You, the petitioner

Updates

Begeleidende brief bij de petitie

Beste leden van het stadsbestuur en stadscommissie,

Graag willen wij, een groep bewoners van de Nieuwmarkt/Lastage buurt, kenbaar maken dat wij het niet eens zijn met het opheffen van de 19 parkeerplekken op de Binnenkant en de 7 parkeerplekken op de Kalkmarkt.

De stad moet leefbaar zijn voor iedereen en daarom willen wij als bewoners onze stem laten horen omdat de opheffing grote gevolgen heeft op ons dagelijks leven. Velen van ons hebben de auto dagelijks en soms meerdere malen per dag nodig voor werk, studie en/of zorg.

Daarnaast moeten wij bereikbaar blijven voor bezorgers, monteurs en ondernemers die het vaak laten afweten als zij weten dat er geen parkeermogelijkheid in de buurt is.

De bewoners hebben het gevoel dat het besluit al genomen is en dat er geen rekening wordt gehouden met de invloed die dit plan heeft op het dagelijkse leven en de bedrijvigheid voor ondernemers. De lijst van de 55 bewoners van de Binnenkant, die het eens zijn met het opheffen van de 26 parkeerplekken, wordt als leidend gezien om een beeld te schetsen van de situatie. Echter de opheffing van deze 26 parkeerplekken heeft betrekking op meer mensen dan de Binnenkant. Dit gaat alle bewoners en ondernemers aan uit de buurt voor de komende 10 jaar tot de nieuwe herinrichting definitief wordt.  Tijdens de bewonersbijeenkomst werd duidelijk dat het voorstel tot opheffing, enkel tot doel had om de auto uit de stad te weren.

In de afgelopen jaren zijn al heel veel parkeerplekken verdwenen in de straten van de onze buurt (Prins Hendrikkade-twee zijden, Koningsstraat, Recht Boomsloot, Oude Waal, Kromboomsloot, Geldersekade, een groot aantal op de Binnenkant zelf etc). Hiervoor in de plaats is er weinig tot geen alternatief geboden vanuit de gemeente. Tijdens de bewonersbijeenkomst werd er gesproken over de parkeerbalans in de buurt. Deze is in onze beleving als bewoners zoek, er werd gesproken over 1000 vergunningen voor 800 parkeerplekken op straat waarvan 150 bijzondere plekken zijn zoals o.a. invalide plekken. In de 650 overgebleven parkeerplekken zijn er ook nog plekken gereserveerd voor verschillende deelauto’s naast het feit dat ze ook de gewone parkeerplekken mogen gebruiken. Uit informatie van de gemeente blijkt dat van die 650 plekken ook nog eens 15% bezet wordt door toerisme (in onze beleving vele malen hoger). Dit houdt in dat slechts de helft van de vergunninghouders in een best case scenario een kleine kans maakt om te kunnen parkeren op de huidige plekken waar in 2023 wel €600,- per vergunning voor wordt betaald.

Nu zijn er alternatieven geboden om in de Oosterdok garage en in de Piet Hein garage te parkeren. Ondanks dat wij blij zijn met deze alternatieven, is de reistijd vanaf de IJ-tunnel dagelijks 30 tot 45 minuten om deze te bereiken en eenmaal voor de slagboom, komt het regelmatig voor dat de garages vol zijn. De afstand vanaf de Kromme Waal tot de Piet Hein garage is volgens Google Maps 1,4 km, op een enkele reis is dat maar liefst 20 minuten lopen. Door de afgelegen ligging wordt de route niet als veilig ervaren in het donker.
Vooral de leefbaarheid en luchtkwaliteit baart ons zorgen in het centrum, sinds de rijbaan voor Centraal Station is afgesloten, is er congestie op de Prins Hendrikkade en is de luchtkwaliteit behoorlijk afgenomen. Als alle bewoners nu geacht worden in de garages te parkeren, zal de file langer worden en dus meer uitstoot opleveren. Voorheen waren er 3 routes om richting de snelweg te gaan: richting West via de achterzijde van Centraal Station, richting Noord via de Prins Hendrikkade en Oost via de Oude Waal & Jodenbreestraat naar de Wibautstraat. Sinds de rij richting veranderd is op de Oude Schans moet al het verkeer naar de Prins Hendrikkade. Dit zorgt voor meer congestie en rijbewegingen.

Om de leefbaarheid in de Nieuwmarkt/Lastage buurt te verhogen, zou er juist gekeken moeten worden naar alternatieven, zoals de buurt alleen toegankelijk te maken voor bewoners en bestemmingsverkeer, door middel van intelligente palen.

Dit zal voor minder verkeer zorgen (betere luchtkwaliteit), de bestaande parkeerplaatsen zouden dan bezet worden door vergunninghouders (gezonde parkeerbalans) en voor minder overlast zorgen (toerisme en rijbewegingen van auto's). Op dit moment wordt de Binnenkant vaak gebruikt als sluiproute om de file te vermijden op de Prins Hendrikkade.

Wat ook een grote impact heeft op de buurt is het toerisme, of ze nu per auto of te voet komen, de hoeveelheid is veel te intens voor het karakter van de buurt.

De weinige parkeerplekken die er nog zijn, worden vaak bezet door buitenlandse kentekens. Het gedrag van vele toeristen die per auto onze wijk bezoeken is zorgelijk, ze slapen in de auto, deponeren vuilnis op de kade/stoep en gebruiken onze gevels vaak om zich te ontdoen van hun behoeften. Daarbij is het ook gepaard met het gebruik van drugs en of alcohol, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Daarnaast respecteren zij de invalide, car share vakken en de stoep niet. Regelmatig parkeren zij op de stoep bij het Amrath hotel waardoor de hulpdiensten er bij nood niet langs kunnen. Nu de Corona maatregelingen zijn opgeheven, is het massa toerisme toegenomen, ze worden met grote tour bussen afgezet op de Prins Hendrikkade. Te voet gaan ze in grote groepen de wijk in, door de breedte van de stoep op de Binnenkant en de Oude Waal wordt er voor een alternatieve route gekozen om richting de Wallen te gaan. De beperkte ruimte en de geparkeerde auto’s dienen als het ware als een buffer, opdat de toeristen niet blijven hangen in de straat (vorm van crowd management). Wij zijn daarom juist blij met de parkeervakken. Daar waar de parkeerplekken zijn opgeheven, zijn plantenbakken neergezet, die een uitstekende plek voor de toerist blijken, om te gaan zitten en een maaltijd te nuttigen. Vaak zonder het netjes achter te laten, tot grote ergernis van de bewoners van de woonboten en tot grote genoegen van ongedierte.  

Door de initiatiefnemers en de gemeente wordt beweerd dat de stoep niet breed genoeg zou zijn voor 2 voetgangers of mensen met een beperking en zij daardoor noodgedwongen de weg op moeten. Nu is er al een behoorlijk stuk brede stoep op de Binnenkant, de vrije weg wordt daar beperkt doordat juist dààr de vuilnis en het grof vuil wordt gedeponeerd. Ondanks de vele fietsnietjes die op de kade zijn geplaatst (ten koste van parkeerplekken) is er een wildgroei aan fietsen op de stoep. Hierdoor is er alsnog geen vrije doorgang mogelijk.

De stoep wordt ook door de bewoners als een extensie van hun woning gebruikt door gevel tuintjes aan te leggen (hoe schattig ze ook zijn) en doordat men bij mooi weer, tafels en stoelen neerzet om van de zon te genieten. Ten tijde van de Corona maatregelen is het gebleken dat dit juist voor overlast zorgde doordat er tot diep in de nacht wordt nagetafeld of geborreld, zeker bij de verschillende studentenhuizen op de Binnenkant en de Kalkmarkt.

Graag willen wij het stadsbestuur en de commissie vragen te kijken naar "the bigger picture" om de leefbaarheid te verhogen in de buurt en niet enkel voor een korte termijn oplossing te kiezen die toevallig de politieke doelstelling van het verbreden van de stoepen waarmaakt. We hopen dat u openstaat voor onze bezorgdheid en input, zodat we de buurt voor iedereen leefbaar houden. 

De bewoners en ondernemers van Nieuwmarkt/Lestage

Tweedekamer.nl: overhandiging petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen'

De petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen' wordt op dinsdag 5 maart 2024 tussen 13:45 en 14:00 uur overhandigd in de Statenpassage van de Tweede Kamer aan de Vaste commissie Buitenlandse Zaken.

Bron: Tweedekamer.nl

Om dit bij te wonen zie https://bezoekers.tweedekamer.nl en mail de petitionaris over uw komst..

Aanvullingen Nieuw Den Helder & Huisduinen

Ook na het openen van de petitie werden er nog meer knelpunten door reizigers aan ons toegespeeld. Deze hebben betrekking op Nieuw Den Helder & Huisduinen.

+Read more...

Hierom geldt voor deze petitie ook voor onderstaande aanvullingen.

Lijn 32 maakt een lus rond het bedrijventerrein Nieuw Den Helder, maar pakt station Zuid niet mee.

Lijn 37 gaat minder vaak rijden naar slechts één keer per uur. En er bestaat geen logische verbinding van en naar de Schooten. De ondertekenaars van deze petitie wensen dit te herstellen.

Ondertekenaars wensen dat mbt:

Julianadorp:

Buslijn 30 twee keer per uur te laten rijden.

De Schooten:

Behoud met name de route van buslijn 34 langs het zorgcentrum, zorgverleners en winkelcentrum Schooten Plaza: de haltes Hendrik Baskeweg, Harpoenierstraat en Walvisvaarderweg, Baljuwstraat.

Indischebuurt:

Behoud de halte Timorlaan ter hoogte van zorginstelling Ten Anker

Ziekenhuis:

Behoud de busverbinding met het ziekenhuis volledig.

Nieuw Den Helder & Huisduinen:

Lijn 32 ook station Zuid aan doet.

Lijn 37 vaker dan 1x per uur rijdt.

Lijn 34 een halte Station Zuid krijgt zodat er een corridor verbinding van en naar de Schooten ontstaat.

Sylvia Hamerslag 0630525721

informatie

"Als het gaat om die scherpe keuzes, kiezen we in deze Woonvisie expliciet de kant van de inwoners - zowel de huidige als de toekomstige – die de afgelopen jaren het meest te lijden hebben gehad onder de wooncrisis. Dat zijn die inwoners voor wie huizen onbetaalbaar of onbereikbaar zijn geworden en die groepen die genoegen moesten nemen met slecht onder- houden of te dure huizen.

+Read more...

We staan dan ook zij-aan-zij met mensen in kwetsbare posities, met woningzoekenden met lagere en middeninkomens en met huurders en eigenaar-bewoners. Met de blik op de toekomst, gaan we vol voor échte volkshuisvesting..."

Lees meer: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGxRdvqzfgLdsGplXtHsPTHgzlW?projector=1&messagePartId=0.2

Aanbieding petitie op 6 maart 2024

Als eerste ontzettend bedankt voor jullie ondertekening, de steun en het delen van de petitie! Het kan nog steeds.

Volgende week gaan we de petitie aanbieden, hopelijk met jullie!
We gaan goed.

+Read more...

Er zijn al dik 2000 handtekeningen!
We hebben geprobeerd op allerlei manieren een ingang te vinden bij de gemeente (via mails/inspreken bij een vergadering van de gemeente, publiciteit en deze petitie) Sasja en ik hebben een afspraak met de wethouder, Eveline Stam, op 6 maart om 11 uur. Het zou mooi zijn als we met een groep de petitie aan kunnen bieden. Honden ook welkom natuurlijk!

We kunnen ons voorstellen dat veel mensen andere verplichtingen hebben, maar hopen toch op een mooie opkomst die indruk kan maken.
Om een beetje te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zou het fijn zijn als jullie deze week laten weten of je van plan bent om te komen.
Stuur dan graag een mail naar:

behoudhekjesgroenendaalsebos@gmail.com

Let op: het is op een woensdag dus het is markt. Lastig parkeren misschien, maar er is vast ergens in de buurt een plek te vinden.

Het gemeentehuis is niet heel ver van het bos, maar dat is aan een ieder om in te schatten of je dat kan lopen met je hond - dan zou je bosbezoek en petitie aanbieden kunnen combineren.

Ik denk dat het goed is dat we in gedachten houden dat we ons allemaal rustig gedragen, hoe onze gevoelens ook zijn. Daar bereiken we uiteindelijk ook het meeste mee, denk ik. Belangrijk om ook zakjes mee te nemen en restanten van onze honden meteen op te ruimen om wèl een goede indruk achter te laten.

Nadat we de petitie hebben aangeboden gaan Sasja en ik, volgens afspraak naar binnen. Grote kans dat er ook pers aanwezig is, dus hou daar rekening mee

Adres: Raadhuisplein, Heemstede
Datum en tijd: 6 maart 10.50
(10.50 aanwezig zijn geeft ons de tijd om een met zijn allen een goede opstelling van de groep te maken)

Hopelijk tot dan!

Hermien, Sasja en Anne

Afsluiten petitie

Bij deze sluiten we de petitie af.

Het heeft zeker geholpen. De gemeente Waalre heeft gekozen voor optie 1: De Hutdijk verbeteren.

Hartelijk dank voor alle handtekeningen. Ruim 1100 mensen hebben ondertekend. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door je ondertekening van deze petitie.

+Read more...

Met vriendelijke groet, Hans

Brandbrief gestuurd naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad

Beste allemaal,

Hierbij de brandbrief die wij op 26 februari gestuurd hebben naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad.

Aan de Gemeente Wassenaar, De heer W.Koetsier en College van B&W Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

Wassenaar, 26 februari 2024

Betreft: behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geachte heer Koetsier, geacht College, Dank voor de ontmoeting vrijdag 23 februari jongstleden. Met de Schouwweg Noord heeft u een ingewikkeld dossier geërfd. U heeft een gevoelige gordiaanse knoop door te hakken. Hoewel er allerlei invalshoeken, varianten en details zijn, komt uw beslissing in essentie neer op een keuze tussen enerzijds maximale parkeergelegenheid voor de deur en verwijderen van het fietspad óf anderzijds behoorlijke parkeergelegenheid voor de deur mét behoud van het eventueel iets versmalde, vrij liggende fietspad.

+Read more...

Eén van die vrij liggende fietspaden waarvan uw coalitieakkoord van voorjaar 2023 juist bevestigt dat deze blijven liggen. En dat is precies waar ruim tweeduizend inwoners voor pleiten: het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord.

Door de ruimtelijke beperkingen ter plekke en het feit dat we allemaal de prachtige bomen willen behouden is er geen enkele oplossing die aan alle normen voldoet en aan alle belangen tegemoet komt. Elke oplossing is noodzakelijkerwijs een compromis.

In de laatste weken hebben wij verschillende oplossingen aangedragen om het fietspad te behouden. Deze oplossingen zijn om verschillende redenen door u afgewezen. Tijdens ons gesprek op 23 februari bespraken we nog een andere oplossing, die onder meer het parkeren aan de oostzijde van de rijbaan inhield. U vertelde ons dat deze oplossing door de nooddiensten is afgewezen omdat de rijbaan smal is. En omdat brandweerauto’s last hebben van schuin hangende bomen en takken, waardoor de auto’s ruim baan op het midden van de weg behoeven. Wij begrijpen en aanvaarden dit, maar begrijpen dan niet dat het in uw herinrichtingsplan wél is toegestaan aan de oostzijde van de rijbaan te parkeren. Hier klopt iets niet. Het is van tweeën één: ofwel er kan in beide oplossingen aan de oostzijde worden geparkeerd of in geen van beide. Wij vertrouwen erop dat de meest recente informatie van de nooddiensten, namelijk dat er niet aan de oostzijde mag worden geparkeerd, correct is.

Nu de nooddiensten hebben aangegeven dat er niet aan de oostzijde kan worden geparkeerd, komt oplossing 3 van onze e-mail van 12 februari jongstleden weer in beeld.

Deze oplossing impliceert het behoud van het fietspad, en het handhaven van de bestaande ongeveer 33 parkeerplaatsen naast het fietspad tussen de bomen. We noemen de mogelijkheid 30 centimeter van het fietspad af te snoepen om de bewoners een comfortabeler parkeerplek te bieden, indien dat voor u belangrijk is. Deze oplossing heeft de volgende voordelen: - Een oostzijde zonder geparkeerde auto’s zal er aantrekkelijk uitzien, en goed passen bij de prachtige bomen en binnenkort vernieuwd wegdek, - De waarde van de huizen kan hierdoor mogelijk stijgen, - Goede toegankelijkheid voor de nooddiensten zal het eenvoudiger en goedkoper maken de huizen aan deze straat te verzekeren, - En in het onverhoopte geval dát er eventueel brand uit zou breken dat de nooddiensten sneller ter plaatse zijn om de mensen en huizen te redden, - Het elimineert het risico dat kinderen, komend vanuit de huizen, tussen geparkeerde auto’s door - en daardoor met onvoldoende zicht - de weg op hollen en mogelijk door een weggebruiker worden geschept.

Overigens zoudt u kunnen overwegen de bermgrens aan de westzijde in deze oplossing iets naar het midden van de weg te verschuiven. Dan hebben de nooddiensten minder hinder van de schuine overhangende bomen. En de smallere weg helpt om de vaart uit het verkeer te halen. Wat betreft het aantal reeds bestaande parkeerplekken nog het volgende. Er zijn ongeveer 30 woningen aan de oostzijde tussen de Schouwbrug en de Admiraal Helfrichlaan. Daartegenover, tussen de bomen, naast het fietspad, bevinden zich ongeveer 33 parkeerplaatsen. Daarenboven heeft een aantal woningen een eigen oprit, dat wil zeggen parkeerplaatsen op eigen terrein. Vandaag de dag worden deze niet altijd benut. Hier is voor meer dan 20 auto’s plek, zonder ‘t Schouwtje en de bloemenkiosk mee te nemen. In totaal zijn er dus meer dan 53 parkeerplaatsen voor ongeveer 30 woningen.

Misschien kunt u in overleg met de nooddiensten langs enkele gedeeltes waar geen schuin overhangende bomen zijn alsnog via maatwerk beperkt parkeren aan de oostzijde toestaan. En kunt u regels stellen met betrekking tot laden en lossen. Maar het is niet aan ons om in deze details te treden. Duidelijk is dat deze oplossing weliswaar geen maximale, maar wel een zeer behoorlijke parkeercapaciteit biedt. En er is ruim voldoende extra parkeermogelijkheid in de directe omgeving, zoals aan de zuidzijde van de Spelderslaan.

Aan u om een afweging te maken tussen enerzijds het individuele belang van een relatief beperkt aantal bewoners om een tweede auto op een gemakkelijke manier voor de deur te kunnen parkeren, versus anderzijds het belang van duizenden inwoners om gebruik te maken van het vrij liggende fietspad. Bovendien is het van algemeen maatschappelijk belang het fietsverkeer te bevorderen.

Wij pleiten daarom nogmaals ten stelligste voor het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord, zoals hierboven beschreven. Onze oplossing is mede tot stand gekomen na raadpleging van verscheidene experts.

Wij roepen u op uw besluit Z/23/076975 van 7 juni 2023 te herzien.

Met vriendelijke groet, Monique Rueb-Moonen, Daan de Roos namens de petitiegroep Behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geen kortingskaart, maar een instrument om diensten te verbeteren.

De Europese Gehandicaptenkaart fungeert als een uniform bewijs van de gehandicaptenstatus. Het is geen kortingskaart, maar een instrument om de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen te verbeteren voor mensen met een handicap. Wel geven sommige bedrijven korting aan mensen met een handicap als compensatie voor het feit dat ze mogelijk niet alle faciliteiten kunnen gebruiken vanwege hun beperkingen.

+Read more...

Dit onderstreept het belang van de kaart als een middel om gelijke kansen en inclusiviteit te bevorderen. Het voorstel voor de invoering van deze kaarten is al ingediend bij de EU, en we dringen er bij de relevante overheidsinstanties en beleidsmakers in Nederland op aan om deze kaarten met spoed te implementeren. Op deze manier kunnen mensen met een handicap snel profiteren van deze belangrijke maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en inclusiviteit. Samen zetten we een belangrijke stap naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Tweede update

Heel erg hartelijk bedankt voor de (inmiddels al meer dan) 1350 ondertekeningen! We willen de komende tijd natuurlijk nog zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen, dus mocht je nog gezins- of familieleden hebben die nog niet getekend hebben, laat ze dat zeker ook doen. Er is geen minimum leeftijd dus kinderen mogen ook tekenen en kunnen hier in te toekomst ook mee te maken krijgen.

We lezen alle commentaren en daar zijn regelmatig hartverscheurende verhalen bij.

+Read more...

Graag zouden we in contact komen met een aantal mensen die hun verhaal iets uitgebreider willen vertellen, bijvoorbeeld via de mail op petitie@vanbroekhoven.net, zodat we de verhalen (anoniem of met naamsvermelding) kunnen delen tijdens het aanbieden van de petitie of in aanloop daar naartoe.

Nogmaals bedankt voor jullie steun!