U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Mondkapjesplicht is schadelijk voor gezondheid en welzijn

Het verplicht dragen dragen van een mondkapje stuit op grote bezwaren. In Nederland is de maatregel om het verplicht dragen van mondkapjes in het OV zonder wetenschappelijke onderbouwing en grote twijfel over het nut ervan zonder slag of stoot ingevoerd. Zoals ik al zei, in Denemarken is er geen mondkapjesplicht.

+Lees meer...

Ik citeer het persbericht van de NOS:

“Experts en politici twijfelen aan het nut voor het grote publiek. Een mondkapje zou een vals gevoel van veiligheid geven en zou helemaal niet zo hygiënisch zijn. Onder politieke partijen is er geen meerderheid te vinden voor mondkapjes.”

Het zelfde artikel meldt:

“In Zweden bepaalt niet de regering, maar de tegenhanger van het RIVM het coronabeleid. Bij deze Folkhälsomyndigheten (Volksgezondheidsautoriteit) beklemtonen de ambtenaren dat afstand houden de belangrijkste maatregel is om verspreiding te voorkomen. Een mondkapje vinden ze daar volkomen onzin en wordt sterk afgeraden.” Bron: NOS: Waar in Europa is het dragen van mondbescherming verplicht

Er zijn sterke aanwijzingen dat het dragen van mondkapjes slecht zijn voor je gezondheid:

– Je ademt je eigen lucht weer in

– Je krijgt een tekort aan zuurstof

– Je hart moet harder werken

– Je longen worden van minder lucht voorzien

– Na een half uur dragen is je kapje een poel van bacteriën

– Een kapje kan geen virussen tegenhouden

– In de buitenlucht dragen van een kapje is onzinnig, omdat er buiten geen besmetting kan plaatsvinden

– het dragen van een kapje houdt angst in stand, legt onnodig druk op de reiziger, het is onplezierig om te zien, verbergt je identiteit en gelaatsexpressie

– mondkapjes zijn milieubelastend, want de meeste worden slechts één maal gedragen. In Europa worden dagelijks miljoenen kapjes weggegooid.

Bron: Mondkapje of geen, that's the question

Mondkapjesplicht in Europa

Het beleid in Europa i.v.m. de mondkapjesplicht is in grote lijnen hetzelfde als in Nederland, maar er zijn ook verschillen.

+Lees meer...

De meeste landen verplichten of raden het sterk aan om in winkels en het open vervoer een mondkapje te dragen. De tegenstrijdigheid in al deze regelingen is erg groot en de ene regeling is nog zinlozer dan de ander. Over één van die zinloze aspecten schrijf ik in het nieuwsbericht ‘Mondkapjesplicht en gezondheid’.

In Italië bijvoorbeeld is het mondkapje in het openbaar vervoer en winkels verplicht, in sommige regio’s op straat, en ook komt het voor dat het dragen van een kapje verplicht is als je een gesprek voert met iemand. Slovenië heeft als eerste land in Europa de epidemie als beëindigd verklaart, maar wel handhaaft dit land de mondkapjesverplichting, de 1,5-meterregel en samenscholingen blijven verboden. Begrijpt u het nog? In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland is geen mondkapjesverplichting.

Bron: Waar is het dragen van mondbescherming verplicht

Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel

Petitionaris Meike Pangkey vraagt u de petitie Periodieke hersteltoeslag voor jeugdzorgletsel te ondertekenen:

""Om recht te doen aan de slachtoffers van het jeugdzorggeweld vragen wij een maandelijkse periodieke financiële toeslag voor de rest van je leven. Zie ook website jeugdzorgletsel.nl"

jeugdzorgletsel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

12-06-2020

Petitie gesloten.

Omdat duidelijk is geworden dat een collectief bezwaar tegen een huurverhoging juridisch niet kan/mag is deze petitie per heden gesloten. Ondertekenen heeft dus geen zin meer.

De bewoners van ons complex krijgen vandaag een tweetal bezwaarschriften die zij individueel kunnen gebruiken om zelf bezwaar aan te tekenen.

Dank voor diegenen die al getekend hadden..

Te weinig steun in gemeenteraad

ANTWOORD

De motie van wantrouwen tegen burgemeester Halsema van raadslid Marianne Poot, met steun van Annabel Nanninga en Wil van Soest heeft te weinig steun gekregen tijdens een stemming gisteren in de gemeenteraad van Amsterdam.

Bron: Motie 720, 10 juni 2020

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Graag willen wij u ontzettend bedanken voor het ondernemen van actie! Het laat zien dat u kritisch kijkt naar het handelen van de overheid en dat u gebruik maakt van uw rechten wanneer dit nodig is.

Wij roepen u zeker op om kritisch te blijven kijken! Hopelijk kunnen wij bij de volgende misstap weer op u rekenen.

EINDE REACTIE.

11-06-2020 | Petitie Femke Halsema: treed af

Bosplan: voor welk probleem is het een oplossing?

