U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Het houdt niet op. 27 branden inmiddels

04-05-2020 | Petitie Stop anti-5G-terrorisme

Financieel beleid rond milieustraat was ook al rijp voor het afval

De teller van de petitie “#Milieustraat terug naar #Waterland!” staat ondertussen op 2130 ondertekenaars en de twee meest verantwoordelijke coalitiepartijen buitelen in hun reactie over elkaar heen om dit meest onlogische besluit waarmee de inwoners en het milieu buitenspel werden gezet, te verdedigen.

Met onder andere reacties als:

 • “Afvalstoffen bestaan niet maar een grondstoffenbeleid” van GL die in hun verklaring aangeven dat de terugkomst van de Milieustraat voor hun niet vanzelfsprekend is;
 • “eigen belang voorop stellen tegen het algemeen belang door te klussen ” van de PvdA,

geven blijk de essentie van de petitie en daarmee een duidelijk signaal van de burgers, nog steeds niet serieus te nemen! Wel vanuit het eigen perspectief blijven redeneren maar niet vanuit die van de inwoners. De argumenten die daarbij worden gebruikt zijn van een dergelijk bedenkelijk niveau dat je jezelf afvraagt wanneer zij vanuit hun ivoren toren weer de connectie met de burgers proberen te herontdekken? Tijdens de verkiezingen?

Van de financiële besparing* op papier van ca. € 150.000,00 was in 2019 reeds bekend dat deze niet haalbaar zou zijn.

Destijds heeft de wethouder een toezegging gedaan, waarvan al snel duidelijk werd dat ze deze niet kon nakomen.

+Lees meer...

Er was immers nog geen overeenstemming met de gemeente Purmerend. Dat blijkt ook uit het antwoord op vraag 2 op vragen van WaterlandNatuurlijk, zie bijlage 2. Deze wethouder heeft in dit dossier herhaaldelijk toezeggingen gedaan die zij niet kon nakomen, waarvan zij in het recentelijk interview bij omroep PIM blijk gaf op vragen over het evaluatiemoment.

Nog steeds kan er niets anders worden geconcludeerd dan dat de raad door dit college, onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Normaal een politiek doodzonde maar dat zal het nog steeds niet zijn voor deze coalitie.

*Nogmaals maar eens herhalen:

 • de beoogde besparing voor de gemeente was al onzeker, doordat er onder andere het bedrag betreffende toename van het aanbod van restafval pas achteraf kan worden vastgesteld;

 • de toename van het aanbod aan grofvuil is daarnaast ook nog een financieel onzekere factor, zie antwoord 7 in bijlage 3;

 • voor de inwoners (en het milieu) is het zeker geen besparing, gezien de toenemende reisafstanden met het daaraan gekoppelde brandstofverbruik en tijdsduur;

 • daarbij komt nog een bijdrage van € 2,50 bij voor een pasje om gebruik te mogen maken van de milieustraat in Purmerend, dat zeker directe of indirect door de inwoners zelf moet worden betaald;

 • de voorgestelde verplaatsing van de Milieustraat Purmerend naar een andere locatie vanwege het toenemende aanbod, zal links of rechtsom door de inwoners van Purmerend zelf moeten worden betaald!

Zie het volledige bericht op: https://www.facebook.com/groups/1497135370342675/permalink/2986984571357740/

Uw hulp voor de rechtszaak is gevraagd

zoals in het vorige nieuwsbericht was aangegeven is er een actie aangemaakt om de funding van de rechtszaken voor elkaar te krijgen. Uw hulp is gevraagd.

Wat u kunt missen is welkom en alle hulp is nodig om zsm te gaan starten met de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden om de inperking van onze grondrechten te stoppen.

+Lees meer...

De noodwet is in strijd met het EVRM en deze dient onverbindend te worden verklaard zodat de noodverordeningen ook weer in de kast kunnen.

Graag uw hulp: https://www.one2give.nl/w/265-IocQcH/

u wordt op de hoogte gehouden

Van petitie naar een rechtszaak om de noodwet te stoppen

Beste ondertekenaars,

het is inmiddels gelukt. De 40.000 ondertekeningen zijn we gepasseerd zodat er maandag contact gezocht gaat worden met de kamer wanneer we deze petitie kunnen gaan aanbieden.

+Lees meer...

Ondertussen zien we echter dat ondanks het groeiende verzet van de burgers de regeringen steeds meer maatregelen nemen om de noodtoestand in te dammen.

