U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Scholen in de regio helpen allemaal mee!

Heel goed nieuws dat de scholen allemaal mee werken aan de petitie. Vandaag gaat het Clusius College uit Schagen de link naar de ouders/verzorgers mailen. De basisscholen uit de regio's zullen deze week volgen. Super! doel zoveel mogelijk handtekeningen.

+Lees meer...

Via mijn FB houd ik jullie op de hoogte van nieuws en gebeurtenissen.

P.S. vergeet niet om via de mail die je van petities.nl ontvangt op de link te klikken, hiermee bevestig je jouw handtekening. Je kunt er voor kiezen om anoniem of met vermelding te ondertekenen.

Fijne dag, groet, Saskia Ruigrok

Petitie aangeboden aan kamerleden

Gisteren is de petitie aan geboden aan de kamercommissie VWS. Daarbij waren aanwezig D66, GL, VVD, PVV en SP.

+Lees meer...

Ondanks dat de zwemlessen inmiddels weer lopen heb ik de petitie wel aangeboden om het belang van zwemonderwijs te onderstrepen ivm eventuele scherpere maatregelen in 2021. De petitie is zowel in de kamer als ophef ministerie opgemerkt. Er zijn kamervragen door de SP over de zwemlessen gesteld. De kamerleden gisteren gaven allen aan het belang van zwemles te zien. Hartelijk dank voor alle handtekeningen! Samen hebben we verschil gemaakt.

Subsidie kunstencentrum Scala verhoogd

De subsidie van 280.000 euro voor Scala is verhoogd naar 372.000 euro.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Na een lange en spannende raadsvergadering op het gemeentehuis van Hoogeveen op donderdag 3 december is de beslissing over het voortbestaan van Scala in Hoogeveen gevallen. We zijn opgelucht te kunnen melden dat er n?et volledig zal worden gekort op de subsidie voor Scala.

We zullen een zware dobber hebben aan de bezuiniging van 20%, maar wat zijn we blij dat we er nog zijn en dat we toekomstplannen kunnen blijven maken.

We hebben heel hard gewerkt om de raadsleden te laten zien wat er op het spel stond en dit hadden we nooit kunnen doen zonder alle hartverwarmende steun en het overduidelijke "Ja Scala!" dat onze medewerkers, (oud)leerlingen, het onderwijs, de muziekverenigingen, andere betrokkenen en de inwoners van Hoogeveen, culturele partners, het culturele netwerk en cultuurliefhebbers uit de wijde omgeving hebben laten horen.

+Lees meer...

Ook u, als ondertekenaar van onze petitie hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de besluitvorming.

Onze diepe dankbaarheid daarvoor.

Met vriendelijke groet, Inge de Vries

Wil je op de hoogte blijven van alles wat Scala doet? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via ontdekscala.nl/nieuws.

Achterkamertjespolitiek in de Provinciale Staten

Oorspronkelijk lag het in onze bedoeling om de petitie op 11 december tijdens de behandeling van het faunabeheerplan in de Provinciale Statenvergadering aan te bieden en daarbij tevens gebruik te maken van ons burgerrecht om voor aanvang van de vergadering ter zake in te spreken. Helaas ontvingen wij van de griffie het bericht dat het faunabeheerplan op 20 november jl.

+Lees meer...

in de commissie ‘Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)’ sonderend was besproken en er geen verdere behandeling van dit stuk in de vergadering van Provinciale Staten zou plaatsvinden.

Deze gang van zaken roept vragen op. Zo werd deze procedure al een jaar geleden door de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten bekritiseerd door een motie in stemming te brengen dat het faunabeheerplan voortaan in een vergadering van PS zou moeten worden besproken. Deze motie werd toen aangenomen! Desondanks wordt het Faunabeheerplan slechts sonderend besproken in de commissie RLN. De verantwoordelijke gedeputeerde hiervoor is dhr. H.J.H. (Hubert) Mackus. Deze gang van zaken is in strijd met de aangenomen motie, ondemocratisch en weinig transparant. Bovendien werd al in het jaar 2016 in de PS van Limburg een burgerinitiatief behandeld dat een betere bescherming van wilde dieren agendeerde. In de provincie Limburg werd dit burgerinitiatief (Van vogelvrij naar kogelvrij) door PS omarmd, maar desondanks was in de navolgende jaren geen verandering van het jachtbeleid te bespeuren. De provincie neemt een motie aan en negeert deze, zij belooft meer bescherming van wilde dieren en doet vervolgens niets! De jagerslobby weet zich in de PS van Limburg goed vertegenwoordigd en de stem van de burger blijft ongehoord.

Wij hebben daarom de handtekeningenactie tot 10 januari 2021 verlengd. In de tussentijd bereiden wij verdere acties voor om door Provinciale Staten gehoord te worden.

08-12-2020 | Petitie Stop de jacht op de Kunderberg

5000+ gehaald!!!

