You, the petitioner

Updates

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

2018-10-12

Petities bundelen de krachten

WOW, al zoveel handtekeningen binnen 1 dag. Dit laat toch wel zien dat het tijd is om de krachten te bundelen?

Er zijn 3 petities met bijna gelijke onderwerpen.

2 hebben er al afgestemd om dit met elkaar te doen, want samen staan we sterker...

Delen mag nog steeds, graag zelfs.

Bedankt iedereen.

Vriendelijke groeten, Janine.

Modelbrief aan College van B & W

Beste ondertekenaars, Na twee maanden van intensief actievoeren zwijgt de gemeente nog steeds in alle talen. We vragen om een gesprek met de wethouder, maar ook daar komt geen antwoord op.

+Read more...

Inmiddels begint de tijd te dringen. Over 2,5 maand sluit de tunnel al. Straks is het te laat om nog een goed alternatief te realiseren. Daarom hebben we het volgende bedacht. We schrijven allemaal een email brief aan het college van B & W waarin we vragen om de sluiting van de fietstunnel uit te stellen. Hieronder is de tekst van deze model brief. Stuur hem gerust! Vergeet niet uw naam eronder te zetten.

De heer A. Aboutaleb Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Per email a.aboutaleb@rotterdam.nl

Rotterdam, juni 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders,

In uw uitgebreide brief van 7 maart jl. aan de gemeenteraad deelt u mee dat de Fiets- en voetgangersmaastunnel vanaf 1 september a.s. voor 7 respectievelijk 11 maanden gesloten zal worden in verband met renovatie. U heeft besloten om die periode fietsbussen in te zetten om de fietsers en voetgangers die gebruik maken van de tunnel naar de overkant te vervoeren. Duizenden burgers van deze stad zijn voor hun dagelijks vervoer aangewezen op de fietstunnel

De dagelijks gebruikers van de tunnel werden door deze aankondiging, die door de pers openbaar is gemaakt, overvallen en waren ontdaan. Tot die tijd werd steeds gecommuniceerd dat de fietstunnel open zou blijven. .

Een groep fietstunnelgebruikers heeft zich na uw besluit verenigd onder de naam ‘Maastunnel dicht, een goed alternatief verplicht’ en is in actie gekomen. De groep is van mening dat het inzetten van fietsbussen volstrekt onvoldoende is voor het vervoer tijdens de afsluiting van de fietstunnel. Dit zal betekenen dat fietsers kosten gaan maken voor alternatief vervoer, zoals de auto of openbaar vervoer. Velen zullen gedurende die periode hun dagelijks leven moeten aanpassen omdat de andere oever te slecht bereikbaar is. In een bijlage bij deze brief wordt aan u uitgelegd waarom een fietsbus geen goed alternatief is.

Er is een petitie gestart die inmiddels door bijna 6000 mensen is ondertekend. De initiatiefnemers hebben de afgelopen twee maanden brieven geschreven, drie keer in een commissie van de gemeenteraad ingesproken en de wethouder mw. Van Bockhove gevraagd om een gesprek. De petitie is aangeboden aan de wethouder in de vergadering van de commissie EDEM van 22 mei jl.

Tot op heden heeft noch de wethouder noch een ambtenaar of enig ander lid van het college gereageerd op deze petitie.

Daarom zie ik mij nu genoodzaakt u persoonlijk aan te schrijven. De initiatiefgroep roept de ondertekenaars om ditzelfde te doen. Immers de tijd dringt.

Ik vraag u om het besluit om de fietstunnel te sluiten per 1 september uit te stellen totdat een goed alternatief, te weten twee veerponten die over en weer gaan gedurende 24 uur per dag is geregeld.

Graag hoor ik van u.

Hoogachtend,

Naam Email

Bijlage: waarom zijn de fietsbussen geen goed alternatief en een veerpont wel De gebruikers Per dag gaan 8000 fietsers door de tunnel. In de spitsuren in ochtend en middag en op zondagen ruim 700 per uur, dat zijn 11 fietsen per minuut. Bewoners van zowel Rotterdam Noord als Zuid gaan vaak meerdere keren per dag fietsend of lopend door de tunnel. De fietstunnel is een levensader, alsof je de straat oversteekt, want de enig verbinding tussen de zuidelijke stadsdelen Waalhaven, Charlois, Zuidplein, Pendrecht en Tarwewijk en de noordelijke stadsdelen Delfshaven, Spangen, Overschie, Schiedam en West. Veel voorzieningen voor bewoners van Zuid zijn gevestigd in Noord: middelbare scholen, kinderopvang, werk, centraal station, uitgaan en goede winkels. Veel bewoners van Noord werken in Zuid, in de Waalhaven of kantoren bij het Zuidplein.

