You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

2021-10-01

Bijna 24 uur verder

Beste inwoners , op het moment dat ik het nieuwtje schrijf is de petitie inmiddels 2200 x ondertekend. Jullie allemaal hartelijk dank hiervoor. Inmiddels heb ik een bericht gestuurd naar wat media om het nog verder onder de aandacht te brengen. Om duidelijk een signaal af te geven naar de gemeente raad Albrandswaard. Om de tarieven omlaag te krijgen ja die van 2022 dus dit besluit moet terug gedraaid worden.

willen julie hiermee helpen om het nog verder onder de aandacht te brengen , stuur een bericht naar xbeau40@gmail.com

K.de Groote Poortugaal

.

Afvaldumping op de staart

Petitie geldt voor de gehele staart

Want overal word rotzooi gedumpt en bijgeplaatst.

Nep Groen links

Ik vermeldde eerder niet Groen links bij de partijen die het Almeerse groen willen vernietigen, daar zij langs zouden komen om de situatie zelf te bekijken. Inmiddels is er iemand naar eigen zeggen wezen kijken, maar zij blijven bij hun standpunt.

+Read more...

Onbegrijpelijk in deze tijden van klimaatverandering en verlies biodiversiteit. Bij de volgende verkiezingen (16 maart) heeft u dus helaas slechts 2 opties als u tegen het verlies van bomen (in bestaande wijken) bent: PvdD of PVV. Denk goed na en geef svp de andere partijen een harde afstraffing voor hun vernietigende (bv. Pampushout) beleid.

2022-01-05 | Petition Behoud het groen in Almere

Ranking van Drugs RIVM (van Amsterdam, 2009): Uitgelegd door Jellinek.

BRON: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/welke-drug-is-de-gevaarlijkste/

In 2009 heeft een groep experts drugs beoordeeld op schadelijkheid. Daaruit kwam de volgende rangschikking:

Crack

Heroïne

Tabak

Alcohol

Cocaïne

Methamfetamine

Amfetamine

GHB

Benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen)

Cannabis

Ketamine

MDMA (XTC)

Khat

LSD

Paddo’s

De drugs werden beoordeeld op de volgende aspecten:

Acute giftigheid (ziekten, overdosis)

Chronische giftigheid (ziekten)

Verslaving

Sociale schade op gebruikersniveau

Sociale schade op bevolkingsniveau

Een drug kan een verwoestend effect hebben op individueel niveau, maar als die drug nauwelijks gebruikt wordt, zal het effect op het niveau van de gehele bevolking meevallen.

Hieronder volgt een tabel met de rangschikking van drugs op de verschillende aspecten van schadelijk naar minder schadelijk.

Acute toxiciteit Chronische toxiciteit Verslaving Sociale schade individueel Sociale schade bevolking Heroïne Tabak Heroïne Crack Alcohol Crack Crack Crack Heroïne Tabak Methamfetamine Alcohol Tabak Alcohol Crack Alcohol Methamfetamine Methamfetamine Tabak Heroïne Cocaïne Cocaïne Cocaïne Cocaïne Cocaïne GHB Heroïne Alcohol Methamfetamine Cannabis Amfetamine Amfetamine Amfetamine Amfetamine Benzo’s Ketamine Cannabis Benzo’s GHB Amfetamine LSD MDMA (XTC) GHB Cannabis MDMA (XTC) MDMA (XTC) Khat Cannabis Benzo’s GHB Benzo’s Ketamine Ketamine MDMA (XTC) Methamfetamine Paddo’s Benzo’s Khat Ketamine Ketamine Cannabis GHB MDMA (XTC) LSD Paddo’s Tabak LSD Paddo’s Paddo’s LSD Khat Paddo’s LSD Khat Khat

Duidelijk is dat alcohol, tabak, heroïne en crack hoog scoren.

+Read more...

Paddo’s, LSD en khat scoren relatief laag. In Engeland is een dergelijke rangschikking ook gedaan (Nutt et al., Lancet 2007). De scores van de Nederlanders komen overeen met die van de Engelsen.

Het onderzoek is in 2009 gedaan. Als het onderzoek nu opnieuw uitgevoerd zou worden, zouden sommige middelen anders scoren. Over GHB hebben we in de afgelopen 10 jaar geleerd dat het een erg verslavend middel is. Dit middel zou mogelijk hoger scoren dan het nu doet.

Bron: RIVM, Ranking van Drugs, 2009.

Aanvraag ligt bij PROVINCIE tot 4 februari !!!

PROVINCIAAL BLAD officiele uitgave provincie Noord Brabant

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fase 1 Attero BV Energiestraat 22 Deurne GS van Noord Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag ( eerste fase) te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking, en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 dec tm 4 februari 2022 ter inzage bij de gemeente Deurne.

+Read more...

Voor locatie en tijdstippen verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ieder kan tot en met 4 februari 2022 tav de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de OmgevingsDienst Zuidoost-Brabant. Een vezoek tot hoorzitting moet binnen 3 weken na de begindatum van inzage bij de ODZB worden ingediend. Aan deze procedure is het kenmerk 00204720 gekoppeld, bij correspondentie vermelden.

Eindhovens Dagblad met informatie

https://www.ed.nl/de-peel/groen-licht-voor-uitbreiding-afvalverwerker-wekt-chagrijn-in-deurnese-wijk-heel-de-buurt-stinkt-naar-gft~a04a6c4c/203087769/ .

Twijfel?

Hoe durf je het op te schrijven als bestuur van een universiteit?

https://www.tudelft.nl/climate/tu-delft-en-klimaatactie.