U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Petitie wordt afgeleverd

De petitie word morgen 7 mei naar de KNVB gebracht. er is gezegd dat wij hier te woord worden gestaan..

Ontwikkelingen naar aanleiding van de petitie Praktech

Eind januari van dit jaar startte Praktech een petitie. De reden? Op 1 augustus aanstaande moet Praktech uit haar huidige pand, het oude LTS-gebouw in Cadier en Keer.

+Lees meer...

De gemeente Eijsden-Margraten, eigenaar van het gebouw, heeft andere plannen met het pand. Er werd zelfs gesproken over sloop. Praktech wilde zich niet zonder meer bij dit voornemen neerleggen. Dit pand met zijn historie had wat ons betreft nog een prachtige toekomst voor onze bijzondere doelgroep én voor onze omgeving. De start van de petitie was een feit.

Hartverwarmende steun

De petitie werd een succes. Meer dan 800 mensen zetten hun handtekening onder de petitie! Het is hartverwarmend dat zovelen Praktech steunen en een warm hart toedragen. Naast alle handtekeningen die er verzameld werden, waren velen ook bereid mee te denken in andere mogelijkheden voor Praktech.

Besluit gemeente Eijsden-Margraten

Ondanks alle inspanningen van een ieder blijft de gemeente Eijsden-Margraten bij haar besluit dat Praktech het pand moet verlaten aan het einde van dit cursusjaar. Het is niet anders. Maar, zoals altijd, kijken wij vooruit en gaan niet bij de pakken neerzitten.

Praktech is onmisbaar

Velen van jullie gaven het al aan: Praktech vervult een belangrijke rol voor een bijzondere doelgroep. Wij blijven ons daarom inzetten voor onze (toekomstige) cursisten en doen dat samen met onze partners. Maar zeker nu, nu we door de coronacrisis een economische tegenwind verwachten, is een duurzame opleidingsvoorziening in onze regio voor de onderkant van de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Ook om die reden blijven we doen wat we altijd al deden: begeleiden en opleiden van cursisten tot vakkrachten!

Praktech gaat door!

Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal Praktech te vinden zijn op een andere locatie. Achter de schermen spreken we hierover met mogelijke partners hierin. En dat stemt ons gunstig! We zien vol vertrouwen het komend cursusjaar tegemoet. We hopen dat we jullie heel snel kunnen laten weten welke locatie ons nieuwe thuis wordt.

Succesvolle petitie

Op 13 mei om 13.00 uur zal een delegatie van ons team in de Raadszaal de petitie aanbieden aan wethouder Piatek van de gemeente Eijsden-Margraten. In onze ogen een geslaagde petitie. Niet alleen deed het goed te zien dat velen met ons geloven in Praktech. Maar ook heeft het ons gebracht waar we nu staan met de blik op een mooie, nieuwe start op een andere locatie. Met het aanbieden van de petitie aan de gemeente willen wij hen enerzijds bedanken voor de jaren dat wij gebruik hebben mogen maken van het prachtige oude LTS-gebouw boordevol mogelijkheden. Anderzijds willen we ook laten zien dat we, mede dankzij jullie steun, ons belangrijke werk voortzetten.

Blijf je ons volgen?

Wij willen jullie danken voor jullie steun de afgelopen maanden en hopen dat we jullie in de toekomst ook nog tegen zullen komen. In levende lijven of via onze online kanalen.Nieuws over onze ontwikkelingen, locatie of cursusaanbod is altijd te vinden op onze website. Wil je het laatste nieuws liever periodiek in je mailbox ontvangen, geef je dan op voor onze digitale nieuwsbrief! (onderaan op praktech.nl)

We worden genoemd.

In het AD deze keer Zou wel lief zijn als het AD ook gewoon Linkt. :).

05-05-2020 | Petitie Stop anti-5G-terrorisme

GroenLinks wethouder gaat in tegen landelijk beleid

Terwijl de teller van de petitie nu op 2132 staat, blijven GroenLinks en de PvdA in #Waterland in de media de keuze verdedigen die lijnrecht ingaat tegen de landelijke doelstelling om de CO2 te verminderen.

Door de verplaatsing van de Milieustraat van Waterland naar Purmerend worden niet alleen de inwoners van Waterland en Purmerend gedupeerd door substantieel langere wachttijden maar juist ook het milieu. Vooral dat laatste staat haaks op het GroenLinks standpunt om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken door ondermeer het verkeer zoveel mogelijk te beperken. .

4000 plus handtekeningen

wow, wat mooi. ruim 4000 handtekeningen.

+Lees meer...

Het streven is om 50.000 handtekeningen aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer eind juli.

We zijn er dus nog lang niet.

