U, de petitionaris

Nieuws

Extraparlementair kabinet nu

De petitionaris van de petitie Extraparlementair kabinet nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie was opgezet bij de vorige formatie, maar is nog steeds geldig..."

https://extraparlementairnu.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

02-12-2023

Bieb-oma's op de bres voor meer boeken op scholen in Mook en Middelaar - ‘Iedereen hoort gelijke kansen te krijgen of je nu in Gennep of in Middelaar woont’

Vandaag in de Gelderlander: Vrijwilligers van de schoolbibliotheek in het dorp Middelaar, ook wel bekend als de bieb-oma's, komen in opstand: er zijn niet genoeg boeken voor de leerlingen. Terwijl er landelijk wordt geïnvesteerd in voorzieningen om de leesvaardigheid op te krikken, blijft Mook en Middelaar achter, vinden ze.

In de kasten van Sterrenschool EigenWijs in Middelaar lijken zo op het eerste oog redelijk wat boeken te staan.

+Lees meer...

Het zijn er zo'n driehonderd, maar wel voor alle leeftijden bij elkaar. ,,We hebben hier zestig kinderen, dat betekent dus zes boeken per kind”, vertelt Petra Zwartjes, een van de vrijwilligers. ,,Dat houdt dus niet over. We horen van kinderen die boeken zelfs voor de derde keer gaan lezen. Dat stimuleert het leesplezier natuurlijk niet.”

De moeilijkheid is dat de gemeente Mook en Middelaar al jaren geen openbare bibliotheek meer heeft. Kinderen moeten het dus grotendeels hebben van de boekenkasten op school, ook kinderen op scholen in Mook of Molenhoek. Er gaat weliswaar ieder jaar wat geld naar de scholen waarmee ze hun boekencollectie deels kunnen vernieuwen, maar is niet genoeg, zeggen de vrijwilligers beslist. Al helemaal niet in een tijd waarin de leesvaardigheid van jongeren zo achteruit gaat.

Ze trekken daarom aan de bel. Er is een petitie gestart en samen met de bibliotheekvrijwilligers van Mook en Molenhoek hebben ze een brief geschreven aan de gemeenteraad. De strekking: kom toch met iets meer geld over de brug zodat de scholen in Mook en Middelaar kunnen aanhaken bij BiblioPlus, een programma vanuit de bibliotheek dat toegang geeft tot enorme hoeveelheden boeken en tijdschiften, maar ook tot activiteiten die het lezen bevorderen en leesconsulenten. Schooldirecteur Charlotte Medendorp steunt de oproep volledig. Ze kent het programma omdat ze ook werkt op een school in Milsbeek in de gemeente Gennep waar het wel draait. ,,Het biedt zoveel meerwaarde, ook voor kinderen met speciale behoeftes zoals dyslexie of wat zwakkere lezertjes. Dat kunnen de kinderen hier ook goed gebruiken. Het is ook apart, alle omringende gemeenten in Noord-Limburg doen mee aan BiblioPlus, Mook en Middelaar verkeert wat dat betreft in een uitzonderinspositie.” Petra Zwartjes hoopt dat de politiek er iets aan wil doen. ,,Het gaat niet om grote bedragen, in plaats van 18.000 euro per jaar zou het naar 36.000 gaan. Maar het bevorderen van de leesvaardigheid en tegengaan van laaggeletterdheid is belangrijk, niet voor niets wil de landelijke overheid er zoveel aan doen. Wat dat betreft kan de gemeente ook proberen daar wat extra budget te krijgen. Iedereen hoort gelijke kansen te krijgen, of je nu in Gennep of in Middelaar woont." (tekst Margriet Verschoor De Gelderlander)

Kinderen zonder lunch naar school, dit kan niet!

Doordat mensen niet meer kunnen rondkomen gaan kinderen vaak zonder lunch naar school. Dit kan echt niet! Kinderen moeten kunnen lunchen op school.

+Lees meer...

Stem op onze petitie!

Het dossier

https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/zonnegeluidswal-naarderbos/.

Waarom we deze petitie óók online zetten

Omdat we willen bijdragen aan de discussie die op gang moet komen over wat er wel en niet mag wijken aan landschap, natuur of bomen voor de ‘energietransitie’ heb ik met Stichting Groen Muiderberg deze petitie online gezet. Goed om na te denken over de enorme impact die al die hoogspanningsmasten, transformatorhuizen, zonnepanelen weides of zonnegeluidswallen en windmolens op ons landschap gaan hebben. Moeten we niet eens echt gaan minderen in plaats van dassenburchten, bomen en natura 2000 gebieden op te offeren?

.

4 maart aanbieden Petitie

Dus kom om 19:30 naar het gemeente huis in zwolle!!!.

Hockeyclubs worden in de prullenbak gegooid

zijn hockeyclubs nog nuttig of kunnen we beter de hele boel platgooien? na veel onderzoek zijn wij erachter gekomen dat hockeyclubs niet genoeg geld krijgen vanuit de gemeente. voetbalclubs gaan nog altijd voor ook al zitten er super veel mensen op hockey.

Update Sam en Sophie

Er zijn 20 Zienswijzen ingediend bij de Raad tegen het plan. Geen daarvan heeft voor BenW aanleiding gegeven voor enige wijziging.

+Lees meer...

Afgelopen dinsdag 13 feb is het ontwerp bestemmingsplan voor Sam in de Raadscommissie besproken ter voorbereiding van de vaststelling. Er was opwinding in de Raad over een brief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) aan BenW om af te zien van het huidige bouwplan. Die brief hadden de raadsleden pas op diezelfde dinsdagochtend gekregen, terwijl de brief al op 18 januari bij BenW was binnengekomen. Ondanks de verwarring heeft de raad toch besloten om de procedure voor de vaststelling voort te zetten. Wel zullen er de nodige moties worden ingediend.

Als u de belangrijkste punten uit de raadsvergadering terug wilt luisteren kunt u onderstaande podcast aanklikken.

Groet, Tom de Wit

https://nieuwsplein33.nl/nieuws/3697893/podcast-de-terugluisteraar-aflevering-19-sam-en-sophie

Artikel in het Parool en meer informatie op onze website

https://www.parool.nl/amsterdam/het-kleine-maar-unieke-pianolamuseum-wil-groeien-om-te-kunnen-overleven-amsterdam-moet-zuinig-zijn-op-het-verleden~ba9f6884/

https://pianolamuseum.online/nl/.