We hebben met zijn allen de 5000 gehaald. Wat fantastisch is dit zeg!! Er zullen er nog meer bijkomen.

+Lees meer...

Ben in gesprek met overkoepelende organen van onderwijsinstellingen in de regio en ze doen mee!! Geweldig gewoon. Dit geeft 17 december zo'n krachtig signaal als de motie wordt ingediend. Verder zoek ik contact met instanties zoals VVN en de fietsersbond met de vraag ons te helpen/ondersteunen. Ik houd jullie op de hoogte. Groet, Saskia

Promotie Bindend Referendum 2.0

Vimeo Promotie Bindend Referendum 2.0

D-Tube Promotie Bindend Referendum 2.0

Bitchute Promotie Bindend Referendum 2.0

Petitie Bindend Referendum 2.0

De verkiezingen komen eraan.

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, zijn nu serieus bezig met het omvormen van het partijenstelsel naar directe democratie?

Welke partijen, en of volksvertegenwoordigers, doen alsof?

In ons politieke systeem blijft dit vraagstuk nog altijd een gok.

De kloof, tussen wat parlementariers stemmen, bij moties en wetsvoorstellen, en wat de meeste burgers zouden willen stemmen, is nog altijd aanwezig.

Vele peilingen wijzen dit uit.

Helaas helpen verkiezingen hierbij niet.

+Lees meer...

Beloftes gedaan tijdens de campagnes, worden zelden ingelost.

Partijen stemmen vaak anders dan ze volgens hun beloftes zouden moeten hebben gestemd.

Soms wordt dit ontdekt. Dit afwijkend stem gedrag. Alleen dan, worden allerlei, best aannemelijke redenen hiervoor aangevoerd.

Meestal echter, gaat dit afwijkend stemgedrag, afwijkend aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan, geruisloos, voorbij.

Geruisloos, omdat alle aandacht uitgaat naar een ander nieuwsfeit. Geruisloos, omdat de stemming plaatsvindt in een speciale commissie.

Ook andere trucs worden toegepast. Zoals pas stemmen de volgende week. Een week na het soms verhitte debat. Dan wordt een hele lijst van stemmingen razendsnel afgewerkt.

Stuknummers worden genoemd, vaak vluchtig nog even de indiener en het onderwerp, en er wordt gestemd. Niet eens hoofdelijk, maar per partij.

Slechts zelden wordt er een stemverklaring gegeven.

Deze gang van zaken maakt het zeer gemakkelijk voor een partij, en of volksvertegenwoordiger om -per abuis- anders te stemmen, anders dan de belofte in de verkiezingscampagne.

Achteraf geven partijen, en of volksvertegenwoordigers dan aan, dat ze eigenlijk geacht worden anders te hebben gestemd.

Dit wordt dan in de handelingen opgenomen. Maar niet in de stemmingsuitslag!

Let er maar eens op. U zult zien dat dit heel vaak voorkomt. Bij alle partijen.

En ook hier, wordt, alleen bij ontdekking, een scala van verzachtende omstandigheden aangevoerd, voor deze afwijkende stemming.

Afwijkend, aan de beloftes die de partij, en of volksvertegenwoordiger heeft gedaan.

Dan zijn er ook nog de disciplines. De partij-discipline, de fractie-discipline, en de coalitie-discipline.

Een volksvertegenwoordiger, zou volgens de grondwet artikel 67 derde lid,
zonder last moeten kunnen stemmen.

Maar afwijkend stemmen, aan het besluit in de partij, fractie of coalitie, wordt bij vele partijen, niet in dank afgenomen.

Dat verklaart ook de kloof, tussen wat de meerderheid van de burgers zou willen stemmen, en de stemmings uitslag, in het parlement.

Deze kloof werd pijnlijk zichtbaar, in de diverse referenda die zijn gehouden, toen het nog mocht.

De duidelijkste was het referendum dat niet mocht worden gehouden. Namelijk het referendum over het afschaffen van het referendum.

De kloof kan worden verkleind, of zelfs weggenomen, als het bindend referendum is opgenomen in de grondwet, zoals beschreven in deze petitie bindendreferendum.petities.nl

De eerste vraag voor u als kiezer is natuurlijk of u dit zelf een goed idee zou vinden.

De mogelijkheid om regering en parlement voor precies 1 stemming buiten spel te zetten.

De mogelijkheid om stemmingen te corrigeren.

De mogelijkheid om af te dwingen, dat de stemming van de burgers, wordt gevolgd.

Een van de tegen-argumenten is, dat de burger niet voldoende af weet van een onderwerp, en daarom incompetent is, om hierover te beslissen.

In het voorstel uit de petitie, wordt er daarom de mogelijkheid geboden om een motie in te dienen, of zelfs een wetsvoorstel.

De simpele ja-nee vraag, kan ook nog, maar zou voeding kunnen geven aan het tegen-argument.

