U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

update 11 februari 2021

Geachte buurtbewoners van de Geuzenkade,

Na een lange stilte van de kant van de gemeente hebben wij weer een nieuwe update ontvangen. Hieronder tref je de tekst aan van de email die wij ontvingen.

+Lees meer...

Deze email bevatte ook een aantal pdf's welke wij zsm zullen laten plaatsen door de webmaster van petities.nl. Zoals jullie kunnen lezen is er dus door een gemeente een beslissing genomen waarover 'vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad' geen inspraak meer mogelijk is door omwonenden.

Vanwege de covid maatregelen is het wat lastiger om met een groep bijeen te komen, maar we staan open voor input vanuit de buurt. Gelieve contact op te nemen via geenwoonboten@gmail.com indien je deel wilt nemen aan overleg.

"Beste ...

Zoals afgesproken zou ik jullie op de hoogte stellen zodra er nieuws is over de benodigde wissellocaties voor woonboten en specifiek de situatie aan de Geuzenkade. In de bijlage vinden jullie de bewonersbrief die vandaag verspreid zou worden. Helaas hebben wij vanochtend het bericht van de drukker ontvangen dat zij kampen met storingen aan de machines, en de brief pas morgen verspreid kan worden. Bij deze daarom alvast per mail, maar morgen dus ook via de post.

Daarnaast stuur ik jullie het onderzoek toe en de bijlagen, daarin valt te lezen op welke criteria de grachten in West binnen 1500 meter rondom de Da Costakade onderzocht zijn. Zoals te zien is maken de Geuzenkade en het Westelijk Marktkanaal onderdeel uit van de lijst met mogelijke tijdelijke locaties. De komende periode krijgen de woonbootbewoners de gelegenheid hun voorkeurslocaties aan ons door te geven. Het Dagelijks Bestuur zal die uitkomsten meenemen bij de uiteindelijke bepaling welke locaties worden ingericht als tijdelijke wissellocatie. Eind maart/begin april is bekend welke locaties dat zijn geworden en worden jullie hierover geïnformeerd. Vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad vindt hierover geen inspraak plaats bij de omwonenden. Wel krijgen de omwonenden van de gekozen locaties nog de gelegenheid om specifieke aandachtspunten mee te geven over de inrichting. De tijdelijke locaties zullen worden vergund voor maximaal 5 jaar.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Vriendelijke groeten,

Jessica ter Maat Omgevingsmanager Centrum & West Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam"

Petitie maandag aanbieden?

We hebben de intentie om de petitie maandag aan te bieden aan de burgemeester, in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad. Een verzoek daartoe hebben we vrijdagmiddag gestuurd.

+Lees meer...

We hebben daarop nog geen reactie gehad. Hopelijk kunnen we maandagmorgen een moment afspreken, later op de dag. Zodat de raadsleden tijdig op de hoogte zijn van alle bezwaren die er uit de burgerij komen. We laten de petitie overigens nog wel wat langer doorlopen.

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs.

+Lees meer...

Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

De petitie wordt over 4 dagen aangeboden!

Onze 'alternatieve bomenstichting' zal op 17 februari, een digitale presentatie houden voor ongeveer 11 raadsleden van Deventer. Er zijn al 920 handtekeningen opgehaald ! ! Top ! Misschien komen er nog wat bij, en halen we de 1000 nog.

+Lees meer...

We hebben goede argumenten verzameld om bomen zoveel mogelijk te laten staan, en ook goede adviezen over een natuurvriendelijker beleid met meer betrokkenheid vanuit de bevolking. Wish us luck !

opschorten einddatum

Omdat we nu met de coronamaatregelen zitten en ook nog niet voltallig zijn (er zijn meer boomliefhebbers in Castricum dan 284!), is de einddatum voor het aanbieden van de petitie verschoven naar 10 april. Ik hoop dat we meer ondertekenaars kunnen vinden voor die datum.

13-02-2021 | Petitie Bescherm de bomen in Castricum

Ook winkeliers tegen flat-plan

De Naaldwijkse winkeliersvereniging ‘Naaldwijk Winkelrijk’ heeft zich achter de historische verenigingen geschaard. Zij voorziet door deze flat een teloorgang van het historische karakter van de Dijkweg, waardoor de aantrekkelijkheid van Naaldwijk als regionale winkelplek in het gedrang komt..

De Volksrant, opinie (13-2-21), p 28, Jongeren

Zes auteurs, onder wie de Amsterdamse burgemeester Halsema, vragen aandacht voor de mentale problemen bij jongeren door de coronamaatregelen (O&D, 12 februari). Hun zorg is terecht.

+Lees meer...

Ook het pleidooi om het smalle medische perspectief te verleggen naar een breed maatschappelijk perspectief verdient lof. De oplossing, toegang tot sneltesten, is echter onlogisch.

Jongeren worden nauwelijks ernstig ziek door een coronabesmetting. Hoe doelmatig en proportioneel is het dan om hun sociale leven afhankelijk te maken van een negatief testbewijs? Een testsamenleving reduceert jongeren tot wandelende virusdeeltjes die een potentieel gevaar vormen voor anderen. De angst en sociale druk die het voortdurend testen met zich meebrengt, zorgt evenzeer voor mentale schade.

Een gezonde sociale ontwikkeling van jongeren zou niet moeten afhangen van een negatieve testuitslag. Is zo grootschalig testen bovendien wel uitvoerbaar en betaalbaar? Het loslaten van de smalle medische blik vereist een andere oplossing dan de auteurs voorstaan. We moeten accepteren dat versoepelingen voor jongeren leiden tot meer virusinfecties bij deze groep.

De schade van de coronamaatregelen bij jongeren is zo groot, dat iedere vrijheidsbeperking bewezen effectief, doelmatig en proportioneel moet zijn. Massaal en vaak testen is een te grote inperking op de vrijheid van jongeren, waarvan het effect ongewis is.

Mascha ten Doesschate, psychiater, Groningen

Remy Balistreri, docent, Rotterdam

volkskrant

Eén directeur heeft de handdoek in de ring gegooid

Eén van de overbetaalde floriade directeuren heeft de handdoek inmiddels in de ring gegooid en stapt op. Uit een brief waarin hij zijn vertrek aankondigde gaf hij aan dat zijn vertrek het aan iedereen lag, behalve aan hem (bron podcast ADW).

+Lees meer...

Luister naar de podcast 'politiek circus' van Almere deze week en hoor wie de gemeente Almere cq de Raad van commissarissen van de Floriade BV voor deze klus in huis heeft gehaald.

https://www.almeredezeweek.nl/article/details/podcast-politiek-circus-het-knettert-in-stadhuis?fbclid=IwAR1eY0mW1-SNcdCHh-unk4bEiMBmdCd6VB4E7kxNF0DPMVyQhUWMDhxqU