U, de petitionaris

Nieuws

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

Petitie al meer dan 1000x getekend!

De petitie tegen het beschikbaar stellen van nieuwbouwwoningen aan vluchtelingen is, sinds deze drie dagen geleden werd gelanceerd, inmiddels meer dan 1000x getekend. Hieruit blijkt dat de onvrede over dit voornemen van de gemeente Schiedam wel degelijk leeft onder een deel van de Schiedamse bevolking.

+Lees meer...

De petitie loopt nog even dus wij roepen een ieder dan ook op om deze zoveel mogelijk te delen om zo in ieder geval een signaal af te geven aan burgermeester en wethouders.

20% heeft al ondertekend!

27.112 huishoudens, in de gemeente Westerkwartier, die het vastrecht verschuldigd zijn, waarvan 5530 personen al ondertekend hebben. Dat is iets meer als 20%

Geweldig!

Ik vraag u vooral door te gaan met het oproepen tot tekenen want de sluitingsdatum is pas 12 april.

+Lees meer...

Vraag uw buren /vrienden, kinderen en help uw ouderen de petitie te tekenen. Deel de link op social media en probeer zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Westerkwartier te bereiken. Hoe meer stemmen, hoe meer kans

Het voorwerk voor de HOV lijn voor 3 minuten tijdswinst is gedaan: het kappen dus...

Dit project Anna's Hoeve behoort tot het project waar de petitie voor is uitgeschreven, het is allemaal begonnen met een openbaar vervoerlijn met 3 minuten tijdwinst vanuit Huizen naar Hilversum. Duizenden bomen en bijna bomen gekapt.

+Lees meer...

Zie hier het resultaat : bij de Gooi en Eemlander Hier zijn eerder al 6000 handtekeningen voor opgehaald, En dit project is onderdeel van enorme kap rondom Hilversum, handjeklap met politiek door GNR.... Help ons. teken en deel zoveel mogelijk!

28-01-2020 | Petitie Stop boskap in het Gooi

Persbericht Bescherm de Delta over Waterpark Veerse Meer

Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen Waterpark Veerse Meer

De Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden en uitbreiding Camping De Kruitmolen. Zij is van mening dat realisatie van het park grote gevolgen heeft voor het gebied en de aanliggende dorpen en het open wijdse landschap. De Vereniging Bescherm de Delta heeft hiervoor de volgende argumenten: Veel te grootschalig plan voor de omgeving van Veerse Meer, het gaat om ongeveer 950 nieuwe recreatiewoningen en 67 bestaande recreatiewoningen, in de vorm van appartementen en recreatiewoningen voor 4 tot 24 personen.

+Lees meer...

Grote aantasting van het agrarische landschap. Gevolg van aanleg Waterpark Veerse Meer is dat Camping ‘Kruitmolen’ gaat uitbreiden naar ongeveer 150 staanplaatsen voor stacaravans wat alle negatieve gevolgen van Waterpark Veerse Meer nog zal versterken. Daar zijn wij op tegen. Er zal sprake zijn van een toename van geluid- horizon- en lichtvervuiling vooral in het nabije Natura 2000 gebied. Weer vermindering van publieke toegankelijkheid van de oevers van het Veerse Meer. Verhoging van de totale verkeersdruk. Vermindering van leefbaarheid in de omliggende dorpskernen Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp. Onduidelijk wat de consequenties zullen zijn van het verleggen van de start- en landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland. Het hele plan past niet in een visie van begrenzing van toerisme in Zeeland

Een dergelijk plan is te groot voor dit gebied, de gevolgen daarvan kunnen niet opgelost worden met een verkeersplan of wat aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatietraject. Bij volle bezetting van het park verblijven er net zo veel mensen in het park als in het dorp Arnemuiden. Kan de huisartsenpraktijk dat aan? Het is tijd voor een pas op de plaats, te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme in Zeeland, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan. Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie is hierin een goede eerste stap. Herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer zou hieraan getoetst moeten worden en dus moeten wachten op deze visie De eerder aangeboden petitie was ondertekend door mensen die tegen de uitbreiding van het Waterpark Veerse Meer zijn en niet alleen tegen toename verkeersdrukte in Arnemuiden. Vereniging bescherm de Delta nodigt al deze ondertekenaars uit om de petitie van Bescherm de Delta te ondertekenen en met ons te strijden tegen de vestiging van het park en uitbreiding van Camping De Kruitmolen en alle daaruit voortvloeiende consequenties.

Al meer dan 80 ondertekenaars

Na het online gaan van deze petitie is het snel gegaan. Sinds de link alleen maar is gedeeld via sociale media is er nog niet de volle aandacht voor deze petitie, maar binnen minder dan 2 uur zijn er 80 ondertekenaars.

Als die 80 mensen nu allemaal 3 mensen uitnodigen te tekenen kan het hard gaan.

+Lees meer...

Mensen zonder computer zouden geholpen kunnen worden met ondertekenen. Ze hebben dan wel een ander e-mailadres nodig dan waarmee de eigenaar op computer hebben ondertekend. We zijn op weg, hoort zegt het voort!

Fractievoorzitters in debat met ouders en meester Jesper in Den Haag

Op donderdagochtend 30 januari vragen ouders én kinderen in een pop-upklas bij het Binnenhof in Den Haag aandacht voor de problemen in het onderwijs.

Terwijl de kwaliteit van het onderwijs snel achteruit gaat en het tekort aan onderwijspersoneel oploopt, hebben acties van leraren tot nu toe niet geleid tot concrete en structurele oplossingen.

+Lees meer...

Aanstaande donderdag tijdens de staking laten ook ouders nu weten dat ze zich zorgen maken over het lerarentekort en daarmee over de toekomst van hun kinderen.

Om ook de stem van ouders te laten horen startte Ouders van Nu, in samenwerking met de Algemene onderwijsbond, op 14 januari een petitie. Deze werd in twee weken tijd 40.000 keer getekend. Daarnaast knutselden kinderen ‘hand’tekeningen voor Minister Slob. In de glazen pop-upklas worden de getekende handen verzameld en gaan ouders (en kinderen!) onder leiding van Meester Jesper (bekend van Spotify) met elkaar en diverse fractievoorzitters in debat.

Programma 9.00 ontvangst kinderen in de pop-upklas door Meester Jesper 9.15 kinderen knutselen hand-tekeningen 9.30 Kirsten van den Hul, PvdA 9.45 Lesje kritische vragen stellen door Nu Junior 10.40 uur Lisa Westerveld, GroenLinks
11.00 Peter Kwint, SP 11.15 Lesje tijdschrift maken door Zo zit dat 11.30 Rob Jetten, D66 11.45 Muziekles door Meester Jesper 12.00 Esther Ouwehand, Partij van de Dieren 12.30 einde pop up-klas

Locatie Hofplaats in Den Haag

Wil je met je kind ook nog een hand-tekening klussen? Of je stem laten horen; kom donderdagochtend langs op de Hofplaats!

28-01-2020 | Petitie Onderwijspetitie

Artikel en TV-interview op TV NoordHolland

Op allerlei plekken in 't Gooi worden bomen gekapt. Door verschillende organisaties en met verschillende doeleinden, maar Margreeth de Landgraaf is het zat.

+Lees meer...

"De bossen zijn onze levenslijn, dus ik zeg: kappen met kappen!"

"Bij het Tergooi ziekenhuis, bij Monnikenberg en bij Anna's Hoeve", somt Margreeth op. "Overal rond Hilversum wordt gekapt. Het gaat maar door en ik vraag me soms af: waar zijn we met z'n allen mee bezig in Nederland?"

Tijd voor haar om in actie te komen. Haar petitie is (...) lees verder

27-01-2020 | Petitie Stop boskap in het Gooi

Reactie negatief!

Dunea wil de toegangskaarten op een andere manier verdelen om meer mensen van het gebied te laten genieten. Solleveld is volgens de beheerder een kwetsbaar gebied waar maar een beperkt aantal mensen kunnen worden toegelaten om de natuur niet te verstoren.

+Lees meer...

'Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kansen te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem', schrijft Dunea.

Bron: Dunea schrapt jaarkaarten in duingebied Solleveld: Kosten lopen flink op voor wandelaars (AD, 26-1-2020)

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Helaas heb ik afgelopen vrijdag een negatief antwoord gekregen van Dunea wat betreft onze vraag om naast het nieuwe dagkaarten-systeem toch ook een jaarkaarten-regeling te laten bestaan.

Ik ben erg teleurgesteld met het antwoord, met name omdat zij als argument aanvoeren dat het ‘technisch moeilijk uitvoerbaar is en in de praktijk niet haalbaar’ om jaarkaart-houders kosteloos een dagkaart te laten reserveren, zodat het dagquotum aan bezoekers (dat Dunea tegenwoordig hanteert) daarmee gehandhaafd kan blijven. Ik had volledig met hun meegedacht en nota bene rekening gehouden met dit dagquotum, en zij denken alleen maar tegen ons. Hoe kan iets ‘technisch moeilijk uitvoerbaar’ zijn in onze huidige digitale tijden? Het maken van kosteloze reserveringen is aan de orde van de dag in musea en filmhuizen en op andere plekken, waar ook bezoekersquota zijn en tegelijkertijd mensen die bepaalde jaarkaarten hebben. Er is hier geen sprake van technische onkunde, maar van onwil van de kant van Dunea en het Zuid-Hollands Landschap.

Het is heel erg jammer dat zij na het respectvolle gesprek dat wij op 8 januari hadden, toch de waarde niet inzien van een groep trouwe bezoekers, die het natuurgebied Solleveld al jarenlang in hun hart had gesloten. Zij stoten ons eigenlijk gewoon uit het gebied, zodat nieuwe mensen ervan kunnen genieten.

Mijn voorstel voor een jaarkaart-systeem was overigens zowel voor oude als voor nieuwe bezoekers bedoeld, zodat er maar 1 systeem hoefde te bestaan en ook nieuwe bezoekers die vaker zouden willen gaan deze mogelijkheid zouden hebben. Ook in de Horsten en bij het Noord-Hollands Landschap en op vele andere plekken bestaat deze mogelijkheid van de aanschaf van een jaarkaart voor een natuurgebied.

Ik vraag mij af of hun verandering juridisch wel mogelijk is en zal achter de schermen nog verdergaan met deze zaak.

Het spijt me zeer dat het me niet gelukt is om voor jullie allemaal te zorgen dat er een eerlijke en betaalbare regeling blijft bestaan. Ik heb zeer mijn best gedaan, maar stuitte op onbuigzame muren.

Los van hun negatieve antwoord, hebben ze zelfs niet eens een tegemoetkoming geboden aan de voormalig passepartouthouders, voor alle plotselinge commotie die ze hebben teweeggebracht. Ook dit vind ik een gemiste kans om jarenlange trouwe bezoekers (nog) aan zich te verbinden.

Mocht er in de toekomst nog nieuws zijn, dan laat ik het weten via deze weg.

Hieronder plak ik de gehele berichtgeving van Dunea aan mij, voor de geïnteresseerden.

Het AD publiceerde gisteren een artikel over de teleurstellende uitslag

Groeten van Elisa en nogmaals zeer bedankt voor het ondertekenen van de petitie!

PS 525 ondertekenaars is niet niks en daarom blijf ik doorgaan om deze zaak onder de aandacht te brengen van mensen die wellicht iets meer invloed hebben. Het staat iedereen vrij om dit ook te doen.


Bijlage 1: de brief van Dunea aan mij van 24 januari 2020

Beste Elisa,

In de petitie Solleveld moet betaalbaar blijven en het begeleidende document heb je, mede namens een aantal medestanders, jullie klachten over de nieuwe toegangsregeling voor Solleveld verwoord. Jullie hebben ook een aantal alternatieven voorgesteld die het voor frequente bezoekers mogelijk maken om Solleveld te blijven bezoeken zoals zij gewend zijn, zonder veel extra kosten te maken.

