U, de petitionaris
Fb post tergooi

Ziekenhuis Tergooi Blaricum open houden

2.490 ondertekeningen

De Raad van Bestuur van Tergooi ziekenhuizen heeft het besluit genomen voor één vestiging in Hilversum. De papieren handtekeningenactie, leverde al meer dan 10.000 kaarten op. Doel van TergooiBlaricumOpen is goede en vooral bereikbare basis gezondheidszorg in het Gooi. Een basis ziekenhuis, huisartsenpost, 24/7 apotheek, ambulancepost en SEH binnen de wettelijke norm. De bestemming van het gebouw Tergooi Blaricum blijft maatschappelijk. Waarom dan geen gebruik maken van deze bestaande faciliteit (wellicht gedeeltelijk) voor de invulling van deze behoefte voor 160.000 inwoners? De bereikbaarheid is optimaal.

Petitie

Wij

Inwoners van verzorgingsgebied Tergooi Blaricum: Blaricum, Eemnes, Laren, Huizen, Gooise Meren, Wijdemeren

 

constateren

  • Dat sluiting van Tergooi Blaricum, zal leiden tot een ongewenste situatie, wanneer medische zorg nodig is, in het directe verzorgingsgebied; de straal rondom het kruispunt A1 en A27, de huidige locatie van Tergooi Blaricum.

  • Iedereen in het verzorgingsgebied heeft regelmatig te maken met de goede service van Tergooi Blaricum. Het voorziet duidelijk in een dringende behoefte van het verzorgingsgebied de gemeentes: BEL, Huizen, Gooische Meren etc.

  • Tergooi Blaricum voorziet in een duidelijke behoefte voor dit verzorgingsgebied voor spoedeisende hulp en medische zorg.

 

en verzoeken

Het bestuur van de gemeentes: Blaricum, Eemnes, Laren, Huizen, Gooise Meren en Wijdemeren de landelijke politiek en de zorgverzekeraars, om in overleg te gaan met de Raad van Bestuur van Tergooi Ziekenhuizen en de sluiting van Tergooi Blaricum te voorkomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Regio 
Petitieloket:
Einddatum:
15-12-2019 
Petitionaris:
TerGooiBlaricumOpen 
Organisatie:
Online vervolg op 10.000 handtekeningskaarten, aangeboden aan commissie Zorg Tweede kamer. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

vrienden van Bussum

Aan de commissie Zorg: Geachte commissieleden,

Graag vraag ik uw reactie inzake de al jaren alsmaar oplopende wanorde bij Ziekenhuis Tergooi inzake de acute zorg, financiën, wisselende management en de directe gevolgen van de door de tijd inmiddels achterhaalde nieuwbouwplannen!

Toplocatie Blaricum!

Dat Tergooi na de keuze voor de peperdure hoofdlocatie Monnikenberg te Hilversum nu moet bezuinigen is geen verrassing. Ruim 5 jaar geleden werd de logistiek, bouwkundig en financieel veel logischer hoofdlocatie te Blaricum zeer verrassend weer ingewisseld voor het sterk verouderde Hilversum.

+Lees meer...

Het primaire logistieke belang van de inwoners van Hilversum won het dus van de vele voordelen van de veel jongere locatie Blaricum. In het verlengde hiervan wordt nu een prima patiëntvriendelijk kostenbesparend voorstel van de dienstapotheek op de locatie Blaricum door Tergooi afgewezen. Een permanente upgrading van de zorg in Blaricum is namelijk al jaren uit den boze want dat kan straks de hoogte van de verkoopsom van de Blaricumse locatie "in zijn geheel" wel eens in de weg staan, geld van de verkoop dat straks onmisbaar is om de nieuwbouw in Hilversum te realiseren. Inmiddels is er ook nog eens intern stevig gemor bij Tergooi over de aanstaande bezuinigingen van 3 miljoen en de mogelijke ontslagen terwijl er bijvoorbeeld dringend gespecialiseerd personeel nodig is op onder andere de IC en SEH. Door de commotie over de acute zorgkwaliteit van de laatste weken en de algehele financiële situatie rond Tergooi in combinatie met de snel veranderende zorgbranche gloort er stiekem toch weer een beetje hoop voor de vele criticasters van de nieuwbouw. De nieuwbouw die in hun ogen onnodig en megalomaan is en met notabene gas als belangrijkste energiebron. Terwijl het sterk verouderde en gasenergie verslindende Hilversumse Ziekenhuisgebouw door gebrek aan financiën notabene nog tientallen jaren als back-up voor de nieuwbouw moet dienen. Misschien dat de verantwoordelijke banken, zorgverzekeraars en het ministerie uit financiële, zorg en de "45 minuten SEH wet" verplichtingen op korte termijn tot inkeer komen. En deze instanties Tergooi alsnog zullen overrulen om zo voor Blaricum als de meest logische hoofdlocatie te kiezen. En hiermee de verdere ontmanteling van deze toplocatie (direct langs de A1 en in het centrum van de regio) te voorkomen. Alvorens de door de snelle ontwikkelingen in de zorgbranche volkomen achterhaalde nieuwbouw medio 2019 in Hilversum daadwerkelijk van start gaat!

