U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eindspurt

Dag allemaal,

Veel van zijn trouwe klanten hebben de petitie ondertekend. Een klein eindspurtje zou nog net het aantal ondertekenaars over de honderd kunnen liften en daarmee iets meer indruk maken op Gall en Gall.

+Lees meer...

Volkert stopt iets eerder dan we dachten bij Gall en Gall in Tiel, dus we willen het liefst niet wachten tot 1 mei met het aanbieden van de petitie aan het hoofdkantoor. Daarom deze oproep. Help je mee Volkert nog even een extra hart onder de riem te steken? Hij waardeert het zeer!

04-04-2018 | Petitie Wij willen Volkert

In uitvoering

Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld die nu in uitvoering zijn..

Geen bevaarbaar Apeldoorns Kanaal

Op 29 november vergaderde de Commissie ROW van Prov. Staten over de ontwikkelingen rond het Apeldoorns Kanaal.

+Lees meer...

Hierbij diende de Statenbrief van gedeputeerde Josan Meijers van 7 november als basisstuk (zie ook artikel Bevaarbaar Apeldoorns Kanaal lijkt van de baan). In de brief wordt gesteld, dat bevaarbaarheid van het AK vanwege de vermeende hoge kosten niet realiseerbaar is gebleken. (...)

Lees verder op Apeldoornskanaal.com

De doorsteek komt er

De doorsteek komt er gewoon. Er zullen zeker ongelukken gaan gebeuren!.

Geen Huis voor cultuur en geschiedenis

Helaas heeft de gemeenteraad anders besloten..

Nieuwe geldautomaat Elburg

Mede dankzij de online petitie die de SGP organiseerde, en in korte tijd zo’n 250 keer getekend werd, ondernam waarnemend burgemeester Harry Dijksma actie. Op aandringen van Dijksma heeft SNS bank besloten dat in de Elburger Hema een nieuwe geldautomaat gevestigd wordt.

+Lees meer...

De Elburger SGP-ers zijn in hun nopjes (...) Lees verder bij Lokale Omroep Elburg

60-minutenrooster op het Dongemond College

Naast input van het leerlingenpanel hebben onze leerlingen ook via een petitie aangegeven hoe zij hierover denken. We vinden knap dat leerlingen op een mooie en democratische wijze manier hun stem hebben laten horen.

+Lees meer...

Jammer is dat niet alle informatie duidelijk is als je deze petitie leest. Zo staat er niet dat leerlingen in plaats van gemiddeld 32 lesuren maar 27 lesuren krijgen. Ook staat er niet in dat lessen na 16.00 uur straks, net als nu, bijna niet voorkomen en zeker niet in de onderbouw. De petitie is echter wel een signaal dat we zeker zullen betrekken in het overleg de komende maand. Hieronder kort de stand van zaken wat betreft dit jaarritme en dagritme.

Jaarritme Net als nu verdelen we het jaar in periodes. Dat worden drie periodes van dertien weken. In iedere periode zitten lesweken, een toetsweek en activiteitenweken. In de lesweken zijn er vooral de lessen zoals deze zijn geroosterd. Ieder trimester wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens de activiteitenweken is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, werkweken, stages.

Dagritme In de voorstellen voor het dagritme gaan we vooralsnog uit van een aanvangstijd van 8.15 uur en van laatste uur dat uiterlijk tot 17 uur duurt. Een dagritme met daarin ook gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.

Over het jaarritme en het dagritme van een nieuw rooster moeten de definitieve besluiten nog worden genomen. Dat doen we pas nadat we dit met onze medewerkers hebben besproken. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats en zal het nieuwe rooster met de lessentabellen, het jaarritme en dagritme worden gedeeld met onze ouders en leerlingen.

We verwachten dat alles begin maart is afgerond.

Bron: https://www.dongemondcollege.nl

Bethelkerk blijft

Begin juli 2018 verwisselt de Bethelkerk aan de Händellaan van eigenaar. Na twee jaar actie voeren gaat 'Bethel Blijft' de ambitie waar maken het gebouw een wijkfunctie te geven voorontmoeting en activiteiten.

+Lees meer...

Omdat de naam Bethelkerk hier niet meer in past, wordt het gebouw 'omgedoopt' in Amadeus, ontmoeting&activiteiten. Met de nieuwe naam wordt een directe relatie gelegd met de Componistenbuurt en de Mozartlaan waaraan de kerk gelegen is.

Op 2 juli gaat het gebouw van de kerk over van de Protestantsegemeente 's-Gravenhage (PGG) naar BethelBlijft BV en wordt projectontwikkelaar Joris Gribnau de nieuwe eigenaar.

Bron: bethelblijft.nl/