U, de petitionaris

Nieuws

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

Petitie van vijf actiegroepen

De petitie 'Stel voorwaarden aan staatssteun luchtvaart' wordt bij aanvang ondersteund door vier groepen: BTV-Rotterdam, HoogOverijssel, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek en SchipholWatch. Andere groepen of organisaties zijn van harte uitgenodigd ook op te treden als mede-petitionaris.

+Lees meer...

Stuur een mailtje aan info@schipholwatch.nl en we vermelden uw support in een nieuwsbericht bij deze petitie. Uiteraard verwachten we dan wel dat u de petitie actief ondersteunt, bij voorbeeld door deze te delen via bij voorbeeld uw website en sociale media!

Landelijke bloedtest om te zien of in Nederland immuniteit tegen corona ontstaat

Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Doel is om te achterhalen lees verder.

Geen verplaatsing tankstation naar De Zumpe

Een meerderheid van de gemeenteraad, inclusief coalitiepartijen D66 en GroenLinks, stemde donderdagavond 5 maart 2020 tegen de verplaatsing van een tankstation naar De Zumpe.

Bronnen: De Gelderlander, 5-3-2020 "Streep door verplaatsing tankstation naar De Zumpe" en Gemeenteraadsvergadering 5-3-2020, agendapunt 5 (video)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Actie gelukt: meld je aan om op de hoogte te blijven van het vervolg

We beseffen dat iedereen nu vooral bezig is met het coronavirus. Wij ook.

+Lees meer...

Maar we willen wel graag onze actie netjes afronden.

En daarom zeggen we: bedankt voor uw hulp! Op 5 maart jongstleden zei de gemeenteraad van Doetinchem NEE tegen de komst van een tankstation met shop, carwash en stofzuigerinstallaties bij natuurgebied de Zumpe. Het was spannend, maar de gemeente is in dit dossier uiteindelijk ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. En daar zijn we, op z'n Achterhoeks, 'onmundig' blij mee en de fracties die gehoor gaven aan onze oproep (D66, PvdA, GroenLinks, SP, Lokaal Belang Doetinchem) zeer erkentelijk voor.

Hoe nu verder?

In de loop van dit jaar willen we dit succes vieren door middel van een gezellige bijeenkomst, bv. een Zumpewandeling en/of -picknick. Ook blijven we de stappen die de gemeente de komende tijd gaat zetten op de voet volgen.

Wilt u daarom eventueel op onze website www.bescherm-de-zumpe.nl uw mailadres achterlaten? Dan kunnen we u op de hoogte houden en t.z.t. uitnodigen voor een Zumpewandeling en/of -picknick.

Nogmaals hartelijk dank, en we houden hopelijk contact!

Namens de werkgroep 'Bescherm de Zumpe'

Gerrit Jan en Jeroen

PS op www.bescherm-de-zumpe.nl vindt u een uitgebreidere reactie op het raadsbesluit en de gevoerde discussie in de gemeenteraad.

EINDE REACTIE

Geen eindexamens in Groot-Brittanië

De Britse minister van onderwijs zei dit vandaag in het parlement. Boris Johnson voegde er later aan toe dat de leerlingen hoe dan ook een kwalificatiebewijs krijgen, maar dat hij nog niet weet hoe en wanneer.

.

Uitstel en mogelijk afstel van Abitur in Duitse deelstaten

De Berliner Morgenpost bericht over uitstel van het Abitur in Beieren, en overleg in Nordrhein-Westfalen over vergelijkbare maatregelen of zelfs afstel. .

Brief aan het college van B&W

Allereerst nogmaals mijn oprechte dank voor uw steun voor mijn petitie! Dat geeft de burger moed, want het verhaal is nog steeds niet afgelopen!

Vandaag is een brief aan het college van B&W van gemeente Epe verzonden. Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

+Lees meer...

Mijn oproep aan u blijft: blijf de berichten van deze petitie zoveel mogelijk delen, want hoe meer mensen er van horen hoe meer mensen hun steun kunnen uitspreken, en alle hulp is meer dan welkom!

Tekst van de brief: Geacht college, Namens een groot deel van de bevolking bericht ik u, dat zij een petitie ondertekend hebben waarin gesteld wordt dat de Kiosk deel moet uitmaken van de plannen over de herinrichting van de Hertenkamp. Ondanks diverse voorstellen mijnerzijds om bij de plannen van de herinrichting betrokken te worden ben ik keer op keer gepasseerd. Bij de planinvulling wil ik graag een betrokken partner worden. Gaarne verzoek ik u met klem namens nu al ruim 2400 sympathisanten een besluit te nemen waarin de plannen voor de kiosk onderdeel gaan uitmaken van het te voeren herinrichtingsplan. Tot nader overleg ben ik graag bereid. Uw nadere besluitvorming afwachtend verblijf ik met de meeste hoogachting.

John van Barneveld

Onderteken de petitie, help de samenleving zodat we SAMEN eten genoeg hebben

Hart van Nederland helpt mij om meer bekendheid te geven en hopelijk komen er restricties, maatregelen en kan iedereen weer boodschappen doen! Denk aan mensen die een minima inkomen hebben, afhankelijk zijn van de voedselbank die niet meer uitgiftes doet en nu ook bot vangen in de supermarkt!! REGERING DOE ER WAT AAN!!!.

18-03-2020 | Petitie Stop het hamsteren

Het eindexamen in Frankrijk