You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

2021-10-01

Rapport Explica woningbehoefte

Het rapport van Explica dat in de media wordt genoemd en in opdracht van de gemeente is gemaakt vind je hier. De passages over het gebrek van betaalbare huur- en koopwoningen vind je vanaf pagina 53.

Enkele quotes:

*De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke woongemeente, met relatief veel duurdere koopwoningen.

+Read more...

Het goedkopere koopaanbod voor o.a. starters op de woningmarkt, maar ook voor doorstromende huishoudens met een iets lager inkomen, is relatief beperkt. Het alternatief, een goedkopere particuliere huurwoning of sociale huurwoning, is eveneens slechts in beperkte mate aanwezig.*

Het ligt voor de hand om de (extra) goedkope voorraad vooral te realiseren in de sociale huur. Ook in dit segment zal het bouwen van goedkope woningen niet eenvoudig zijn en een aanpassing van de grondprijzen vergen.

De huidige vierkante meterprijzen zijn hoog in Pijnacker-Nootdorp. De wijken in de gemeente met relatief veel duurdere koopwoningen zijn aantrekkelijk. Dit betekent dat de prijzen hoog zijn, waardoor het lastig is om sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen te realiseren, zonder te klein te bouwen.

"Jonge starters in Pijnacker-Nootdorp hebben wel duidelijk minder mogelijkheden dan jonge starters in de rest van de regio. Daarnaast is de slaagkans voor 75-plussers in de eigen gemeente beperkter.."

Amar vraagt gouda op date

Gw ondertekenen joh.

2021-11-13 | Petition Amar vraagt gouda op date

Stop de discriminatie van gevaccineerden

De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen en kan stoppen.

Ziekenhuizen liggen vol. Vol met ongevaccineerde corona patiënten die voor het overgrote deel wel gevaccineerd hadden kunnen worden.

+Read more...

De plekken die zij innemen (een coronapatiënt houdt zelfs 3 bedden bezet wat betreft benodigd verzorgend personeel) gaan ten koste van mensen die wel gevaccineerd zijn. Mensen die die zorg, soms dringend, nodig hebben maar niet kunnen krijgen. Er is dus sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden. Wij roepen de overheid op deze discriminatie per direct te beëindigen.

Op dit moment wordt de overheid gegijzeld door de anti-vaxxers. De hele maatschappij is door de corona maatregelen diepgaand ontwricht: horeca ondernemers, de cultuursector en andere bedrijven worden hierdoor zwaar getroffen. Velen zijn inmiddels, ondanks de coronasteun, helaas failliet gegaan, of kunnen nauwelijks rondkomen. De cijfers van zelfmoord en psychische problemen onder jongeren schieten omhoog omdat zij al anderhalf jaar nauwelijks op een normale manier sociaal contact kunnen hebben, terwijl dat zo belangrijk voor hen is op die leeftijd. Vele medische zorg wordt uitgesteld, hierdoor komen steeds meer mensen te overlijden, of blijven levenslang gehandicapt omdat zij niet op tijd geholpen konden worden. Zorgpersoneel is al anderhalf jaar zwaar overbelast en kan niet nog meer belast worden. Mensen met een zwak immuunsysteem of andere aandoeningen waarbij een corona infectie dodelijk zal aflopen, zitten vaak samen met hun gezin al anderhalf jaar opgesloten in hun eigen huis.

Ongevaccineerden vormen een gevaar voor de medemens die om medische redenen niet gevaccineerd kan worden. Wij roepen de overheid daarom op om een vaccinatieplicht in te stellen en zodra die van kracht is de niet-gevaccineerden op dezelfde manier te bestraffen als iemand die met een te hoog alcohol promillage achter het stuur kruipt. Die is immers ook een gevaar voor de medemens.

Gevaccineerden vormen de meerderheid in de Nederlandse samenleving, maar dragen de zware lasten van een maatschappij in lockdown die nu nodig is om een infarct van de gezondheidszorg te voorkomen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg maar in de praktijk kunnen alleen niet-gevaccineerden er gebruik van maken.

We roepen iedereen die gevaccineerd is op om deze petitie te tekenen, ook als je je niet helemaal kunt vinden in de inhoud hiervan. De bedoeling is vooral om een signaal af te geven aan de politiek dat het afgelopen moet zijn met de voorkeursbehandeling die ongevaccineerden nu genieten. Wij willen onze maatschappij en vrijheid terug, die ons nu door de anti-vaxxers worden afgenomen. De overheid faciliteert deze voorkeursbehandeling omdat onvoldoende stelling wordt genomen tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren.

2021-11-12 | Petition Vaccinatieplicht nu

Boosters 80-plussers versneld - Nos 12 november

Wat ben ik hier blij om en met mij velen. Volgende week vrijdag, 19 november, kunnen 80-plussers een booster kunnen krijgen bij de GGD.

https://nos.nl/artikel/2405329-boosterprik-versneld-80-plussers-en-ziekenhuismedewerkers-vanaf-volgende-week-ingeent.

Zachte knip beschreven op Aalsmeer Vandaag facebook en website

Door verslaggever Klaas Leegwater is er een stuk geschreven wat mooi verwoord wat er gaande is wilt u ook het hele stuk lezen?

https://aalsmeervandaag.nl/algemeen/petitie-voor-betere-doorstroming-massaal-ondertekend

Inmiddels zijn na een kleine week meer dan 1080 petities getekend. Daarnaast is over de veiligheid een motie ingediend door Absoluut Aalsmeer welke is afgewezen door de fracties van VVD en CDA. Wat natuurlijk erg jammer is zeker omdat er scholen aan de alternatieve routes liggen waar veel schoolgaande kinderen fietsen om naar school te gaan..

Mail d.d. 5.11.2021 van Lijst Groen Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld heeft ons, de betrokkenen bij de Oksel in Roden, op 5 november 2021, per mail geïnformeerd over de stand van zaken. Met toestemming publiceer ik hier het mailtje.

"Vorige week woensdag heeft een meerderheid van de raad (alle partijen behalve LGN) een voorbereidingsbudget van € 25.000,-- goedgekeurd dat gebruikt kan worden voor taxatiekosten (€ 10.000,--) en interne uren (166 uur - € 15.000,--).

+Read more...

Wethouder Henk Kosters heeft alleen toegezegd dat hij checkt of inwoners een reactie op hun brief over het voorkeursrecht hebben gekregen. Na besluitvorming door de raad, taxatie en onderhandelingen, zou volgens hem de gelijktijdige participatie moeten starten. Op mijn (Henk Koekkoek) vraag of dat voor de Kerst van 2021 zou zijn, kwam geen ontkenning maar ook geen duidelijke bevestiging. LGN zal hem zo nodig op deze punten wijzen."

Deze mail is doorgestuurd aan degene waarvan een emailadres bekend is, maar communicatie via deze weg bereikt een grotere groep. LGN geeft aan dat indien je rechtstreeks mails van LGN wilt ontvangen, je dat aan hen kan doorgeven.

2021-11-12 | Petition Houd de Oksel in Roden groen

Stop uitsluiting bedrijven en gevaccineerden

Laten we met zijn allen een tegengeluid geven voor degene die vrijwillig kiezen om geen vaccin te nemen. De huidige maatregelen helpen de economie en bedrijven de vernieling in. Laten we bedrijven en de zorg op een positieve manier steunen en ons uitspreken voor maatregelen die bijdragen aan de weg uit de crisis.

2021-11-12 | Petition Maak 2G-wetgeving

We staan op P-N Actueel!