U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

Reactie politiek Schouwen-Duiveland op het contra-onderzoek Brouwerseiland

Natuurlijk, ze nemen het allemaal in hun overwegingen mee. Maar raadsleden die voor Brouwerseiland waren, blijven voor Brouwerseiland.

+Lees meer...

Daar helpt geen onderzoek meer tegen.

"Wij zijn altijd voor geweest, dus ik zou niet weten wat dit rapport daar aan zou moeten veranderen. En al levert Brouwerseiland maar honderd banen op, zoals de natuurclubs beweren, dat is toch ook al veel?"

Lees hier het hele artikel

14-04-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Een trucje uit de hoge hoed

Een trucje uit de hoge hoed, zo noemt Matthijs Zeelenberg de cijfers waarmee de onderzoeksbureau Twynstra Gudde namens coalitie Bescherm de Kust op de proppen komt. Volgens hem klopt er helemaal niets van.

Klik hier voor het hele artikel.

14-04-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Nieuw licht op Brouwerseiland

PZC.

14-04-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig

De voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland blijken minder rooskleurig uit te vallen dan de projectontwikkelaar eerder naar buiten bracht. Veel aannames zijn van een wel érg zonnige kant bezien.

+Lees meer...

Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op te leveren maar slechts 80. Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen. Bovendien veroorzaakt het plan overaanbod bij commerciële jachthavens. Dit geeft risico’s op exploitatieverlies en op verdringing bij bestaande jachthavens. Dit blijkt uit een contra-expertise op het plan Brouwerseiland uitgevoerd door Twynstra en Gudde in opdracht van de Coalitie ‘Bescherm de kust’. klik hier voor het hele artikel

14-04-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Het gaat goed, het hart is geraakt.

Eén zin was voldoende om de mensen in beweging te krijgen."Sloop van dit sinds mensenheugenis al bestaande gebouw, dient te worden voorkomen." Wat als een signaal naar het gemeentebestuur de Fryske Marren is gestart, heeft de harten van veel mensen in Lemmer en daarbuiten geraakt. Blijf af van het markante gebouwtje op het havenhoofd van Lemmer.

+Lees meer...

De reacties zijn overweldigend, de verbondenheid die spreekt uit de reacties geeft aan dat het men zegt:"Tot hier en niet verder". Het Lemster vuur van vroeger sloeg over in de harten van veel mensen. "Blijf af van dit cultureel erfgoed, gebruik het sloopgeld voor herstel van iets wat zo verbonden is met het dorp Lemmer. Gemeentebestuur luister naar dit signaal. Breng het weer terug in de oude staat. Zaterdag 17.00 uur laten de Lemsters van zich horen, en dat kan maar op 1 plek: " Ut eintsje fan'e daam."

Fietscrossbaan Ruurlo binnen handbereik

De langgekoesterde wens voor een fietscrossbaan in Ruurlo lijkt in vervulling te gaan.

Er is grond beschikbaar en de gemeente Berkelland is bereid om er maximaal vijfduizend euro in te investeren. Initiatiefnemer Wilfred van Westerhuis reageert opgetogen.

+Lees meer...

Hij hoopt dat de baan medio dit jaar in gebruik kan worden genomen.

De fietscrossbaan is voorzien op een braakliggend stuk gemeentelijke grond aan de Nieuwe Weg. Het grondwerk voor de aanleg kan worden gecombineerd met het grondwerk voor de bouw van drie tijdelijke woningen voor vluchtelingen, redeneert de gemeente. Die woningen moeten uiterlijk 1 juli klaar zijn. Daarnaast is de gemeente bereid om maximaal vijfduizend euro aan het initiatief toe te kennen. Dat is volgens Van Westerhuis in principe voldoende voor de aanleg.

Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Van Westerhuis ondernam zeven jaar geleden een vergeefse poging om weer een fietscrossbaan te realiseren. De nieuwe fietscrossbaan aan de Nieuwe Weg wordt zo’n 150 meter lang. Dat is ongeveer de helft van de lengte van een officiële wedstrijdbaan. Van Westerhuis benadrukt dat de nieuwe baan voor iedereen toegankelijk is, en dus niet alleen is voorbehouden aan fietscrossers. ,,Kinderen van vier, vijf jaar oud moeten ook rond kunnen trappen.”

Bron: Fietscrossnieuws.com

14-04-2017 | Petitie BMX fietscrossbaan Ruurlo

Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen

Op 13 april 2017 schreef de staatssecretaris dit antwoord aan de Tweede Kamer.

Geachte Voorzitter,

Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 3 april jl.

+Lees meer...

informeer ik u hierbij over de afspraken die ik met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heb gemaakt over het effect van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: de regeling) op het behoud van zeldzame runderrassen in Nederland.

