U, de petitionaris

Nieuws

Geneve: Mensen worden ziek van 5G!!

Zwitsers en Duitsers worden ook wakker.

Klik op onderstaande link:

https://youtu.be/1aihQXFXafg

12-10-2019 | Petitie Stop 5G

meer achtergrondinformatie

https://medium.com/@robbertjohnsjollema/50-capaciteit-is-beter-dan-0-houd-de-sportinstellingen-open-d4f8eedb426d.

NU is het tijd om de gemeente te laten weten wat je vindt: Tot 9 april mogelijk

-> Nu is het tijd om de gemeente te laten weten wat je vindt ! <-

Beste buurtbewoners,

De plannen voor Feyenoord-city zijn openbaar gemaakt en zijn te bekijken op [http://www.feyenoord-city.nl] Hier leest u onder andere dat de bouwhoogte inderdaad maximaal 70 meter gaat worden.

Als we allemaal een de gemeente laten weten dat we het hier niet mee eens zijn, dan wordt hier misschien nog wat aangedaan !

Het is NU dus tijd dat zoveel mogelijk mensen aan de gemeente laten weten wat we hiervan vinden. Dit doet u door een brief of email te schrijven naar de gemeente waar in uw mening/zienswijze benoemd.

+Lees meer...

Benoem bijvoorbeeld dat door de geplande hoogbouw er minder zon is, meer schaduw, meer geluidsoverlast, het karakter van de wijk veranderd of wat u er maar van vindt. En verwijs naar deze petitie en het grote aantal ondertekeningen.

Hoe doe je dat? Tot en met 9 april is dit mogelijk.

Per email: naar stadionpark@rotterdam.nl Onder vermelding van: Zienswijze Feyenoord City Uw naam, adres, plaats en uw (digitale) handtekening.

Per post: Onderwerp: Zienswijze Feyenoord City B&W/Bestemmingsplannen t.a.v. directeur van Stadsontwikkeling Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Meer informatie is te vinden op [https://www.stadionpark-rotterdam.nl]

Hoe daarna verder? Meestal duurt het even voor alles een vervolg krijgt. De zienswijzen worden verzamelen en er zal een reactie gemaakt worden. Misschien wordt het plan nog aangepast. Alle stukken gaan daarna naar de gemeenteraad om te bespreken. Soms komt er nog een aparte bijeenkomst. Als we horen hoe het verder gaat informeren we jullie uiteraard weer verder.

Succes en laten we met zijn allen aan de gemeente laten weten wat we ervan vinden !

02-04-2020 | Petitie Stop de hoogbouw op de Veranda

Landelijk Huurders Platform Woonzorg ondersteunt deze petitie !

Sinds vanmiddag is bekend geworden dat het Landelijke Huurders Platform Woonzorg deze petitie van harte ondersteunt. Zij hebben deze petitie doorgestuurd naar alle bij hen bekende Bewonerscommissies van de complexen van Woonzorg van Nederland. Wij roepen die Bewonerscommissies op de link van deze petitie zoveel mogelijk te verspreiden onder hun bewoners en daarbij ook gebruik te maken van de sociale media, zoals b.v. Facebook en Instagram. Bij voorbaat dank voor jullie steun !! .

Voortgangsbericht

Beste petitieondertekenaar,

15 December jongstleden hebben wij u bericht over de stemming van de gemeenteraad van Nuenen over de mobiliteitsmodules. Afgelopen 3 maanden is er van alles gebeurd op mobiliteitsgebied waarin ook onze belangenvereniging een rol heeft gespeeld.

+Lees meer...

Wij vinden het belangrijk u daarover te informeren. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 december is het besluit genomen om de uitvoering van de mobiliteitsmodules goed te keuren behalve module 1 (gemotoriseerd verkeer). Deze module moet ter goedkeuring alsnog worden voorgelegd aan de Raad. Maar wat kunnen we hiervan verwachten? Tot nu toe heeft de wethouder zich zeer volgzaam opgesteld naar Eindhovenregio. Zij heeft niet geluisterd naar de commentaren uit Nuenen zelf ondanks dat de petitie door inmiddels zo'n 659 personen is ondertekend. Zij heeft op geen enkele manier naar de omliggende gemeentes stelling durven nemen dat het zo niet langer kan. Het feit dat Eindhoven amper iets aan de doorstroming gaat doen, is kennelijk geen argument om op te staan en gezamenlijk met Eindhoven richting de omliggende gemeentes en de provincie te wijzen op echte oplossingen. Daarnaast is onverwacht het besluit genomen de Opwettenseweg open te houden voor alle verkeer. Dat heeft ertoe geleid dat medio februari het Actiecomité 'Opwettenseweg Veilig' van zich heeft laten horen (DNK, 19 februari). Dat was ook het moment dat een discussie gestart is over de gevolgen van dit gemeenteraadsbesluit. Belangenvereniging Nuenen Groen heeft gemeend zich in deze discussie te moeten mengen omdat de noodzakelijke nuance er aanvankelijk niet was. Veilig Verkeer Nuenen en de Fietsersbond hebben zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat er maar één oplossing is voor de Opwettenseweg: definitief afsluiten en het verkeer leiden naar A270 via de Geldropsedijk en open te stellen busbanen. Ook de toekomstige ontsluiting van Nuenen West zou via deze route moeten verlopen. Hier was en is de belangenvereniging het niet mee eens. Ons standpunt met argumenten is daarop meerdere keren in de Nuenense kranten aangekaart en toegelicht; zie ook onderstaande links. Ook hebben we een constructieve inbreng gehad in het aandragen van mogelijke oplossingen. Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd. Afgelopen maanden zijn we ook bezig geweest met het verder mobiliseren van personen en wijkverenigingen. Afsluitend: de voorbereidingen van onze Algemene Ledenvergadering zijn in volle gang. Naast het uitnodigen van de leden van onze vereniging zijn ook de petitieondertekenaars hartelijk welkom direct ná het officiële gedeelte. Behoudens de restricties omtrent het Corona-virus proberen we de ledenvergadering te organiseren rond eind juni. We zullen jullie tijdig hierover nader informeren. Met vriendelijke groet. Belangenvereniging Nuenen Groen

