U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

De stichting Sint Jozef is voortaan verantwoordelijk voor het openhouden van de Willibrordkerk

HET ANTWOORD

De gemeente heeft samen met het Nationaal Restauratie Fonds alle mogelijke scenario's getoetst om de exploitatie te verbeteren (meer inkomsten), het bestuur van de stichting te versterken en te zoeken naar een geschikt toekomstig gebruik. Het doel daarbij was het Behoud van het rijksmonument Willibrordkerk inclusief het bijzondere interieur, Actief gebruik en toegankelijkheid van het kerkgebouw en een Optimale financiële uitkomst voor gemeente.

Hieruit bleek het bod van Stichting Sint Jozef het best tegemoet komt aan deze criteria, waarbij de gemeente gezien de omstandigheden het maximale bedrag vergoed krijgt.

+Lees meer...

Deze stichting zorgt dan voor het religieus gebruik van het kerkgebouw, onder de voorwaarde dat de SSJ ook zitting neemt in de eigenaarsstichting (Sint Willibrord Stichting) en dat activiteiten plaatsvinden die passen bij deze geloofsgemeenschap.

Bron: Antwoord van wethouder Kees Geldof in de raadsbrief "Beantwoording schriftelijke raadsvragen" over de Voorjaarsnota 2017 op 29 juni 2017. Zie agendapunt 6.1, vraag 207 van de fractie Stadsbelang (pagina 207) en vraag 321 van de fractie Student en starter (pagina 323).

REACTIE PETITIONARIS

Aan alle ondertekenaars van de petitie,

Einde SCEW In de afgelopen 8 jaar heeft de stichting Culturele Evenementen St Willibrordkerk (SCEW) in Utrecht tal van culturele en educatieve evenementen georganiseerd in de Willibrordkerk. SCEW was een vrijwilligers organisatie, waarin zo’n kleine 90 vrijwilligers met grote betrokkenheid en veel plezier gewerkt hebben. Dit gebeurde om de eigenaar stichting Sint Willibrordus Stichting (SWS) te ondersteunen bij het behoud en beheer van het kerkgebouw. SCEW is met haar activiteiten gestopt per 30 juni 2017.

Nieuw bestuur SWS SWS was het afgelopen jaar in onderhandeling met de gemeente Utrecht over het saneren van een schuld, waarvoor de gemeente garant stond. In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni heeft de raad besloten in te gaan op het bod van de Stichting Sint Jozef. Deze stichting stelde daarbij als voorwaarde dat vertegenwoordigers van de priesterbroederschap Pius X een meerderheid krijgen in het bestuur van de eigenaar stichting van de Willibrordkerk (SWS). Pius X krijgt daarmee de zeggenschap over het monument en wordt feitelijk de eigenaar van het kerkgebouw. 

Pius X heeft aan de stichting Culturele Evenementen St Willibrordkerk (SCEW) laten weten wat volgens hun opvattingen wel en niet mogelijk is aan culturele activiteiten in het kerkgebouw. 

SCEW is tot de conclusie gekomen dat zij haar doelstelling dan niet meer kan waarmaken. Daarmee ontbreekt de bestaansgrond voor de stichting en kan de stichting niet anders doen dan zichzelf opheffen. Daarmee komt een einde aan de vrijwilligersorganisatie die alle culturele activiteiten in de Willibrordkerk organiseerde, zoals de openstelling, de rondleidingen en de concerten.

Een klein overzicht • In de afgelopen 8 jaar waren er vele culturele en educatieve activiteiten in de kerk. • Veel musici maakten gebruik van de kerk voor een uitvoering. Daarnaast organiseerden de vrijwilligers zelf ook concerten. De eigen concerten werden bezocht door 25.600 bezoekers. Dat is 15 maal de grote zaal van Tivoli/Vredenburg vol. • Daarnaast zijn er nog tal van andere concerten geweest, maar ook cd-opnamen, repetities, vergaderingen, en huwelijksvieringen. • Gidsen hebben 204 keer groepen rondgeleid voor totaal zo’n 4.000 belangstellenden. • En iets meer dan 1.400 leerlingen en studenten van diverse onderwijsinstellingen bezochten de kerk in het kader van educatieve vorming. • Tijdens de openingstijden (o.a. Kerken Kijken Utrecht) werden in totaal 130.000 bezoekers ontvangen. Dat is zes keer het stadion Galgenwaard vol.

In de afgelopen jaren hebben de vrijwilligers een geweldige inspanning geleverd voor het openhouden van het gebouw en het beschikbaar stellen voor culturele activiteiten. Aan inkomsten voor exploitatie en onderhoud is op die manier in de afgelopen 8 jaar ruim € 396.000,00 opgebracht. Dat is gemiddeld € 49.500,00 per jaar.

De vrijwilligers zijn er trots op dat zij op deze manier een bijdragen hebben kunnen leveren aan het in stand houden van deze prachtige kerk. Zij hebben met veel plezier u geholpen en kijken met veel genoegen terug op deze jaren. Het is jammer dat onze organisatie haar werk niet kan voortzetten.

