You, the petitioner

Updates

De actie is geslaagd

De actie is geslaagd

'Patstelling rond burgerinitiatief tolvrije tunnel'

MIDDELBURG - Rond het burgerinitiatief 'Westerscheldetunnel tolvrij' is een politieke patstelling ontstaan. Dat stellen de initatiefnemers.

+Read more...

Volgens hen is in de Tweede Kamer een anti-stemming ontstaan uit wrevel over de PVV. Die kwam tijdens een debat over krimpregio's op de proppen met een motie voor een kostenloze tunnel.

Anti-PVV-sentiment Volgens initiatiefnemer Marc Perquin en wethouder Cees Liefting van Terneuzen heeft de afwijzing van die motie niets te maken met de inhoud ervan, maar alles met politiek wangedrag. De kamerleden zouden zich laten leiden door anti PVV-sentiment. Ze noemen dat ten opzichte van alle mensen die de petitie al tekenden 'respectloos'.

Handtekeningen De initiefnemers melden nu nog gemotiveerder te zijn om voor 1 april 40.000 handtekeningen op te halen, en daarmee een debat in de Kamer af te dwingen. Ze gaan er vanuit dat het dan een eerlijk debat zal zijn. De teller staat nu op ongeveer 20.000 steunbetuigingen. laatste keer aangepast: do 18-02-2016, 06:36

BurgerServiceCode artikel 1: Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, telefoon, e-mail, internet)

Burgerlink (op initiatief van Binnenlandse Zaken) publiceerde ooit een BurgerServiceCode. Daar wees ondertekenaar Matt Poelmans op.

+Read more...

En wat staat daar in als eerste norm?

"1. Keuzevrijheid contactkanaal - Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, telefoon, e-mail, internet)."

Zie verder http://www.mattpoelmans.nl/blog/wp-content/uploads/BurgerServiceCode-Werkschrift.pdf

Antwoord van de minister

IN HET KORT

Deze petitie heeft een antwoord gekregen met de onderstaande officiële document(en). De petitie wordt erin genoemd, de vraag van de petitie en de oplossing die de minister voorstelt komt gedeeltelijk tegemoet aan de vraag van de petitie.

+Read more...

HET ANTWOORD

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-VI-81.html

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2016

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, d.d. 5 november 2015 inzake het voormelde onderwerp, kan ik u als volgt berichten.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het onderzoek en van de online petitie Status Vermist. Ik ben mij, zoals ik ook aangaf in de antwoorden op de diverse Kamervragen van de leden Van Nispen, Arib en Recourt en Van Nispen en Bashir, er terdege van bewust dat achterblijvers van een vermiste persoon naast de emotioneel zware situatie waarin zij terecht komen, ook op praktisch terrein geconfronteerd worden met problemen.

De problemen die in het onderzoek, in de online petitie en in de gestelde Kamervragen worden gesignaleerd, blijken met name veroorzaakt te worden door een gebrek aan coulance van de instanties ten opzichte van de achterblijvers. Hierop zijn acties ondernomen. In zoverre is een wetswijziging, zoals bepleit in de online petitie, niet noodzakelijk.

Er is door mijn ministerie, in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland, een speciale brochure uitgebracht over de mogelijkheden van bewindvoering bij vermissing (afwezigheidsbewind). Deze mogelijkheden bleken onvoldoende bekend te zijn bij de achterblijvers. De brochure is geplaatst op de website van de Rijksoverheid. 1)

Slachtofferhulp Nederland is in overleg gegaan met verzekeraars, banken, de pensioenfederatie en vertegenwoordigers van achterblijvers om te komen tot goede afspraken, waardoor onnodige problemen voor achterblijvers kunnen worden voorkomen. Andere instanties, zoals het Zorginstituut Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Genootschap van Burgemeesters en de Belastingdienst zijn daarbij aangehaakt. Een aantal instanties heeft ervoor gekozen om een protocol te ontwikkelen; andere instanties hebben besloten om een contactpersoon in te stellen voor de achterblijvers. De realisering van de protocollen bevindt zich in een afrondende fase.

