U, de petitionaris

Nieuws

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

18.05.2021

Laatste dag

Beste ondertekenaar,

Morgen is de laatste dag om de petitie nog te ondertekenen. Daarna zullen we hem aan gaan bieden.

+Lees meer...

Hoe, wat en waar laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Hartelijke groeten,

Update 27 juli 2022 | Gemeente Waalre staakt pogingen tot mogelijk maken loods

**Slecht nieuws: de gemeente Waalre staakt haar pogingen om de bouw van een loods op het terrein van Schout Planten mogelijk te maken. Zij vindt het ‘niet wenselijk’ om het bestemmingsplan aan te passen en concludeert daarop dat het ontbreekt aan ‘reële mogelijkheden’.

+Lees meer...

Dit is besloten door het College van B&W op 5 juli 2022 en gecommuniceerd in een openbare brief.**

‘Niet wenselijk’ In de brief worden de drie oplossingsrichtingen besproken die zijn aangedragen door bureau Wagemakers: aanpassing provinciaal beleid, uitbreiding bouwvlak wonen en aankoop Ruimte voor Ruimte titel. Het is al jaren bekend dat de Provincie haar beleid ten opzichte van nieuwvestiging op landbouwgrond niet gaat wijzigen; optie 1 is daarom nooit een serieuze optie geweest. Maar optie 2 en 3 worden nu ook van de tafel geveegd en wij vragen ons sterk af of dit terecht is en of er daadwerkelijk geen reële mogelijkheden zijn. De argumentatie ‘niet wenselijk’ is wat simpel en de unaniem aangenomen amendementen van de gemeenteraad worden daarmee ook terzijde geschoven.

Onoplosbare problemen creëren De brief staat verder bol van aannames en vage speculaties op negatieve ‘onwenselijke’ scenario's die precedentwerking en noodzaak tot handhaving tot gevolg zouden hebben. Is het niet vreemd dat de gemeente het als een ‘niet oplosbaar probleem’ ziet wanneer de grond onder de loods bestemmingsplan wonen krijgt en vervolgens voor het runnen van een hobbymatige kwekerij wordt gebruikt? En dat zij daarom genoodzaakt zijn te handhaven? Huh, handhaven? Het hele doel van deze operatie was toch juist om oplossingen te vinden voor het realiseren van een loods zodat Schout Planten ook in de toekomst door kan gaan met biologische teelt? Een situatie die volgens ons zeer wenselijk is omdat de wereld schreeuwt om goede voorbeelden van biologische landbouw! En niet om nieuwe, ‘onoplosbare’, problemen.

Of biologische landbouw stimuleren? Wij begrijpen er niks meer van en beraden ons nu of en zo ja welke stappen we nog gaan nemen. Het voelt zo krom, onrechtvaardig en ook zo'n verspilling van tijd. Hoe kunnen we gemeente Waalre overtuigen van nut en noodzaak van biologische landbouw en deze kans te pakken?

Mocht je ideeën hebben om ons verder te helpen of moed in te praten, dan horen we het graag.

groeten, ook namens Arnold Schout, Vivian Rooijakkers-Van Gaal

De volledige brief is hier te lezen .

Ook zou de brief te vinden moeten zijn in de besluitenlijst van 5 juli maar door een fout is deze van de site verdwenen. Klik hier voor de lijst:

De online resultaten van de enquête en ons straatonderzoek van zaterdag 11 juni in het dorp zijn afgesloten.

De online resultaten van de enquête en ons straatonderzoek van zaterdag 11 juni in het dorp zijn afgesloten.

Naast de duidelijke wens van de supermarkten, tonen de resultaten van beide onderzoeken aan dat er een meerderheid in Ermelo is die de supermarkten graag op zondag open ziet gaan.Daarnaast is er ook een meerderheid die winkels buiten het centrum de mogelijkheid wil geven om open te gaan.

Voor de koopzondag voor overige winkels in Ermelo is er beduidend minder animo. Het beeld wat bij veel winkeliers heerst, is redelijk gelijk aan dat van de inwoners.

Voor Progressief Ermelo een duidelijk signaal om in ieder geval de mogelijk te bieden aan supermarkten en winkels op bijvoorbeeld industrieterreinen de mogelijk te geven om op zondag open te gaan.

We willen dit onderwerp in het najaar in de gemeenteraad agenderen.

+Lees meer...

De wijze waarop zullen we nog bekijken.

Onderstaand de resultaten van de online enquête, het onderzoek in het dorp en het eerder verrichte onderzoek onder winkeliers.

https://www.progressiefermelo.nl/2022/07/22/zondagopenstelling-ermelo/?fbclid=IwAR2Mfxm1Z0KdXqbTxUN1ZK1ftkW9wdOZ4c7Pnl7axAhIm0VB5ZEHQQ89p_E

Koopzondag Ermelo komt eraan: politieke meerderheid voor zondagopenstelling supermarkten

Krijgt Ermelo dan écht een koopzondag? Daar lijkt het sterk op. Progressief Ermelo komt dit najaar met een voorstel dat ‘supermarkten en winkels op bedrijventerreinen’ de mogelijkheid geeft om op zondag open te gaan.

+Lees meer...

Aan de precieze details wordt nog gesleuteld, maar het ziet ernaar uit dat het plan kan rekenen op een raadsmeerderheid.

https://www.destentor.nl/ermelo/koopzondag-ermelo-komt-eraan-politieke-meerderheid-voor-zondagopenstelling-supermarkten~a64b6316/

Ontvangstbevestiging

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2022/07/ontvangstaangifterbt.pdf.

Blijven delen en meer ondertekenaars maken deze petitie krachtiger.

Bijna 55.000 ondertekenaars, dat is ver boven het vereiste aantal van 40.000 voor een Burgerinitiatief voor een Kamerdebat. De uitgangspunten van deze petitie komen vrijwel overeen met de uitgangspunten van het actiecomité voor de organisatie van het huisartsenprotest.

+Lees meer...

Ook de gevraagde vervolgstappen komen in essentie overeen. Om die noodzakelijke veranderingen te borgen zal aan de Tweede Kamer worden gevraagd om wijzigingen in de wet- en regelgeving die ten grondslag zullen moeten liggen aan een duurzame verbetering van de positie van de huisarts, in het belang van de patient die moet kunnen vertrouwen op huisartspraktijken met gemotiveerd, uitgerust liefst ontspannen personeel , gestuurd door medisch inhoudelijke drijfveren en een empathische, solidaire grondhouding.

Gesprek gehad met de gemeente (Joost Hansum).

Twee leden van het dagelijks bestuur HSV Ons Genoegen Maaspoort hebben een gesprek gehad met Joost Hansum. Dhr .

+Lees meer...

J. Hansum is sector directeur van stadsbeheer gemeente ’s-Hertogenbosch en heeft aangegeven dat niets vast staat.

Na het tekenen van de petitie, iedereen kan ook middels E-mail aangeven wat jij van de plannen vind.

E-mail naar: openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Zegt het voort!

Staat u achter deze petitie? Verspreid dan de link via uw sociale media: https://geenterapelinbant.petities.nl .