You, the petitioner
Nee ik doe niet mee

Zeg ook NEE, ik doe niet aan WINDHANDEL mee

107 signatures

Exploitant Camperwind BV wil 5 ‘oude’ windturbines in de Jacoba-Rippolder op Noord-Beveland vervangen door 4 nieuwe turbines. De vervanging levert niet meer energie op en voldoet niet aan de subsidie-eisen. De gemeente weet dit, maar geeft toch vergunning en incasseert hiervoor de legesgelden!

Petition

We

Bewoners van Noord-Beveland wijzen misbruik van subsidie af, die wij via de energierekening betalen

 

observe

dat Camperwind BV, exploitant van het windpark in de Jacoba-Rippolder, 5 ‘oude’ windturbines wil vervangen door 4 nieuwe. De nieuwe turbines wekken niet meer energie op, maar leveren alleen de exploitanten meer SUBSIDIE op! Deze vervanging voldoet niet aan de eisen voor subsidie (SDE+regeling). Dit misbruik is bekend, maar de Gemeente ziet hier geen probleem in. Burgerstem 2.0 vindt dat dit niet kan en zegt NEE, hier doen wij niet aan MEE.

 

and request

misbruik van subsidiegeld niet door de gemeente te ondersteunen. Het college had de gemeenteraad beloofd om omwonenden inspraak te geven en onderzoeken uit te voeren naar de invloed op mensen, natuur en het landschap. Het college heeft hieraan nauwelijks invulling gegeven en bewijst hiermee als bestuurder niet betrouwbaar te zijn. Wij roepen het college op voor Noord-Beveland en haar inwoners te kiezen en niet voor het gewin van de exploitanten.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Noord-Beveland 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-15 
Lead petitioner:
Burgerstem Noord-Beveland 
Organisation:
Burgerstem Noord-Beveland 
Website:

History

Signatures