U, de petitionaris

Nieuws

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

26.05.2022

Op tv

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-3

.

Inspraak Gemeenteraad 8 oktober

We hebben zo ingesproken op de raadsvergadering:

Goedenavond, dank dat ik hier wat mag zeggen. Ik zal hier en daar wat schor klinken.

+Lees meer...

Geen vrees, ik heb me de afgelopen dagen steeds getest en daarbij stond het streepje steeds bij de C. Ik spreek namens de groep ‘Stop de Brandweer Racebaan’. Die is opgericht omdat B&W als een dief in de nacht de planning en executie van een centrale brandweer kolos heeft voorbereid. Bewoners zijn niet geïnformeerd en worden nu geconfronteerd met alle nadelige effecten die een brandweer kolos zou kunnen veroorzaken. Diemer Kransen, voormalig directeur bedrijfsvoering Brandweer Amsterdam, nu directeur en regionaal commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, schrijft op 1 maart 2021 aan burgermeester Ton Heerts over centralisatie van de brandweer. Ik citeer: “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een betere dienstverlening kunnen realiseren.” Want “Antea (het gekozen onderzoeksbureau, een groep van 1500 techneuten die inderdaad een situatie alleen technisch beoordelen en volstrekt geen idee hebben van de sociale context) bevestigt de actualiteit van de toen gebruikte gegevens en concludeert dat een locatie in de omgeving Kayersdijk-Matenpoort nog steeds een goede brandweerlocatie is.” Het Antea rapport is nog steeds geheimgehouden door de gemeente, ondanks dat er door ons herhaaldelijk is gevraagd om openbaarmaking en daarom kan er ook geen sprake zijn van een fatsoenlijke afweging van prioriteiten en belangen door de gemeenteraad, laat staan de bewoners van Apeldoorn. Kransen schrijft wijselijk niet over hoe de toekomst er dan gaat uit zien m.b.t. verkeers- en woonomgeving rondom de mogelijke centrale kazerne kolos. Er komen 1300 woningen bij langs de brandweer routes in Veldhuis en Kayersmolen-Noord. Al die mensen gaan op pad op dezelfde wegen, want gaat leiden tot een enorme verdichting van het verkeer. Aan de randen van Apeldoorn wordt uitgebreid, en die wijken zullen steeds moeilijker bereikbaar worden met een centrale locatie. Niet omdat ze liggen waar ze liggen, maar omdat de wegen nu al steeds verstopter raken. Ik nodig u uit om eens een kijkje te komen nemen op een weekend op De Matenpoort. Niets is daarvan terug te vinden in de wel aangeboden onderzoeken. De conclusie is, maar dat is niet onderzocht, dat de huidige situatie aangevuld met een extra decentrale locatie zeker beter functioneert dan een centrale brandweer kolos. Kransen weet dat heel goed, want is onze oude domicilie Amsterdam is de brandweer zeer gedecentraliseerd. En dat is niet voor niks. Een centrale locatie is een achterhaald concept en is een garantie voor veiligheidsproblemen nu en in de toekomst. Vervolgens begint Kransen over de brandweer racebaan door onze wijken met een extra brug over het kanaal en een extra overweg. Dat is toch wel ten hemel schreiend. Een openbare dienst die de veiligheid moet waarborgen gaat door woonwijken racen en zal gaan zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor met name kinderen en ouderen. U kunt het zich voorstellen. Ouders die hun kinderen haastig van straat plukken omdat onze brandweer er aan komt scheuren met veel lawaai. Om nog maar niet te spreken van het sluipverkeer dat zo’n extra overgang weer zal trekken. En dat is dan alleen nog maar het verkeer over de racebaan. Per jaar hebben we te maken met zo’n 1000 uitrukkingen, dat is zo’n 20 per week, die dan met veel lawaai en extra snelheid langs en door onze wijken racen. Niet dat Kransen in zijn hele brief zich enigszins druk maakt over het sociale effect van zijn centrale kolos op de omliggende buurten. Het effect van centralisatie en racebaan wordt achterwege gelaten in zijn brief en wordt ook niet meegewogen in de opties die in de verschillende rapporten aan de orde komen. Daarmee wordt er in de brief van Kransen en de opgestelde rapporten wel heel opportunistisch toegeschreven naar een centrale locatie. Nee, volgens Kransen is het grote voordeel van een centrale brandweer kolos dat die aantrekkelijker zal zijn voor vrijwilligers. Daar geeft hij geen argumenten voor. Dat lijkt me logisch, want er gaat natuurlijk niets boven een vrijwilliger die kan worden ingezet in ‘zijn’ kazerne in ‘zijn’ buurt en niet op centraal gelegen eiland. Verder zegt hij “Ten tweede gaat het om het type risico’s en hoe die gesitueerd zijn en blijven in relatie tot de brandweerpost.” Waarna een enthousiast betoog over de centrale locatie aan De Matenpoort. Daarop voortbordurend vragen wij ons af of de optie decentralisatie goed onderzocht is. Dat blijkt niet uit de rapporten die wij hebben gekregen. Er is volgens ons niet gekeken naar decentrale varianten waarbij wel lagere aanrijtijden zouden worden gerealiseerd met mogelijke extra vestigingen, ook gezien de verwachting dat een centrale locatie op De Matenpoort al snel helemaal vastloopt.
Kortom, een centrale locatie aan De Matenpoort zorgt voor een enorme toename van geluid en onveiligheid in de De Maten, Kayersmolen Noord, Matenhoek, en de Schatkamer van Zuid, omdat alle uitrukkers over dezelfde weg gaan, en specifiek op de racebaan, wat tot levensgevaarlijke situaties zal leiden voor alle bewoners, de vele fietsers die de route langs Kanaal Zuid gebruiken, honden uitlaters, spelende kinderen, wandelende ouderen en wie al niet meer. Daarom vragen wij de gemeenteraad met klem zich uit te spreken tegen een centrale brandweer kolos en een brandweer racebaan door onze wijken. Ik dank u voor uw aandacht.