Wij waarderen het dat jullie zo betrokken zijn bij Solleveld en de bescherming van het gebied. Dat jullie niet blij zijn met de nieuwe regeling, begrijpen we ook. Het dagkaartensysteem pakt voor jullie als regelmatige bezoekers van Solleveld immers niet voordelig uit. In jullie klachten over het moment waarop we dit hebben gecommuniceerd, kunnen we ons ook vinden. Dit hadden we achteraf gezien beter eerder kunnen doen.

Jullie voornaamste klacht is dat de kosten voor regelmatige bezoekers van Solleveld door de nieuwe regeling fors toenemen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om de kosten voor welke groep bezoekers dan ook te verhogen, integendeel. Het doel van de nieuwe regeling is juist om Solleveld voor meer mensen toegankelijk te maken en tegelijkertijd het aantal bezoekers op dagelijkse basis te kunnen reguleren.

Wij hebben jullie petitie en het begeleidende document met belangstelling en een open blik gelezen. Helaas hebben wij hierin geen praktisch uitvoerbare alternatieven gevonden die voldoen aan onze doelstellingen van bredere toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling zoals die sinds 1 januari van kracht is, niet te wijzigen. In de bijlage bij deze mail vind je een uitgebreidere toelichting op dit besluit.

Wij begrijpen dat dit bericht voor jullie een teleurstelling betekent, maar willen er ook graag op wijzen dat het dagkaartensysteem juist een verbetering is voor een grote groep mensen die geen passe-partout hadden voor Solleveld. Zij hebben nu voor het eerst de kans om tegen een redelijke prijs dit unieke natuurgebied te bezoeken, zonder aanvullende voorwaarden. Helaas betekent dit dat de mensen die gewend zijn om Solleveld meerdere keren per week te bezoeken, iets moeten inleveren.

In onze inhoudelijke reactie komen we ook terug op de mogelijkheid om actiever in contact te treden met de frequente bezoekers van Solleveld en de aangrenzende natuurgebieden. Als je daar interesse in hebt, blijf ik graag met je in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Domein manager Duin en Omgeving, faciliteren Recreatie


Bijlage 2: de PDF van Dunea waarin een en ander nog nader wordt gespecificeerd

Datum: 23 januari 2020

Onderwerp: Petitie 'Solleveld moet betaalbaar blijven'

De petitie ‘Solleveld moet betaalbaar blijven’ is een reactie op de gewijzigde toegangsregeling voor Solleveld, van passe-partouts naar dagkaarten. De initiatiefnemers van de petitie zijn frequente bezoekers van Solleveld. Zij zijn ontevreden over de nieuwe regeling omdat deze voor hen, bij regelmatig bezoek, een sterke stijging van de kosten betekent.

Alternatieven

De initiatiefnemers van de petitie hebben de volgende alternatieven voorgesteld voor het dagkaartensysteem dat per 1 januari 2020 geldt voor het natuurgebied Solleveld:

  1. Wij willen graag dat naast de uitgifte van dagkaarten er ook (gezins-)jaarkaarten komen, bijvoorbeeld zoals dit nu gebeurt bij Landgoed De Horsten in Wassenaar: http://home.hccnet.nl/am.siebers/horsten/toegang.html of bij het Noord-Hollands Duinreservaat: https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart . Hierbij kan nog altijd worden vastgehouden aan het dagquotum van toegestane bezoekers.

  2. Jaarabonnement alléén voor donateurs ZHL en daarnaast een beperkt aantal dagkaarten.

  3. Een jaarabonnement dat geldig is door de weeks. In de weekenden wel betalen met losse kaartjes.

  4. Systeem van passe-partouts gewoon laten bestaan naast het losse-kaartjes-systeem.

  5. Solleveld alleen openstellen met dagkaart voor donateurs van het ZHL. Dan zijn bezoekers meer gereguleerd en zijn het echte natuurliefhebbers. En ZHL kan dan hiervan blijven profiteren.

  6. Systeem inbouwen dat de kaartjes na 20 dagkaarten gratis worden in dat kalenderjaar. Zo kan je toch het dagquotum blijven handhaven en tegelijkertijd trouwe bezoekers tegemoet komen.