De tijdelijke wet Covid-19 is volgens een rechter gerechtvaardigd vanwege de noodtoestand waarin we ons momenteel bevinden. Ik weet niet onder welke steen deze rechter is weggekropen echter een noodtoestand afkondigen voor een vergelijkbaar jaarlijks griepvirus gaat erg ver.

Ik hoop dat andere rechters die op waarheid willen gaan schatten in de rechtszaak die er nu voorbereid gaat worden. Echter dit kost geld. We zullen de Staat der Nederlanden aansprakelijk moeten stellen en uiteindelijk moeten dagvaarden en procederen tot aan de de hoogste rechter alvorens we kunnen klagen bij het EHRM. Ik hoop echter dat zij het niet zover zullen laten komen echter als in Duitsland er na de piek Maskenpflicht ingevoerd gaat worden en Frankrijk de maatregelen ook verlengt met twee maanden heeft het er zeer de schijn van dat ook Nederland dit beleid zal gaan volgen want zoals Rutte al aangaf: het vaccin!!

En zolang ze blijven vasthouden aan een vaccin wat zeer waarschijnlijk in september komt zullen ze alles doen om de noodtoestand te rekken. En dan zie je Denemarken die weer naar school gaan en prompt zijn er meer besmettingen. Ik had dat al aangegeven dat dit zou gaan gebeuren. Dat komt alleen doordat we door een onzinnige lockdown en social distancing het virus langer hier hebben.

Het doel is het oude normaal met alles erop en eraan. Wordt u ziek dan is er en medicatie of er zijn vitamines (A,C,D, zink en Selenium) die bewezen effectief zijn tegen Covid ondanks dat onze inspectie en media bij hoog en laag blijven beweren dat zowel de medicatie als de vitamines niet bewezen effectief zijn tegen Covid-19.

https://bibliotheek.ortho.nl/39445/media-aanval-op-vitamine-c-behandeling-bij-covid-19-coronavirus/ vitamine C

https://docs.google.com/document/d/1545C_dJWMIAgqeLEsfo2U8Kq5WprDuARXrJl6N1aDjY/mobilebasic medicamenteuze behandeling.

Maar het wordt dus tijd dat we zsm de gerechtelijke procedure gaan starten en daarvoor wil ik u vragen deze vervolgstappen te sponsoren. Er is een actie aangemaakt op one2give. Ik zal deze link hier nog plaatsen en hoop dat u eveneens in grote getale uw hulp aanbied voor de rechtszaken die gaan komen.

Blijft u ondertussen delen en tekenen want we moeten weer terug naar het oude normaal.

https://www.ed.nl/de-peel/heusden-gaat-naar-rechter-om-megastal-met-1344-koeien-tegen-te-houden~adb46329/?referrer=https://t.co/q75qHSrqno?amp=1

Een groep burgers is het zat , een andere aanpak ! Dorpsoverleg Heusden gaat naar de rechtbank. Het plan was even van de baan omdat de ondernemer failliet ging.

+Lees meer...

Maar onverhoopt is er toch weer een doorgang een curator heeft het plan over genomen.

Achtergrond, dankbetuiging en contactgegevens

Beste Nederlandse medeburgers,

Deze petitie is opgestart om ons te laten horen als Nederlandse burgers, dat wij tegen enige (wettelijke) inperking zijn van onze grondwettelijke rechten. Deze petitie ondermijnt de ernst van het Covid-19 virus geenszins, maar dit mag nooit als excuus gebruikt worden om de mogelijkheid te creëren onze vrijheden en rechten in te perken!

Deze oproep kent geen politieke voorkeur, geen gender, geen huidskleur, geen geloofsovertuiging, geen geaardheid en ga zo maar door.

+Lees meer...

Dit is iets dat ALLE Nederlandse burgers direct raakt en wij moeten ons hier dan ook gezamenlijk tegen verzetten.

Het zorgen voor bewustwording, door transparante informatieverstrekking, creëert draagvlak. Het eenzijdig (wettelijk) opdringen van verplichtingen van maatregelingen doet dat niet. Het vertrouwen uitspreken in de Nederlandse burgers, in plaats van het eenzijdig opleggen van verplichtingen van maatregelingen, is hetgeen dat van belang is. Dit is hetgeen wat wij van onze volksvertegenwoordigers mogen verwachten, en niet dat middels een wetsvoorstel onze grondwettelijke rechten (tijdelijk) worden ingeperkt, opgeschort of afgepakt!

Hoewel deze oproep geen politieke kleur kent, maar wel binnen de politiek wordt besloten, is het van belang dat dit geluid ook binnen de verschillende politieke partijen kenbaar wordt gemaakt. Indien je bent aangesloten bij een politieke partij dan is het verzoek ook om dit geluid kenbaar te maken.

