You, the petitioner

Updates

aanbieden petitie aan onderwijsministers, januari 2020

In januari 2020 bieden wij de petitie aan aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob

2019-10-12 | Petition Curriculum.niet

Aanbieden petitie aan Kamercommissie SZW

Volgende week dinsdag, 23 september, zullen mijn collega Marieke Grijpink en ik onze petitie aanbieden aan de Kamercommissie SZW. Wij hebben een aantal van de Kamerleden van deze commissie al eerder persoonlijk gesproken over de BKK kwestie maar zullen de petitie dus officieel overhandigen vlak voor het algemeen overleg Kinderopvang dat gepland staat op 24 september a.s. In de korte toelichting die wij zullen geven zullen we benadrukken dat allen die de petitie hebben ondertekend vinden dat de kinderopvangsector moet kunnen kiezen voor effectief bewezen trainingen binnen het BKK-aanbod aan de kinderopvang..

2014-09-19 | Petition BKK-aanbod aan kinderopvang

“Staatssecretaris overtreedt wet om bandenbedrijven met tijgermuggen te beschermen”

Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken wil gegevens over bedrijven die handelen in gebruikte banden niet aan de openbaarheid prijsgeven. Het gaat om gegevens die samenhangen met de kans dat de gevaarlijke tijgermug wordt ingevoerd en verspreid.

+Read more...

Deze zomer zijn al tijgermuggen gevonden op en rond bedrijven in Assen, Emmeloord, Weert en Oss. De staatssecretaris is bang dat openbaarmaking de bedrijven onevenredig zal schaden. Door de gegevens geheim te houden handelt de staatssecretaris volgens het platform Stop invasieve exoten in strijd met de wet. Vorige zomer sloot de bandenbranche een convenant met de minister van Volksgezondheid over de tijgermug. Deze exotische mug, die als eitje in gebruikte banden meelift, vormt een groot risico voor de gezondheid van mens en dier omdat ze meer dan 20 virusziekten kan verspreiden, zoals dengue, gele koorts en Chikungunya. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd belast met toezicht op naleving van het convenant. Het platform Stop invasieve exoten vroeg onlangs op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van alle documenten inzake het uitvoeren van controles, toezicht en handhaving door de NVWA. Het Wob-verzoek werd beantwoord door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken, die verantwoordelijk is voor de NVWA. Uit de documenten blijkt dat de NVWA een vragenlijst heeft gestuurd naar 26 bedrijven die handelen in gebruikte banden. Gevraagd werd onder meer naar het land van herkomst van de banden, of er banden worden gekocht van of verkocht aan bedrijven waar tijgermuggen zijn aangetroffen, of de banden droog worden aangevoerd en of de banden overdekt worden opgeslagen. Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Dit zijn allemaal factoren die van belang zijn voor de kans dat tijgermuggen met de banden op een bedrijf terechtkomen en zich vervolgens vanaf het bedrijfsterrein over de omgeving gaan verspreiden. Daardoor zijn deze gegevens aan te merken als milieu-informatie.” Voor milieu-informatie geldt op grond van een internationaal verdrag een vérgaande plicht tot openbaarmaking. In de Wob is dan ook vastgelegd dat het feit dat openbaarmaking mogelijk nadelig is voor de betreffende bedrijven, géén reden kan zijn om de informatie geheim te houden. Toch voert staatssecretaris Dijksma juist die reden aan om in de resultaten van de enquête grote delen van de tekst zwart te maken, waardoor niet meer te zien welke bedrijven een hoog risico opleveren voor hun omgeving. “De NVWA had de bedrijven gegarandeerd dat de informatie vertrouwelijk zou worden behandeld. Maar omdat het gaat om milieu-informatie, zullen die gegevens nu toch boven tafel moeten komen,” aldus Reinhold. “De wet is daar heel duidelijk in, en het verbaast ons dan ook dat zowel de NVWA als de staatssecretaris daar niet van doordrongen zijn. We hebben dan ook bezwaar ingediend tegen het onwettige besluit van de staatssecretaris, zodat alle omwonenden van bandenbedrijven hopelijk binnenkort weten welke risico’s het bedrijf met zich meebrengt op verspreiding van de tijgermug.”   Link naar openbaar gemaakt NVWA-document d.d. 31 maart 2014 met (deels zwartgemaakte) resultaten van de enquête bij de bandenbedrijven: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-SHCYQAU8VOWR.jpg    

2014-09-18 | Petition Stop de tijgermug NU!

LAATSTE VOORTGANGSBRIEF VERZONDEN NAAR DE HUIDIGE ONDERTEKENAARS (730)

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw! Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Read more...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren’80. Met aan de basis een haven waarin je moet geloven aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts te samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman geloven er heilig in dat er ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven en de pot is leeg…. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er( aangegeven) gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken vinden via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/index.xml. Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdam regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere “buur” voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund……. De petitie: Houd Flevokust groen en blauw! die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad, waar ook een pagina Flevokust!? vervolgverhaal !? bestaat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. Ukunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geinformeerd. In de vergadering van 17 december is deze petitie met 713 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester (692 online en 15 papier).