Als alternatief tijdens de sluiting biedt de gemeente een busdienst aan die heen en weer pendelt tussen de Zuid- en Noorduitgang van de tunnel. Fietsen moeten ook in deze bus mee. In de spitsuren zouden er bij een frequentie van 5 minuten 240 fietsen kunnen worden vervoerd.

Bus geen alternatief Een busdienst is onacceptabel omdat de uitgangspunten niet reeel zijn en een bus voor de meeste mensen geen oplossing biedt. Ten eerste zullen in het spitsuur zeker lange wachttijden ontstaan. In de stukken wordt ervan uitgegaan dat tijdens het spitsuur 20 fietsen in 5 minuten in de bus zijn ingeladen. De fietsbus biedt dus soelaas voor 240 fietsen per uur, terwijl het aanbod 700 fietsen is. Voor 460 fietsers in de spits is er dus geen voorziening. Bovendien is de tijdsplanning voor het inladen, 20 fietsen in 5 minuten, volstrekt onrealistisch. Vervolgens sluiten die bussen in het spitsuur aan in de file voor de Maastunnel. Ook zal de bus niet in de nachtelijke uren rijden. En tenslotte: bakfietsen of scootmobiels, waarvan er dagelijks velen door de tunnel rijden, passen natuurlijk niet in de bus.

Over de Erasmusbrug fietsen is geen redelijk alternatief. Deze brug verbindt de centrum gebieden van de stad, zowel op Noord als Zuid. Omrijden of lopen vanaf Charlois naar Delfshaven via de Erasmusbrug is ruim 7 km, per fiets 25 minuten enkele reis.

Wij willen een fatsoenlijke alternatief, waarbij 7000 fietsen per dag soepel naar de overkant kunnen worden vervoerd. Een veerdienst tussen Charlois en Parkkade met twee ponten die heen en weer gaan is een goed alternatief. Maar de gemeente koos voor een bus omdat het maken van aanlegsteigers te duur zou zijn.

De kosten van de renovatie van de fietstunnel worden geschat op 10 miljoen. De totale renovatie van de tunnel kost 221 miljoen. De kosten van fietsbussen op 1,3 miljoen en veerpont 1,7 miljoen. Voor een luttel verschil van 400.000 euro laat de gemeente tenminste 7000 fietsers de komende winter elke dag in de kou staan en wentelt zij de kosten van acceptabel vervoer van deze mensen af op hen zelf.

Rotterdam wil verduurzamen en het autoverkeer terugdringen. Het realiseren van een tijdelijke pont is een gouden kans, een investering in duurzaam vervoer die bovendien een positieve impuls zal geven aan de inclusie van Rotterdam Zuid in de stad. Wie zal er immers niet graag een vaartochtje gaan maken en dromend uitkijken over de rivier en de stad, ook als je niet perse voor school of werk aan de andere oever hoeft te zijn.

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag

HEMA is een nieuwe cao overeengekomen met vakbond CNV. Daarin zijn afspraken gemaakt over lagere lonen voor nieuwe werknemers.

+Read more...

Een winkelmedewerker kon eerst maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen, nu wordt dat maximaal 2055 euro. Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien. FNV deed niet mee aan de onderhandelingen, omdat de afspraken over lagere lonen voor nieuwe werknemers tegen de principes van de bond voor gelijk loon bij gelijk werk ingaan, zo bevestigt een woordvoerster van HEMA na berichtgeving van de NOS. Bij de HEMA werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de HEMA-cao niet.

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag

CAO-lonen nieuwe HEMA-medewerkers flink omlaag HEMA is een nieuwe cao overeengekomen met vakbond CNV. Daarin zijn afspraken gemaakt over lagere lonen voor nieuwe werknemers.

+Read more...

Een winkelmedewerker kon eerst maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen, nu wordt dat maximaal 2055 euro.

Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien. FNV deed niet mee aan de onderhandelingen, omdat de afspraken over lagere lonen voor nieuwe werknemers tegen de principes van de bond voor gelijk loon bij gelijk werk ingaan, zo bevestigt een woordvoerster van HEMA na berichtgeving van de NOS. Bij de HEMA werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de HEMA-cao niet.

