U, de petitionaris

Nieuws

100 is genoeg.nl en Nederlandse Stichting Geluidhinder

Op de site 100isgenoeg.nl kan je bij de initiatiefnemers Alet Wijga en Carien Kalmeijer een "100 is genoeg"-sticker bestellen. Om op je auto te plakken.

En de Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft er een om achter een autoraam te hangen met een zuignapje.

"Laat je medeweggebruiker weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je auto" en die kan je bestellen

11-10-2019 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

Protestparade + aanbieding petitie woensdagmidaag 11 dec.

De petitie zal 11 dec om 15.45 worden aangeboden aan wethouder Marieke van Doorinck. Om de petitie kracht bij te zetten en deze te overhandigen vertrekt die dag een protestparade uit de Kattenburgerkruisstraat om 14.30 op weg naar de Stopera.

+Lees meer...

Iedereen is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. Kom allemaal.

Overhandigd en mogelijk 25 november 2019 besproken

Dank u voor uw steun aan de petitie "NPO, maak downloaden weer mogelijk", waarbij we hopen dat versleuteling (DRM) zoveel mogelijk teruggedraaid wordt zodat downloadtools het weer doen. Dinsdag 19 november jl.

+Lees meer...

heb ik de petitie overhandigd aan de Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Er waren 852 ondertekeningen. Bij de overhandiging heb ik naast de tekst van petitie en de lijst met ondertekenaars ook een begeleidende brief gevoegd.

Bij de overhandiging heb ik een papieren versie en een digitale (usb) overhandigd. Daarbij heb ik een mondelinge toelichting gegeven. De ontvangst door alle partijen was open, geïnteresseerd en sympathiek.

Dezelfde dag nog kreeg ik een leuke reactie van Joost Sneller die wees op de schriftelijke vragen die D66 eerder over dit onderwerp gesteld heeft. Hier die vragen en de antwoorden van de minister.

Maandag aanstaande, dus 25 november, is er een OCW overleg over de Media. Mogelijk zal ons onderwerp daarbij kort aan bod komen. Enkele aanwezige Kamerleden hintten daarop. Echter, formeel is het niet geagendeerd. Wie dat wil kan de ontwikkelingen volgen via Tweedekamer.nl en na afloop via Debat Gemist. In de Groen van Prinstererzaal.

Hiermee hebben we een en ander onder de aandacht gebracht en is ons werk gedaan. De politiek is aan zet en ik hoop dat onze petitie daarbij een stimulans is geweest. Graag dank ik petities.nl voor het mogelijk maken van deze gezamenlijke inspanning.

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw

Vrijdag 22 november, de HV 5742 vliegt volle bak van TIA naar AMS

Om 20:30 vertrok HV 5742 van Mother Teresa International Airport naar Amsterdam: vol, met Albanezen, met Nederlanders, met Belgen die vanaf Schiphol nog verder moesten, en met Amerikanen die naar de VS gingen! Waarom wordt deze succesrijke verbinding opgeheven??! Op 2 december hopelijk een antwoord van Transavia. Laat iedereen de petitie ondertekenen.

Rinas_22_november_2019.

23-11-2019 | Petitie Non-stop Tirana met Transavia

Zeg het voort ...

De petitie is vandaag online gegaan en wordt al druk ondertekend.

Help mee om deze petitie onder de aandacht van alle Scherpenzelers te brengen. Stuur de link door naar je mailcontacten en via sociale media.

Volg Verenigd Scherpenzeel op Twitter of wordt lid van de groep op Facebook.

+Lees meer...

Denk mee en draag ideeën aan.

22-11-2019 | Petitie Een zelfstandig Scherpenzeel

Reactie Lokaal Belang Montferland

Lokaal Belang Montferland heeft voor open houden van Gouden Handen gestemd om de volgende redenen, die ik ook in de begrotingsraad heb vertolkt.

Bij de gemeentelijke herindeling zijn twee gemeenten aan elkaar gekoppeld die voorheen niets met elkaar hadden. En om vijf voor twaalf werd de gemeente Wehl door de Tweede Kamer uit de beoogde nieuwe gemeente gehaald en aan de gemeente Doetinchem gekoppeld.

+Lees meer...

Juist de vroegere gemeente Wehl had als smeerolie kunnen dienen tussen twee bijna gelijkwaardige gemeenten.

Het gevolg was ook dat er een geografisch bijzondere langgerekte gemeente ontstond waarbij de beide hoofdkernen zo ongeveer in het uiterste van het gebied liggen. Daardoor is en was er behoefte aan vele dubbelingen, zoals bibliotheek, muziekschool, zwembad en gemeente locatie. Wat ons betreft blijft dat ook zo. Onze inwoners hebben daar niet voor gekozen, het werd hun opgelegd, maar de gemeente is er wel als service voor die inwoners en niet anders om.

Uiteraard kan en moet er gekeken worden of dingen efficiënter en beter kunnen.

