U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Aanbieden van de petitie.

Corona gooit aardig roet in het eten, We wilden de petitie op een ludieke manier aanbieden. Nu zoek ik (we) naar een manier om dat met veel belangstelling op een digitale manier te doen. In een soort video conferentie of zo. Er kan ook nog steeds ondertekend worden!!

.

11-05-2020 | Petitie Houd Maneswaard open

Petitie in de pers: het Parool, ANP, Salto

Ons voorstel voor openstelling van de IJtunnel is opgepikt door het Parool, nieuwsdienst ANP en lokale nieuwszender Salto. Het gaat nu een openbare discussie worden en de gemeente zal een besluit moeten nemen.

+Lees meer...

Door jullie, namens Amsterdam bedankt!

https://www.parool.nl/amsterdam/fietsersbond-wil-ijtunnel-open-om-druk-op-ponten-te-verlichten~b4a26e74/

11-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers

Bericht aan Mark Rutte inzake 5G

Klik op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=JhkrXE7vcBo&feature=emb_title

Fijne dag! Alfred .

11-05-2020 | Petitie Stop 5G

Gesprek met de gemeente Emmen levert geen echt alternatief op.

Ondanks de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad en de vele steunbetuigingen via deze petitie, heeft het gemeentebestuur geen bruikbaar alternatief aan de huidige creatieven van het Biochron aangeboden. Daarom voeren wij opnieuw actie, waarbij ook het behoud van het Biochron nadrukkelijk inzet is.

+Lees meer...

Dit laatste op basis van een scenario waarin een gerenommeerde partij de renovatie en exploitatie op zich neemt en het Biochron zo een kunstbroedplaats blijft, met nog meer werkruimten voor creatief Emmen.

GVB aan Fietsersbond: onduidelijk hoeveel mensen na 1 juni op pont mogen

Gecheckt bij de baas van GVB Veren hoeveel mensen na 1 juni op elke pont mogen, nu is het 55 (normaal 240-310 mensen). Antwoord: onduidelijk.

+Lees meer...

Kortom, de kans dat de ponten tot 2021 maar 25% van het normale aantal mensen mogen vervoeren is reëel. 100% is nodig.

10-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers

Gemeente weigert petitie fysiek in ontvangst te nemen

Aangezien er niemand van de gemeente Waterland de petitie in ontvangst wilde nemen, is deze via de brievenbus “aangeboden”. Die hield echter wijselijk zijn klep.... Alleen de vertegenwoordigers van de VVD en WaterlandNatuurlijk waren aanwezig. Het is triest te constateren dat de afstand tussen de burger en de gemeente veel meer is geworden dan de anderhalve meter. NH Nieuws heeft nog diverse pogingen ondernomen om bij de burgemeester en de verantwoordelijke GL-wethouder een reactie los te krijgen maar men was daar niet toe bereid. Een gemiste kans en teleurstellend voor de burgers en uiteindelijk ook voor de gemeente zelf.

Bij het virtueel aanbieden van de petitie “Milieustraat terug naar Waterland!” 's=avonds aan de Raad*, bleek deze vertegenwoordiger namens de bewoners uit Katwoude aanwezig te zijn.

+Lees meer...

Vanuit die rol vroeg de heer Rintzen aandacht voor angst die er in Katwoude heerst voor de “terugkeer” van het plan om de Milieustraat aldaar te vestigen. Uit het bedenkelijke niveau van de reactie was al snel de stem van zijn souffleur, de fractievoorzitter van GroenLinks, hoorbaar door de discussie vanaf het begin persoonlijk te maken.

Blijkbaar ziet men ook wel in dat op basis van inhoudelijke juridische argumenten, die de vestiging van de Milieustraat in Katwoude niet de weg hoeven te staan. De frustratie daarover is blijkbaar zodanig groot dat men niet anders kan dan alleen op een bedenkelijk niveau de persoonlijke confrontatie te zoeken. Dat GroenLinks daarmee voorbij gaat aan de wensen van ruim 2000 inwoners en burgers die het milieu wel een warm toe dragen, is blijkbaar van ondergeschikt belang.

Opmerkelijk is ook te constateren dat het algemeen belang in het dossier Onteigening, voor de fractieleider van GroenLinks blijkbaar een ander algemeen belang is dan wanneer het op het belang van enkele inwoners in Katwoude aankomt.

Al jaren geleden had GroenLinks zich geconformeerd aan de wensen van de Dorpsraad Katwoude om daar niet de Milieustraat te vestigen. Dat blijkt onder andere uit de ondersteuning bij het protest in 2014 en het tekenen van de overeenkomst met het Hoogheemraadschap. Met dat laatste werd het meest milieuvriendelijke en voor de inwoners van Waterland acceptabele alternatief door de voormalige GroenLinks wethouder Bromet voor jaren geblokkeerd.

Ook de recente reacties van de fractievoorzitter en wethouder van GroenLinks geven duidelijk aan dat de Milieustraat in Katwoude voor hun onbespreekbaar is. Wat daarbij opvalt is dat de inhoudelijke argumentatie ontbreekt en er steeds nieuwe argumenten worden gezocht die niet ten grondslag aan de sluiting. Ook de PvdA maakt zich daar schuldig aan gezien de reactie tijdens het inspreken. Oppervlakkige beeldvorming blijft voor deze partijen nog steeds belangrijker dan op inhoud het debat voeren.

Het is ook triest om een wethouder te zien die zich tijdens interviews in allerlei bochten wringt om op basis van oneigenlijke argumenten haar gelijk probeert te krijgen in plaats van mee te denken om het voor “haar” inwoners op te lossen. De onafhankelijke positie die zij zegt te willen innemen is in haar woorden en daden niet waar te nemen. Een oplossing voor een landelijk in te passen Milieustraat in Katwoude is makkelijker dan de visueel meer aanwezige Gemeentewerf, zie bijlagen.

*Voor een samenvatting bij Omroep PIM

Fietsen in de IJtunnel, wat een feest

10-05-2020 | Petitie IJtunnel open voor fietsers