Bij de beantwoording van de Kamervragen heb ik toegezegd tot aanpassing van de regelgeving over te gaan om het mogelijk te maken dat uit het recent tot stand gekomen centraal register van vermiste personen een verklaring kan worden afgegeven aan achterblijvers, dat de vermiste persoon in het register is opgenomen. Achterblijvers kunnen daarmee bij instanties aantonen dat de vermissing waarvan zij melding hebben gedaan bij de politie, nog steeds voortduurt. Daarmee kan het betrachten van coulance door instanties worden vergemakkelijkt. Er wordt voortvarend gewerkt aan de uitvoeringsaspecten die zijn verbonden aan de invoering van de verklaring.

De realisering van de lopende acties heeft mijn volle aandacht. Ik hoop u snel te kunnen informeren over de totstandkoming van de protocollen, alsmede over de datum waarop de verklaring uit het centraal register voor achterblijvers beschikbaar zal zijn.

1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/10/30/bewind-bij-vermissing-van-een-persoon-afwezigheidsbewind

2016-02-21 | Petition Officiële status voor vermisten

TRAM tot aan de N201

Inmiddels is er al veel meer bekend over de tram. Ook wij hebben veel nagedacht en velen met ons.

+Read more...

Wij willen voorstellen om de tram tot aan de N201 te laten rijden. Hier komt al een opstel terrein, maak hier een mooie (grote en ruime) opstapplaats met voldoende parkeergelegenheid voor iedereen. Voor Amstelveen een mooie optie om van dit gebied iets aantrekkelijks te maken. Denk aan een P+R voor Schiphol en Amsterdam Centrum, een foodstrip naast de Mac Donalds, een science park, noem maar op. Bewoners van Uithoorn kunnen bijvoorbeeld met een ringlijn naar deze opstap zodat wij ook gebruik kunnen maken van de tram die vanaf daar aangeboden wordt.

Een mooie ruime vlakte, waarvan de geluidsoverlast beperkt is. Bewoners van Uithoorn blij, Amstelveen blij (extra inkomsten) en stadsregio blij.

2016-02-20 | Petition Geen Uithoornlijn

Petitie ge-heractiveerd !

..........Deze petitie ''loopt'' al geruime tijd. Ivm. de actuele ontwikkelingen rondom mogelijke invulling van het V&D- pand, heb ik gemeend weer meer ruchtbaarheid aan deze petitie te geven......Zegt het Voort ! .....En laat vrienden/familie/bekenden ook tekenen.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Danny..

2016-02-20 | Petition Geen Primark in Deventer

Actiecomité ''Handen af van de Pingjumer Halsband'' in Leeuwarder Courant

ZURICH Het actiecomité ''Handen af van de Pingjumer Halsband'' demonstreerde gisterenavond bij Hotel De Steenen Man in Zurich, waar een informatiebijeenkomst was over het plan voor de plaatsing van zes windmolens van ieder 3 megawatt. Het tiental actievoerders noemt het plan een bedreiging voor de Pingjumer Gouden Halsband, een duizend jaar oude voormalige zeewering bij Pingjum, en de naaste omgeving.

+Read more...

''Het hele gebied gaat naar de knoppen. En dat terwijl het op de nominatie staat om gemeentelijk monument te worden'', aldus Frederik Smit.

Leeuwarder Courant zaterdag 20 februari 2016

Update: petitie wordt, vooralsnog, niet aangenomen

Beste ondertekenaars,

Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de steun middels jullie handtekening in mijn missie om de zoektocht naar de naam van de MFA voort te zetten. Wat ontzettend mooi om te zien dat al bijna 160 inwoners van Maasbree (en soms daarbuiten) mijn petitie steunen.

+Read more...

Via dit bericht wil ik jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hoewel het gesprek nog gaande is lijkt het er op dit moment op dat de Stichting MFA Maasbree mijn petitie en jullie handtekeningen niet gaat aannemen en de huidige koers voort zal zetten. In een reactie hierop heb ik o.a. het volgende gezegd:

"(...)Mijn verzoek is daarom nogmaals om in gesprek te gaan. Ik vertegenwoordig namelijk niet alleen mezelf, maar inmiddels bijna 160 mensen uit onze gemeenschap die de moeite hebben genomen hun stem te laten horen. Het zou niet correct zijn deze mensen, deze handtekeningen en deze blanco stemmen links te laten liggen.

Daarnaast vraag ik jullie, uit coulance naar alle stemmers, zo transparant mogelijk te zijn. Dat wil zeggen; breng de gehele procedure, met iedere tussenstap, in kaart. Laat ons zien hoe de drie kandidaat-namen uit de 100 inzendingen naar voren zijn gekomen en geef ons inzage in de inzendingen. Geef openbaar een tussenstand van de stemmen en geef daarmee iedere optie, inclusief de blanco optie, de kans met de finish in zicht nog extra stemmen te verzamelen. Democratischer kan niet.(...)"