Het overgrote deel, zo’n 98 procent van de runderen in Nederland, is Holstein Friesian. Slechts 2 procent van de runderen in Nederland is van een ander ras, waaronder zeldzame rassen zoals het Lakenvelder Rund, de Groninger Blaarkop en het Brandrode Rund. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft mij aangegeven dat de regeling negatieve effecten heeft op de instandhouding van zeldzame runderrassen en verzocht om een uitzondering op de toepassing van de regeling voor bedrijven met zeldzame Nederlandse rassen. Omdat ik het van belang vindt dat deze runderrassen in stand worden gehouden, heb ik in overleg met de SZH afspraken gemaakt om de negatieve effecten van de regeling te verminderen.

Zoals op 12 april jl. aan uw Kamer gemeld in de beantwoording van vragen van het lid Geurts heb ik, in overleg met de sector, besloten de regeling op korte termijn te wijzigen en te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan niet- melkproducerende bedrijven zal dan ook geen geldsom worden opgelegd. De regeling blijft van kracht voor de melkproducerende bedrijven.

Deze aangekondigde wijziging van de regeling biedt ook een oplossing voor de niet-melkproducerende bedrijven die runderen van zeldzame rassen houden. Er is een zeer beperkt aantal melkproducerende bedrijven dat alleen melkvee heeft van een zeldzaam ras. Er zijn meer melkproducerende bedrijven met zowel zeldzame melkveerassen als het gebruikelijke melkveeras. Deze bedrijven hebben de keuze in welke dieren zij afvoeren.

In overleg met de SZH heb ik besloten dat aanwas van de zeldzame rassen, namelijk de dieren die na 1 oktober 2016 zijn of worden geboren, wordt vrijgesteld in de regeling. Hiermee wordt de groei van de populatie van deze bijzondere rassen niet door de regeling belemmerd. Dit is een stimulans om zowel de kalveren als de drachtige dieren van deze rassen aan te houden.

Voorwaarde voor het vrijstellen van deze aanwas in de regeling is dat, door samenwerking van de SZH en de stamboeken, de betreffende dieren worden gemerkt in het I&R-systeem.

Het merken van zeldzame rasdieren gebeurt al in het kader van de diercrisesmaatregelen (zogenoemde paraplu-bestand). Hiermee kunnen dieren van zeldzame rassen waar mogelijk worden ontzien in geval van uitbraken van besmettelijke dierziekten.

Voor het op orde brengen van het paraplubestand in het I&R-systeem ten behoeve van de vrijstelling in de regeling fosfaatreductieplan 2017 zal worden bezien hoe de SZH eenmalig financieel kan worden ondersteund.

De voor deze aanpassing benodigde wijziging van de regeling zal worden meegenomen in de wijziging die niet-melkproducerende bedrijven uitzondert van de regeling.

(w.g.)

Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bron: Brief regering, Nummer 2017Z05089, 13 april 2017, M.H.P. van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken: Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’

Toelichting bij een betere IJmeerlijn

De huidige Amsterdamse metrolijnen 50 en 54 vanaf de eindhalte Gein in Zuidoost nog circa 10 KM met een viaduct of tunnel door het Gooische Landschap te laten rijden, en daarna over of naast bestaand treinspoor door naar Almere Buiten en/of Almere Hout of Haven via Almere centrum via de voormalige treinstations. en nog 5 nieuwe nieuwe haltes in Kanaaldijk, Gooilandscheweg, Hakkelaarsbrug en Muiderberg en Almere strand.

Laat Metrolijn 53 vanaf Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost ook nog circa 12 KM doorrijden met een scherpe bocht naar links rijden langs de A9, laat hem tot net voor het treinspoor parallel lopen aan de A9, en dan een scherpe bocht naar rechts langs het treinspoor tot station Weesp (met nog een 2de brug voor de metro over het Amsterdamse Rijnkanaal) en 3 nieuwe haltes bij: de Provinciale Weg, Hogeweyselaan en Station Weesp.

Voor de NS treinen zou er beter ook een nieuw (HSL) spoorlijn moeten komen naast de A6.

+Lees meer...

dan kunnen NS sprinters over het bestaande spoor rijden samen met de metro's, en dan kunnen de Intercity's over het nieuwe spoor langs de A6 rijden zodat de metro's en de NS stoptreinen niet steeds het Intercity-verkeer hinderen. op het trace langs de A6 zouden ook eventueel 3 nieuwe (IC) stations kunnen komen bij Almere Haven (dichtsbij Almere stad/centrum) Almere Buiten-West en Lelystad Oost. Dat zou wel een goede verbetering zijn voor OV in Almere, zonder dat het steeds hindert. Dit zal ook minder risico's hebben.