2014-09-14 | Petition Houd Flevokust groen en blauw

Aanvulling op petitie: "Geen papiercontainer in Winterswijk"

Als aanvulling willen wij graag melden dat wij niet direct tegen de papiercontainer op zich zijn, maar waar dit hele concept voor staat, verenigingen raken een belangrijke inkomstenbron kwijt, maar ook wij als bewoners krijgen een papiercontainer, plastickcontainer en we houden onze gft-container, de grijze restafval-container raken we kwijt. Voor de restafval-container krijgen we per 100 huishoudens een ondergrondse gezamelijke container, waar men doormiddel van een pasje zijn/haar huisvuil in kwijt kan. Daarmee wil de gemeente zwerfafval van papier voorkomen, heel mooi, maar hoeveel afval wordt er niet naast een gezamelijk container geplaatst, vooral omdat er geregistreerd kan worden hoe vaak men een zak naar de container brengt ( mogelijk ook nog naar gewicht) en wat als hij vol is?   Papiercontainer mag op zich best, maar wel als de verenigingen in die buurt de opbrengst van het papier krijgt, het ook mag opalen en er voor de bevolking er verder geen kosten aan verbonden zijn. De oorzaak van de hele afvalberg kan namelijk niet alleen bij de bevolking neer gelegd worden, maar ook bij de verpakkingsindustrie, die berekenen hun verpakkingskosten ook, verkapt, door naar de consument en detailhandel.... Het moraal van de petitie is: help in de eerste plaats de vereningen....

+Read more...

en laat de Gemeente ander alternatieven zoeken om te bezuinigen..... 

Reageren op plannen voor 24 september

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw!   Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Read more...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren '80. Met aan de basis een haven waarin je moet 'geloven' aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee, niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts, samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman 'geloven' er heilig in dat ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven is de pot leeg. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/inspraak-flevokust-vanaf/ en voor de stukken zelf http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/ter-inzage/stukken-inspraak-flevokus/ Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdamse regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere 'buur' voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en schoon, echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund?. De petitie: "Houd Flevokust groen en blauw" die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad , waar ook een pagina "Flevokust!? vervolgverhaal..." staat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geïnformeerd of stuur mij een e-mail. Nogmaals veel dank en tot ziens,   Met vriendelijke groeten, Piet van Sabben en Renée Hoekendijk   Biologisch-dynamische tuinderij De Stek   www.desteklelystad.nl

Inspraak Provincie Flevoland
2014-09-13 | Petition Houd Flevokust groen en blauw

Burgemeester Lonink roept illegale straatraces op Axelse Vlakte een halt toe

TERNEUZEN - Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen roept de frequente illegale straatraces op de Autrichehavenweg bij Westdorpe een halt toe. esteld in het gebied, waar elke zondag tientallen deelnemers onder het toeziend oog van honderden toeschouwers racen. De races op de openbare weg zien er volgens Lonink misschien spectaculair uit, maar zijn volgens hem levensgevaarlijk.

+Read more...

"Er staan daar ouders met kinderen op hun schouders. Je moet er toch niet aan denken dat het een keer fout gaat." In overleg met justitie, politie en wegbeheerder Zeeland Seaports is besloten een samenscholingsverbod in te voeren. Vrijdag plaatst de gemeente waarschuwingsborden. Mensen die zich in een groep op de weg ophouden, riskeren een boete van 110 euro, ook al vindt er op dat moment geen race plaats. "Deze vorm van handhaving moet ervoor zorgen dat de races onmiddellijk stoppen. In Rotterdam heeft een soortgelijke aanpak goed gewerkt." Lees vrijdag in de papieren editie de reactie van de organisatie van de straatraces op het besluit van Lonink.   Bron: PZC

De waarheid op AT5

http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/15960 De waarheid komt naar boven op AT5 (lokale nieuwzender van Amsterdam) .

17 september: informatiebijeenkomst, 30 september: debat collectiegebouw

De Vrienden van Het Park attendeert u graag op een tweetal bijeenkomsten over het collectiegebouw die binnenkort worden gehouden. Steek uw mening niet onder stoelen of banken en kom massaal op 17 september naar de informatiebijeenkomst in museum Boijmans van Beuningen en het debat over het collectiegebouw op 30 september in Arminius. Nu is het tijd om het tij te keren en de lokale politiek te overtuigen om met betere plannen te komen en het Museumpark te vrijwaren van een gebouw van meer dan 15.000m2 De informatiebijeenkomst  in Museum Boijmans Van Beuningen, vindt plaats op woensdag 17 september om 20.00 uur. Adres: Museumpark 18-20 (entree via hoofdingang). U kunt zich aanmelden onder vermelding van uw naam en adres tot en met 15 september via: collectiegebouw@rotterdam.nl of via Meike van der Poel, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, tel.

+Read more...

06-10906885. Het debat in Arminius vindt plaats op dinsdag 30 september om 20.00 uur. Adres: Museumpark 3. Entree € 5 | studenten en Rotterdampas € 2,50 Tijdens deze avond die wordt georganiseerd door DRAAD (een samenwerking van LOKAAL en Arminius), wordt ook bekend gemaakt wie de beste politicus van Rotterdam 2014 is. Meer informatie via: http://arminius.nu/entry/605/draad-verkiezing-beste-politicus-van-het-jaar Komt allen!            

DRAAD: Verkiezing beste politicus en Collectiegebouw