De voorgenomen sluiting van Gouden Handen is voor Lokaal Belang Montferland dan ook onbegrijpelijk. Op 21 juni 2007 heeft de toenmalige raad gekozen voor een front-Office in Didam en één in ’s-Heerenberg, het gemeentehuis in Didam en de bestuursfunctie in ’s-Heerenberg. Dit omdat men vond dat historie, maatschappelijk evenwicht en de balans tussen de beide kernen van heel groot belang is. En volgens ons is daar ook nu nog niets aan veranderd.

Vijf jaar geleden is er voor 1 miljoen Euro door de gemeente in Gouden Handen geïnvesteerd en slechts 3 maanden geleden nog eens 48.000 Euro om het nieuwe vergaderen mogelijk te maken.

Hiervan is nog een boekwaarde van ca. 750.000 Euro over. Per jaar wordt er 62.000 Euro afgeschreven, dus op 1 januari 2024, als het huurcontract afloopt, rest er dan nog een bedrag van 440.000 Euro. Dit bedrag zal dan alsnog ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Ook de huur van 90.000 Euro per jaar wordt gewoon doorbetaald!!!! En dat zonder dat de gemeente Montferland er gebruik van maakt. Dat er elders nog de nodige kosten moeten worden gemaakt, wordt gemakshalve maar verzwegen.

Bv. bij vergaderen in het gemeentehuis in Didam zal 2 keer per maand de hal moeten worden ontruimd en ingericht worden als raadzaal. Kosten??

Na 670 jaar lijkt er een einde te zijn gekomen aan besturen en rechtspreken vanuit Bergh(’s-Heerenberg). Daar wil ik met mijn fractie niet de geschiedenisboeken mee ingaan. Die “eer” laten we graag aan anderen over.

Tot slot: de gemeentelijke locatief in Gouden Handen is meer dan de raadzaal. Burgerzaken (voor paspoort,rijbewijs enz.) heeft er 2 loketten, het sociaal team is er gehuisvest evenals de politie en de VVV.

Met vriendelijke groeten,

J(an).H.M. van Halteren, Fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland

Reactie Lokaal Belang Montferland

Lokaal Belang Montferland heeft voor open houden van Gouden Handen gestemd om de volgende redenen, die ik ook in de begrotingsraad heb vertolkt.

Bij de gemeentelijke herindeling zijn twee gemeenten aan elkaar gekoppeld die voorheen niets met elkaar hadden. En om vijf voor twaalf werd de gemeente Wehl door de Tweede Kamer uit de beoogde nieuwe gemeente gehaald en aan de gemeente Doetinchem gekoppeld.

+Lees meer...

Juist de vroegere gemeente Wehl had als smeerolie kunnen dienen tussen twee bijna gelijkwaardige gemeenten.

Het gevolg was ook dat er een geografisch bijzondere langgerekte gemeente ontstond waarbij de beide hoofdkernen zo ongeveer in het uiterste van het gebied liggen. Daardoor is en was er behoefte aan vele dubbelingen, zoals bibliotheek, muziekschool, zwembad en gemeente locatie. Wat ons betreft blijft dat ook zo. Onze inwoners hebben daar niet voor gekozen, het werd hun opgelegd, maar de gemeente is er wel als service voor die inwoners en niet anders om.

Uiteraard kan en moet er gekeken worden of dingen efficiënter en beter kunnen.

De voorgenomen sluiting van Gouden Handen is voor Lokaal Belang Montferland dan ook onbegrijpelijk. Op 21 juni 2007 heeft de toenmalige raad gekozen voor een front-Office in Didam en één in ’s-Heerenberg, het gemeentehuis in Didam en de bestuursfunctie in ’s-Heerenberg. Dit omdat men vond dat historie, maatschappelijk evenwicht en de balans tussen de beide kernen van heel groot belang is. En volgens ons is daar ook nu nog niets aan veranderd.

Vijf jaar geleden is er voor 1 miljoen Euro door de gemeente in Gouden Handen geïnvesteerd en slechts 3 maanden geleden nog eens 48.000 Euro om het nieuwe vergaderen mogelijk te maken.

Hiervan is nog een boekwaarde van ca. 750.000 Euro over. Per jaar wordt er 62.000 Euro afgeschreven, dus op 1 januari 2024, als het huurcontract afloopt, rest er dan nog een bedrag van 440.000 Euro. Dit bedrag zal dan alsnog ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Ook de huur van 90.000 Euro per jaar wordt gewoon doorbetaald!!!! En dat zonder dat de gemeente Montferland er gebruik van maakt. Dat er elders nog de nodige kosten moeten worden gemaakt, wordt gemakshalve maar verzwegen.

Bv. bij vergaderen in het gemeentehuis in Didam zal 2 keer per maand de hal moeten worden ontruimd en ingericht worden als raadzaal. Kosten??

Na 670 jaar lijkt er een einde te zijn gekomen aan besturen en rechtspreken vanuit Bergh(’s-Heerenberg). Daar wil ik met mijn fractie niet de geschiedenisboeken mee ingaan. Die “eer” laten we graag aan anderen over.

Tot slot: de gemeentelijke locatief in Gouden Handen is meer dan de raadzaal. Burgerzaken (voor paspoort,rijbewijs enz.) heeft er 2 loketten, het sociaal team is er gehuisvest evenals de politie en de VVV.

