U, de petitionaris

Nieuws

Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten

Petitionaris Peter Verhagen vraagt u de petitie Dossiers vrijgeven van gevaarlijke psychiatrische patiënten voor politie en OM te ondertekenen:

“Denk aan Bart van U, Michael P, Thijs H, Parnassia Moorden, Steve B, Philip O. Wij zijn van mening dat het beroepsgeheim/privacybelang niet misbruikt mag worden om psychiatrische moord/doodslag verdachten uit handen van Politie en Justitie te houden. Deze wet gaat te ver!"

minderprivacybijmoord.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12.09.2019

**Bijna 800 ondertekenaars, geef de link vooral door aan familie en vrienden**

De petitie is op dit moment door bijna 800 mensen ondertekend. Dit moeten er natuurlijk veel meer worden.

+Lees meer...

Geef de link van de petitie door aan familie, vrienden en kennissen zodat we nog meer handtekeningen hebben tegen de komst van de windturbines

MISSION COMPLETE!

Vandaag heeft minister van Engelshoven (en minister Slob) een aantal maatregelen bekendgemaakt. Zie hieronder enkele belangrijke punten:

+Lees meer...

Voor het mbo: De subsidies zullen verhoogd worden op praktijk leerbanen, en het kabinet zal het voor bedrijven voordeliger maken om toch in het belang van studenten en hun bedrijf vakmensen voor de toekomst te behouden; 2. Om alle studenten op het mbo, hogescholen en de universiteiten financieel, maar ook mentaal te helpen, krijgt elke student die op dit moment studeert volgend jaar 50% korting op het collegegeld; 3. Meer mentale ondersteuning voor studenten. Hierbij kun je denken aan het aanstellen van meer studentendecanen en studiebegeleiders; 4. Het kabinet zal ervoor zorgen dat 20.000 arbeidscontracten van jonge wetenschappers (waarvan het onzeker was of ze konden blijven), worden verlengd. Dat geeft zekerheid en ze kunnen daarmee hun onderzoek afronden en onderwijs blijven geven; 5. Studenten die hun basisbeurs of aanvullende beurs dreigen te verliezen omdat ze te lang staan ingeschreven, krijgen een tegemoetkoming; 6. Voor wie extra tijd nodig heeft om zijn diploma te halen, wordt de studenten OV-kaart met maximaal een jaar verlengd.

Jammer dat er voor dit collegejaar niets verandert (voornamelijk voor studenten die dit jaar afstuderen), aangezien veel colleges vrijwel nog steeds online verlopen, de kwaliteit nog vrij matig is en er een grote kans is dat de colleges van volgend jaar wel meer fysiek gaan plaatsvinden...Maar hé, dit is een vooruitgang! We hebben dit met z’n allen voor elkaar gekregen. Bedankt voor het ondertekenen van mijn petitie en het onder de aandacht te brengen!

Nieuwe jurisprudentie en uitleg commissie

Momenteel is de enige optie van de rechthebbende en (vermeend) inbreukmaker, als ze er onderling niet uitkomen, het dossier voorleggen aan de rechter. Kosten lopen dan voor beide partijen op en ons rechtssysteem wordt overspoeld met fotoclaims.

+Lees meer...

Een rechter toetst alleen de punten die ingebracht worden waardoor je zonder inschakeling van een gespecialiseerde jurist bijna altijd verliest. Voor de rechthebbende is het een routineklus, voor de (vermeend) inbreukmaker niet. Er wordt misbruik gemaakt van de kennis-ongelijkheid.

