U, de petitionaris

Nieuws

Houd kranten, tijdschriften en boeken betaalbaar voor iedereen

De petitionaris van de petitie Houd kranten, tijdschriften en boeken betaalbaar voor iedereen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Schrap de voorgenomen BTW verhoging op kranten, tijdschriften en boeken om de toegankelijkheid van betrouwbaar nieuws en veelzijdige informatie voor iedereen in Nederland te garanderen. Dit is cruciaal voor het behoud van onze democratie en rechtstaat."

https://betaalbareinformatie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

23-05-2024

Meer informatie

Elke slachtmethode is natuurlijk een lijdensweg voor dieren. Echter is van de rituele onverdoofde slacht door honderden onafhankelijke wetenschappelijke studies bewezen dat dit de meest pijnlijke en stressvolle methode is.

+Lees meer...

Wilt u hier meer over leren? Kijk dan deze informatieve video: klik hier om te kijken.

B & W wijzen aanvraag monumentenstatus af: Heemschut maakt bezwaar

We waren te goed van vertrouwen: op 6 mei jl. wezen B & W alsnog het verzoek van Heemschut af.

+Lees meer...

Hoofdzaak? Geld. Daar is meer over te zeggen. In elk geval: geen besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, geen idee van wat cultuurhistorisch waardevol is. Tegen de mening van 1.200 burgers in, ook nog eens tegen de beoordeling van deskundigen in. Onderzoeksrapport, afwijzing, bezwaarschrift etc. het hele verhaal staat op https://duinzoom8.nl. Kortom: de petitie blijft open!

17-06-2024 | Petitie Behoud Duinzoom 8 in Rockanje

Stand van zaken per 1 juli 2024

Er zijn door 17 omwonenden zienswijzen ingediend over de bouwplannen, inclusief de zienswijze ingediend door de werkgroep WELZENES namens de wijkbewoners.

Er is ook een WOO-verzoek ingediend om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken rond de besluitvorming.

De Gemeente heeft laten weten meer tijd nodig te hebben voor de afhandeling van deze zaken en pas na de zomer een besluit te zullen nemen..

Adhesie

Geachte ondertekenaars,

Adhesie

Het begon in Kamerik waar een vergadering was georganiseerd uit weerstand tegen afplaggen. Een boer en de fractievoorzitter van de SGP, beiden uit de Krimpenerwaard, waren daar als toehoorders.

+Lees meer...

Beiden werden daar innerlijk in beweging gebracht over de maatregel: afplaggen.

De boer sprak zijn organisatie, DWLK, aan. Bij de 2e aankondiging van een informatieavond over “AFPLAGGEN: NOODZAKELIJK..??” was in het bekende huis-aan-huis blad het Kontakt een stelling over afplaggen van de SGP te lezen. Op de informatieavond werd een petitie gestart tegen afplaggen zowel op papier als online. De SGP-fractie van de gemeenteraad ging een motie tegen afplaggen voorbereiden. Op de raadsvergadering was de onderlinge versterking van de inspraken van (boeren) organisaties, de motie en de petitie goed merkbaar; het gevoel van ‘met elkaar’ waar u als ondertekenaar aan heeft bijgedragen. De motie om aanzienlijk minder te gaan afplaggen is aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Afwachten wat de toekomst zal brengen. Dit lijkt ethisch gezien voor de Krimpenerwaard een stap in de goede richting, hopelijk voor alle laagveengebieden. De voorstanders van afplaggen berusten hier echter niet in. De werking van uw ondertekening is al merkbaar. De petitie willen we ter zijner tijd overhandigen aan de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard maar ook richting de provincie Zuid-Holland. De petitie blijft dan voorlopig ook gewoon ondertekenbaar. Hoe meer ondertekeningen, hoe krachtiger de petitie kan overkomen.

Willem Boer, voorzitter DWLK.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de DWLK.

TOP!!!!!!!!!!!!!

Top dat jullie hem hebben ondertekent, complimenten.

Lorin..

Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard

De petitionaris van de petitie Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het voornemen bestaat om binnen de Krimpenerwaard wederom, ten behoeve van het laten ontstaan van zogenaamde nieuwe natuur, tot afplaggen over te gaan. Afplaggen is echter niet het enige middel om het beoogde doel te bereiken.

+Lees meer...

De beschikbare alternatieven verdienen de voorkeur."

https://natuurkrimpenerwaard.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

17-06-2024

Hoorzitting

Beste ondertekenaars van deze petitie,

De Gemeente Amstelveen heeft gereageerd. Zij hebben mij uitgenodigd om morgenochtend via Teams aanwezig te zijn bij een hoorzitting over onze bezwaren.

Ik ben mij daarop aan het voorbereiden maar als jullie nog argumenten willen inbrengen dan ben je van harte welkom.

+Lees meer...

Je mag deze argumenten mailen naar parkeervergunning.amstelveen@gmail.com.

Zodra er meer bekend is, breng ik jullie via deze weg weer op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris