U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Het Parool: GroenLinks: afwaardering A10 West maakt bouw woningen mogelijk

Wat GroenLinks betreft is het einde van de A10 West in zicht. Sloop, of afwaardering tot een stadsstraat biedt volgens de partij kansen om veel woningen te bouwen.

+Lees meer...
15-02-2021 | Petitie 50km/u op de A10 West

Rapport "De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief"

De petitie wordt genoemd in het rapport "De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief" met verwijzing naar het debat in de Tweede Kamer over de petitie.

Het rapport was een bijlage bij een brief op 3 februari 2021 van van de minister aan de Tweede Kamer hierover..

15-02-2021 | Petitie Verhoog jeugdstraffen

Petitie overhandigd aan de burgemeester

Maandagmiddag heeft Corrie Stolk, bestuurslid bij HVNH, de petitie overhandigd aan burgemeester Bouke Arends, in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad Westland. De petitie, geïnitieerd door vier erfgoedorganisaties, is in slechts drie dagen door meer dan 600 burgers ondertekend.

+Lees meer...

We zijn uiteraard heel content met die ondersteuning vanuit de samenleving. Bedankt daarvoor! Bovendien hebben meer dan 100 mensen een reactie naar de gemeenteraad gestuurd, met daarin dezelfde oproep. Op dinsdagavond 16 februari beslist de gemeenteraad over het al of niet doorgaan van het plan. Het is agendapunt 15 op de agenda.

Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie overhandigd op 29 oktober 2020

De handtekeningenlijst voor het Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie is op 29 oktober 2020 overhandigd aan de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven en de Tweede Kamer heeft er een verslag over gepubliceerd op 8 februari 2021.

Wil je de voortgang volgen van het burgerinitiatief, ga dan naar www.erken-fibromyalgie.nl..

15-02-2021 | Petitie Erken Fibromyalgie

Nieuw persbericht (ons eerste persbericht vind je op de IVN Roermond e.o. website)

Gisteren hebben we, gesteund door 17 organisaties en 47 personen uit verschillende hoeken en met verschillende functies, een tweede persbericht uit laten gaan naar de media. We zullen ons persbericht later vandaag of morgen delen op onze IVN Roermond e.o.

+Lees meer...

website.

Dit zijn drie (3) organisaties en achtentwintig (28) personen op persoonlijke titel meer dan de vorige keer !

Het eerste persbericht van afgelopen maandag, 8 februari 2021 kun je teruglezen. Zie 'Provincie laat op zwangere dassen jagen'

Einddatum petitie verlengd

Deze petitie is wegens succes verlengd! Er zijn teveel bezoekers die deze brug ook niet willen. Vandaar..

Dankzij AT5 honderden nieuwe ondertekenaars

AT5 maakte een mooi kort item, waarin een mooi beeld werd gegeven van het prachtige waterlandschap en de gevolgen als op deze plek wordt de eventuele brug wordt doorgezet. Het werd zondag 14 februari uitgezonden. En is HIER nog te zien.

update 11 februari 2021

Geachte buurtbewoners van de Geuzenkade,

Na een lange stilte van de kant van de gemeente hebben wij weer een nieuwe update ontvangen. Hieronder tref je de tekst aan van de email die wij ontvingen.

+Lees meer...

Deze email bevatte ook een aantal pdf's welke wij zsm zullen laten plaatsen door de webmaster van petities.nl. Zoals jullie kunnen lezen is er dus door een gemeente een beslissing genomen waarover 'vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad' geen inspraak meer mogelijk is door omwonenden.

Vanwege de covid maatregelen is het wat lastiger om met een groep bijeen te komen, maar we staan open voor input vanuit de buurt. Gelieve contact op te nemen via geenwoonboten@gmail.com indien je deel wilt nemen aan overleg.

"Beste ...

Zoals afgesproken zou ik jullie op de hoogte stellen zodra er nieuws is over de benodigde wissellocaties voor woonboten en specifiek de situatie aan de Geuzenkade. In de bijlage vinden jullie de bewonersbrief die vandaag verspreid zou worden. Helaas hebben wij vanochtend het bericht van de drukker ontvangen dat zij kampen met storingen aan de machines, en de brief pas morgen verspreid kan worden. Bij deze daarom alvast per mail, maar morgen dus ook via de post.

Daarnaast stuur ik jullie het onderzoek toe en de bijlagen, daarin valt te lezen op welke criteria de grachten in West binnen 1500 meter rondom de Da Costakade onderzocht zijn. Zoals te zien is maken de Geuzenkade en het Westelijk Marktkanaal onderdeel uit van de lijst met mogelijke tijdelijke locaties. De komende periode krijgen de woonbootbewoners de gelegenheid hun voorkeurslocaties aan ons door te geven. Het Dagelijks Bestuur zal die uitkomsten meenemen bij de uiteindelijke bepaling welke locaties worden ingericht als tijdelijke wissellocatie. Eind maart/begin april is bekend welke locaties dat zijn geworden en worden jullie hierover geïnformeerd. Vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad vindt hierover geen inspraak plaats bij de omwonenden. Wel krijgen de omwonenden van de gekozen locaties nog de gelegenheid om specifieke aandachtspunten mee te geven over de inrichting. De tijdelijke locaties zullen worden vergund voor maximaal 5 jaar.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Vriendelijke groeten,

Jessica ter Maat Omgevingsmanager Centrum & West Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam"