U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

De Rijdende Popschool in 2017 ook in Stedum en Zeerijp

ANTWOORD

De gemeente Loppersum heeft voor 2017 een subsidie toegekend en daarmee zijn de popscholen voor Stedum en Zeerijp veiliggesteld. Voor 2018 is tevens een aanvraag ingediend en we voorzien een positieve uitkomst hiervan.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De petitie heeft zeker bijgedragen aan een positieve uitkomst, waarvoor dank. .

Streep door bouwplannen appartementencomplex Bosjes van Pex

ANTWOORD

De bouw van een groot nieuw appartementencomplex bij de Bosjes van Pex aan de Daal en Bergselaan in Den Haag, gaat niet door. Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij maandag aan omwonenden meegedeeld.

+Lees meer...

Volgens de wethouder past het gebouw niet meer in de plannen voor de toekomst van Den Haag.

Bron: Omroep West, 10 april 2017

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De actiegroep 'Bloem & Daal Nee' is 'ontzettend blij' dat de bouw van een appartementencomplex bij de Haagse Bosjes van Pex niet doorgaat. 'Ik ben zo blij, ik schoot gewoon vol', reageert Simone Blekemolen van de actiegroep.

Het actiecomité haalde 400 handtekeningen op tegen de bouw van het complex dat negen verdiepingen hoog moest worden.

Bron: Omroep West, 11 april 2017

Uitvoering beleid begraafplaatsen opgeschort

Onlangs is door de gemeenteraad van Urk het nieuwe beleid begraafplaatsen vastgesteld. Er leven bij burgers nog veel vragen en onduidelijkheden over dit gevoelige onderwerp.

+Lees meer...

Hierdoor is onder een deel van de bevolking onrust ontstaan. Naar aanleiding daarvan is de commissie begraafplaatsen* woensdag 17 mei jl. bij elkaar geweest om dit met elkaar te bespreken.

De gemeenteraad heeft, op basis van de signalen uit de samenleving, de commissie begraafplaatsen gevraagd het beleid nogmaals tegen het licht te houden, om te bezien of er aanpassing nodig is en waar de communicatie naar de burgers beter kan. Daartoe zal de commissie een advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Tot die tijd wordt de uitvoering van het nieuwe vastgestelde beleid opgeschort. Burgers die nu al met de gevolgen van het nieuwe beleid te maken hebben gekregen zullen door de gemeente worden uitgenodigd en krijgen voorlichting over wat dit voor hen betekent. Als aanpassing nodig is, zal daartoe een aangepast voorstel naar de gemeenteraad gaan ter vaststelling. Burgers kunnen dan, conform het “reglement van orde", inspreken op dit agendapunt.

  • De commissie begraafplaatsen is een adviescommissie waarin alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Deze commissie heeft unaniem advies uitgebracht met betrekking tot het nieuwe beleid dat vervolgens in de gemeenteraad is vastgesteld. Deze commissie zal weer advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Bron: website gemeente Urk

Het burgerinitiatief is ingediend

Ruim 500 ondertekenaar, waarvan ruim 400 uit Maastricht. Bijna 40 ondertekenaars uit België (het wordt tijd dat in Hasselt een dergelijk initiatief start...).

+Lees meer...

Een ondertekening uit Barcelona, uit Amsterdam, uit Den Haag en Utrecht. Het zijn geen mensen die ik ken. Kennelijk voelden ze zich wel geroepen om te tekenen

Volgende stap

Op 16 mei ben ik bij het participatieplatform Transvaal geweest. Er was een vergadering over opgroeien en spelen in Transvaal.

+Lees meer...

Ik was het enige kind. Ik heb over mijn plan verteld. Er waren wel 20 mensen en ze waren allemaal super enthousiast. We hebben afgesproken dat ik nog meer handtekeningen ga verzamelen. Ik heb er nu al meer dan 40 op papier en 50 op deze website. Ook ga ik nog over mijn plan vertellen in de bestuurscommissie van Oost. En de mensen van het stadsdeel gaan me helpen om ervoor te zorgen dat het plan van de speelbrug in het gebiedsplan van Oost terecht komt. De brug komt er zeker niet dit jaar, maar misschien wel volgend jaar. Ik ga door

Let op: Jumbo heeft omgevingsvergunning aangevraagd

Jumbo wil reclame aan de voorgevels Stadhouderskade 93 en 94 en Tweede Jacob van Campenstraat 131 tot en met 139! zie hier.

Op dit moment kun je nog geen zienswijze indienen, of bezwaar maken. Wat ze precies willen staat nog niet vermeld, vooral de bewoners van de Tweede Jacob van Campen moeten heel erg goed opletten.

+Lees meer...

Het gaat daar om vijf (5!) panden.

Onze vraag is natuurlijk: wat gaat er met die gevels aan de Tweede Jacob van Campenstraat 131-139 gebeuren? En waar komt eigenlijk de ingang? En welke ingang dan?

De officiële tekst luidt: Stadhouderskade 93 A, 1073 AV: voor het aanbrengen van reclame-uitingen aan de voorgevels ter hoogte van de begane grond van de gebouwen Stadhouderskade 93 en 94 en Tweede Jacob van Campenstraat 131 tot en met 139, ingekomen d.d. 4 mei 2017. OLO-nummer 2959035.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Strijd tegen Brouwerseiland is nog niet gestreden.

wereldregio.

21-05-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

In 4 dagen meer dan 1000 steunbetuigingen binnengekomen !

de handtekeningen stromen binnen !

Behalve een digitale zijn we ook een papieren handtekeningenactie gestart (niet iedereen kunnen we via sociale media bereiken). In 2 dagen hebben 8 enthousiaste vrijwilligers meer dan 800 handtekeningen verzameld in Oirschot en in Middelbeers.

+Lees meer...

De zorg voor een bibliotheek leeft !

Zie voor meer nieuws onze homepage : Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot, inclusief het artikel in het ED van vandaag : Op de bres voor Oirschotse bieb