You, the petitioner

Updates

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-05-18

Challengeday petitie haalt binnen 3 uur eerste 100 handtekeningen op

De petitie Challenge Day verplicht op alle middelbare scholen heeft in zijn eerste 3 uur dat hij te tekenen is al meer dan 100 handtekeningen opgehaald. Voor een burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Nog een lange weg te gaan voordat ieder kind het recht krijgt op begrip en respect.  Steun deze strijd tegen het pesten en teken de petitie op http://challengeday.petities.nl.

Deze petitie nu ook op startkabel

Sinds enige tijd staat deze petitie ook op de loterijenpagina van Startkabel. U vindt de verwijzing in de groep "Algemene Loterijen Informatie" die rechts bovenaan staat..

Laatste persbericht van Hoogheemraadschap over dijk in Hoorn

Minister Leers plaatst Hoogeveens gezin João na 10 jaar in uitzetcentrum!

Vader na psychose met spoed opgenomen in gesloten inrichting GGZ Minister Leers heeft afgelopen donderdag het Hoogeveense gezin João een aanzegging gedaan zich vandaag te moeten melden in het uitzetcentrum in Ter Apel. Het gezin is nog in afwachting van het door hun ingestelde beroep tegen de afwijzing van een verzoek om medische behandeling van de vader.

+Read more...

Het betreft Fernando João. Hij is een getraumatiseerd kindsoldaat uit Angola. Hij woont met zijn gezin (vrouw en 3 kinderen) sinds 2001 in Nederland. Hij staat voor zijn posttraumatische stresstoornis (PTSS) onder behandeling van een psychiater van de GGZ in Beilen en is afhankelijk van medicatie om te blijven functioneren. De mededeling van de minister is volkomen onverwacht gekomen. Niemand had dit bericht verwacht. Fernando heeft hierdoor een enorme terugval gekregen waardoor hij vrijdagmorgen in een psychose terecht is gekomen. Na tussenkomst van het crisisteam van de GGZ is hij wederom noodgedwongen opgenomen in een gesloten inrichting. Het gezin João dreigt de dupe te worden van de handelswijze van de IND. Het TV programma ZEMBLA (VARA) stelde op 22 januari 2011 in de documentaire “ziek en uitgezet” de werkwijze van de IND artsen en de gevolgen daarvan voor dit gezin al aan de orde. “Onbegrijpelijk en onacceptabel hoe de minister met dit gezin omgaat” stelt Gert Vos voorzitter van de ChristenUnie Hoogeveen. “Een minister die een barmhartig en rechtvaardig asielbeleid voorstaat, had in dit geval al lang een verblijfsvergunning af moeten geven! Wij zullen alle mogelijke plaatselijke en landelijke politieke invloed gebruiken om het dramatische lot van dit gezin een gunstige wending te geven!” “Inhumaan hoe de minister omgaat met het gezin, dat sinds 2006 in de Hoogeveense samenleving geworteld is” stelt Gerrit Soldaat, begeleider vanuit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. “Fernando is zwaar getraumatiseerd maar de minister gelooft zijn verhaal niet. We hebben het idee dat hij zijn verhaal helemaal niet wil horen!” Het gezin is lid van de kerkgemeenschap. De kinderen gaan in Hoogeveen naar scholen voor speciaal onderwijs. Ze hebben extra begeleiding nodig. Ondertussen hebben ze veel vrienden. Zoon Kelly is actief voetballer bij HZVV. De kinderen zijn net vrij van school en hadden zin in de vakantie. Zij maken veel mee met hun vader die geen rust krijgt om zijn trauma’s een plaats te geven. Moeder Isabel is in de nu ontstane situatie niet in staat om zich te melden in het uitzetcentrum. Ze is erg aangeslagen door alles en ziet erg op tegen een plaatsing uit hun vertrouwde huis naar het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar komt bij dat ze in Ter Apel geen mogelijkheid heeft om Fernando te bezoeken. Haar zoon Aryno heeft door een stoornis een vertrouwde omgeving nodig. Vanuit de kerkgemeenschap is samen met de ChristenUnie Hoogeveen een petitie opgesteld. Hierin verzoekt men minister Leers om Fernando João met zijn gezin een verblijfsvergunning te verlenen op humanitaire gronden.De petitie is te benaderen via de website www.tegenuitzetting.nl.

TegenUitzetting

Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen in de mail die u ontvangt, anders telt de stem niet mee!!!

Sluiting dreigt voor de Popunie!

