You, the petitioner
Afbeelding1

Woongenot van de Schrijversbuurt wordt aangetast door komst GameCentre!

281 signatures

Een GameCentre met horeca zal het woongenot van de Schrijversbuurt gaan aantasten! Groepen bezoekers, ook van buiten de stad, zullen toenemende verkeersdruk en parkeer- en geluidsoverlast voor de buurt veroorzaken.

Petition

We

bewoners van de Schrijversbuurt en omliggende straten van de HH Kerk.

 

establish that:

dat een entertainmentbedrijf van deze omvang leidt tot ernstige aantasting van woon- en leefklimaat in de Schrijversbuurt (getypeerd als ‘woonwijk met een dorpse woonkwaliteit’). Een GameCentre met horeca en gemiddeld 150 bezoekers (groepen vrienden/personeel) per dag, 7 dagen per week, van 10.00 uur tot 24.00 uur gaat voor overlast (parkeren, geluid, verkeer) zorgen. Een GameCentre is in strijd met de bestemming ‘maatschappelijke voorzieningen’.

 

and request

Dat de Gemeente Eindhoven geen vergunning verleent voor een GameCentre (entertainment) in de HH Kerk in de Ploegstraat omdat dit een ernstige aantasting is van het woon- en leefklimaat in de Schrijversbuurt. We zijn graag bereid om over alternatieven te praten, bijvoorbeeld een kleinschalige woonbestemming.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eindhoven 
Petition desk:
Closing date:
2019-03-05 
Status:
Orphaned 
Lead petitioner:
Bert Vinken 
Website:

History

Signatures

Updates

Website schrijversbuurt

Om de ontwikkelingen rond de herbestemming beter te kunnen volgen zijn we een website aan het inrichten. Een eerste opzet is te zien op: Schrijversbuurt.home.blog.

2019-04-09