Delta met een interview met Jan Kollaart en Gert de Groot van Natuurmonumenten. Dat deel van de uitzending is te beluisteren..

Vul al je gegevens in, anders is je ondertekening niet geldig! Klik ook op de link in de vervolgmail!

Misschien is het je opgevallen, maar het aantal ondertekenaars is iets terug gelopen. Dit keer is het niet het tellertje, maar de webmaster is toegekomen aan wat opschonen.

+Lees meer...

De ondertekenaars van mensen van wie de e-mail stuitert en die geen geldige ondertekening hebben geplaatst (alleen naam en woonplaats en verder niets) die heeft de webmaster gewist. Hopelijk kunnen we je via deze weg bereiken om je te vragen om nog eens te ondertekenen (want e-mail komt terug) en de ondertekening zal niet geaccepteerd worden door de Tweede Kamer. Vul dus al je gegevens in en je krijgt dan nog een mail met een link, die je moet aanklikken om je ondertekening definitief te maken. Je gegevens worden na het behalen van de 40.000, als de de geldigheid door het parlement is getoetst is, definitief verwijderd. Als iedereen in zijn/haar geheugen gaat graven om te bedenken met wie ze over dit burgerinitiatief gesproken hebben en die persoon eventueel even bellen om te vragen of ze wel met adres en geboortedatum hebben ondertekend. In geval van twijfel, teken gewoon opnieuw. Duplicering halen we er wel weer uit (voor zover het systeem het zelf al niet opvangt). Het is hét jaar dat we de 40.000 ondertekeningen kunnen halen. Doe je mee? Hartelijk dank voor je medewerking. Elbert Westerbeek

Bewonersbrief aan het College en Raad en vragen van Amersfoort2014

In december heeft het bewonerscomité een brief gestuurd naar het College en de Gemeenteraad.

Sinds maart 2018 heeft de gemeente niets gedaan met de aangenomen motie die zegt dat er een bewonersavond moet komen om over visie, participatie en draagvlak te praten met bewoners. Wethouder Buijtelaar heeft op twitter gezegd dat deze motie er niet meer toe doet, omdat de vergunning van Profin is ingetrokken.

+Lees meer...

Dat kan zijn, maar er wordt door de gemeente wel degelijk gesproken met grondeigenaren en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) over de ontwikkeling van Vathorst-Noord en West, inclusief de zonnevelden. Het is ongelofelijk dat bewoners nu wederom op 1-0 achterstand worden gezet.

Amersfoort2014 heeft hier vragen over gesteld. We wachten de reactie van het College af en stellen u op de hoogte. De bewonersbrief en de vragen van Amersfoort2014 kunt u vinden op de website van de gemeente Amersfoort (amersfoort.nl) . Zoek daarvoor bij bestuursstukken, ingekomen stukken december 2018 en schriftelijke vragen december 2018.

Minister wil Stint in voorjaar weer terug op de weg

van RTL nieuws op 6 december 2018:

"De stint komt in het voorjaar waarschijnlijk weer terug op de weg om kinderen weer van en naar school en kinderopvang te vervoeren. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) noemt het 'wenselijk' om te komen tot een tijdelijke toelating, meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer.

+Lees meer...

De minister komt zo tegemoet aan de wens van de branche en de Tweede Kamer. Zij vroegen om een oplossing, nadat de stint in oktober van de weg werd gehaald. [...] In februari komt ze met uitgewerkte plannen, schrijft ze in de brief."

"[...] Na de tijdelijke terugkeer, volgt aangescherpte wetgeving voor alle 'bijzondere bromfietsen'. De minister wil de toelating van nieuwe 'innovatieve' voertuigen in het vervolg zoveel mogelijk Europees regelen."

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4509011/minister-wil-stint-voorjaar-weer-op-de-weg

04-01-2019 | Petitie De Stint terug op de weg