U, de petitionaris
Screenshot 20211024 134524 google

Wet; voor absolute Privacy bescherming van het eigen DNA

19 ondertekeningen

Deze petitie draagt bij aan een toekomstige ontwikkeling waarbij de mens als subject eigenaar is en blijft van diens fysieke gestel tot op cel/dna-niveau!

Petitie

Wij

mensenrechten organisatie(s) en achterban, zoals Orde van Advocaten, Human Right Watch, Amnesty International, medewerkers van de geesteswetenschappen en iedere weldenkende, vrije geest, ongeacht religie of ras die zich bekommert om een autonome en integere toekomst voor de mens als vrij individu

 

constateren

  • Door de covid-pandemie is er veel getest op deze ziekte. Hiervoor word substantie bij een mens afgenomen waarin DNA aanwezig is.
  • Dit DNA wordt voor een pandemie bestrijding gekoppeld aan een strikt persoonlijk BSN-nummer.
  • Wetgeving is hier niet waterdicht. Zo konden we lezen dat verschillende Covid 19 testbureau's niet allemaal het privacyregelement hanteren.

Wellicht wordt zo met ons DNA gesold of ook gehandeld, want we weten totaal niet wat ermee is gedaan, en of de persoonsgegevens zijn beschermd ! DNA-substantie is voor Covid19-testen o.a ook naar landen ver buiten de EU gegaan !

''Westers DNA is o.a ook aan China gegeven voor verdere biometrische ontwikkelingen !

  • DNA is wat een mens maakt en zegt dus alles van die mens.
  • Wettelijke regelgeving moet dus waterdicht zijn dat dit absoluut tot bezit van ieder mens claimt !

De mens als subject zelf is ( ook op informatief celniveau ) namelijk net zo als op fysiek gebied; ,, NIET het BEZIT van een gezondheidsorganisatie een Staat een Natie of van welke organisatie dan ook.'' - Een wet moet dit alszodanig dan ook als absoluut gaan bekrachtigen! - Met nieuwe toekomstige ontwikkelingen in gedachten beschouwt de huidige wetgeving dit niet als absoluut , en gaat dus feitelijk ook niet 100% integer en naar waarheid met gekoppelde gegevens om.

 

en verzoeken

  • dat herschreven wetgeving de mens op het hoogste niveau integriteit en bescherming biedt, namelijk op DNA / cel niveau alszijnde 'dragers' van persoonlijke informatie , en derhalve het absolute eigendom van ieder individu behoort te zijn, dus alszodanig dient te worden vastgelegd !

Zeker omdat deze informatie ook gekoppeld is aan een persoonlijk BSN-nummer zoals bij een pandemie onderzoek , of nog bij eventuele toekomstige bevolkings onderzoeken !

  • DNA gekoppeld aan een BSN-nummer moet daarom ook inzichtelijk gemaakt worden voor het individu zelf: waar het dna zich na afname bevindt , (.bijv.via bsnr inlogsysteem) en er moet ook worden gevraagd om toestemming als er indien gewenst iets anders mee wordt gedaan dan op voorhand de doelstelling was van betreffend lichaams materiaal afname. Ook bij het uit handen geven aan derden, voor testen of iets anders.

  • DNA mag niet traceerbaar blijven naar een persoon, na bijvoorbeeld een pandemieonderzoek. DNA-informatie dat eerder aan een BSN nummer gekoppeld was moet met terugwerkende kracht absoluut vernietigd worden, niet doorverhandeld of doorgegeven.

  • Deze wet zou zo een absoluut moreel gegeven moeten weergeven dat de mens juridisch absoluut tot zichzelf behoort tot op DNA of ander soort van celniveau; DNA geeft informatie van een persoon als fysiek totaalbeeld , en deze is en blijft daarom ook absoluut bezit van de betreffende persoon!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
12-01-2022 
Petitionaris:
RenĂ© van Splunder te Eindhoven 
Organisatie:
Burger initiatief 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

DNA als ''eigendom''

Zojuist heb ik deze petitie onder aandacht gebracht bij ALLE FRACTIES v.d TWEEDEKAMER en hoop op 100% democratische steun !

Indien u als eventuele ondertekenaar deze petitie ook verder onder de aandacht wilt brengen dan zeer graag. Gebruik uw content op sociale media hiervoor.

Onze toekomst moet als het ware ''heilig'' zijn met alles wat in die verdere toekomst aan techniek ontwikkelingen gaat plaats vinden. Men is niet vroeg genoeg ''gewaarschuwd'' ! .

21-10-2021