U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

877 handtekeningen

de petitie leeft onder de bewoners.

dank voor alle steunbetuigingen. de link mag nog steeds gedeeld worden. gaan we over de 1000 handtekeningen?.

Deel hoog risico patiënten krijgt advies voor moderna vaccin.

Een deel van de chronisch zieken wordt gerekend tot de hoog risico groep, waarvoor de gezondheidsraad nu vaccinatie met het moderna vaccin adviseert. Het gaat om de volgende patiëntengroepen 1b) patiëntengroepen met hoog risico:

  • patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar

  • patiënten met ernstig nierfalen of dialyse

patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie

  • patiënten met primaire immuundeficiëntie.

De Wet Deelgezag

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat mensen die een ouderrol vervullen voor een kind maar geen juridische status als ouder hebben, gedeeld gezag kunnen krijgen over een kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet-traditionele gezinssamenstellingen, bijvoorbeeld een stel van twee vrouwen dat samen met een man de zorg van een kind delen.

+Lees meer...

De twee (juridische) ouders kunnen nu de derde ouder ook gezag geven, zodat deze derde persoon een stem heeft in de dagelijkse beslissingen over het kind, zoals bijvoorbeeld schoolkeuze, beslissingen over medische behandelingen, inclusief het wel of niet vaccineren, of het aanvragen van een paspoort.

Dit wetsvoorstel stelt dus voor dat (behalve de juridische ouders) ook een derde (of vierde) persoon gezag kan krijgen over een kind. Deze persoon speelt een rol in de dagelijkse zorg voor het kind en wordt door de juridische ouders zelf aan gewezen.

Het gaat hier dus niet om een onderwijsinstelling of de staat die gezag over een kind krijgt. Juridische ouders en (indien van toepassing) andere personen die gedeeld gezag hebben over het kind beslissen altijd zelf (ook als deze wet in werking zou zijn) over medische zaken (zoals bijvoorbeeld vaccineren) aangaande hun kind.

Er lijkt sprake te zijn van een misverstand omdat dit wetsvoorstel en de petitie over twee verschillende zaken gaan. Zie ook de informatie rond de internetconsultatie.

REACTIE PETITIONARIS

verschijnt hier

04-02-2021 | Petitie Stop de Wet Deelgezag

Advies Gezondheidsraad over inzet Astra Zeneca vaccin bekend.

aanvraag overhandiging petitie aan Tweede Kamer

Geachte griffier Tweede Kamer, mevr. Roos,

Graag wil ik, tevens namens mijn mede initiatiefnemers, de petitie ‘Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel’ indienen bij de Tweede Kamer en de commissie OCW.

+Lees meer...

U kunt in de petitie lezen met welk beleid wij het oneens zijn, wat we willen bereiken en wie de petitionaris is. Op moment van schrijven bereikt onze petitie nagenoeg 32.000 ondertekenaars.

De petitielink: https://vaccineervoorheropenen.petities.nl

Naast dit moment van indienen ontvangen wij zeker ook graag een uitnodiging om de petitie persoonlijk te mogen overhandigen aan de Tweede Kamer.

Hoogachtend, mede namens de initiatiefnemers tot de petitie, petitionaris, Annelie Jager.

Petitie overhandiging aan de Commissie VWS Tweede Kamer

Aanstaande dinsdag 9 februari wordt deze petitie samen met drie andere petities gebundeld aangeboden aan de Commissie VWS Tweede Kamer om 13.00u!

  • Erken Acupunctuur als Medisch contactberoep.
  • Houd alternatieve zorg open tijdens de lockdown
  • Osteopaten willen klachten van hun patienten weer kunnen behandelen
  • Erken Haptotherapie als medisch contactberoep.

Mochten jullie nog mensen op de hoogte willen brengen van deze petitie (en ondertekenen), het kan nog! Maandag 8 februari zal het ondertekenen van de petitie sluiten, tot die tijd is tekenen nog mogelijk! We hebben nu samen meer dan 70.000 handtekeningen! Dankjulliewel! .

Folia: Studentenraden organiseren actieweek omdat ze vertrek Fred Weerman eisen

Een decaan die te veel aan de reputatie van de UvA denkt in plaats van aan het welzijn van studenten, die moet weg, vindt (...) lees verder .

04-02-2021 | Petitie Students for a safe Humanities

Petitie wordt aangeboden!

Komende maandag 8 februari zal de petitie aan burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel worden aangeboden! Er is veel steun voor de petitie in de Capelse gemeenteraad; daar zijn we blij mee! Graag danken we ieder die de petitie heeft ondertekend heel hartelijk. De zaak van vluchtelingen op de Griekse eilanden dreigt door alle corona-nieuws steeds verder naar de achtergrond te verdwijnen.

+Lees meer...

We zijn blij dat we, mede door jullie steun, stem kunnen geven aan de nood van minderjarige vluchtelingen. Ook namens de collega's van Capelse kerken en gemeenten, ds. Nellie van Voornveld