Verantwoordelijk wethouder Floor Gordon (D66) reageerde eerder deze week op de petitie van ongeruste bewoners rond het Amsterdamse Bos. Ze stelt kortgezegd dat het allemaal wel meevalt met de nieuwe regels die het bos wil invoeren, maar het Bosplan vertelt een heel ander verhaal.

Het Bosplan 2020-2030 gaat duidelijk uit van meer regels voor de gebruikers van het bos.

+Lees meer...

Enerzijds omdat 'spanningen oplopen tussen de diverse gebruikers van het bos', anderzijds om 'meer ruimte te geven aan de natuur'.

Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het Amsterdamse bos is een stadsbos en geen écht bos. Het Amsterdamse bos dient de gebruikers uit de regio en is nooit bedoeld als veredeld natuurgebied.

Afsluitingen

Toch sluiten de beheerders grote delen van het bos permanent of tijdelijk af voor de verschillende doelgroepen. Belangrijke gedeelten zijn verboden voor honden, andere gebieden worden helemaal verboden voor bezoekers.

Denk bij voorbeeld aan het festivalterrein dat slechts toegankelijk is tijdens evenementendagen. Of aan de gebieden waar Schotse hooglanders grazen. De ecozone, waar de beheerders de voorkeur geven aan padden en slangen in plaats van aan bezoekers die in de regio Amsterdam toch al niet veel recreatiemogelijkheden hebben.

Wethouder Gordon spreekt desondanks van een 'gebruikersbos'. Het stadspark wordt volgens de plannen ontdaan van talloze wandel- en fietspaden. Parkeren moet veel geld gaan kosten en de horeca-gelegenheden in het bos zien zich genoodzaakt de prijs van een kopje koffie flink te verhogen vanwege hogere pachttarieven en leges.

Honden opnieuw bekijken

Ook wil men opnieuw bekijken waar honden in de toekomst al dan niet loslopend welkom zijn in het bos. “Daarover gaan de gemeenten Amsterdam en Amstelveen in gesprek met belanghebbenden”, aldus de site van het Amsterdamse bos.

Het nieuwe Bosplan wordt verkocht aan de gebruikers onder de noemer van 'meer ruimte voor natuur' en 'oplopende spanningen' tussen gebruikers. In de dagelijkse praktijk blijkt echter niets van dit ongenoegen. Overal gebeurt wel eens wat, maar over het grote geheel gaan bosgebruikers respectvol en prettig met elkaar om.

De initiatiefnemers van de petitie 'Laat het Amsterdamse bos met rust' vragen dan ook met klem aan de gemeenten Amsterdam en Amstelveen om het Bosplan in te trekken danwel te herschrijven en overbodige regulering te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht, kun je contact opnemen met Sandra Hendriksen via s.hendriksen@me.com.

HET VERZOEK IS AFGEWEZEN

Vandaag, 11 juni 2020, ontvingen wij na 6 weken en 1 rappel, het antwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. Ons verzoek om af te zien van de huurverhoging per 1 juli 2020, is kort en bondig afgewezen. Het is opvallend dat Woonzorg zich in hun antwoord "met name zorgen maakt over de fysieke kwetsbaarheid van veel van haar huurders en de gevolgen van sociale isolatie en eenzaamheid". Volgens Woonzorg "heeft het merendeel van haar huurders een relatief stabiel inkomen". Daarbij volkomen voorbijgaand aan bijvoorbeeld het feit dat de pensioenen al meer dan 10 jaar niet meer zijn geïndexeerd en een nieuwe aanzienlijke korting op de pensioenen dreigt.

+Lees meer...

De gepensioneerden hebben in de afgelopen tien jaren ruim 20% aan indexatie gemist hetgeen op geen enkele manier door de regeringen is gecompenseerd. Verder wijst van Boven opnieuw op het feit dat er meerdere maatwerkoplossingen mogelijk zijn wanneer huurders in financiële problemen raken.

Al met al een zeer teleurstellende maar verwachte reactie die nog schrijnender wordt als men zich realiseert dat gisteren, 10 juni, in de 1e Kamer opnieuw een motie is aangenomen waarin minister Ollongren wordt opgeroepen de huren per 1 juli 2020 te bevriezen.

Wilt u het hele antwoord op ons verzoek ontvangen zend dan een verzoek aan redactie@bcdecomponist.nl onder vermelding van "Brief Woonzorg". Wij zullen u dan een kopie van de brief sturen. Allen bedankt voor uw warme steun bij deze petitie. Over twee weken zullen wij de petitie sluiten.

Vrienden van het Bos in gesprek over Bosplan

Naar aanleiding van deze petitie gaat de stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos op 25 juni in gesprek met de directie van het bos. Mogelijk zal daar ook wethouder Floor Gordon (D66) van Amstelveen aanschuiven.

+Lees meer...

Wordt vervolgd.