Iedereen bedankt voor de handtekeningen. Willen jullie op de social media ook jullie achterban vragen om te tekenen.

Bedankt, namens Team Jayme, Ronald Mooiman

15 jaar Petities.nl met 15.000 petities en 15 miljoen ondertekeningen

Op woensdag 4 mei 2005 rond het middaguur werd de eerste ondertekening geregistreerd voor de eerste petitie op Petities.nl. Een neutrale petitiewebsite ter ondersteuning van de Nederlandse democratie.

Vijftien jaar later is het al jaren de grootste politieke website van Nederland buiten verkiezingscampagnetijd: maandelijks 100 nieuwe petities, miljoenen bezoeken en 150.000 ondertekenaars (15 miljoen in 15 jaar).

Als u petities.nl een verjaardagskadootje wil doen dan kunt u een donatie doen of een advertentie kopen (€10) waarin u uw favoriete petitie aanbeveelt.

+Lees meer...

U kunt geld overmaken naar NL14RABO0324616899 of met iDEAL betalen via de dienst geef.nl. Zet u erbij 'gefeliciteerd' of 'advertentie voor petitie'. In het laatste geval mailt u ook even naar webmaster@petities.nl om de advertentietekst goed te krijgen.

We sparen voor een nieuwe website. Met uw hulp alleen lukt dat niet, maar het kan wel meehelpen een sponsor te overtuigen het te verveelvoudigen!

04-05-2020

Het houdt niet op. 27 branden inmiddels

04-05-2020 | Petitie Stop anti-5G-terrorisme

Financieel beleid rond milieustraat was ook al rijp voor het afval

De teller van de petitie “#Milieustraat terug naar #Waterland!” staat ondertussen op 2130 ondertekenaars en de twee meest verantwoordelijke coalitiepartijen buitelen in hun reactie over elkaar heen om dit meest onlogische besluit waarmee de inwoners en het milieu buitenspel werden gezet, te verdedigen.

Met onder andere reacties als:

  • “Afvalstoffen bestaan niet maar een grondstoffenbeleid” van GL die in hun verklaring aangeven dat de terugkomst van de Milieustraat voor hun niet vanzelfsprekend is;
  • “eigen belang voorop stellen tegen het algemeen belang door te klussen ” van de PvdA,

geven blijk de essentie van de petitie en daarmee een duidelijk signaal van de burgers, nog steeds niet serieus te nemen! Wel vanuit het eigen perspectief blijven redeneren maar niet vanuit die van de inwoners. De argumenten die daarbij worden gebruikt zijn van een dergelijk bedenkelijk niveau dat je jezelf afvraagt wanneer zij vanuit hun ivoren toren weer de connectie met de burgers proberen te herontdekken? Tijdens de verkiezingen?

Van de financiële besparing* op papier van ca. € 150.000,00 was in 2019 reeds bekend dat deze niet haalbaar zou zijn.

Destijds heeft de wethouder een toezegging gedaan, waarvan al snel duidelijk werd dat ze deze niet kon nakomen.

+Lees meer...

Er was immers nog geen overeenstemming met de gemeente Purmerend. Dat blijkt ook uit het antwoord op vraag 2 op vragen van WaterlandNatuurlijk, zie bijlage 2. Deze wethouder heeft in dit dossier herhaaldelijk toezeggingen gedaan die zij niet kon nakomen, waarvan zij in het recentelijk interview bij omroep PIM blijk gaf op vragen over het evaluatiemoment.

Nog steeds kan er niets anders worden geconcludeerd dan dat de raad door dit college, onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Normaal een politiek doodzonde maar dat zal het nog steeds niet zijn voor deze coalitie.

*Nogmaals maar eens herhalen:

  • de beoogde besparing voor de gemeente was al onzeker, doordat er onder andere het bedrag betreffende toename van het aanbod van restafval pas achteraf kan worden vastgesteld;

  • de toename van het aanbod aan grofvuil is daarnaast ook nog een financieel onzekere factor, zie antwoord 7 in bijlage 3;

  • voor de inwoners (en het milieu) is het zeker geen besparing, gezien de toenemende reisafstanden met het daaraan gekoppelde brandstofverbruik en tijdsduur;

  • daarbij komt nog een bijdrage van € 2,50 bij voor een pasje om gebruik te mogen maken van de milieustraat in Purmerend, dat zeker directe of indirect door de inwoners zelf moet worden betaald;

  • de voorgestelde verplaatsing van de Milieustraat Purmerend naar een andere locatie vanwege het toenemende aanbod, zal links of rechtsom door de inwoners van Purmerend zelf moeten worden betaald!

Zie het volledige bericht op: https://www.facebook.com/groups/1497135370342675/permalink/2986984571357740/