You, the petitioner

Updates

Doe de school weer open

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Doe de school weer open te ondertekenen:

doedeschoolweeropen.petities.nl

en daarna anderen uit te nodigen dat ook te doen.

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-01-15

Copy uit Groot Hellevoet.nl om woedend te worden..

Gemeenteraad Hellevoetsluis stemt in met coördinatieregeling do 29 apr 2021, 12:36 In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 april jl. heeft de gemeenteraad besloten dat het college van Hellevoetsluis bij het project om twee hoge windturbines te bouwen langs het Haringvliet gebruik mag maken van een gemeentelijke coördinatieregeling.

+Read more...

Deze regeling sluit een bezwarenprocedure uit. Als inwoners nu toch nog bezwaar willen maken, dan kan dat alleen nog bij de Raad van State. Normaliter is de termijn voor het instellen van hoger beroep 6 weken.

Het Kernplatform Duinhoek, waarin zo’n 250 inwoners hebben verenigd, denkt nu na over eventueel volgende stappen.

In de raadsvergadering van 8 april jl. stond het agendapunt instemmen met ‘het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling voor het realiseren van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam’ al op de agenda, echter toen is de stemming op verzoek van de D’66-fractie uitgesteld naar 28 april.

Er was daarvoor al behoorlijke reuring ontstaan, doordat de gemeente Hellevoetsluis niet alle betrokken inwoners heeft geïnformeerd.

Locatie staat geheel vast

In een interview met het AD liet wethouder Peter Schop vorige week na een gesprek met leden van het Kernplatform Duinhoek al weten dat hij met zijn rug tegen de muur staat, want “Die windturbines móéten er komen van de provincie, Den Haag en de Europese Unie.” Verder stelde hij ”Het maak niet uit hóé ik het zeg, de boodschap blijft natuurlijk waardeloos voor hen.’’ Met ‘hen’, bedoelt de wethouder alle bezorgde inwoners van Hellevoetsluis en omstreken.

In de raadsvergadering van 28 april herhaalde de wethouder dat de locatie van de windmolens geheel vaststaat.

Kernplatform Duinhoek

Het Kernplatform stelt dat de gemeente met het toepassen van een gemeentelijke coördinatieregeling omwonenden en eigenaren van recreatiewoningen de mogelijkheid ontneemt om bezwaar te maken. Daarmee overtreedt de gemeente haar eigen richtlijnen. Overigens is het Kernplatform niet absoluut tegen windturbines of windenergie, maar men wil wel meepraten over de plaatsing ervan.

Op https://windharingvlietdam.petities.nl zijn inwoners inmiddels een petitie gestart tegen de plaatsing van de windturbines. Deze is al bijna 1.000 keer ondertekend.

Deadline

Eind september 2021 is de deadline voor het bestemmingsplan. Vertraging op welke manier dan ook maakt de kans groter maakt dat het project vertraging oploopt én een stuk duurder wordt. Projectontwikkelaar E-Connection kan dan de nodige subsidies mislopen en mochten zij zich terugtrekken, dan verliest Hellevoetsluis niet alleen de regie over de plaatsing van de turbines, maar ook over hoeveel het er zullen zijn

AstraZeneca voor wie wil? Maar voor Pfizer niet? Het wordt steeds gekker!

Een vervolg op het vorige nieuwsbericht.

Hoe denkt minister De Jonge dit uit te gaan leggen aan de groep 60-plussers? Is het dan geen prikken wat de pot schaft.

+Read more...

Of geldt het prikken wat de pot schaft alleen voor seniele oude bejaarden (eigen interpretatie ) die niet voor zichzelf op kunnen komen? Dacht het even niet!

"Maar vorige week kondigden een aantal deelstaten een verruiming aan. Ook jongere groepen mogen daar, indien gewenst, met AstraZeneca worden ingeënt, na consultatie van een arts die nadrukkelijk op de risico’s moet wijzen.