21-02-2018

Tergooi gaat 3 miljoen bezuinigen!

Tergooi ziekenhuizen gaat 3 miljoen bezuinigen door gedwongen ontslagen! .

11-02-2018

Brief aan ziekenhuizen tergooi met vragen over plannen...

Blaricum, 04-12-2017

Referentie: HdH/RjR/SD/RS/18590

Aan de heren drs. H.

+Lees meer...

den Hollander en dr. R.J. Roorda MBA raad van bestuur, De heer prof. Dr. J. A. Emanuels, voorzitter raad van toezicht, De heer drs. J. Gorgels, voorzitter cliëntenraad, De Heer H.Carpay, voorzitter medische staf

Mijne heren,

Allereerst hartelijk dank aan de eerstgenoemden, voor de snelle reactie op ons schrijven van 20 november 2017, gericht aan de afdeling communicatie. Voor alle duidelijkheid, wij schrijven namens, inmiddels meer dan 12.000 inwoners van de zorgregio Gooi- en Vechtstreek, dat is zo’n 20% van de volwassen populatie en dit aantal groeit nog dagelijks. De minister van VWS spreekt over een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog met alle relevante partijen uit de omgeving. Wij staan volledig open voor een dergelijk overleg. Echter u kiest voor geschreven communicatie, dus reageren wij ook weer in geschrift. Het locatiebesluit, om te reorganiseren naar één ziekenhuis op het volstrekt excentrisch gelegen terrein Monnikenberg, is al in 2011 en zonder enige berichtgeving of overleg met de belanghebbenden genomen. Naar aanleiding van voorgaande correspondentie hebben wij een aantal vragen geformuleerd. ⦁ Er wordt, door u, geen antwoord gegeven op de meest primaire vraag: Waarom er voor één locatie in Hilversum is besloten, wat waren Uw moverende beweegredenen? Immers, zo’n 30 jaar geleden is heel bewust gekozen voor de locatie Blaricum, op het raakvlak van Hilversum, Wijdemeren, Gooise meren,Huizen, Laren en Blaricum, gelegen aan alle goede verbindingen naar Eemnes en deze gemeenten. Toen bestond het ziekenhuis in Hilversum ook al, op 7 km afstand. De grootse plannen van de vernieuwbouw Tergooi Blaricum verdwenen stilzwijgend in de kast. Waarom is gekozen voor een decentrale locatie, die bovendien steeds slechter bereikbaarheid wordt. ⦁ Graag ontvangen wij een kopie van uw strategisch plan, met alle details en een financiële onderbouwing voor Medische Zorg in het verzorgingsgebied van Tergooi ziekenhuizen, op korte termijn. We snappen uw opmerking over het te verrichten marktonderzoek, dan ook niet? Aangezien het logisch is dat dit integraal onderdeel uitmaakt van het strategische plan. Er is sprake van functies in de eerste fase van de nieuwbouw als: alle acute en intensieve zorg, center of Excellence Ouderen, Vaten, Oncologie en Radiotherapie, Moeder en kind, Psychiatrie en Operatie en complexe diagnostiek ( o.a. radiologie en nucleaire geneeskunde). Dit ambitieuze plan, met een bijna academische uitstraling, zal toch beleidsmatig en financieel onderbouwd zijn in een rapport. Uw financierders zullen daar zeker om gevraagd hebben. ⦁ Wij ontvangen graag het rapport , waaruit blijkt dat verdwijnen van de SEH in Blaricum en verplaatsing van de ambulancepost naar Tergooi Hilversum in 2018, de wettelijk norm van de aanrijtijd van 12 minuten en de totale ritduur van 45 minuten naar de SEH van de ambulance niet overschreden worden. De ambitieuze nieuwbouwplannen ontslaan U niet van Uw verantwoordelijkheid om voor Uw (potentiele) zorggebruikers een kwalitatief goede zorg te garanderen, zoals o.a. geregeld in de Wet toelating zorginstellingen. Het RIVM- rapport Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017, gaat uit van de ondersteuning vanuit (!) ambulancepost Blaricum, voor het regiozorggebied Gooi- en Vechtstreek. Dit beeld is dus misleidend voor de toekomstige situatie, zonder dit steunpunt. Thans worden de uithoeken maar nipt bereikt, binnen de 12 minuten ( 15 min minus 3 minuten instaptijd van het ambulance personeel) aanrijtijd vanuit Blaricum. Wij hebben vernomen dat de ambulancepost in Blaricum al in 2018 gesloten wordt, dus willen wij graag binnen twee weken een antwoord op onze drie vragen. Met vriendelijke groet, Namens TerGooiOpen, Mw drs. J.G.M. Rijntjes Dhr A. Haye

10-12-2017