You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

2021-10-01

AT5: Marktkantine wil verlenging huurcontract: "Waardig afscheidsfeest kan pas in december"

Vandaag publiceerde AT5 een artikel met videofragment over de wens tot verlenging van het huurcontract & het initiatief met de Petitie om de sloop te voorkomen.

Kijk en lees hier verder op de website van AT5.

Teken n224veiligmensendier.petities.nl

In plaats van deze petitie teken de petitie n224veiligmensendier.petities.nl .

Meer dan 5.600 ondertekeningen voor grutto's in De Oude Held, ontzettend bedankt!

Op zaterdag 12 maart met zonsopgang hebben acht Groningse natuurorganisaties* bij Polder De Oude Held de handtekeningen voor de petitie "Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held" aan lijsttrekkers van politieke partijen van de gemeente Groningen overhandigd.

Weidevogelboer Sijtze herhaalde in zijn speech hoe belangrijk dit gebied is voor de weidevogels in onze gemeente. We kunnen dit gebied niet verloren laten gaan, er staat simpelweg te veel op het spel.

CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, Partij voor het Noorden en ChristenUnie waren aanwezig voor de ontvangt.

De gesprekken tussen de natuurorganisaties en de gemeente gaan door, we hopen dat de handtekeningen en het zien en horen van het gebied door de lijsttrekkers bijdraagt aan de politieke steun voor De Oude Held.

We willen bovenal jou bedanken voor het ondertekenen en anderzijds ondersteunen van onze petitie.

+Read more...

Natuurorganisaties blijven strijdbaar, maar dat kan niet zonder jouw steun.

Met groene groet,

* Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, IVN Groningen-Haren, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, AvifaunaGroningen, KNNV Groningen, Vleermuiswerkgroep Groningen.

Zitting rechtbank Den Haag

Delft, 30 maart 2022

Geachte heer, mevrouw,

Ter informatie: Vandaag heeft de rechtbank Den Haag het beroepschrift behandeld wat ik heb ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van het woongebouw op het parkeerterrein Balthasar van der Polweg te Delft. De rechtbank doet over zes weken uitspraak (11 mei 2022).

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers .

2022-03-30 | Petition Behoud parkeerplaatsen TU Delft

aanbieden nieuwe gemeenteraad

Binnenkort sluiten wij deze petitie en bieden wij alle handtekeningen aan bij de nieuwe gemeenteraad van Leeuwarden. Wilt u nog ondertekenen dan verzoeken wij u dit spoedig te doen.

+Read more...

Hartelijk dank namens de Werkgroep Fietspad Greate Kritewei Wergea

Stage moet betaald worden.

..

2022-03-30 | Petition Stage moet betaald worden.

Kamerleden ongerust: vrijwilligersorganisaties en goede doelen moeten uit de verdachtenbank

Kamerleden willen nog een keer bij minister Kaag pleiten voor uitstel voor inschrijving van het UBO-register. Het liefst direct om te voorkomen dat vrijwilligersorganisaties hun besturen kwijtraken of met een geblokkeerde bankrekening komen te zitten, of later in het jaar een boete krijgen.

Lees verder .

Lloydpark petitie in de krant

op 29 maart publiceerde De Havenloods over deze petitie. zie voor meer informatie deze link en teken snel de petitie voordat het te laat is.