Verder heb ik de hoop uitgesproken dat we als gemeenschap samen een passende oplossing kunnen vinden. Dat ik het werk van de vele vrijwilligers respecteer en dat dit tegengeluid absoluut geen aanval is, maar enkel bijval met een kanttekening. Als je je ervoor openstelt kunnen mooie dingen ontstaan.

Wat kunnen jullie doen? Wellicht heb je de petitie wel getekend, maar je handtekening nog niet bevestigd. Dat zou natuurlijk zonde zijn, kijk dit even na in je email. Zonder teveel van jullie te willen vragen wil ik benadrukken dat we met iedere extra handtekening sterker staan in deze kwestie. Nodig gerust je familie of vrienden uit om ook te tekenen.

Nogmaals bedankt! Carla

De petitie gaat sluiten!

LS.

Eerdaags zal ik de petitie sluiten en aanbieden aan de wethouder, Dhr. T.

+Read more...

Zwiers. Ik wil u nog een laatste maal vragen om uw vrienden, familie, kennissen, etc. te informeren over dreiging voor de fortwachter en de Stichting Vrienden van Fort de Hel en u vragen deze petitie nogmaals onder de aandacht te brengen, door hem overal te delen.

Ik dank u bij voorbaat, voor alle steun die we hebben mogen ontvangen. Het is hartverwarmend en voedt onze strijdlustigheid. Na het indienen van zowel het burgerinitiatief, als ook de petitie, is de politiek aan zet. Voor zover u gestemd heeft in 2014, kunt u nog ons nog verder helpen, door uw mening "dat Frank op het Fort moet kunnen blijven" te melden aan de partij van uw keuze.

De gemeenteraadsleden: SP - Bert Schreuders l.schreuders4@kpnplanet.nl PvdA - Bisar Çiçek bisar@hotmail.nl SP - Blom, Bennie gjmblom@zevenbergen.nu OM - Brenkelen, J. van j.van.brenkelen@hetnet.nl Punt/Kleijn - Cors Punt corstiaanpunt@gmail.com VVD - Danny Dingemans danny@dannydingemans.nl CDA - Desirée Brummans dbrummans@hotmail.com OM - Dijkhorst-Roderkerken, Tineke van tinekevandijkhorst50@gmail.com Groenlinks - Eenhuizen, Esther" esthereenhuizen@hotmail.com VVD - Erik van der Linden erikvanderlinden@ziggo.nl CDA - Hans Schreuders vermico6@gmail.com OM - Huijssoon, Cees c.huyssoon@hetnet.nl OM - Jack Lems jacklems@icloud.com OM - Jack van Dorst jackvandorst@planet.nl CDA - Henriette Dane jet-70@hotmail.com VVD - Kamp, Diman dimankamp@hotmail.com Punt/Kleijn - Kleijn, Ingrid ingrid.kleijn@gmail.com SP - Luhrman, Remco r.luhrman@live.nl Fractie Joosten - Pauline Joosten paulinejoosten@gmail.com PvdA - Pistorius-van Geel, Mieke CDA - Leo Smid ljj.smid@gmail.com BBM - W. M. de Pijper w.de.pijper@ziggo.nl OM - Weda, Marco marco.weda@gmail.com OM - Wozniak, F.W. wozniak@xs4all.nl

Ook kunt u de wethouders / burgemeester hierover informeren: Fakkers, Frans frans.fakkers@moerdijk.nl Kamp, Jaap jaap.kamp@moerdijk.nl Klijs, Jac jac.klijs@moerdijk.nl Schoneveld, Eef eef.schoneveld@moerdijk.nl Zwiers, Thomas thomas.zwiers@moerdijk.nl

Ik wil hierbij opmerken dat de fracties van Burger Belangen Moerdijk en Fractie Joosten - als enige - reeds publiekelijk hebben aangegeven het initiatief te steunen.

Voor het moment rest mij niets dan u nogmaals te danken en te beloven u op de hoogte te houden van alle vorderingen van de petitie. De dank is groot!

Met vriendelijke groet,

Kees van Beek Petitionaris namens "Sympathisanten van Fort de Hel"

2016-02-19 | Petition Behoud Fort de Hel