You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

SAVE THE EARTH CONTROL YOUR BIRTH

Stel je voor: de helft minder files en dubbel zo veel ruimte op het strand. Altijd kunnen zitten in het openbaar vervoer en in een pretpark zijn de wachtrijen maar half zo lang.

+Read more...

Zwarte zaterdag behoort tot het verleden en midden in het hoogseizoen nog volop keuze hebben in waar en hoe jij je vakantie doorbrengt. Stel je voor dat flatwoningen niet meer nodig zijn en iedereen de ruimte heeft om vrij te wonen in een ruim huis met eigen grond. Dat iedereen ruimte genoeg heeft om zijn eigen moestuintje of kwekerijtje te hebben of zo veel dieren kan houden als je wilt. Hoe is het als we niet meer zo snel geprikkeld zijn door constante stress, prestatiedruk, overvloedige straling en drukte of herrie om ons heen ? Dat we niet meer hoeven te kiezen tussen natuur of landbouwgrond en dat er gewoon ruimte genoeg is voor allebei. Hoe zou het zijn als de regenwouden weer gewoon groter worden en de helft van de door de mens aangelegde infrastructuur overbodig is geworden en verdwijnt ? Dat er geen overvolle klassen meer zijn op school en iedereen weer de zorg en aandacht kan krijgen die nodig is. Stel je voor dat de oceanen en het milieu steeds schoner worden omdat er steeds minder vervuiling is. Dat de CO2 huishouding in balans is, en we de ozonlaag niet meer aantasten. Dat het drinkwater bijna niet meer gezuiverd hoeft te worden en het negatieve effect van menselijk handelen op het milieu te verwaarlozen is. Hoe zou het zijn als we nog maar zo weinig grondstoffen nodig hebben dat de aarde zijn voorraad aan bodemschatten langzaam bijvult in plaats van leeg laat roven. Dat de aarde zichzelf kan resetten naar de staat waarin die verkeerde vlak voor de industriële revolutie, toen er nog maar zo'n 2 miljard mensen op de hele wereld waren en het grote vervuilen nog niet begonnen was ? Stel je voor dat we alle kennis, comfort en techniek van tegenwoordig en de wil om beter om te zorgen voor de aarde mee zouden kunnen nemen een paar generaties verder in de toekomst en dat we al die tijd blijven inzetten op zorgen voor een betere leefomgeving en een stabiel klimaat ? Dan zouden we allemaal beter af en een stuk gelukkiger zijn, toch ? We zijn al hard op weg om alle door ons zelf veroorzaakte schade, vervuiling en andere ellende op te lossen door het nemen van drastische maatregelen om het klimaat te redden en de opwarming van de aarde af te remmen. Mensen demonstreren massaal voor een beter klimaat in de toekomst en vrijwel iedereen beseft dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen in de strijd tegen vervuiling en uitputting van de aarde. We gebruiken schonere energie, rijden elektrisch en benutten meer en meer de wind, de zon en andere alternatieve energiebronnen. Geweldig, we zijn goed bezig toch ? Helaas gaat alles wat we nu en in de toekomst gaan doen om onze schade te beperken maar bijzonder weinig effect hebben zo lang we niet beseffen dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn op de wereld. En het worden er alleen maar meer. De generatie die nu geboren wordt gaat misschien nog wel meemaken dat de wereldbevolking de 10 miljard gaat aantikken. We zijn bereid vergaande maatregelen te nemen om de natuur te redden maar doen helemaal niets om te voorkomen dat in de toekomst de impact van de mens op aarde nihil wordt. We doen wel braaf maar zorgen ondertussen nog steeds voor alleen maar meer en meer nakomelingen die ook allemaal recht hebben op ruimte, voedsel, schone lucht en drinkbaar water. Als er ergens een plaag is van bijv. sprinkhanen of ratten die alles kaalvreten en vervuilen, dan snapt iedereen het gevaar op de lange termijn en zorgt dat het er niet nog meer worden om te voorkomen dat een bepaald gebied onleefbaar wordt. De mens is de enige soort op aarde die in staat is een andere soort te beheersen of zelfs uit te roeien wanneer dat nodig is om een bepaalt evenwicht te bewaren of wanneer aannemelijk is gemaakt dat het beter is dat een bepaalde andere soort niet de overhand krijgt in bepaalde gebieden. Maar waarom zijn we niet in staat om eens naar ons zelf als soort te kijken en vragen we ons niet eens af hoeveel mensen de aarde eigenlijk dragen kan ? Dat onderwerp is helaas nog steeds taboe en wordt door partijen met commerciële belangen (groei is immers heilig), en ook door religieuze partijen (ons geloof is immers ook heilig) ook fanatiek in de taboesfeer gehouden. Maar is dat nog wel langer verantwoord ? Ik vind van niet ! Economish belang, geloofsovertuiging of persoonlijke idealen zouden deze discussie niet langer meer mogen beheersen. Tot nu toe is met deze sentimenten altijd rekening gehouden maar kijk waar dat ons gebracht heeft. Stel dat de mens (De enige soort op aarde die ook ontwikkeld genoeg is om de planeet te aan te passen naar zijn behoefte aan luxe, comfort en voedselvoorziening) dat de mens beseft dat er een maximum moet zijn aan het aantal exemplaren van de eigen soort en de komende generaties zijn best gaat doen om te zorgen dat er niet steeds maar meer, maar juist minder mensen de wereld gaan bevolken. Als we zouden besluiten dat 1 of 2 kinderen per ouderpaar meer dan genoeg is en een humane, voor iedereen acceptabele manier zouden vinden om dit ook echt als norm te handhaven. Dan zouden er dus over een paar generaties mensen op de wereld wonen die genieten van alles wat we de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld, gebruik maken van alle technologie en technieken die niet alleen nu maar ook nog in de toekomst uitgevonden gaan worden. De volgende generaties zullen meer ruimte hebben, minder roofbouw plegen op onze planeet en kunnen genieten van een zich herstellende aarde waar natuur en evolutie hun gang kunnen blijven gaan omdat de impact van de mens in plaats van bepalend, juist nihil is geworden. Omdat de mens dan minder ruimte nodig heeft voor steden, infrastructuur, industrie, afval, landbouw en recreatie. Omdat de mens dan misschien zo wijs is geweest zichzelf een halt toe te roepen, zich bescheiden op te stellen, en bereid is geweest een taboe bespreekbaar te maken en te doorbreken. Global birth control. Een toekomst met maximaal 4 miljard aardbewoners van de menselijke soort in het jaar 2200 lijkt mij een heel mooi streven. Wat denkt U ? Laten we gaan zoeken naar een breedgedragen humane manier om ervoor te zorgen dat we niet zelf onze eigen ondergang worden.

