You, the petitioner

Updates

Behoud de toegankelijke rechtshulp bij verkeersboetes

De petitionaris van de petitie Behoud de toegankelijke rechtshulp bij verkeersboetes vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Per 1 januari 2024 is aangekondigd dat de kostenvergoeding in verkeersboete zaken ('Mulderzaken') aanzienlijk wordt verlaagd. Veel bedrijven zullen stoppen met het verlenen van gratis rechtshulp bij het aanvechten van verkeersboetes. Zorg ervoor dat fatsoenlijke rechtshulp mogelijk blijft!"

https://hulpbijmulderzaken.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-10-30

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer op 13 februari 2024

Bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor het ondertekenen van de petitie. U heeft er, samen met de bijna 1.300 andere ondertekenaars, voor gezorgd dat dit onderwerp behandeld zal worden in de vergadering van de Vaste commissie voor Defensie.

+Read more...

Dat is een belangrijke eerste stap om ons standpunt verder te brengen.

Op dinsdag 13 februari 2024 heb ik, samen met een aantal andere ondertekenaars (lid van NAFO), de petitie levering lange afstandswapens naar Oekraïne aangeboden aan de Vaste commissie van Defensie van de Tweede Kamer.

Bij de aanbieding kreeg ik de gelegenheid de petitie kort toe te lichten aan de aanwezige Tweede Kamerleden.

Daarbij heb ik aangegeven dat het onze morele plicht als Nederland is om het maximale te doen om Oekraïne zichzelf te verdedigen. Rusland maakt zich namelijk op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden. Denk aan het bombarderen van ziekenhuizen en de deportatie van tienduizenden kinderen naar Rusland. Daarnaast is het essentieel dat Oekraïne wint om de veiligheid van het Europese continent veilig te stellen. Poetin en Rusland zullen namelijk niet ophouden bij Oekraïne.

Tenslotte concludeerde ik dat Oekraïne de lange afstandswapens die ze wel hebben ontvangen, zeer effectief hebben ingezet op de Krim. Veel belangrijke doelwitten zijn daar immers uitgeschakeld. Wanneer wij (Europese bondgenoten en VS) alle wapens leveren die zij nodig hebben, zou het zo meer zo kunnen zijn dat de Krim onhoudbaar wordt voor de Russen.

De volgende Tweede Kamerleden waren aanwezig:

  • R. de Roon (PVV - voorzitter commissie)
  • D.G. Boswijk (CDA)
  • GP Tuinman (BBB)
  • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
  • S.P.A. Erkens (VVD)

De heer Boswijk nam de petitie in ontvangst en daarbij was er tijd voor een fotomoment. Deze foto kunt u terugvinden op deze post op X.

Na de aanbieding was er kort ruimte om in gesprek te gaan. Zelf sprak ik kort met de heer de Roon. Het standpunt van de PVV was dat ze de territoriale integriteit weliswaar steunen, maar dat ze uitgaven aan defensie liever alleen deden voor ons eigen land en dat andere bondgenoten - zoals de VS - ook veel militaire steun boden en gaan bieden aan Oekraïne (als ik het zo goed samenvat).

Uiteraard delen wij dat standpunt niet, omdat het een zeker niet het ander hoeft uit te sluiten. De beste investering op dit moment is om het Oekraïne mogelijk te maken Rusland volledig te verdrijven van haar territorium.

Wanneer de inhoud van deze petitie is behandeld door de commissie, ontvangen wij hierover terugkoppeling.

Met vriendelijke groet, Martin van Duyse

En plastic kan niet gerecycled worden...

Volgens dit onderzoek kan plastic slecht gerecycled worden vanuit afval. En de industrie wist dat vanaf het begin, maar hield toch vol dat het de toekomst is.

+Read more...

Terwijl statiegeld, waar de industrie altijd tegen is, juist wel de plastics terug brengt naar de vervuiler. Die krijgt daarmee de opdracht om voor recycling te kiezen die wel werkt, bijvoorbeeld door een enkele plastic soort te kiezen en die goed te recyclen

2024-02-16 | Petition Deposits on everything

2024: Rondje Ringrijden wordt RINGPARADE 600 HILVERSUM

Er is tijd verstreken , maar er is in de tussentijd niet stilgestaan. We zijn in beweging en hebben de naam veranderd van rondje ringrijden naar de RINGPARADE 600 HILVERSUM! De ringparade 600 Hilversum vindt plaats op zaterdagavond 1 juni.

+Read more...

Ik ben met mijn atelier in het gras de initiatiefnemer en Arnoud van den Heuvel ondersteunt vanuit Hilversum 100 verbinder van groene mobiliteit het proces. Wij werken samen met de Utrecht Skate Parade. En we zijn in overleg met de gemeente Hilversum! Begin maart volgt bij @ Allart een tweede meeting met geïnteresseerden! Ieder die deze petitie heeft ondertekent van harte welkom bij deze meeting voor mensen die meehelpen en die geïnteresseerd zijn!

Een leuk berichtje

We hebben nu een nieuw argument: Defensie lonkt naar Lelystad Airport. D.w.z. meer lawaai, ongeregelde tijden, laag vliegen.

+Read more...