  7. Naast de jaarkaarten: het samenstellen van een groep vrijwilligers die met een roulatiesysteem extra toezicht houdt op de dagkaart-bezoekers.

  8. Naast jaarkaarten ook QR-code bij toegangshek plaatsten, zodat aankoop dagkaarten makkelijker wordt voor mensen die niet handig zijn met mobiele telefoons/computers.

Reactie van Dunea

Wij streven naar een begrijpelijke en eenvoudig uit te voeren regeling. Dat betekent wat ons betreft: óf dagkaarten, óf een jaarabonnement. Vanwege de beperkte capaciteit van het gebied én de wens om iedereen gelijke kans te bieden om het gebied te bezoeken, hebben we gekozen voor het dagkaartensysteem. Een systeem waarbij in het weekend en doordeweeks verschillende regelingen gelden, is wat ons betreft niet werkbaar en ook voor de recreant niet duidelijk.

De voorgestelde alternatieven waarbij het dagkaartensysteem en een of andere vorm van abonnement of passe-partout naast elkaar bestaan, zijn naar onze mening ook niet verenigbaar met onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers per dag. Als we passe-partouts en dagkaarten naast elkaar hanteren, weten we immers niet op voorhand hoe veel passe-partouthouders op een dag besluiten naar Solleveld te komen. En als we een deel van de capaciteit reserveren voor jaarabonnementen, gaat dat automatisch ten koste van het aantal dagkaarten. De suggestie is gedaan om passe-partouthouders hun bezoek vooraf te laten reserveren via een online systeem. Dit is echter technisch moeilijk uitvoerbaar en in de praktijk niet haalbaar.

Om de kosten voor frequente bezoekers te beperken, is voorgesteld om na 20 dagkaarten de entree gratis te maken. In feite is hiermee sprake van een passe-partoutsysteem, met het verschil is dat men na 20 dagkaarten niet meer hoeft te betalen, maar wel moet reserveren. Hiermee kan men in theorie, nadat de grens van 20 dagkaarten bereikt is, onbeperkt dagkaarten kopen. De kans voor incidentele bezoekers dat zij een kaartje kunnen kopen voor Solleveld, neemt hiermee af en het gebied wordt dus minder breed toegankelijk.

Wij kunnen ons niet vinden in de aanname dat alleen beschermers van Zuid-Hollands landschap echte natuurliefhebbers zijn. Dit is dan ook wat ons betreft geen redelijke voorwaarde voor een bezoek aan Solleveld. Iedereen moet de kans krijgen om van de natuur te genieten en zich te ontplooien als natuurliefhebber. Een verplicht lidmaatschap van Zuid-Hollands Landschap zou bovendien ten opzichte van de huidige regeling een extra kostenpost betekenen. Daarmee benadelen we recreanten met een kleine beurs en maken we Solleveld niet breder toegankelijk, maar werpen we juist drempels op.

Het samenstellen van een groep vrijwilligers vinden wij een interessant voorstel. Wij zouden dit wel graag breder willen trekken dan alleen Solleveld en daar ook nabijgelegen gebieden bij betrekken. Ook willen we hier andere natuurbeheerders en belanghebbenden bij betrekken, zoals Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Den Haag. Ook Zuid-Hollands Landschap heeft aangegeven actief in contact te willen treden met de recreanten, dus wat ons betreft gaan we deze mogelijkheid verder verkennen. Overigens blijft toezicht en handhaving in Solleveld nadrukkelijk de taak van Dunea, niet van recreanten of vrijwilligers.

De suggestie om op het bord bij de ingang van Solleveld een QR-code te plaatsen op het de bezoekers makkelijker te maken om online een kaartje te kopen vinden wij een waardevolle. Dat voorstel gaan we dan ook uitvoeren.

Conclusie

Dunea ziet in de gedane voorstellen geen praktisch uitvoerbare alternatieven die voldoen aan onze doelstellingen van brede toegankelijkheid en regulering van het aantal bezoekers. We hebben dan ook besloten om de toegangsregeling voor Solleveld zoals die sinds 1 januari 2020 van kracht is, niet te wijzigen.

Domeinmanager Duin en Omgeving