Parkeertijd wordt per 1 juli verlengd!

Beste ondertekenaars,

Het heeft twee jaar geduurd, maar het is gelukt: het betaald parkeren op de Heemraadssingel wordt verlengd tot 23.00 uur en ook op zondag. De mogelijkheid voor bewoners omver parkeren zal een stuk beter worden.

+Read more...

Onze petitie heeft dit zeker op gang gebracht. Bedankt voor jullie steun!

Ad Standaart

Mijn visie m.b.t. de overgangsregeling regieverpleegkundige

Hoera, er is duidelijkheid omtrent de overgangsregeling voor regieverpleegkundigen. Glunderende en tevreden mensen staan met minister Bruno Bruins op de foto met het plan wat gepresenteerd gaat worden welke verpleegkundige zich straks mag laten inschrijven als regieverpleegkundige in het nieuwe BIG register in 2020.

+Read more...

Ik was niet blij met dit nieuws, sterker nog: ik ben er twee dagen ziek van geweest. Getuige de reacties op Twitter, LinkedIn, Facebook merk ik dat ik niet de enigste verpleegkundige ben.

Vooropgesteld ben ik voorstander voor meer onderscheid tussen MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen. Uiteraard moeten we kunnen aantonen bij herregistratie in het BIG -register wat je aan deskundigheid hebt gedaan of welke vervolgopleidingen gedaan zijn. Maar dat geldt voor iedere mbo en hbo verpleegkundige.

Om in aanmerking te komen voor het register regieverpleegkundige (HBO Verpleegkundige) wordt het vanaf 2020 voor een hele grote groep ‘oude stijl’ opgeleide HBO en gespecialiseerde inservice verpleegkundigen een drempel opgeworpen om nog op hun eigen niveau straks werkzaam te kunnen blijven. De keuze is: een toets doen en niemand weet nog hoe zwaar deze toets zal zijn, wat de kosten hiervan zullen zijn en voor wiens rekening dat komt. Als je niets doet dan kom je als HBO Verpleegkundige met diploma ouder dan 2012 in een MBO register. Inservice opgeleide verpleegkundige moeten daarnaast nog een pittige scholing doen. Ik vind dat onverteerbaar. Hiermee wordt geïmpliceerd dat deze groep verpleegkundigen stil zijn blijven staan t.o.v. junior HBO opgeleide verpleegkundigen nieuwe stijl die niets hoeven te toetsen of aan te leveren. De 'oude stijl' HBO Verpleegkundigen zijn gemiddeld tussen de 35 en 55 jaar en zijn vaak hoog gekwalificeerd in diverse vervolgopleidingen. Deze groep verpleegkundigen hebben niet stil gezeten getuigen overvolle aanmeldingen voor verpleegkundige vervolgopleidingen op het niveau van NLQF6. Dit plan is niet te verkopen voor deze grote groep werkzame verpleegkundigen.

Daarnaast twijfel ik of de titel regieverpleegkundige daadwerkelijk iets toevoegt aan het verschil tussen MBO en HBO Verpleegkundigen. Diverse critici hebben hun twijfels over de inhoud van de beroepsprofielen geuit en de invoering van het BIG register voor regieverpleegkundigen. In de toestroom hierna toe is op geen enkele wijze goed onderzoek gedaan wat de verpleegkundigen zelf vinden. Weer is er over de verpleegkundige gesproken maar niet met. Deze registratie zal tot nivellering van de verpleegkundige beroepen leiden. Dit onzalige plan moet van tafel en commissie Meurs erachter aan. Ga met de verpleegkundigen zelf in gesprek en maak goede afspraken omtrent functiedifferentie en functiehuizen. Dan komen we tot echte kwaliteit van zorg.

Hildegard Tip - Tummers (Gespecialiseerd dementieverpleegkundige & HBO Verpleegkundige / BSc in Nursing … helaas met een diploma uit 2005)

De actie gaat van start!

Graag ondertekenen!.

2019-06-08 | Petition Één laatste Joggipad

VAO

De dag nadat deze petitie aan werd geboden vond er in de Tweede Kamer een VAO plaats over het studeren met een functiebeperking in het MBO en HO. Tijdens dat VAO werden verschillende moties ingediend.

+Read more...

De minister heeft de Kamer al eerder toegezegd met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een evaluatie door de Kamer vindt waarschijnlijk plaats in oktober, tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs.

2019-06-07 | Petition Passend HBOnderwijs