Ook bij instanties dringt door; het gaat om de verandering van het systeem en om concrete actie. Het oude systeem remt actie

Het gaat om een verandering van ons systeem en om praktische actie. Die twee hangen samen! * As the Peoples’ Summit on Climate, Rights and Human Survival convened in New York last weekend, leaders had a call to action for attendees: bring solutions. * The climate justice movement meeting brought human rights and climate leaders together for one of the most prominent such gathering to date. * The meetings came amid debates over aggressively gutted environmental safeguards by the US, including its withdrawal from the Paris Agreement. Artikel link.

Ook bij diverse instanties dringt het inzicht door; het gaat om concrete actie en de verandering van ons systeem

Het gaat om een verandering van ons systeem en om praktische actie. Die twee hangen samen! * As the Peoples’ Summit on Climate, Rights and Human Survival convened in New York last weekend, leaders had a call to action for attendees: bring solutions. * The climate justice movement meeting brought human rights and climate leaders together for one of the most prominent such gathering to date. * The meetings came amid debates over aggressively gutted environmental safeguards by the US, including its withdrawal from the Paris Agreement. Artikel link.

Update petitie: correctie punt 2

Punt 2 is gelukkig, met dank aan de webmaster van petities.nl, aangepast in deze petitie. Wie al getekend had hoeft niet opnieuw te tekenen, stemmen blijven geldig, hartelijk dank!! Geweldig nieuws en de teller staat al op 271! Ga door met delen en laten we iedereen motiveren voor ECHTE BURGERPARTICIPATIE !!.

Chromebooks jan van brabant college molenstraat

Op het jan van Brabant college koopt iedereen een chromebook die je zelf moet betalen.(best duur) en je krijgt vervolgens een chromebook waar je niets mee kunt je kunt niet eens een app downloaden of iet dergelijks want dat is geblokkeerd en daar ben ik het niet mee eens dus help ons nu deel dit met vrienden..