Zodra deze spoedwet wordt goedgekeurd houdt dit in:

 • Dat de grondwettelijke rechten en vrijheden van de Nederlandse burger te pas en te onpas (tijdelijk) kunnen worden ingeperkt, opgeschort of afgenomen;
 • Dat deze wetswijziging inbreuk maakt op de fundamentele mensenrechten;
 • Dat de zeggenschap over hetgeen binnenhuis gebeurt bij de Nederlandse staat komt te liggen;
 • Dat het bij wet verboden kan worden om samen te komen;
 • Dat het bij wet verboden kan worden om je (vrije) mening te uiten;
 • Dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers geen invloed meer hebben op wanneer dit wetsartikel in werking treedt;
 • Dat onduidelijk is wat de maximale duur is van de inperking, opschorting of afname van de wettelijke grondrechten;
 • Dat de regering het vertrouwen in de Nederlandse burgers om solidair met elkaar om te gaan en zelfregulatie geheel kwijt is.

Via deze weg wil ik dan ook een oproep doen aan alle Nederlandse burgers om je strijdbaar op te stellen tegen deze eenzijdige wetswijziging en van je te laten horen. Zorg dat onze vrijheden en rechten niet op deze manier aan banden worden gelegd en teken deze petitie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie steun en denk er aan, deze petitie delen is gratis, en daar houden wij Nederlanders van! ;)


Tot slot:

Het starten van deze petitie lijkt op dit moment de enige verantwoorde manier om ons als Nederlandse burgers tijdig te laten horen voordat het wetsvoorstel op tafel ligt. Het initiëren van een burgerinitiatief is enorm bureaucratisch ingeregeld en heeft een te lange doorlooptijd om tijdig onze mening te kunnen verkondigen, deze mogelijkheid komt dan ook helaas te vervallen.

Ondanks dat het demonstratierecht ons momenteel nog ter beschikking staat roepen wij iedereen op om dit recht niet uit te oefenen door massaal de straat op te gaan. Het hebben van een recht betekent niet dat dit per se uitgeoefend moet worden, gebruik je gezond verstand en help verdere verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Ook middels het tekenen van deze petitie kan je als Nederlandse bevolking je standpunt duidelijk maken!

Deze petitie zal (ongeacht de hoeveelheid ondertekening) worden aangeboden aan de Tweede Kamer in de hoop om een massale tegenstem voor invoering van deze spoedwet teweeg te brengen. Zodra deze petitie bij de Nederlandse overheid is ingediend hebben wij recht op antwoord!

Om in de toekomst te voorkomen dat onze grondwettelijke rechten en vrijheden eenzijdig worden ingeperkt, worden opgeschort, of worden ontnomen, is het van belang dat dit niet kan worden voltrokken middels de invoering van een wetsvoorstel zonder instemming van de Nederlandse burgers. Het is daarom van belang dat de Nederlandse burger niet alleen stemrecht heeft om te kiezen voor een bepaalde volksvertegenwoordiger, maar het is tevens van belang dat ook tijdens een kabinetsperiode inspraak kan worden uitgeoefend op eventuele besluiten die onze grondwettelijke rechten en vrijheden aangaan.

In 2018 is de ‘Wet Raadgevend referendum’ afgeschaft, deze wet moet zo snel mogelijk weer herleven om de algemene consensus binnen de Nederlandse bevolking te kunnen peilen. Daarnaast zou elke wetswijziging, die ook maar enige inperking betekent voor onze grondwettelijke rechten en vrijheden, via een bindend referendum aan de Nederlandse burgers moeten worden voorgelegd. Om bindende referenda mogelijk te maken dient er echter eerst een aanpassing te worden aangebracht in onze grondwet, de huidige grondwet voorziet hier momenteel niet in.

Door het mogelijk te maken om ook digitaal op uitgeschreven referenda te stemmen wordt het het proces vereenvoudigd, toegankelijker, en zorgt het ervoor dat de kosten zo veel mogelijk worden beperkt.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de meest democratische instrumenten, in de vorm van referenda, binnen deze democratie weer kunnen worden ingezet. Een democratie behoort gebaseerd te zijn op medezeggenschap, niet op de eenzijdige inperking van de (grondwettelijke) rechten en vrijheden van burgers.

Hartelijk dank voor het lezen, het tekenen, en het delen van deze petitie.

