U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

30.000!

Op zondag 28 juni 2020 om 10:35 werd de 30.000 ondertekening gezet onder de petitie! .

28-06-2020 | Petitie Red bioscoop The Movies

Maandag 7 juli ALV met stemrecht op de agenda

Op maandag 7 juli is er een Algemene ledenvergadering bij UVV. Daar staat zelfs het stemrecht op de agenda.

+Lees meer...

Aanmelden om aanwezig te zijn, is op zeer korte termijn uiterlijk morgen (zondag 28 juni) via secretaris@uvv-voetbal.nl.

Alle informatie omtrent deze ALV staat op: https://www.uvv-voetbal.nl/alv-7-juli-2020/

Hopelijk kunnen wij dan ook alle getekende petities overhandigen op deze ALV! Meld je zo snel mogelijk aan.

Alvast bedankt voor je steun!

27-06-2020 | Petitie UVV Voetbal Democratisch

Kick out Mark Rutte

Het Nederlandse volk is het zat dat er met twee maten gemeten worden door de VVD en dan met name de minister president Markt Rutte waardoor de grondwet steeds meer met de voeten getreden word en b.v. aangepast kan worden door een zogenaamde noodwet die boven de grondwet zou staan. Op deze manier is de Nederlandse bevolking vogelvrij en neigt Nederland steeds meer onder een communistisch regime te komen.

Het verzoek is dan ook aan de Nederlandse bevolking om deze petitie te ondertekenen ten einde minister president Mark Rutte af te zetten en te vervangen door Geert Wilders (PVV) , de enige minister die hart heeft voor de eigen bevolking..

27-06-2020 | Petitie Kick out Mark Rutte

RTV Noord "Petitie moet detailhandel behouden voor Loopsportcentrum Noord"

Een domper voor Loopsportcentrum Noord in Groningen: vier maanden na de opening moet de detailhandel uit het centrum verdwijnen. Dit omdat de omgevingsvergunning niet klopt.

Wietse Dik van RTV Noord

Het centrum aan de Regattaweg in Stad is een samenwerkingsverband op het gebied van hardlopen en wandelen.

Winkel is probleem In het centrum is ruimte voor fysiotherapie, orthopedie, massage en diëtiek.

+Lees meer...

Ook grote evenementen als Tocht om de Noord zijn betrokken bij het centrum. Daarnaast is er een sportschool en een winkel, en dat laatste onderdeel zorgt nu dus voor problemen.

Oprichter en initiator Jan Douma is verrast. 'Vier maand geleden is de zaak door de wethouder van sport Inge Jongman geopend. Toen werd er gezegd dat we gewoon onze gang konden gaan.'

Petitie gestart Om te voorkomen dat de detailhandel voorgoed uit het pand verdwijnt, is Douma een petitie gestart. 'Binnen een uur had ik al honderdvijftig handtekeningen. Volgens mij zijn we inmiddels al over de vijfhonderd heen, maar dat weet ik niet exact.'

Volgens Douma komt dit mede omdat er sprake is van een groot netwerk. 'Neem bijvoorbeeld Tocht om de Noord, die heeft al een netwerk van zo'n dertigduizend wandelaars.'

Verkoop sportartikelen verboden Douma snapt niet precies waarom er 'opeens' geen detailhandel meer mag zitten. 'De muziekwinkel Tonika heeft hier tien jaar lang gezeten, dat is ook detailhandel.'

'Er is een handhavingsverzoek ingediend omdat de verkoop van sportartikelen op deze locatie niet toegestaan zou zijn', zegt Manon Hoiting, woordvoerder van wethouder Inge Jongman. 'Na inspectie is geconstateerd dat er inderdaad sportartikelen verkocht werden en dit is in strijd met het bestemmingsplan.'

Dit soort berichten maakt ons heel strijdbaar Jan Douma - Oprichter Loopsportcentrum Noord

Voor tonnen verbouwd Volgens de gemeente had Douma een officieel verzoek moeten indienen om de plannen te laten testen. 'Dat is niet gebeurd', aldus Hoiting. 'Als hij dit wel had gedaan, dan had hij te horen gekregen wat de mogelijkheden waren.

Douma vindt dat hij niet helemaal juist is voorgelicht. 'Kijk, we verbouwen hier voor enkele tonnen en dat hadden we nooit gedaan als dat niet zou kunnen.'

Strijdbaar Het loopsportcentrum is uniek in Nederland, aldus Douma. 'Dit bestond in Nederland nog niet, wat wij hier nu hebben, maar daar hoort ook een stukje detailhandel bij.' Hij vervolgt: 'Ik kreeg zelfs een reactie van iemand uit Apeldoorn die aangaf ook wel zo'n centrum te willen. Dit soort berichten maakt ons heel strijdbaar.'

Samen oplossing zoeken Douma wil nu vooral in gesprek komen met de gemeente Groningen. Ook de gemeente ziet heil in een gesprek.

Manon Hoiting: 'We willen samen met de ondernemer gaan kijken op welke manier het centrum voor de gemeente behouden kan blijven.'

200 gepasseerd

we zijn de minimale doelstelling van 200 gepasseerd! Top, op naar de 300?.

Muzee Moet Blijven, wij strijden door!

Beste vrijwilligers en sympathisanten van Muzee,

Op woensdag 24 juni kregen wij te horen dat een deel van de subsidie die Muzee voor de volgende beleidsperiode heeft aangevraagd is toegekend. Het is natuurlijk erg goed nieuws dat we het na acht weken campagne voeren met een fantastisch campagneteam en jullie als geweldige achterban voor elkaar hebben gekregen om de subsidie voor het museumgedeelte van Muzee te behouden.

