U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Stembusakkoord met onder andere het informatieregister

Op initiatief van Amnesty, Bits of Freedom, Open State Foundation en Waag is er een stembusakkoord gesloten met politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op 17 maart 2021:

D66, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, Piratenpartij en Nida.

Met onder andere:

  • Alle overheidsorganisaties openbare standaard hun datahuishouding.
  • De rijksoverheid brengt haar datahuishouding op orde.

Bij het overhandigen van de petitie zullen we de partijen die we dan tegenover ons vinden van de bovenstaande hieraan herinneren! .

Een wettelijk verbod op niet-noodzakelijke 'feminiserende' of 'masculiniserende' medische ingrepen bij intersekse personen zonder hun toestemming

In de petitietekst wordt onder punt 1 met "feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming" niet-noodzakelijke medische behandelingen bedoeld.

Update: Petitie 100.000 keer ondertekend!

Vorig weekend werd de petitie ‘Snelweg A27 niet verbreden’ online gezet. De petitie werd al binnen anderhalve dag 20.000 maal ondertekend.

+Lees meer...

In de loop van afgelopen week lanceerden een aantal bekende Utrechters een spoken word video onder de noemer #stopdeverbreding.

In de video vragen ze met een gedicht van Vincent Bijlo nadrukkelijk aandacht voor het behoud van Amelisweerd en dringen aan op het stoppen van de verbreding. De oproep wordt o.a. gedaan door Carice van Houten, Maarten van Rossem, Denise Jannah, Joris Linssen en Barry Atsma.

Met de hashtag #stopdeverbreding werd de video op de dag van lancering trending op Twitter, waardoor de actie ook in de media werd opgepikt. Al deze aandacht voor Amelisweerd leverde ook voor de petitie een enorme boost die nog niet is uitgeraasd. Vandaag bereikt het aantal ondertekenaars de 100.000, een bijna onvoorstelbaar succes.

Het bereiken van de 100.000 ondertekenaars is een goed moment om iedereen te bedanken die tot nog toe ondertekend heeft. Dankzij jullie steun wordt duidelijk hoe breed het verzet tegen de verbreding ten koste van Amelisweerd leeft. Maar ook hoeveel mensen ervan overtuigd zijn dat deze tijd om andere oplossingen vraagt, oplossing die tegemoetkomen aan de klimaatopgave, het bereikbaarheidsvraagstuk en de opdracht om onze kwetsbare natuur in stand te houden en te versterken.

Als Kerngroep Ring Utrecht voelen we ons enorm gesteund en zelfs geroerd door het enorme succes van de petitie. De petitie is een van de manieren waarmee we het verzet tegen de verbreding nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen, naast andere acties en naast het juridische traject bij de Raad van State.

Je kunt ons daarbij steunen door de petitie en de spoken word video te blijven delen, door de KRU financieel te steunen en door op 17 maart een keuze te maken voor een partij die het groene hart voor Amelisweerd op de goede plaats heeft zitten. Wij zullen de petitie op een gepast moment aanbieden aan de nieuwe Tweede Kamer.

Dank je wel!

12-03-2021 | Petitie Snelweg A27 niet verbreden

Petitie is nu ook bereikbaar via Facebook

Wij, initiatiefnemers, hebben een facebookpagina aangemaakt onder de naam Veiligheid Boven alles

Kijk hier ook eens naar alstublieft en voor de ondertekenaars van de petitie: Willen jullie ook via jullie eigen facebookpagina bekendheid geven aan de petitie svp.

Kijk ook op Facebook: Veiligheid boven alles .

Motie raadsvergadering apeldoorn

De motie tot een grondig onderzoek om de verkeersveiligheid op dit traject te vergroten is unaniem aangenomen!

Het begin is er. Nu de vangrail nog.

Kleine aantekening:

PvdD eist dat er geen bomen gekapt gaan worden, hoe dan ook.

+Lees meer...

Bij deze nodig ik mevr. Moulijn van de PvdD dan ook graag uit om een ritje mee te rijden in de vrachtwagen, zodat zij zelf kan ervaren hoe bizar weinig ruimte er over blijft op bepaalde punten. Zoals aangegeven door een spreker: deze weg is niet ingericht conform de richtlijnen, de bomen zouden er eigenlijk niet eens mogen staan, en er zou sowieso een vangrail langs het water moeten staan.

Behandeling raadsvergadering

De kwestie over de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid word vanavond behandeld door tijdens de gemeenteraadsvergadering van Apeldoorn. Daarbij word ook de huidige petitie besproken.

+Lees meer...

Inmiddels al ruim 2500 handtekeningen, waarvoor dank! Mocht u lid zijn van regionale groepen op sociale netwerken waar dit nog niet is gedeeld, doe dit dan alstublieft :).

Stemmen voor de Tweede Kamer in maart 2021

Belangrijk! Vooral niet stemmen op de VVD, het CDA, de CU, de SGP, de PVV en de FvD. Zij willen de kostendelersnorm voortzetten of de bijstand verminderen.

+Lees meer...

Ten nadele van tienduizenden gehandicapten, chronisch zieken en thuislozen met gecompliceerde problemen. Ook bij D66 en de PvdA staat het afschaffen van de kostendelersnorm nu wel in hun verkiezingsprogramma. De stelling in de website over de kostendelers (zie Details website): “Op basis van de schatting en gezien het langdurige karakter van mantelzorg, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat 25.000 gedupeerde bijstandsgerechtigden mantelzorg ontvangen.” is nog steeds actueel. Voor de thuislozen is de huidige woningnood een extra negatieve omstandigheid.

11-03-2021 | Petitie Terugdraaien kostendelersnorm

voorlopige voorziening Kap 800 bomen Zeedijk

Op 17 maart 9.00 is de zitting van de Rechtbank Rotterdam op de Steegoversloot in Dordrecht. Een aantal juridische vraagstukken zullen aan de orde komen zoals participatie (hoofddoel Omgevingswet), kenbaarheidsbeginsel, APV en bebouwde kom, inspraak Dordtse bevolking, Kadasterwetgeving (wie is de eigenaar van de grond langs de dijk), Wet Natuurbescherming, bescherming van de biodiversiteit en flora en fauna in de Bieschbosch, strijdigheid met Klimaatakkoord door 800 ton Co2 in de lucht te laten verdwijnen..