Strijd tegen windturbines in Noordoost Twente gaat door!

In het kader van het coalitieakkoord in de gemeenteraad van Losser is vastgelegd dat men het windbeleid voor 4 jaar in de ijskast gaat zetten. Dat vinden wij een onverteerbare zaak.

+Lees meer...

We laten de petitie dus nog maar een tijdje doorlopen. Deel m op je eigen social media en roep streekgenoten op deze te tekenen!.

Van den Berg en Bontenbal (beiden CDA) vragen aan de Ministers van Volksgezondheid Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15867 Vragen van de leden Van den Berg en Bontenbal (beiden CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Klimaat en Energie over de kosten van energieverbruik van medische apparaten (ingezonden 29 augustus 2022).

Vraag 1 Kent u de websites van zorgverzekeraars waarin wordt aangegeven welke vergoeding wordt gegeven bij gebruik van zuurstofapparatuur ?

Vraag 2 Bent u bekend met het feit dat er zieke mensen zijn die hun energierekening niet meer kunnen betalen maar wel een torenhoge energierekening ontvangen door het gebruik van zuurstofapparatuur ?

Vraag 3 Klopt het dat een zuurstofconcentrator een vermogen van een paar honderd Watt vraagt wanneer deze gebruikt wordt? Klopt het dat, wanneer deze 24 uur per dag wordt gebruikt, een elektriciteitsverbruik heeft van duizenden kilowatturen per jaar (bijvoorbeeld: 400 W x 24 uur x 365 dagen = ca. 3.500 kWh per jaar) en dus extra elektriciteitskosten van duizenden euro’s met zich mee kan brengen ?

Vraag 4 Deelt u de mening dat de vergoedingen die door zorgverzekeraars worden uitgekeerd in verhouding moeten staan met de daadwerkelijke energiekosten en dat dat nu niet het geval is ? Bent u er zich van bewust dat deze hoge energiekosten voor sommige mensen niet meer betaalbaar zijn ?

Vraag 5 Hoe gaat u deze schrijnende situatie aankaarten bij de zorgverzekeraars? Bent u bereid op zeer korte termijn met de zorgverzekeraars afspraken te maken over een realistische vergoeding door alle zorgverzekeraars voor het elektriciteitsverbruik van medische apparatuur in de thuissituatie, ook en met terugwerkende kracht voor dit jaar 2022 nog ?

.

Bijeenkomst op 10 oktober 2022 vanaf 17:30

De gemeente organiseert een bijeenkomst over de locaties van de woonboten. Deze e-mail ontvingen geïnteresseerden:

"Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over tijdelijke wissellocaties voor woonboten in stadsdeel West vanwege de vernieuwing van de kademuren aan de Da Costakade:

Inloopbijeenkomst wissellocaties woonboten Stadsdeel West voor project Da Costakade

Datum: maandag 10 oktober 2022

Inloop: tussen 17.30 - 20.30 uur

Locatie: De Hallen Studio's, Hannie Dankbaarpassage 18

Deze week heeft u, als het goed is, deze uitnodiging ook ontvangen in uw brievenbus.

+Lees meer...

De brief en de concept ruimtelijke inpassing vindt u nogmaals als bijlage van deze mail."

De Westkrant bracht het nieuws ook.

Inloopavond op maandag 10 oktober 2022 van 17.30 tm 20.30 KOMT ALLEN

De laatste brief van de gemeente is een uitnodiging voor de informatie bijeenkomst in de Hallen. Zie hieronder de brief en de PDF's zullen hieraan worden toegevoegd.

+Lees meer...