Gefeliciteerd! 30.000 handtekeningen tegen 5G! We gaan voor nog veel meer....

Beste ondertekenaar. Ik ben blij met zoveel handtekeningen.

+Lees meer...

Het is goed te merken dat mensen nu thuiszitten en zich, zonder de gewoonlijke werkdruk en stress, eindelijk ook eens wat meer gaan verdiepen in wat er nu werkelijk omgaat in onze wereld.

Dit is te zien aan het aantal handtekeningen. Eerst had ik er voor maanden ca 20 per dag, nu 2000!!…..mensen worden dus (wat) wakker.

Als je daar (de waarheid over veel zaken) zo schoorvoetend achter komt, is dat niet fijn. We noemen dat Red Pilling. Hierbij neem je niet meer de Blue Pill, dit is o.a. de MSM (NOS, NPO, RTL, Volkskrant, AD, Telegraaf enz enz.) NEE, je neemt de Red Pill! en gaat voor het ECHTE nieuws!

Bedankt dat je wakker bent geworden! Kom nu ook in actie en informeer anderen!

Ik wens jullie een fijne en zoveel mogelijk een stralingsvrije dag.

Alfred.

01-04-2020 | Petitie Stop 5G

Interessante docu die een verband legt tussen 5G en Corona!

Klik op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=VNimZoO0vNQ

Fijne dag! Alfred

.

01-04-2020 | Petitie Stop 5G

Mailbox Gemeente Apeldoorn geopend voor reacties over sluiting DHG

Op 19 maart zou de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt praten over de sluiting van De Hoenderloo Groep. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kon deze bijeenkomst niet doorgaan.

+Lees meer...

Ook op korte termijn is het helaas niet mogelijk om deze vergadering opnieuw in te plannen. Toch wil de gemeenteraad graag weten wat er leeft onder de betrokkenen en wat de gevolgen van de sluiting van deze locatie voor u zijn.

De gemeenteraad biedt u daarom de mogelijkheid om uw wensen, bedenkingen en zorgen aan hen kenbaar te maken. Hiervoor is de mailbox DHG@apeldoorn.nl aangemaakt. U kunt hier tot 22 april uw reactie naartoe sturen. Ook is het mogelijk om een filmpje in te sturen via deze mailbox. En u kunt uiteraard ook een brief sturen naar de gemeenteraad via het volgende adres: Gemeente Apeldoorn t.a.v. de Raadsgriffie Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

In het raadsinformatiesysteem is een dossier aangemaakt over De Hoenderloo Groep. Hierin vindt u alle relevante documenten over dit onderwerp. Ook zullen alle brieven, mails en videoboodschappen hier (geanonimiseerd) geplaatst worden. U kunt dit dossier vinden via apeldoorn.parlaeus.nl – Menu – Themadossiers – De Hoenderloo Groep.

De raadsfracties vinden het belangrijk om te horen wat u vindt en kijken dan ook uit naar alle reacties. De gemeenteraad zal het proces rondom de Hoenderloo Groep verder zorgvuldig blijven volgen en zodra de gelegenheid zich weer aandient er in het openbaar over te spreken.

Wij ( initiatiefnemers van de petitie) roepen iedereen dan ook op om gebruik te maken van dit democratische recht! Wij gaan dit zeker doen!!! Je kunt je reacties tot uiterlijk 22 april naar de Gemeente Apeldoorn sturen.

Einddatum

Let op: de einddatum van deze petitie is 21 april 2020 zodat wij de petitie nog voor 1 mei 2020 aan Woonzorg kunnen aanbieden ! Teken daarom snel en maak de petitie bekend bij al u mede-huurders/bewoners. Dank u wel !!.