Kortom veel meer overlast!!!! Een commercieel vliegveld heeft veelal vaste vliegroutes, vliegtijden en aan gereguleerde geluidsnormen voor de vliegtuigen.

Als je dus TEGEN Lelystad Airport bent, dan is er een grote kans dat Defensie het vliegveld krijgt en raken we van de regen in de drup (slagregen). Doe er dus wat mee!

Kees Jonker

2024-02-14 | Petition Open Lelystad Airport

Petitie en advies over­handigd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek, waaraan ruim 1500 mensen bijgedragen hebben. De bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend.

+Read more...

Gisteren zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten(raden), zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook branche-organisatie Actiz was erbij. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

Kabinetsinformateur Plasterk, de onderhandelende politici voor het nieuwe kabinet en de minister waren al eerder geïnformeerd over het advies en de petitie. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, tijdens de overhandiging in de Tweede Kamer: “Wij gaan zelf met elkaar aan het werk en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Soms zullen we ook een beroep op u doen als het om wetgeving gaat.”

Voor een verdere uitwerking van wat de politici en andere betrokkenen (burgers, buurten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, cliëntenraden, verzekeraars en zorgkantoren, onderwijsorganisaties, gemeenten en politiek) kunnen doen en nodig hebben, verwijst de coördinator naar het advies met concrete voorstellen (loc.nl/manifest-ouderenzorg). Er worden ook werkbezoeken georganiseerd voor de Kamerleden – zij geven aan daarvoor in te zijn. De Kamerleden vragen demissionair minister Helder ook om een beleidsreactie. Zij verwachten vervolgens een brief met haar reactie.

Laterveer: “Het belangrijkste is te zorgen dat de mensen die zorg ontvangen werkelijk wat te zeggen hebben. Daarvoor is een wettelijke verankering van lokale zeggenschap noodzakelijk. Dat kan door een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Daar hebben we uw hulp bij nodig.”

Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in gesprek. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken. Wil je aanhaken en kijken hoe we elkaar kunnen versterken? Of steun betuigen? Neem graag contact op via een reactie hieronder, of: vraagbaak@loc.nl of 030 – 284 3200 of via m.backes@loc.nl / 06 – 2299 7789.

Meer informatie en foto's van de overhandiging

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief:

Toch kans op zonneparken in Raalte? Denk het niet.

Provincie heeft zich vergist en kom geen blokkade opwerpen voordat de nieuwe omgevingswet inwerking zou treden, daarom moet de gemeente beslissen over de aanvraag voor de 3 zonneparken. Endona heeft vlak voor 2024 nog een vergunningsaanvraag afgeraffeld en bij de gemeente ingediend. Deze aanvraag kan op veel weerstand rekenen van de bewoners uit Raalte. Blijf deze petitie ondertekenen..

Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland

De petitionaris van de petitie Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De wereld wordt kleiner en Europa steeds hechter. Laten we een verenigd Europa vieren met een gemeenschappelijke feestdag! En weten jullie dat Nederland de minste publieke vrije dagen heeft van alle 27 EU landen? Wij hebben er maar 8, terwijl bijvoorbeeld België er 9 heeft, Frankrijk 11 en Duitsland 12."

https://europadagvrij.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier? .

2024-02-14

Petitie ingediend

Op 9 februari 2024 hebben we onze petitie, PetitiePost-COVID, ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en diverse politieke partijen. Met genoegen kunnen we delen dat het VWS de ontvangst heeft bevestigd en heeft aangegeven de inhoud zorgvuldig te zullen behandelen.

+Read more...

Hoewel we een bescheiden aantal handtekeningen hebben verzameld, zijn we optimistisch dat onze inspanningen erkend worden.

We hebben bemoedigende reacties ontvangen van verschillende politieke partijen, die hun toewijding hebben uitgesproken om de belangen van Post-COVID patiënten te behartigen. Dit is een positief signaal dat onze stemmen gehoord worden.

Ik wil mijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan iedere ondertekenaar en aan iedereen die heeft bijgedragen door onze boodschap te delen en aandacht voor deze belangrijke zaak te vragen. Hoewel we misschien geen grote golven hebben veroorzaakt, hebben onze gezamenlijke inspanningen zeker rimpelingen in het water gemaakt. ❤️

In dit licht wil ik ook een speciaal woord van dank richten aan Martijn de Graaf, Anne van Alebeek en Weekblad Oosterhout voor hun uitzonderlijke steun en inzet. Jullie bijdragen hebben een onmisbare rol gespeeld in het versterken van onze campagne.

Tegelijkertijd willen we jullie wijzen op een belangrijk ontwikkeling: de petitie voor het amendement voor Post-COVID klinieken in Nederland, geïnitieerd door Julian Bushoff en ondersteund door diverse organisaties, heeft aanzienlijke steun gekregen. Op 15 februari wordt hierover in de Tweede Kamer gestemd. De goedkeuring van dit amendement zou een doorbraak betekenen voor patiënten, die eindelijk de noodzakelijke medische zorg kunnen ontvangen en zou bovendien het onderzoek naar Post-COVID een stap dichterbij brengen.

Laten we onze krachten blijven bundelen om ervoor te zorgen dat de behoeften van mensen met Post-COVID niet worden vergeten. Ik wens iedereen veel geluk en vooral gezondheid toe.

Brenda van Mierlo