You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-03-06

Petitie van Fons Brenninkmeijer aan wethouder uitgereikt.

Maandagavond werd het raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet van €150.000 voor een nieuw ontwerp liften en een plan van aanpak op te stellen behandeld. Een meerderheid van de raad gaat hier uiteraard mee akkoord.

+Read more...

Wij hebben om een snelle oplossing gevraagd en om nu snel een tijdelijke oplossing te zoeken om weer gebruik te kunnen maken van andere tijdelijke liften als een alternatief. Onze petitie heeft mede een bijdrage geleverd aan burgerparticipatie en dat u gehoord werd. Helaas mochten wij onze petitie niet aanbieden waar inmiddels het nodige over in de media is gecommuniceerd. Bedankt allemaal voor het vertrouwen in VOOR Den Bosch en onze fractie.

Groet, Joep Gersjes

Inspreekavond uitgesteld tot 12-9

De inspreekavond waarbij o.a. deze petitie aan de orde komt wordt verzet van 7-9 naar dinsdag 12-9.

+Read more...

De reden is het grote aantal insprekers op het onderwerp "Concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie". Er wordt nu een aparte avond belegd alleen over dit onderwerp.

Al meer dan 100 keer getekend

Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 100 gepasseerd. Dat het onderwerp in de belangstelling staat blijkt wel uit het feit dat de inspreekavond van de gemeenteraad is verschoven naar 12 september.

+Read more...

Dan gaat het alleen over de "Grootschalige Opwek Duurzame Energie".

Petitie wordt ingediend bij gemeente Zoetermeer

De petitie is gesloten en zal worden ingediend bij de gemeente Zoetermeer.

Stichting Wandelnet toegelaten als partij bij de Raad van State

Goed nieuws voor alle wandelaars in Nederland. Stichting Wandelnet werkt samen met bijna 1000 vrijwilligers sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen.

+Read more...

Dit doen we voor de 10,5 miljoen wandelaars Nederland. Ook zij willen zich sterk maken voor het behoud van dit prachtige historische ommetje en hebben verzocht toegelaten te worden in de procedure bij de Raad van State om de belangen van wandelend Nederland te behartigen. Onderstaand een link naar de stichting en het werk dat hun vele vrijwilligers verzetten. https://www.wandelnet.nl/belangenbehartigers

De eindfase tegen de uitbreiding van De Stroet.

In onze strijd tegen de uitbreiding van De Stroet bevinden we ons nu in de laatste fase: de finale. Op dit cruciale moment is het van het grootste belang dat we indruk maken op de raadsleden, en jullie kunnen daarbij een essentiële rol spelen.

+Read more...

Onderzoek heeft aangetoond dat publieke aanwezigheid een aanzienlijke invloed heeft op de manier waarop raadsleden met een plan omgaan.

Als jullie enigszins in de gelegenheid zijn, kom dan naar de raadszaal en neem zoveel mogelijk medestanders mee! Laten we ervoor zorgen dat de publieke tribune van de raadszaal barst van betrokken Lutheranen!

Het is ook een mooie gelegenheid om te zien hoe onze raadsleden werken aan een kwestie waar we allemaal nauw bij betrokken zijn. Het belooft een leerzame ervaring te worden.

Hier zijn de belangrijke data om in je agenda te zetten:

  • 4 september om 19:00 uur: Bezorgde Lunteranen spreken de raad toe.
  • 7 september om 21:00 uur: De raadsleden gaan in debat over De Stroet (de oordeelvormende vergadering).
  • 21 september om 19:00 uur: De raadsleden nemen een besluit (de besluitvormende vergadering).

We hopen jullie allemaal te zien in het gemeentehuis om samen een krachtig signaal af te geven.

Met vriendelijke groet, Max Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

De laatste lootjes

Beste Vuurwerk liefhebbers/Pyros! Over 10 dagen zal de petitie sluiten. Daarom zou ik jullie nog een keer willen vragen om nog zo veel mogelijk mensen de petitie te laten ondertekenen! Laten we met zijn allen de eindsprint inzetten en laten zien wat onze traditie is! Alvast bedankt! .

Petitie gesloten

Onze petitie is overhandigd aan de burgemeester van Den Haag de heer Van Zanen. Wij hopen op een voor de ondertekenaars gunstige uitkomst. Dank aan iedereen die ondertekend heeft. .