You, the petitioner

Updates

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

2018-10-12

We worden helaas niet echt serieus genomen.

25 juni jl hebben we ingesproken bij de raadsvergadering en we hebben daarmee zeker de aandacht van de verschillende partijen op ons gevestigd.

De raadsvergadering staat online

Wij zijn eigenlijk een beetje met stomheid geslagen.

Met name de reactie van dhr. Bobeldijk namens het dagelijks bestuur vinden we ver beneden de maat. Wat hij zegt, komt in het kort hierop neer:

  • Het DB gaat door met de ingeslagen weg (aanleg van het vrijliggend fietspad en verleggen van de sloot)

  • Er wordt geen directe actie ondernomen voor wat betreft de handhaving.

De 42 e-mails waarvan 6 bezwaarschriften én 230 handtekeningen van de petitie worden eenvoudig door het DB terzijde gelegd. Dhr.

+Read more...

Bobeldijk komt zelfs met de leugenachtige mededeling dat er bij een van de informatie bijeenkomsten ".. aardig wat mensen waren die vonden dat er een apart fietspad moet komen ...". De drie voorstanders die wij daar heb gesproken gaan echter meteen om, als ze horen dat de sloot moet worden verlegd en we het alternatief (strikte handhaving) noemen.

Wij zijn als klankbordgroep door de heer Bobeldijk dus niet serieus genomen!

Gelukkig hebben we van diverse politieke partijen ook andere signalen ontvangen die ons steunen. We willen graag meer draagvlak krijgen bij deze raadsleden.

De komende weken gaan we hier dan ook contact met de betreffende partijen zoeken.

vragen? Klankbordgroep Oud Osdorp e-mail: k.o.o@ziggo.nl

Breitbart interview

Op 24 juni werd mede-inititatiefnemer Sonja Dahlman geïnterviewd door Breitbart. U kunt het interview hier lezen.

2019-06-24 | Petition Laat Leah Sharibu vrij

Mail!

Check even allemaal jullie schoolmail!.

2019-06-24 | Petition Alkwin Kollege Tropenrooster

Meer dan 200!

Bedankt voor het tekenen van de petitie iedereen!.

2019-06-24 | Petition Alkwin Kollege Tropenrooster

Overhandigen petitie

Omdat het donderdag de laatste vergadering is voor het zomerreces van de gemeente, zal ik donderdagavond in de hal van het stadhuis van Vlissingen om 19.00 uur de petitie overhandigen aan wethouder Verhage (dierenwelzijn). Mij is al verteld dat zij er niet inhoudelijk op in zal gaan. Voel u vrij mij bij te staan. Verder zal deze petitie ook aan iemand van de Dierenbescherming aangeboden worden op een nader te bepalen tijdstip.

.

Al bijna 500 handtekeningen

Er zijn al bijna 500 mensen die de petitie "Slotmanifestatie moet blijven" hebben ondertekend!

Maar we zijn er nog niet! De petitie ondertekenen kan nog tot woensdagavond 20:00 uur. Daarna wordt de balans opgemaakt en zal op donderdag deze petitie overhandigd gaan worden aan de schoolbesturen.

Help ons door nog meer handtekeningen te verzamelen door te petitie zoveel mogelijk te delen!!!

Bedankt!.

Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

een ondertekenaar van Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen.

+Read more...

Dat helpt om suïcides te voorkomen!"

voorkomsuicide.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2019-06-24

De Gelderlander over #Change4Fathers

Change4Fathers. Hoe zijn we eigenlijk op het idee gekomen om deze campagne op te zetten? Je leest het in dit artikel van de Gelderlander! .

2019-06-24 | Petition #Change4Fathers