PS

Via deze weg wil ik iedereen danken die deze petitie mede heeft ondertekend, ik voel mij door jullie ondertekening enorm gesterkt in deze gedachte. Dat deze gedachte momenteel nog op deze manier geprofileerd kan en mag worden (en draagvlak vindt) is de reden dat de vrijheid van meningsuiting nooit mag worden ingeperkt, opgeschort of afgepakt.

Indien er mensen zijn die verdere onderbouwing behoeven met betrekking tot deze petitie voel je vrij om contact op te nemen via: burgerrecht2020@gmail.com. Ook indien er op- en/of aanmerkingen zijn, schroom je niet, ik ga graag het gesprek (of de discussie) aan.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en ook mensen met een andere zienswijze, neem gerust contact op via bovenstaand mailadres, iedereen is gerechtigd tot zijn eigen (vrije) mening!

Samen staan we sterk!

Kosten alternatieven Milieustraat fractie van 3,5 miljoen voor Gemeentewerf

De teller voor de petitie om de Milieustraat terug in #Waterland te krijgen staat nu op 2120.

Bij dit bericht treft u een overzicht van de kosten die bekend waren toen de keuze voor verplaatsing van de Milieustraat nog moest worden gemaakt. U ziet dat de alternatieven om de inwoners en het milieu te ontlasten, qua kosten een fractie hadden kunnen zijn ten opzichte van de 3,5 miljoen die aan de Gemeentewerf is gespendeerd.

Het grote aantal ondertekenaars van de petitie staat in schril contrast op het animo gisteren met de auto naar de oude Milieustraat is gekomen voor een Drive-in protest georganiseerd door een filmcollectief.

+Lees meer...

Zelfs van de camera’s ontbrak elk spoor. De Waterlanders hebben daarmee aangetoond dat zij oog blijven houden voor de impact van hun gedrag op het milieu en de oplossing voor de problematiek rond de Milieustraat, eerst aan de rede van de verantwoordelijke GL-wethouder en de gemeenteraad over te laten.

Link naar het volledige bericht:

het praatje bij het plaatje

Beste burgers. De weerstand tegen de maatregelen neemt toe en deze weerstand is ook te begrijpen.

+Lees meer...

Want als je naar de data kijkt die ons wordt voorgehouden en je vergelijkt deze data met de data die wordt verzameld door onderzoekers, artsen en andere specialisten dan rijmt hun data niet met de gepresenteerde data. Ook de modellen die gehanteerd worden zijn zeer bewerkelijk. Met data kun je relatief snel knoeien om een ander beeld te krijgen.

Het Duitse RIVM (RKI) heeft nu een nieuwe waarde toegevoegd aan de R0 formule en deze ook even inhoudelijk aangepast. Er wordt niet meer met de waarde 4000 gerekend maar met 2000. De nieuwe waarde is een inschattingswaarde. Een glazen bol waarde dus. De R0 was al een aardige tijd 0,5 en staat nu door de hernieuwde formule ineens weer op 1. Paniek want de R waarde is aanzienlijk gestegen. Dus Merkel voert de maskerplicht in.

En hoe zit het hier in Nederland dan, vraagt u zich af. De intelligente lockdown maatregelen werden door de regering op 23 maart afgekondigd. De Piek van Covid in week 14 (30mrt-5april) met 24,07% oversterfte. Sindsdien is deze dalende maar blijven de maatregelen van kracht en werden nieuwe woorden gevonden zoals coronahufters etc. Nu in week 17 is deze waarde -14,07%

Rechtvaardigt dit zulke strenge maatregelen nu men in week 13 de tijdelijke wet covid-19 publiceerde die op 21-april al was ingegaan. Na de piek dus. Op dat moment was het percentage 16% een afname. Dit was al aangegeven door Knut Wittowski en ook door de israelische wetenschapper en wiskundige Professor Isaac Ben-Israel die beiden een lockdown een foute maatregel vonden en zeiden dat het virus na 40 dagen zou pieken en dan zou verdwijnen. Na 70 dagen is het weg en het merendeel van de bevolking heeft er helemaal geen last van.

Dus graag delen en tekenen om deze maatregelen te stoppen.

Dan nog even over de inhoud van de petitie. Ik beschrijf hier de werkzame medicatie hydroxychloroquine, azithromycine aangevuld met zink. De waarde van €3 per patiënt is iets te laag. De kosten voor de 20 pillen zijn €7,50. Echter als je dit afzet tegen een griepprik €34 op een HPV vaccin €152 is dat een fractie en de regering had dus de 150 miljoen voor de ontwikkeling van het vaccin kunnen besparen