U, de petitionaris

Nieuws

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Rijksoverheid.nl 17 maart 2020: "Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

+Lees meer...

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage."

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

REACTIE PETITIONARIS

Of deze petitie invloed gehad heeft op het besluit om ook de zzp-er niet in de financiële kou te laten staan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het héél belangrijk is om je te laten horen als een minister dergelijke uitspraken doet en dat hebben we als 179.000 zzp-ers zeker gedaan. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het tekenen en de zzp-ers heel veel succes wensen in de toekomst. Blijf in mogelijkheden denken en niet in beperkingen, gebruik je creatieve ondernemersgeest voor nieuwe kansen die straks gaan komen als het Corona-spook verdwenen is. Gebruik deze tijd nuttig, niet alleen op zakelijk maar ook op persoonlijk gebied. Help je naasten daar waar mogelijk, die karmapunten worden later uitbetaald.

Met vriendelijke groet,

Ronald Klootwijk

Update

Alles gaat snel, heel snel. Het belangrijkste is: een humane oplossing voor hen die als vluchtelingen Nederland binnenkomen of aan de Nederlandse grens verschijnen.

+Lees meer...

Vluchtelingen wegsturen in Ter Apel is geen oplossing, en verergert risico's alleen maar. We moeten nu creatief denken, bijv. door de vluchtelingen in de (inmiddels lege) hotels op te vangen.

Een oplossing met menswaardigheid is natuurlijk essentieel.

Hogeschool Rotterdam schrapt als eerste het BSA

De hogeschool van rotterdam heeft als eerste het BSA geschrapt en zal dus niet nodig zijn om over te kunnen naar het 2e jaar.

Een kleine toelichting

Deze petitie is gestart vanuit deze uitgangspunten:

  • Een gegarandeerd inkomen voor elke Nederlander ten tijde van de economische crisis naar aanleiding van COVID-19. De hoogte hiervan kan bepaald worden door experts.

  • Zoveel mogelijk lasten ontzien bij elke ondernemer (van ZZP tot Multinational), met name loonkosten ontzien.

  • Het basisinkomen kan invulling krijgen als aanvulling op of in het ergste geval als gehele vervanging van loon/uitkering en is van tijdelijke aard (!).

  • Door ondernemers in zwaar geraakte sectoren te ontzien van loonbetalingen hebben zij per direct een minder groot liquiditeitsprobleem.

Heeft u meer vragen? Ziet u betere uitgangspunten? Neem dan zeker contact op met de organisatie achter deze petitie.

Inmiddels volgen de eerste berichten uit zowel regionale als landelijke politiek dat mogelijkheden tot een basisinkomen voor deze tijd worden aangehaald.

Nogmaals dank voor al uw steun voor deze petitie.

+Lees meer...

Laten we (snel) doorzetten naar de 50.000 ondertekeningen om zodoende een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag.

Volg onze petitie!

De petitie gaat ontzettend hard: we zijn pas een paar uur geleden begonnen, maar zitten nu op bijna 1000 ondertekeningen en 300 shares op Facebook. Volg hier de ontwikkelingen van de petitie!.

IX Zon ziet af van zonnepark aan de Holtmaatsdijk/Waterhoekdijk

Het bedrijf IX Renewables, onderdeel IX Zon, constateert dat het niet binnen afzienbare tijd zal lukken om tot overeenstemming te komen over de inrichting van het zonnepark in het landschap. Om die reden zetten zij in op andere projecten en zien zij af van de verdere ontwikkeling van een zonnepark aan de Holtmaatsdijk/Waterhoekdijk.

In reactie daarop sluit de gemeente het dossier.

Bron: correspondentie met IX Zon en gemeente Berkelland

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor het ondertekenen en delen van deze petitie!

Op basis van de vele bezwaren en de gevoerde gesprekken constateert de firma IX Zon ziet zij af van verdere ontwikkeling van het zonnepark op deze locatie.

Dit mooie stukje Haarlo blijft dus behouden! :)

DANK DANK DANK DANK DANK!!!

Samen stonden we blijkbaar toch sterk!

EINDE REACTIE.

Schoolvrij uit voorzorg tegen het coronavirus

Zondagmiddag 15 maart heeft de regering de maatregel aangekondigd dat scholen en horeca sluiten voor twee weken om op die manier de verspreiding van het covd19-virus af te remmen. Zie ook de Rijksoverheid voor aanvullende informatie.

Beurzen wederom diep in het rood

Zojuist zijn de beurzen weer geopend; een nieuw hoofdstuk in het 'Corona-boek'. En het is wederom een vervelend en naar hoofdstuk; de cijfers kleuren rood.

KLM gaat de komende twee maanden vrijwel 'dicht' en vele bedrijven zullen (noodgedwongen moeten) volgen.

+Lees meer...

Buitenlands collega-bedrijf SAS ontslaat - per direct - 10.000 medewerkers. Dat is 90% van haar totale werknemersbestand. Ik hoef u niet te vertellen wat voor dramatische gevolgen dit verder zal hebben.

Laten we dit domino-effect stoppen door een drastische maatregel. Ik verzoek u allen wederom deze petitie te delen met zoveel mogelijk contacten om een duidelijke boodschap richting 'Den Haag' te sturen. Er moet nu iets gebeuren.