Uit de brandbrief van NVF: "Mogelijkheden te creëren om een vereenvoudigde procedure te voeren in daadwerkelijke zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaken." In feite vragen we de minister hetzelfde:

Een commissie waar beide partijen een sommatiebrief aan voor kunnen leggen. De commissie controleert of het daadwerkelijk een inbreuk is en of de onderbouwing van de schade klopt. Blijkt het geen inbreuk of is er geen schade dan betaalt de rechthebbende de leges. Overvraagt de rechthebbende dan betaalt hij (een deel van) de leges. In alle andere gevallen betaalt de inbreukmaker de leges. Dat komt bovenop het toegewezen schadebedrag waardoor het als een boete gezien kan worden waar een preventieve werking vanuit gaat. Het is vergelijkbaar met een huurcommissie of de wet Mulder. Mocht een van de partijen het niet eens zijn met de uitkomst dan kan het alsnog aan de rechter voorgelegd worden.

Er is verse jurisprudentie gepubliceerd waar de aansluiting bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem goed betwist is en waar opslagen voor ontbreken naam en verminking van tafel zijn geveegd.

Uit het vonnis: "Hij bestrijdt dat aansluiting gezocht moet worden bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem en wijst daarvoor op de tarieven die [eiseres] hanteert…" "Onweersproken is gebleven dat [gedaagde] [eiseres] heeft verzocht om een setje foto’s met daarin haar logo voor plaatsing op social media. [eiseres] heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven. [gedaagde] mocht daar naar het oordeel van de kantonrechter redelijkerwijze uit afleiden dat [eiseres] geen bijzonder belang hechtte aan het vermelden van haar naam bij iedere openbaarmaking op de Facebookpagina’s." "Het moet bij verminking of misvorming gaan om ‘een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden'…"

Je kunt met dit vonnis de opgeklopte schade gemotiveerd betwisten.

Dank voor alle ondertekeningen tot op heden. Mocht je hem nog willen aanpassen, klik opnieuw op de link die je kreeg in de e-mail ter bevestiging. Heb je die e-mail niet meer? Teken opnieuw en je krijgt die e-mail weer.

We hopen dat meer mensen hun ervaring met een onredelijke fotoclaim onder deze petitie willen delen! Liefst met naam van de auteursrecht-trol.

17.02.2021 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Petitie aangeboden aan wethouder

Op 17 februari 2021 is de petitie aangeboden aan de wethouder. Wethouder Thijs heeft het in ontvangst genomen..

Nog geen haring de grond in en nu al massaal protest tegen camping de Kuilen; petitie 2200 keer getekend

17.02.2021 | Petitie Red de Kuilen

Deze vraag is niet ter sprake gekomen!

*In het groenstructuurplan 2017-2025 van de gemeente Landgraaf staat het volgende doel: "Het doel van dit plan is: beleid formuleren gericht op het ontwikkelen en in stand houden van een robuuste binnenstedelijke groenstructuur in aansluiting op de groenstructuren in het buitengebied, die optimaal tegemoetkomt aan de diverse functies van het groen (ecologie, milieu, esthetiek (beeldbepalend/structurerend/ordenend), recreatie, educatie, economie)" Past het creëren van deze Zonneweide wel in het doel van het Groenstructuurplan 2017-2025 van de gemeente Landgraaf? En dan met name in de Ecologische en beeldbepalende functie beschreven in dit Groenstructuurplan? .

16.02.2021 | Petitie Geen zonneweide Akerweg

Rapport Natuurwaarden

Ook mensen die zich zorgen maken over de de natuur in Naaldwijk trekken zich het lot van de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg aan.

+Lees meer...

Nieuwsgierig naar hun rapport over de natuurwaarden op het kerkhof? Mail bureau@terebinth.nl - we gaan door, op weg naar 5.000 handtekeningen onder onze petitie! Zie ook www.rkbn.nl Graag komen we in contact met mensen die meer weten over de geschiedenis van het groen op het kerkhof: beplanting, herplanting etc. Heeft u er ooit aan gewerkt? Met dank voor uw reactie!

wachten, wachten, wachten

Nog steeds na 6 maal verzocht te hebben om een overhandiging mogelijk te maken, zo'n jaar lang hebben we nog steeds geen enkele respons gekregen. Het gevoel van trekken aan een dood paard.

+Lees meer...

Gemeente wordt eens wakker!