Met vriendelijke groeten,

J(an).H.M. van Halteren, Fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland

Reactie Lijst Groot Montferland

De reactie van Lijst Groot Montferland :

Eén Montferland, een veelgehoorde kreet in het gemeentehuis. Dat ene Montferland is ontstaan uit twee heel diverse gemeenten, de herindeling in 2005 is nooit gestoeld geweest op demografische en geografische gegevens maar op partij politieke belangen. Bergh altijd geënt op de Achterhoek en Didam op de Liemers, echter bestuurlijk konden Didam en Zevenaar niet met elkaar. Het feit dat we een ambtelijk centrum in Didam hebben en het bestuurlijk centrum in ’s-Heerenberg, is te danken aan het feit dat de twee grote fracties uit die tijd (het CDA, die in zowel Bergh als Didam de absolute meerderheid in de gemeenteraad had) tot overeenstemming zijn gekomen, anders was deze gemeente nooit een feit geweest. De afspraken uit 2005 hebben er toe geleid dat we een “eerlijke” verdeling hebben gemaakt tussen de twee hoofdkernen van deze toch wel gecompliceerde gemeente. In 2014 is er één miljoen euro geïnvesteerd in Gouden Handen en 3 maanden geleden nog 48.000 euro om de ruimtes geschikt te maken voor het nieuwe vergadermodel. Als donderslag bij heldere hemel besloot de coalitie (minus LBM) om het gemeentehuis in Gouden Handen medio volgend jaar te sluiten; het college was voornemens dit eind 2023 te doen. Wij hebben de coalitie en het college gewezen op de afspraken die in het verleden zijn gedaan, maar dat werd slechts afgedaan met de woorden, dat tijden veranderen.

+Lees meer...

Wij hebben voorstellen gedaan om te bezuinigen op het coalitiebeleid, we hebben dit door laten berekenen maar de coalitie wil hier niet in mee gaan. Wel gaat men bezuinigen op het sociale domein, cultuur en serviceverlening naar de inwoners.

Dankzij de inzet van enkele oud-berghse raadsleden heeft de gemeenteraad de algemeen bestuursleden, Berendsen (CDA), Steenkamp (VVD) en Groote (Lijst Groot Montferland) opgedragen om er voor te zorgen het aanbiedstation in ’s-Heerenberg te behouden. Als dit initiatief van deze raadsleden er niet was geweest, was ook het aanbiedstation volledig gesloten met het openen van het nieuwe aanbiedstation in Zevenaar. Helaas kan om wettelijke redenen (controle door accountants) niet alles meer aangeboden worden, omdat er dan forse investeringen gedaan moeten worden zoals o.a. het aanleggen van een weegbrug. Gratis afvalstromen en afvalstromen die te tellen zijn, zoals vuilniszakken en autobanden kunnen in de toekomst nog wel aangeboden worden.

Ook staat Welcom nog bezuinigingen te wachten. Welcom waarvan het bestuur en organisatie tot enkele jaren geleden nog in het Barghse Huus zat. Dan de volgende bezuiniging die de Muziekschool Oost Gelderland te wachten staat, zo ook de Bibliotheek. Hoe dat uitpakt weten we nog niet, maar dat deze samen 260.000 euro moeten bezuinigen is een feit, terwijl ze nog volop met de reorganisatie van de bezuiniging uit 2014 aan het afhandelen zijn.

Lijst Groot Montferland heeft mogelijkheden ter bezuiniging voorgesteld waarbij de zorg, cultuur en dienstverlening aan de inwoners niet hoefde in te leveren en Gouden Handen geopend kon blijven. Helaas willen de coalitiepartijen niet bezuinigen op eigen beleid en op het Masterplan Didam (wat meer dan 10 miljoen euro kost) maar kiest men er o.a. voor de dienstverlening vanuit Gouden Handen te stoppen.

Zeggen dat wij onze verantwoordelijkheid niet willen en durven nemen is absoluut niet reëel.

Reactie Rob Mos

Beste inwoners van ‘s-Heerenberg,

Zonder enige twijfel heb ik afgelopen donderdag tijdens de begrotingsvergadering TEGEN het onzinnige amendement van CDA, VVD en D’66 gestemd. Eerlijk en betrouwbaar, dat zou de kernwaarde van de overheid moeten zijn, en dus zeker ook van onze gemeente.De afspraak ten tijde van de (opgelegde) fusie was heel helder en duidelijk, de raadszaal in ‘s-Heerenberg en het gemeentehuis in Didam.

+Lees meer...

Afspraak is afspraak en dit zal ik altijd blijven steunen Hoewel het natuurlijk verschrikkelijk is dat dit soort petities schijnbaar nodig zijn, is het wel een goed signaal, gewoon dat wat de mensen ZELF willen. Ik wens jullie allen toe dat de genoemde partijen dit zelf ook gaan inzien en snel hun gemaakte fout terug gaan draaien.

Met vriendelijke groet,

Rob Mos Raadslid Gemeente Montferland