U, de petitionaris
Afbeelding og

Zorg voor meer orthopedagoog-generalisten

4.949 ondertekeningen

Er zijn onvoldoende orthopedagogen-generalist om de vraag vanuit het veld te kunnen bedienen. Deze bij uitstek contextgerichte beroepsbeoefenaar werkt in de jeugdhulp, jeugd ggz, het onderwijs en de langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz18+). De bijdrage is specifiek gericht op preventie, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Juist voor kinderen en volwassenen met complexe (gedrags)problematiek is orthopedagogische behandeling door de orthopedagoog-generalist onontbeerlijk. Ze draagt bij aan het reduceren van wachtlijsten in genoemde werkvelden en aan de beoogde ontwikkeling zoals geschetst in het Integraal Zorgakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en de Toekomstagenda gehandicaptenzorg. Om te voorkomen dat de instroom achterblijft bij de vraag, moet per direct alles in gang worden gezet om over te gaan tot bekostiging van de opleiding tot het in de Wet BIG, artikel 3f, opgenomen beroep orthopedagoog-generalist.

Petitie

Wij

  • Zorgaanbieders in de jeugdhulp, langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz18+) en onderwijs
  • Beroepsbeoefenaren (orthopedagogen-generalist, orthopedagogen, gz-psychologen, (kinder- en jeugdpsychiaters, etc.)
  • Hoogleraren orthopedagogiek en bredere sociale wetenschappen

 

constateren dat:

  • Dat zorgaanbieders het praktijkdeel van deze duale opleiding graag voor hun rekening willen nemen, maar dit niet kunnen realiseren zonder beschikbaarheidsbijdrage;
  • Dat de minister, ondanks informatie die hem eerder is aangereikt, getuige o.a. zijn uitspraak via LinkedIn, klaarblijkelijk nog steeds onvoldoende beeld heeft van de daadwerkelijke inzetbaarheid van de beroepsgroep
  • Dat de beoogde doelen om meer preventief te gaan werken en zo de zorg betaalbaar te maken moeilijker bereikt kunnen worden als er niet wordt ge├»nvesteerd in deze beroepsgroep

 

en verzoeken

  • Alle actie te ondernemen om te voorkomen dat de instroom achter blijft bij de behoefte aan deze beroepsbeoefenaren;
  • om per direct over te gaan tot het realiseren van een bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist;
  • Indien dit voor een structurele oplossing, zoals de beschikbaarheidsbijdrage, noodzakelijk is, Het Capaciteitsorgaan per direct de opdracht te geven tot een tussentijdse raming.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
09-01-2024 
Petitionaris:
Hedda van 't Land en Hanneke Kooiman  
Organisatie:
Mentaal Beter Jong en Opdidakt; ASVZ 

Geschiedenis

Ondertekeningen