U, de petitionaris

Nieuws

Hoorspel moet terug op de radio

De petitionaris van de petitie Hoorspel moet terug op de radio vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het doek voor het hoorspel lijkt te vallen. Waarom stoppen de omroepen ermee? Geen draagvlak meer, of kost het teveel geld? Wil je graag mooie verhalen horen, fictief of echt gebeurd, aangrijpende verhalen, emotioneel, spannend en amusant, teken dan de petitie! Het hoorspel verdient een nieuw leven."

https://hoorspelopradio.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

28-10-2021

Kindcentrum 't Ven doet toch mee!

Wat een goed nieuws! Zojuist ontvangen wij via de app van school het bericht dat Kindcentrum 't Ven toch zal meedoen aan de scholenoptocht en dat de bovenbouw feest mag gaan vieren in De Kentering.

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie! En speciale dank voor degenen die met de directie op school een gesprek heeft gehad..

GFT Deurne gaat PROVINCIAAL

https://awp.nu/gezond-water-in-een-gezonde-wereld/

De provincie heeft beslist over Attero. Anita Maassen van GFT Deurne gaat nu via de AWP -de Algemene Waterschaps Partij- invloed uitoefenen op die provincie en is verkiesbaar. De AWP gaat voor Schone LUCHT Bodem en Water; LEEFBAARHEiD en is niet politiek gekleurd maar wel deskundig.

+Lees meer...

Provinciale Verkiezingen Maart

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

19 januari, 2023

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties.

+Lees meer...

Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren. Inhoud brief De brief wordt binnen enkele dagen verstuurd aan minister Kuipers. Daarin wijzen we op de schrijnende situaties die zich dagelijks voordoen door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Ook vragen we om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het ministerie van VWS.

Steun verzoek tot referendum over nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur dat nu aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorligt: 85 natuurgebieden raken bescherming kwijt!

Na vaststelling van een nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur door de Gemeenteraad van Amsterdam, raken 85 nu nog beschermde natuurgebieden in de stad deze beschermde status kwijt. Dit zullen nog slechts "bijzondere gebieden" zijn. Van 'bijzondere gebieden' is nog onduidelijk, welke bescherming daarvoor resteert.

+Lees meer...

Dat is in dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog niet vastgelegd! Zo verdwijnt bijv. ook de groene verbindingszone Dijksgracht.

Bovendien worden woningbouw, groen en sport onderling inwisselbaar. Naast natuur gaan ook sportgebieden op de schop. Als de gemeenteraad ermee instemt.

Laat stemgerechtigde Amsterdammers per referendum eerst aan het woord!

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Wilt u dit verzoek ondersteunen? Dat kan hier op de website van de gemeente Amsterdam

In eerste instantie zijn 1000 handtekeningen nodig, die het indieningsverzoek tot het houden van een stadsreferendum ondersteunen.

Maar het heeft haast, voor morgenmiddag 12.00 uur moeten ze binnen zijn!

Helpt u mee, ondertekent u ook? Hartelijk dank!

In het kort: Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

Aanbiedin g petitie

Bericht van de gmeente:

Burgemeester Ton Heerts zal op 26 januari om 18.45 uur uw petitie in ontvangst nemen in de hal van het stadhuis. De koffie staat om 18.30 klaar! Om 19.00 uur begint de vergadering van de raad, dus u heeft 15 minuten om een toelichting te geven op de petitie.

+Lees meer...

Uiteraard nodigen wij ook de leden van het college van B&W, de raadsleden en de fractievertegenwoordigers uit om de aanbieding bij te wonen.

Petitie aanbieding naar de Tweede Kamer

Dinsdag 24 januari om 13.30 bieden wij onze petitie aan de Tweede Kamercommissie van het ministerie van VWS. Inzet is volledige vergoeding van spraakcomputers voor iedereen die dat nodig heeft!.

WEF BIJEENKOMST

Deze organisatie denkt de wereld te besturen en te verbeteren. Als al deze afgevaardigden in hun schooltijd beter hadden opgelet bij de lessen die ze gekregen hebben.

+Lees meer...

Dan zouden ze kunnen weten dat de rijken der aarde meer rekenschap hebben af te leggen en dus ook meer verantwoording hebben wat ze met hun vermogen gedaan hebben. Echter blijkt dat deze mensen nooit genoeg hebben. En alleen maar meer willen. De aarde is geschapen. En Deze aarde zal eens vergaan. Laten al deze afgevaardigden zich eens gaan verdiepen in deze informatie en geschriften die er over de aarde geschreven zijn. Veel wijsheid toegewenst .

19-01-2023 | Petitie Uit de Europese Unie

Wij gaan hard!!

We zijn lekker bezig jongens, hou dit vol! mvg Merijn :).