U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Delen!

Geachte stemmer,

Delen wordt zeer gewaardeerd. Als u namelijk wil dat er meer mensen gaan stemmen op deze petitie, zou het handig zijn als u deze pagina zou delen.

Groet, Geert Verlooy.

30-05-2018 | Petitie Treinreis goedkoper maken

De petitie is aangeboden!

Ik heb zojuist per e-mail de petitie aan de Gemeente Stichtse Vecht aangeboden.

Ik heb ook op de website van de gemeente een "Idee voor mijn wijk" ingediend, als kapstok voor de petitie.

Nu kijken hoe het verder gaat lopen..

Schippers en verladers spreken over voortbestaan binnenvaartvloot.

Op 28 mei heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de ASV en verladersorganisatie evofenedex. conclusie: Evofenedex en ASV beraden zich op gezamenlijke stappen ter behoud van de waardevolle binnenvaartvloot

Aanleiding was de ASV-petitie “Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks en CO2 uitstoot”.
Toewerkend naar de datum van de petitie-aanbieding op 26 juni zullen de evofenedex en de ASV daarom het belang van het voortbestaan van een gezonde binnenvaartvloot met een grote diversiteit aan schepen aan de orde stellen.

Ook evofenedex signaleert bij haar leden de problematiek van het verdwijnen van de kleinere binnenvaart. Bovendien worden alle (dus ook grotere) binnenvaartbedrijven met zoveel onnodige (CCR) uitgaven en opdrachten geconfronteerd dat andere noodzakelijke (vergroenings)investeringen niet gedaan kunnen worden.

+Lees meer...

Dat heeft ook effect op het product dat men aan kan bieden aan de verlader.

De verladers en de schippers hebben een gezamenlijk belang in een gezonde binnenvaartsector, dat wordt door beide partijen erkend en daarom zullen beide organisaties zich inzetten om deze sector te ondersteunen waar mogelijk.

Op korte termijn zullen de ASV en evofenedex zich richten op het aan de orde stellen van de CCR regelgeving en de ongewenste effecten daarvan.

Hoe is het gebeurd? Dat Tarzan in beslag is genomen?

Tarzan was, op woensdag 28 september 2017, uit huis gerent, omdat de tussendeur open vloog. Dit was tevens de verjaardag van de vader van Dana.

+Lees meer...

Toen ging hij rondjes rennen, Zag een fietser is een fietser achterna gegaan die jongen van 15 is harder gaan fietsen en Tarzan is harder gaan rennen op een speelse wijze vol enthousiasme en hing aan ze broekspijpen. omstanders hebben gezien dat de jongen zich probeerde af te weren met schoppende bewegingen. Tevens waren er diverse kinderen aan het spelen op het veldje in de buurt, waar hij ook zonder iets te doen voorbij rende. Deze kinderen kennen Tarzan. En begroeten hem eigenlijk bij elke wandeling, als hij samen met zijn baasje buiten loopt. Na dit incident is de politie erbij gekomen en is hij direct in beslag genomen. De politie heeft telefonisch contact opgenomen met justitie, en uiteindelijk was de conclusie dat hij direct in beslag genomen moest worden. De dierenpolitie is er overigens nooit bij aanwezig geweest. De tegenpartij heeft aangifte gedaan.

Daarnaast heeft Dana direct contact opgenomen met de moeder van de desbetreffende jongen, om te vragen hoe het met hem gaat en om haar te laten weten dat het haar heel erg spijt van wat er gebeurd is. Ook heeft Dana laten weten dat zij uiteraard bereid is om een schadevergoeding te betalen. Het contact met de moeder van het slachtoffer was minimaal en bijna onbereikbaar voor Dana. Zij hoorde op een gegeven moment helemaal niets meer van de moeder. Dana heeft een persoonlijke brief aan moeder gestuurd en haar nogmaals uitgelegd dat het haar enorm spijt en het super erg vindt. Ook met daarin de belangstelling en de ongerustheid hoe het nu met haar zoon gaat. Ook heeft ze daarin een voorstel gedaan, om de moeder tevens zoons kennis te laten maken met Tarzan. Hierop heeft zij als reactie gehad dat de desbetreffende jongen dit goed vondt, de moeder had dit met hem besproken. Dana had vrij genomen van haar werk, zodat dit in goede harmonie gedaan kon worden. Maar 1 dag voor de afspraak heeft moeder afgezegd, omdat zij het nog met de pedagoog besproken moest worden. Hierna heeft Dana niets meer van desbetreffende familie vernomen. Alleen in de rechtbank. Tarzan is inmiddels alweer 7 maanden terug bij de eigenaresse ,Tarzan kwam terug bij de 1e rechtszaak met muil korf en aanlijn plicht bij de 2e Rechtszaak wat 2,5 maand later plaats vond, vond de rechter het nog te vroeg om te oordelen maar vond wel dat ziet dat zei er alles aandoet en bij de 3e rechtszaak is Tarzan verbeurd verklaard en willen ze hem nu herplaatsen bij een grootgebied, De eigenaresse is in hoger beroep gegaan

Brief gericht aan Ministerie

23 mei 2018 is er een brief uitgegaan naar Minister Bruno Bruins waarin heel helder een uiteenzetting is gegeven van de historie van ons beroep en de daarbij beargumenteerde onderbouwing van het HBO-niveau. Het HBO-niveau waar we recht op hebben.

+Lees meer...

Omdat we geen uitnodiging hebben ontvangen om deel te mogen uitmaken van de regiegroep Beroepsprofielen, ondanks dat we met 25.000 collega’s zijn die het aangaat, hebben we de Minister verzocht om een afspraak op korte termijn om met hem het dossier persoonlijk te bespreken. We zijn in afwachting van een uitnodiging. We ontvangen van collega’s voorbeelden over “discriminatie” op de werkvloer met betrekking tot functie-inhoud en functie-uitvoering in relatie tot een nu al aangekondigde (onder-)waardering door werkgevers in relatie tot het functieniveau. We hopen niet dat dit een voorbode is van mogelijk toekomstige FWG inschalingen. Om de Minister de ernst van de situatie duidelijk te maken en ter verduidelijking en onderbouwing van onze brief vragen wij jullie deze voorbeelden rechtstreeks naar de Minister te mailen waarbij wij als petitiegroep ckleijn@telfort.nl in cc worden meegenomen. Het mailen aan de Minister gaat via zijn woordvoerder postbusbig2@minvws.nl Binnenkort hebben we weer een overleg met VenVN, we informeren jullie over de uitkomst zo spoedig mogelijk. Mochten jullie vragen hebben of informatie uit jullie werkomgeving, laat het ons weten.

Boer Woldring plant Friese vlag in Groninger land

Veel reacties krijgt boer Woldring op het hijsen van de Friese vlag boven zijn land. Binnenkort komt er een verklarende banner bij.

Een nadere toelichting op de petitie en de eerste reacties

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 22-05-2018. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van 13 juni 2018.

Het CIP (Christelijk Informatie Platform) vraagt een aantal prominenten uit beide kerkverbanden om een reactie. Op een later tijdstip zal ik hierop inhoudelijk reageren.

Gevraagd geef ik een korte toelichting op mijn initiatief op Groot Nieuws Radio.

+Lees meer...

GNR heeft de petitie zelf uit de media opgepikt. In de toelichting probeer ik mijn motivatie zo eenvoudig mogelijk weer te geven om het voor de luisteraar begrijpelijk te houden. Let op: Interview start pas na 1 uur en 13 minuten; duur 5 minuten.

Waarom kerkelijke verdeeldheid leidt tot verdachtmaking bij het niet-christelijke volksdeel, maakt dit stuk HELAAS duidelijk! We kunnen wel over apologetiek spreken, het wordt tijd dat we het praktiseren.

Onderstaand de verwijzing naar de opinie-bijdrage in het Reformatorisch Dagblad van 05-06-2013. Een 'open brief' aan de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van juni 2013

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt.

+Lees meer...

Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018