Als het bindend referendum echter een motie betreft, of een wetsvoorstel, moet de indiener een heel goede beargumentering opstellen.

Dit kan alleen bij voldoende kennis en afweging over het onderhavige onderwerp, en beoordeling van de gevolgen.

Dan komt er ook nog stemming in de eerste kamer als het bindend referendum een wetsvoorstel betreft, en is aangenomen.

De eerste kamer kan het dan alsnog afschieten. Maar dat kan dan niet in het geheim en in de anonimiteit. Dan is het echt kleur bekennen.

Als u dit stuk nu nog aan het lezen bent, is het aannemelijk dat u openstaat voor een dergelijke aanpak.

Voor een dergelijke aanpassing aan ons politieke stelsel.

Voor het bindend referendum van bindendreferendum.petities.en el.

Dan volgt voor u als kiezer de vraag: 'Op welke partij, en of volksvertegenwoordiger, kan ik dan stemmen, zodat dit bindend referendum kan worden ingevoerd?'

Het antwoord is teleur stellend. Er is er geen.

Er zijn partijen, en of volksvertegenwoordigers, die deeltjes ervan zeggen te willen invoeren.

Geen 1 gaat zo diep als het voorstel van bindendreferendum.petities.nl

En alle partijen komen met een hele lijst van andere onderwerpen, waarover u als kiezer meteen ook moet beslissen.

Dit komt uiteraard door ons huidig politiek systeem. Partijen moeten standpunten innemen, om kiezers achter zich te scharen.

Dit is een oneindige cirkel. Een cirkel die de kloof in stand houdt. Een cirkel die juist gebaseerd is op die kloof.

De kloof tussen de stemming in het parlement, en de stemming volgens de burgers.

Geen oplossing dus?

Misschien wel.

Een one-issue partij, bindendreferendum.org

Een partij met precies een standpunt: Namelijk de invoering van het bindend referendum. In de grondwet. Zoals beschreven in het voorstel op bindendreferendum.petities.nl

Wat nu, als deze partij met 100 zetels in de tweede kamer komt?
En met 50 zetels in de eerste kamer. Twee jaar later. En weer met 100 zetels in de tweede kamer, Vier jaar later.

Zolang duurt het, om een grondwetswijziging door te voeren. Dat zit ingebouwd, in ons politieke systeem. Twee-derde meerderheden, en twee verkiezings cyclii.

Stel dat dit zou gebeuren. Wat gebeurt er dan met alle andere onderwerpen waar de regering en parlement zich mee bezig moeten houden?

Hoe zullen de parlementariers, gekozen onder de vlag van bindendreferendum.org dan stemmen over deze onderwerpen?

In ieder geval zonder last van partij discipline.

Ze zullen stemmen naar hun eigen geweten en gevoel.

Het zou wel goed zijn om elke stemming hoofdelijk te doen, en ook stemverklaringen te geven.

Maar ook dit is niet te verplichten.

Ze zouden zelfs tegen het enige programma punt van bindendreferendum.org kunnen stemmen, het bindendreferendum zelf.

Toch alweer een gok. En een hele langdurige gok.

Als alles meezit, hebben we het eerste referendum, volgens de dan ingegane grondwet, pas over tien jaar.

Op 1 april 2031.

Als u na dit opbeurende verhaal, toch nog zou willen stemmen voor bindendreferendum.org, is er nog een ander probleem.

De partij bestaat nog niet. Inschrijven kost 11.000 euro, en kan nog tot 12 december 2020. Dat is nog een week.

Op dit moment, zijn er 691 ondertekeningen, onder deze petitie.

Gesteld dat deze ondertekenaars, lid zouden worden van de nieuw op te richten one-issue partij bindendreferendum.org

voor 16 euro contributie, zou het net kunnen.

Niet erg realistisch. Bij 691 ondertekenaars, en dus stemmers, krijgt de partij geen zetels. Weggegooid geld en moeite.

Wanneer zou het realistisch worden. Bij hoeveel ondertekenaars?

Het benodigde aantal zetels, om het bindend referendum werkelijk in de grondwet te krijgen, is 100.

Van de plus minus 13,5 miljoen kiesgerechtigden, zijn er dus 9 miljoen nodig.

Dit is nog nooit vertoond, en statistisch gezien onvoorstelbaar. Geen hoop? Toch wel een klein beetje.

De kans dat regering en parlement, de pivacy, de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, en vrijheid van burgers, zo ingrijpend zou beperken,

was tot voor kort ook statistisch gezien onvoorstelbaar, maar is toch gebeurd.

Het zijn gekke tijden...

Als u welwillend staat, tegenover meer invloed van de burger, op wat regering en parlement beslissen,

bekijkt u dan eens het voorstel op bindendreferendum.petities.nl

Wie weet gebeurt er toch nog een kerst wonder...

08-12-2020 | Petitie Bindend referendum

13:30

13:30.

ja

teken de petitie.