Het schoolbestuur is in gesprek met ouders

Het schoolbestuur is in gesprek met ouders, daarom is deze petitie nu ingetrokken..

Verslag in Onswijchen.nl van de bijeenkomst met Kernachtig Wijchen op 26 sept jl

https://www.onswijchen.nl/post/extreem-hoge-opkomst-bij-bijeenkomst-handen-af-van-het-wijchens-meer

Extreem hoge opkomst bij bijeenkomst “Handen af van het Wijchens Meer”

Met momenteel 1500 petities organiseerde actiegroep “Handen af van het Wijchens Meer” op donderdagavond 26 september een bijeenkomst met als doel: Kernachtig Wijchen vragen te laten beantwoorden over de plannen over bebouwing aan de oever van het Wijchens Meer. Aanvankelijk zou het bij de bankjes aan het meer (in het verlengde van de Don Emanuelstraat) worden gehouden, maar door het slechte weer werd er uitgeweken naar het uitvaartcentrum Wessels bij Vincent Tromp.

Mevrouw Roos Verhaak van de actiegroep ‘Handen af van het Wijchens Meer’ leidde de avond en Twan Bronckhorst en Wouter van den Boogaard afgevaardigden van Kernachtig Wijchen beantwoorden de vragen en haalden zoveel mogelijk informatie op voor de besluitvorming.

+Read more...

Doelstelling van de avond was dat inwoners hun geluid konden laten horen waarom zij tegen bebouwing aan de oevers van het Wijchens Meer zijn.

Geluiden die vanuit de inwoners kwamen waren:

Historisch uitzicht naar het centrum waaronder Antonius Ambt verdwijnt;

Senioren die straks naar een muur moeten gaan aankijken;

Waarom het Theehuis niet bij het zwembad bouwen daar is voldoende ruimte;

Waarom de inwoners niet in eerder stadium betrokken bij het plan;

Splits het plan in tweeën en laat de oever met rust;

Kunnen projectontwikkelaars na wijziging bestemmingsplan een schadeclaim indienen bij de gemeente;

Wat wilt u dat wij als inwoners doen om Kernachtig Wijchen te laten afzien van het bouwen aan de oevers bij het Wijchens Meer

Vraag van een inwoner was waarom in mei nadat de zienswijze is ingediend niet gelijk de projectontwikkelaars ingeschakeld zijn zodat ze een 2e plan konden ontwikkelen om zo de meeroevers onaangeroerd te kunnen laten, dan waren er nu niet de kosten geweest om het plan te herzien. In het plan zijn geen bepalingen opgenomen hoeveel verdiepingen er gebouwd mogen worden dat staat dus vrij.

Jan Wessels herinnert de politiek eraan dat er ook nog een uitvaartcentrum staat. Velen onder u zullen Sjaak Wessels nog herinneren, zoon Jan heeft het uitvaartcentrum van zijn vader voortgezet en nu al enkele jaren Vincent Tromp. Jan legt uit: “De oever mag bebouwd worden op 3 meter boven het maaiveld bij de Meerdreef. Jan heeft uitgerekend dat het nu momenteel 2 ½ meter lager is en er 5 ½ meter gebouwd mag worden”.

Het waren niet alleen bezwaren die op de avond uitgesproken zijn, ook lof woorden naar Kernachtig Wijchen de grootste partij die er toch maar staat om de inwoners te woord te staan. Twan Bronckhorst fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen: “De boodschap die de inwoners op deze avond geven daar moeten we in de raad over nadenken en meenemen in de ruimte tussen 7 en 24 oktober om de mening te vormen in de commissieraad.

Conclusie van de inwoners vanavond: Bebouwing is niet aanvaardbaar op een mooi historisch stuk dat ga je niet opofferen aan bebouwing.

2019-09-28 | Petition Handen af van het Wijchens Meer

STEL NU DE TELECOM PROVIDERS AANSPRAKELIJK EN CLAIM 2.000,-- PER DAG!

Klik op onderstaande link: Stel nu de telecomproviders aansprakelijk via de Nationele Bond Overheidszaken!

http://www.bondoverheidszaken.nl/5g-aansprakelijkheidstelling-incl.-dagvergoeding.html.

2019-09-27 | Petition Stop 5G