Beste bewoner of ondernemer, Vorig jaar zijn er verschillende onlinebijeenkomsten geweest over de toewijzing van wissellocaties van woonboten in Stadsdeel West voor de vernieuwing van de Da Costakade. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel reacties ontvangen op het besluit dat door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West op 22 april 2021 is genomen. Deze reacties hebben we verwerkt in een concept ruimtelijke inpassing woonboten. In deze brief leest u meer over deze concept ruimtelijke inpassing en nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 10 oktober 2022. U kunt zelf bepalen hoe laat u langs komt. Per wissellocatie is er informatie beschikbaar en kunt u vragen stellen. Ook kunt u een reactie achterlaten op een reactieformulier. Inloopbijeenkomst wissellocaties woonboten Stadsdeel West voor project Da Costakade

Datum: maandag 10 oktober 2022 Inloop: tussen 17.30 – 20.30 uur Locatie: De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18

Het ontwerp maken was een flinke puzzel. Het opstellen van deze ruimtelijke inpassing (het ontwerp) heeft langer geduurd dan verwacht. Het was een flinke puzzel. Er zijn veel woonboten die we moeten verplaatsen, met allemaal andere afmetingen en eigenschappen. En we hebben zorgvuldig gekeken naar de wensen en ideeën die we in de bijeenkomst van vorig jaar hebben gekregen. In sommige gevallen was dit vrij eenvoudig, in andere gevallen was het ingewikkelder en sommige opmerkingen kunnen we niet meenemen. Niet alle keuzes en afwegingen zijn eenvoudig in een brief en met een tekening uit te leggen, dus kom langs, we beantwoorden graag uw vragen en gaan graag met u in gesprek.

Wisselplek per boot: ruimer dan de boten die er komen te liggen Het concept ruimtelijke inpassing, zie de bijgesloten plattegrond, geeft een impressie van het aantal wisselplekken dat conform het besluit van het Dagelijks Bestuur is vastgesteld voor deze wissellocatie. Op de tekening staat een vlak (wisselplek) aangegeven, waar verschillende woonboten uit de Da Costakade aangelegd kunnen worden. Bij de ruimtelijke inpassing houden we rekening met de verschillende afmetingen van woonboten, de opbouw, de pijpen op het dak en de locatie van de voordeur van de woonboten. De afmetingen van de wisselplek zijn dus ruimer dan de woonboten die er uiteindelijk komen te liggen. Hoe ziet elke wisselplek eruit: aanmeerpalen, toegangsplateau en stalen trap indien nodig. De wisselplek krijgt twee nieuwe aanmeerpalen, een toegangsplateau en een stalen trap naar de kade indien noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het hoogteverschil tussen de kade en het water. Op de kade doen we kleine aanpassingen aan de openbare ruimte om een smalle toegang naar de wisselplek te maken. Hiervoor kappen we geen bomen, maar waar nodig zal er gesnoeid worden. Op een aantal wissellocaties heffen we een beperkt aantal parkeerplaatsen op. Waar mogelijk maken we een nieuwe verdeling van de bestaande parkeervakken. Als we een autoparkeervak opheffen, dan zetten we in ieder geval een extra fietsenrek neer.

Waar moeten de pleziervaartuigen liggen? Op bijna elke wissellocatie liggen nu pleziervaartuigen. Hiervoor is door de komst van de woonboten minder ruimte. In overleg met Nautisch Beheer is afgesproken dat er in dit geval op de beschikbare plekken twee pleziervaartuigen naast elkaar mogen liggen, zolang de pleziervaartuigen niet in het doorvaartprofiel komen. Wat is de planning? De wissellocaties worden aangelegd voor de duur van het project Da Costakade, waarbij de start van het project vooralsnog gepland is in de tweede helft van 2023. We leggen de wissellocaties vooruitlopend op de start aan. Zo kunnen we de eerste woonboten meteen verplaatsen bij de start van het project. Het project Da Costakade duurt naar verwachting 4 tot 5 jaar. Op de bijgesloten tekening staan de aandachtspunten waar specifiek voor deze wissellocatie rekening mee is gehouden bij de uitwerking van de ruimtelijke inpassing.

Hoe ziet het vervolgproces eruit? Het concept ruimtelijke inpassing maken we definitief na het verstrijken van een reactietermijn van vier weken na dagtekening van deze brief (tot 26 oktober 2022). Daarna beoordelen we de ontvangen reacties. Waar mogelijk verwerken we de reacties in de ruimtelijke inpassing waarna het ontwerp van de wissellocatie definitief is. Tegelijkertijd starten we de verschillende procedures voor de realisatie van de wisselplekken, zoals het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning per wissellocatie. Tegen de vergunning kan bezwaar gemaakt worden, via de website www.omgevingsalert.nl

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het project Da Costakade vindt u op www.amsterdam.nl/projecten/da- costakade (met een koppelteken). Hebt u specifieke vragen over het project dan kunt u contact opnemen met één van de omgevingsmanagers, via dacostakade@amsterdam.nl of via telefoonnummer 06 13 58 73 03 (Nathalie Spiekerman) en 06 43 96 78 88 (Raymond Zwanziger).

Meer informatie, persoonlijke verhalen en de film "Het succes van OC".

Meer informatie over en persoonlijke gevolgen van het niet vergoeden van communicatiehulpmiddelen op https://www.isaac-nf.nl/vergoeding-oc-middelen/

Zie in deze korte film wat ondersteunde communicatie kan betekenen: https://vimeo.com/625473616 .

Petitie gesloten

Naar aanleiding van de petitie heeft er een gesprek plaats gevonden, middels mail zal iedereen op de hoogte worden gehouden.

Daarom wordt deze petitie gesloten en is de vervolgbehandeling wordt nu verder opgepakt binnen het schoolbestuur.

.