+Lees meer...

Wij voelen ons enorm gesteund door de achterban, de gemeenteraad en nu ook door het college.

Uiteraard zijn we erg blij met deze beslissing, maar helaas schuilt er nog een vervelend addertje onder het gras. De wethouder heeft aangegeven de subsidie voor de museale functie toe te kennen, maar nog niet voor de cultuurankerfunctie die Muzee ook heeft. De wethouder heeft ook aangegeven dat de cultuurankerfunctie in het stadsdeel Scheveningen blijft, maar dat het onzeker is of dat bij Muzee is.

Wij zijn hier erg van geschrokken, want we hebben de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in tal van culturele activiteiten waarmee we bezoekers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst en cultuur. We zijn tal van samenwerkingsverbanden aangegaan met organisaties in Scheveningen en elders in Den Haag en we hebben het afgelopen jaar vol ingezet op verdere integratie tussen de museum- en cultuurankerfunctie.

Het cultuuranker en museum gaan juist bij Muzee hand-in-hand samen. Jong en oud komen er samen en doelgroepen die normaal gesproken niet met kunst en cultuur in aanmerking komen, bereiken wij nu wel. Denk bijvoorbeeld aan het festival Kunst en Cultuur, de concerten en voorstellingen in Muzee, of de exposities van kunstenaarscollectieven. Muzee biedt heel Scheveningen laagdrempelige toegang tot cultuur.

Wij willen graag dat Muzee cultuuranker blijft omdat de combinatie museum & cultuuranker uniek is en die functie als een integraal onderdeel van het museum uitmaakt.

We zetten de schouders er nog even onder en vertrouwen erop dat u ons blijft steunen. Nogmaals ontzettend bedankt voor alle steun tot nu toe! Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws omtrent Muzee en de cultuurankerfunctie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via www.muzee.nl

26-06-2020 | Petitie Muzee moet open blijven

**Er komt geen parkeerterrein!**

Wij hebben gisteren avond (26 juni 2020) te horen gekregen dat het plan voor het parkeerterrein van de baan is.

Voor de inwoners van Westerhoven wordt vanavond een bericht met meer informatie geplaatst op de Facebookpagina voor en door Westerhoven.

Hartelijk dank voor het ondertekenen! .

‘Versoepelingen’ leiden niet tot afschaffing mondkapjesplicht

Het is teleurstellend dat de ‘versoepelingen’ die afgelopen woensdag (24 juni) zijn aangekondigd niet gelden voor de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het kabinet is niet van plan om per 1 juli de omstreden maatregel af te schaffen. Het geloof in maatregelen en noodverordeningen is bij het kabinet in een verstarring terechtgekomen.

+Lees meer...

Men houdt liever schijnveiligheid in stand, dan dat men kiest voor alternatieven die ons, de reizigers en andere burgers in ons land kunnen bevrijden van regels die geen wettelijke en wetenschappelijk grond hebben.

De dogma’s van het kabinet en de RIVM wegen sterker dan de belangen van iedereen die de dupe is geworden van een beleid dat gekenmerkt wordt door zoethoudertjes die eufemistisch ‘versoepelingen’ genoemd worden. Versoepelingen binnen de hekken van een gouden kooi. Het zijn de dogma’s van anderhalve meter afstand, mondkapjes en ontsmetten. Vergaande controle in onze persoonlijke levenssfeer d.m.v. gedragsverplichtingen en gammele techniek moeten ons in bedwang houden.

Ik schreef u al eerder over het ‘Exitplan, terug in het OV’, een plan van reizigersvereniging Rover. Volgens de vereniging is de eerste stap gezet om ‘terug naar normaal’ te gaan en dat de reizigers gestimuleerd worden weer van het ov gebruik te laten maken. Er mogen weer meer reizigers in het ov.

Het is teleurstellend om te zien dat het kabinet, OMT en RIVM weigeren om in te zien dat verantwoordelijkheid voor oplossingen niet ligt bij de reizigers, maar bij de vervoerders om het beoogde doel te bereiken. Het beleid dat tot op heden gevoerd wordt leidt tot een verlies van enorme financiële tekorten die, helaas, achteraf gezien beter geïnvesteerd hadden kunnen worden in nieuwe ventilatiesystemen in de vervoermiddelen omdat er steeds meer wetenschappelijke consensus bestaat dat de bron van besmettingen plaatsvindt via aerosolen in gesloten ruimtes waar veel mensen samen komen en niet zo zeer door niezen en hoesten. Meer hierover zie: Interview met hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel: Maatregelen zijn flauwekul vanaf 29:44 tot 30:51.

Er kan gewerkt worden aan een systematische aanpak om de ventilatiesystemen in het openbaar vervoer te realiseren. Dit vraagt om een geleidelijke afbouw van de capaciteitsbeperkingen, maar je vangt een deel van je verlies op door reizigers die weer met plezier zonder mondkapje met de trein willen reizen en letterlijk weer kunnen adem halen.

Ten slotte: Ik waardeer het enorm als u mijn petitie wilt steunen, maar er zijn meer mogelijkheden die druk kunnen uitoefenen om deze maatregel afgeschaft te krijgen. U kunt uw klachten kwijt bij Rover, de belangenvereniging van Ov-reizigers. Zie Meldpunt corona en OV.