Het is nu officieel: de provincie Zuid-Holland heeft de Popunie medegedeeld van plan te zijn om per 1 januari 2013 te stoppen met de financiering van amateurpopmuziek! Tijdens het bestuurlijk overleg van 28 juli jl. meldde gedeputeerde Han Weber van Cultureel Erfgoed en Media dat de provincie Zuid-Holland de Popunie en haar achterban niet langer als een kerntaak beschouwt en dat popmuziek een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De Popunie vindt deze abrupte koerswijziging van de provincie teleurstellend.

+Read more...

Er is al sinds jaar en dag een goed functionerende en complementaire rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie. Gemeenten richten zich op de eerstelijns voorzieningen zoals oefencentra, podia en muziekscholen. De provincie richt zich op de tweedelijns invulling zoals talentontwikkeling, regionale spreiding, voorlichting, advisering en onderzoek. Zo krijg je een win-win situatie, waarbij de kosten gedeeld worden, zoals bij het project de Grote Prijs van Zuid-Holland met deelnemers en uitvoeringen verspreid over de hele provincie. Dit project wordt voor 40% gefinancierd door de provincie, voor 30% door de participerende gemeenten, 25% fondsen en sponsors en 5% recettes. Als het provinciale stuk volledig wegvalt is het onrealistisch om dit helemaal op het bordje van de gemeenten te leggen, die ook moeten bezuinigen. Bovendien is de termijn waarop de Popunie voor 100% wegbezuinigd dreigt te worden zo kort, dat het onhaalbaar is om in deze zware economische tijden alternatieve financiering te realiseren. De Popunie vindt het tevens eenzijdig om in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 te lezen dat Zuid-Holland de komende jaren wel fors extra geld in meer asfalt en vaarwegen gaat steken (ruim 300 miljoen euro) en tegelijkertijd een relatief goedkope voorziening van ruim € 400.000 voor 115.000 amateurpopmuzikanten wegbezuinigt. Haaks op het bestuursakkoordHet voornemen van de provincie staat bovendien haaks op het bestuursakkoord tussen het rijk, alle provincies en gemeenten in Nederland, waarin juist staat dat bovenlokale cultuur wel een provinciale kerntaak is. Ook wijkt Zuid-Holland af van de meeste andere provincies die de komende jaren juist wel blijven investeren in popmuziek, koren, jeugdtheater en andere vormen van amateurkunst. Tevens druist het in tegen het beleid in Zuid-Holland wat de afgelopen 25 jaar met veel succes gevoerd is. Zo lang financiert de provincie de amateurpopmuziek al. Bovendien wordt elke euro die de provincie investeert in amateurpopmuziek verdubbeld door het cultureel ondernemerschap van de Popunie via fondsen, sponsors, gemeenten, scholen, adverteerders, bezoekers etc. Het is dus vooral kennis- en kapitaalvernietiging als hier zo resoluut een eind aan wordt gemaakt. De Popunie heeft vanaf het begin aangegeven 10% of desnoods 20% te willen inleveren. Maar om nu 100% wegbezuinigd te worden vinden we buiten alle proporties.Massale steun voor Popunie petitie De support blijft groeien en die massale steun is ook keihard nodig om de politici in Zuid-Holland tot inkeer te brengen. Online staat de teller inmiddels op 1.600 handtekeningen en op de festivals zijn al 5.000 petities ondertekend. Elke stemt telt, want er is nog hoop omdat de plannen nog goedgekeurd moeten worden door provinciale staten. Waarschijnlijk zal op 10 oktober de belangrijkste vergadering over het lot van de Popunie in het provinciehuis in Den Haag plaatsvinden. Tot aan die tijd zal de Popunie hemel en aarde bewegen, om het voornemen tot opheffing te stoppen.De komende weekenden komt de Popunie weer naar je toe op de zomerfestivals om steun voor deze actie te vragen. We zijn in augustus onder andere te vinden op Wallenpop in Hellevoetsluis, Schollenpop in Scheveningen, Waterpop in Den Haag en Westerpop in Delft. Als je popmuziek en de Popunie ondersteunt, teken dan of maak de petitie wereldkundig op Facebook of Twitter! De actie loopt nog tot eind september.Lees meer in het Popunie bezuinigingsdossier  

www.popunie.nl

De petitie is nu 1000 keer getekend! Nog een maand te gaan. Vergeet niet uw ondertekening te bevestigen, anders telt u stem niet mee!!!

2011-08-01 | Petition wantijfestival niet wegbezuinigen