You, the petitioner
Img 20170309 wa0005

Wijs buurtpreventieteams aan als inspecteur

7 signatures

Bij buurtpreventieteams komen regelmatig meldingen binnen over afvaldumpingen en (buren)gerucht. Op dit moment kan er weinig met hun observaties gedaan worden; Opsporingsambtenaren moeten zelf strafbaarheden waarnemen. De burgemeester heeft echter de bevoegdheid inspecteurs aan te wijzen.

Petition

We

van bewonersvereniging Zandpoort, buurtpreventieteam Olympiakwartier-West en aansluitende partijen.

 

observe

  • Dat het politiebestel ondercapaciteit ervaart en daardoor moet prioriteren.
  • In de praktijk leidt dit ertoe dat opsporingsambtenaren in enkele gevallen achter feiten aanlopen nadat buurtpreventieleden hun observaties delen via het algemene politienummer.
  • Wij observeren dat buurtpreventieleden nu vooral een verzoenende rol in de wijk vervullen en weinig handvaten hebben om daadwerkelijk effectief toezicht te kunnen houden.

 

and request

het draagvlak en gewenste randvoorwaarden in kaart te brengen om buurtpreventieteamleden aan te wijzen als inspecteur of toezichthouder op basis van art. 5:11 van de Awb (of 'n andere wet/grondslag), belast met het toezicht op de meest voorkomende overlastvormen op wijkniveau (afvaldumpingen, burengerucht, etc). Dit om observaties van buurtpreventies juridische bewijskracht te schenken en de opsporing van strafbare feiten te vergemakkelijken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-13 
Lead petitioner:
Danny Hopman 
Organisation:
Bewonersvereniging Zandpoort 

History

Signatures