Dank aan de ondertekenaars van de petitie In de afgelopen weken heeft SCEW een handtekeningenactie gestart om steun te vinden bij het streven de Willibrordkerk open te houden voor iedereen. We ontvingen 2950 steunbetuigingen. U was een van de ondertekenaars. Namens vrijwilligers en bestuur bedank ik u hartelijk voor uw steun.

Gebruik van de kerk in de toekomst Vanaf 30 juni 2017 zal een nieuwe organisatie namens de priesterbroederschap Pius X culturele activiteiten in de Willibrordkerk organiseren en de kerk openhouden voor bezoek.

Namens de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Culturele Evenementen Sint Willibrordkerk,

EINDE REACTIE

Petitie eindigt.

Goedemiddag,

De inzet die u allen heeft gepleegd door de petitie "Kom net un uus Eintsje fan'e daam" te ondertekenen, heeft vruchten afgeworpen. Meer dan 1200 mensen hebben de moeite genomen om steun te geven aan dit initiatief. De gemeente is teruggekeerd op haar schreden en zal het Eintsje fan'e daam proberen te herstellen en dus niet af te breken.

+Lees meer...

U mag dit succes tot de uwe rekenen. Zonder uw inzet was de sloophamer door de gemeente gehanteerd en was het hokje verdwenen. Het cultureel besef van u als ondertekenaars van de petitie was meer aanwezig dan bij het gemeentebestuur, maar men heeft uiteindelijk uw signaal tot behoud van het hokje begrepen en daarmee is deze petitie-actie een succes geworden. Nog steeds is er geen uitspraak van het gemeentebestuur over onze vraag om te komen tot een petitieloket, hoewel we al 2 maanden wachten op antwoord. Ook wil wethouder van der Pal geen vertegenwoordiging van de initiatiefnemers toelaten tot de miniklankbordgroep die eenzijdig van gemeentezijde is vastgesteld. Iets wat te betreuren is, waar is men bang voor? Met de griffie van de gemeente de Fryske Marren vindt overleg plaats op welke wijze de digitale petitie handtekeningen zullen worden overgedragen aan de gemeenteraad. Per 7 juli jl. is de petitie-ondertekening formeel beëindigd. Dank voor uw steun en hartverwarmende reacties. Het was het waard voor dit initiatief te vechten.

Wietze de Haan

Petition presented to European Parliament

Dear signatories,

The petition "Computerdevices should be sold without pre-installed operating system" has been presented today ( July 9th, 2017) to the European Parliament.

If you want to support the petition, you will have to create an account on the EP portal.

The petition resides (in Dutch) on: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/view/11411

We will keep you informed.

Thanks for your support!.

Handen af van Loenderveense plas heeft een website

Beste mensen, Het begin van onze website is er. Graag nog wat mooie foto's van de plas en van de vogels op de plas.

+Lees meer...

Minimaal 1 MB. email adres stat op de website.

https://handenafvandeloenderveenseplassen.com

Ziektekiemen op rolcontainers

Doordat de rolcontainers waarin luiers, maandverbanden en incontinentiemateriaal gedeponeerd worden maar 1 keer per maand worden geleegd is de kans groter geworden dat ook u besmet raakt met allerlei bacteriën, virussen e.d. Vooral bij warm weer is de kans groter.

+Lees meer...

Heeft u ook vaker last van griepverschijnselen? Gebruik beschermende handschoenen bij het weghalen van uw container van de opstelplaats of was u handen met desinfecterende zeep na het weghalen. Vaak is het zoeken naar uw container en verplaatst u containers. Hierbij raakt u ook containers aan die gevuld zijn geweest met bovenstaande materialen en besmet zijn. Dit is een risico, vooral voor mensen met een verminderde weerstand en ouderen. Ook zwangere vrouwen pas op want het kan risicovol zijn voor uw ongeboren kind

Nieuwe domein naam forward: https://www.NaaktopStraat.nl

Ik heb een nieuwe domein forward aangemaakt om deze petitie makkelijk te vinden. Toets deze site naam in uw URL bar en het gaat direct naar deze petitie: https://www.NaaktopStraat.nl ; I made a domain forward for quick reference, type this into your URL bar and it goes directly to this petition: https://www.NaaktopStraat.nl .

De wet is veranderd, petitie geslaagd.

De wet is veranderd, petitie geslaagd.

Gemeentehuis is afgebroken

Inmiddels is het gemeentehuis afgebroken en er staat een nieuw gebouw voor Cultuur. Het eigenlijke gemeentehuis moet er nog komen.

+Lees meer...

Al met al heeft het heel veel geld gekost. Mooi is het wel, of dat zoveel geld meer nodig was is de vraag. Beloofd was 18 miljoen. Wat heeft het gekost?

Alle ondertekenaars bedankt!

07-07-2017 | Petitie Nieuwgemeentehuisnee