U, de petitionaris

Waarheid en waarheidsvinding in het (familie)recht

642 ondertekeningen

In het familierecht wordt veel geklaagd over het ontbreken van 'waarheidsvinding' en het ontbreken van iedere contrôle daar op. Door zittingvertegenwoordigers van RvdK/BJZ te beëdigen en persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun beweringen wordt de waarheidsvinding bevorderd!

Petitie

Wij

Wij, ondergetekenden, (aanstaande) ouders en anderen,

 

constateren dat:

dat: - Het al vele jaren niet duidelijk is wat er juist is aan indicaties en rapporten opgesteld door RvdK en instanties als BJZ / WSG/ SGJ en LdH J&R. - De landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming op 14-2-2010 stelt: 'Het klopt, de Raad doet niet aan waarheidsvinding, dat is ook niet onze taak'. - De voornaamste klacht over jeugdzorginstanties is dat hun rapporten gebaseerd zijn op anonieme tips, aantoonbare onwaarheden en indrukken.

 

en verzoeken

  • Wetgeving met de inhoud: a. Zittingvertegenwoordigers van RvdK, BJZ dan wel andere jeugdzorginstanties worden slechts tot de rechtszaal toegelaten als zij zijn beëdigd en zijn daarmee verantwoordelijk voor al hetgeen door of via hen aan de rechter is voorgelegd. b. Bij geconstateerde vermoedens van onjuiste weergave van feiten of omstandigheden wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt en aan het OM doorgestuurd.

  • Dat er een instituut komt dat rechtspraak controleert op waarheidsvinding.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
20-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Drs. N.J.M.Mul, arts 
Organisatie:
Zelfstandig ouder-ondersteuner familierechtszaken 

Geschiedenis

Ondertekeningen