You, the petitioner

Updates

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-05-18

Reactie op het eindadvies Platform Onderwijs 2032

EYE heeft mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen een reactie geformuleerd op het eindadvies dat Platform Onderwijs 2032 in januari uitbracht. In de reactie pleit EYE voor structurele aandacht voor film en beeldcultuur in onderwijs en geeft het aan waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum.

Eerder hield EYE al een pleidooi voor filmeducatie in het nieuwe onderwijs en was het mede-initiator van de petitie voor film en beeldcultuur in het nieuwe onderwijscurriculum.

+Read more...

De plek van beeldtaal in de digitale wereld in het onderwijs wordt in het eindadvies van Platform Onderwijs 2032 inmiddels erkend. Beeldtaal kritisch kunnen beschouwen en zelf kunnen creëren en delen zijn essentiële vaardigheden om in de toekomst te kunnen functioneren.

In de reactie van EYE, mede namens filmpartijen en onderwijsinstellingen, wordt aangegeven waar begrijpend kijken en creatief maken van beeldtaal concreet een plek moeten krijgen in het nieuwe kerncurriculum. Vakoverstijgend, maar ook bij digitale geletterdheid, taal, kunst en cultuur en burgerschapsvorming. In de reactie benadrukt EYE nogmaals de urgentie van beeldtaal in het onderwijs en voedt EYE de ontwerpgroep 2032 en de leerlabs met voorbeelden hoe onderwijs in beeldtaal verder vorm te geven.

Film en andere media hebben tot nu toe in het reguliere onderwijscurriculum en de bijbehorende kerndoelen en eindtermen geen plek. Toch zien steeds meer partijen de waarde van film en beeldtaal in het onderwijs.

Een aantal scholen heeft inmiddels zelf initiatief genomen en biedt onderwijs dat past bij de huidige beeldcultuur, de belevingswereld en behoefte van leerlingen. Toch is het bij de meeste scholen nog geen vanzelfsprekendheid om les te geven over beeld.

Ook omroep zeeland gaf aandacht aan het zebrapad, tekent en deelt u mee?

https://petities.nl/petitions/scharendijke-boutlaan-een-veilige-oversteekplaats-naar-de-plus-supermarkt?locale=nl .

Helft Franse nachttreinen verdwijnt

Op nu.nl het nieuws dat de helft van de Franse nachttreinen verdwijnt, want onrendabel. Een belangrijk zinnetje is onvertaald gebleven.

+Read more...

Le Monde schrijft: "Le secrétaire d’Etat (…) invitait de nouveaux opérateurs ferroviaires à se manifester et à proposer de « nouveaux schémas d’exploitation innovants » pour ces trains nocturnes."

Dus, nieuwe exploitanten worden uitgenodigd met een innovatief voorstel te komen! Deze petitie vraagt er om. Tekenen!

2016-07-23 | Petition Night trains in Europe

'Gezondheidsonderzoek begin van gezonde landbouw?'

http://www.kliknieuws.nl/regio/uden/ingezonden/95683/-gezondheidsonderzoek-begin-van-gezonde-landbouw-ingezonden- .

2016-07-22 | Petition Nee tegen megastallen in Bergeijk

Andere varianten in onderzoek

De actie en petitie hebben mede bijgedragen aan een gewijzigde koers. Handen af van 't Hout kan u melden dat de provincie heeft besloten andere varianten van het spoor te onderzoeken.

+Read more...

Zij heeft hierbij de intentie uitgesproken het natuurgebied 't Hout te willen ontzien. In september wordt de uitkomst van het onderzoek bekend. Handen af van 't Hout zal u op de hoogte houden.

2016-07-22 | Petition Handen af van 't Hout

Petitie overhandigd aan raad van Nuth

Op dinsdag 19 juli 2016 hebben we de resultaten van deze petitie aangeboden aan de raad van de gemeente Nuth. Samen met de papieren petities een mooi aantal van 1352 handtekeningen..

Brieven aan het college van B&W en aan de gemeenteraad van Rotterdam

Namens de ondertekenaars van deze petitie zijn brieven gestuurd aan het college van B&W en aan de gemeenteraad van Rotterdam. De brief aan het college bevat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur voor inzage in de berekening en onderbouwing van de kosten voor renovatie en van de kosten voor vervangende nieuwbouw.

Klik voor de brief aan het college van B&W

Klik voor de brief aan de gemeenteraad.

De helft!

De helft van de stemgerechtigden in Schimmert heft de petitie ondertekend. Nuth kan nu echt niet meer om ons heen..