You, the petitioner
Percelen zonnepark

Geen zonnepanelenpark op zichtlocatie in Noorderpark, De Bilt

1,048 signatures

Voor de energietransitie moeten er keuzes gemaakt worden. Wij zijn tegen aanleg van zonneparken in gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht, rust en een fraai landschap niet opofferen aan commerciële belangen.

zonenergieindebilt.petities.nl

Petition

We

Inwoners van de gemeente De Bilt

 

establish that:

  • Dat wij voorstanders van de energietransitie zijn.
  • Dat we goed overwogen en maatschappelijk breed gedragen keuzes willen maken.
  • Dat wij ons cultuurlandschap en natuurwaarden belangrijk vinden.
  • Dat het huidige initiatief voor een commercieel zonnepanelenpark qua locatie, omvang en opzet ongewenst is en op veel bezwaren stuit.
  • Dat er een groot aantal alternatieve opties zijn om in coöperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren.

 

and request

  • Het initiatief voor deze zonneweide te staken.
  • Met ons in overleg te gaan over de energietransitie.
  • Lokaal gedragen initiatieven en betrokkenheid sterk te stimuleren en te laten prevaleren: mogelijkheden die geen natuur- en cultuurwaarden aantasten, zoals daken en braakliggend terrein eerst te benutten.
  • Niet-lokale initiatieven pas te overwegen als lokale initiatieven aantoonbaar niet van de grond komen.
  • Altijd 50% lokale eigendom te garanderen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Bilt 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-22 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Edwin Plug 

History

Signatures

Updates

Kogel is door de kerk: omstreden zonnepark in Maartensdijk voorlopig van de baan

Het omstreden zonnepark in Maartensdijk is van de baan. Nadat eerder burgers en natuurinstanties het plan van exploitant IX Zon kraakten, zei afgelopen donderdag een grote meerderheid van de Biltse gemeenteraad luid en duidelijk ‘nee’ tegen de komst van het zonnepark.

Grote dank aan alle 1038 ondertekenaars van deze petitie.

+Read more...

Verdere informatie over het verloop van de vergadering en de bijzondere reactie van de Groen Links fractie op deze petitie is te vinden op https://www.ad.nl/utrecht/kogel-is-door-de-kerk-omstreden-zonnepark-in-maartensdijk-voorlopig-van-de-baan~a2019dc6/

2021-04-24

IZ Zon zonnepanelen park 15 april weer in de gemeenteraad

Op 15 april 2021 gaat de commissie Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt als voorbereiding op de komende gemeenteraad weer spreken over het onderwerp Afgeven Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Kon. Wilhelminaweg.

+Read more...

Op de webpagina https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/800122/Commissie%20Openbare%20Ruimte%20%2015-04-2021 ziet u het onderwerp als agendapunt 5 staan.

Vanaf 19.00 uur kan er ingesproken worden. Hiervoor krijgt iedere burger 3 minuten de tijd om de commissie toe te spreken. Inschrijven hiervoor kan tot 15 april via het e-mail adres: raadsgriffie@debilt.nl. Geef even uw naam op en eventueel namens welke organisatie u spreekt.

2021-04-14

Maatschappelijke instellingen Maartensdijk steunen deze petitie

Vanuit de volgende Maartensdijkse Maatschappelijke instellingen is er steun voor deze petitie binnen gekomen:

Historische Vereniging Maartensdijk Oranjevereniging Maartensdijk Stichting Dierenweide Maartensdijk.

2019-10-22