Keuzevrijheid Dergelijke keuzevrijheid is precies wat de Tweede Kamer half april bepleitte in een motie van D66-Kamerlid Jan Paternotte. Wie dat wil zou, voorzien van ‘de juiste informatie’, moeten kunnen kiezen voor AstraZeneca, aldus de motie."

Aldus Het Parool

Dus voor 60 minners moet een arts geraadpleegd worden die op de risico's moet wijzen, maar als artsen van 60 plussers (met bijvoorbeeld tromboseklachten) aangeven dat AstraZeneca niet goed is voor ze, dan geldt dat niet. En moeten juist deze kwetsbaren achteraan sluiten? Ze doen ook al niet mee in het vaccineren met Pfizer van kwetsbaren. Volgende week start dat voor mensen onder de 60 die ook uitgenodigd worden voor de griepprik maar dat is dus niet voor mensen boven de 60.

Snappen jullie het nog?

Dus 60-minners mogen wel kiezen maar 60-plussers niet?

Het is toch prikken wat de pot schaft?

Er is vorige week een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij 60-minners wel mogen kiezen wat ze willen. Voor 60 plus vindt de Minister dat onzin.

+Read more...

Meten met 2 maten? Wet gelijke behandeling? (zijn er juristen die daar eens naar zouden willen kijken?)

Update 29-04

Zoveelste dag vol debat rondom notulen en falende belastingdienst..

Antwoord van PinkRibbon en KWF Kankerbestrijding

De meeste vrouwen die borstkanker krijgen zijn ouder dan 50 jaar. De kans is dus veel groter om borstkanker te krijgen bij deze leeftijdsgroep.

+Read more...

Vrouwen jonger dan 50 jaar hebben vaak veel bind- en klierweefsel in de borsten. Het gevolg is dat er vaak een afwijking gevonden wordt, maar uiteindelijk geen borstkanker wordt vastgesteld. De gevonden afwijking geeft veel angst en onzekerheid in de tussenliggende periode.

Bij vrouwen boven de 75 jaar groeit een tumor meestal heel langzaam. Het belangrijkste nadeel bij deze groep is de kans dat er borstkanker wordt ontdekt waar vrouwen tijdens hun verdere leven geen last meer van zouden hebben gehad.

Pink Ribbon & KWF Kankerbestrijding twijfelen niet aan de huidige leeftijdsgrenzen van het bevolkingsonderzoek.

Bron: pinkribbon.nl

2021-04-29 | Petition Borstkankeronderzoek vervroegen

1500!

Gingen we gisteren over de 1000, nu hebben we de 1500 bereikt!

Dank allemaal en ga alsjeblieft door met delen!

https://rechtoppfizermoderna.petities.nl/ .

Kijk eens wat een goed artikel!

Els Coenen heeft contact gezocht met De Gelderlander en dat resulteerde in dit verhaal

Citaat: "En in die groep valt Coenen. ,,Ik word dit jaar 64.’’ Dat volgens het EMA de voordelen van AstraZeneca opwegen tegen de nadelen voor álle volwassenen, maakt de Nijmeegse niet uit.

+Read more...

,Ik wil goed beschermd zijn! Tegen het virus kan ik maatregelen nemen. We komen niet bij familie, we laten boodschappen bezorgen. Dat heb ik ervoor over. Maar als ik AstraZeneca krijg, dan neem ik een risico op mogelijke bijwerkingen. Dat wil ik niet.”"

Het resulteerde gelijk vandaag in heel veel nieuwe ondertekenaars erbij. Ook van mensen die niet in de leeftijdsgroep 60-65 zitten maar solidair zijn met de groep. En zo hoort het ook. We moeten hier met elkaar uit zien te komen.

Wil je ook helpen om zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen? Deel de petitie dan zoveel mogelijk en neem ook contact om met de media net zoals Els gedaan heeft.

Laat van je horen! Samen Sterk!

Waarom liegt onze overheid??

Hoelang moet het volk de leugens nog accepteren in Nederland Het wordt tijd voor ander beleid Nieuwe verkiezingen maar nu eerlijk a.u.b.

2021-04-29 | Petition Uit de Europese unie