U, de petitionaris

Vrijgegeven instellingsgelden voor studie geneeskunde

1.048 ondertekeningen

Met deze petitie willen wij de regering laten weten dat het onbegrijpelijk is dat je de vrijgegeven instellingsgelden moet gaan betalen voor geneeskunde als je al een diploma in de gezondheidszorg bezit.

Petitie

Wij

Geneeskundestudenten die de vrijgegeven instellingsgelden moeten betalen

 

constateren dat:

De huidige regeling omtrent het volgen van een tweede opleiding in de gezondheidszorg luidt als volgt: “Voor de studie geneeskunde hoeven er geen instellingsgelden betaald te worden, tenzij je een diploma bezit in de gezondheidszorg.” Het is onbegrijpelijk dat studenten die een diploma in de gezondheidszorg hebben behaald minimaal 15.000e per jaar moeten gaan betalen om geneeskunde te kunnen studeren en overige studenten niet!

 

en verzoeken

Iedereen die geneeskunde wil studeren zou tegen de normale wettelijke collegegelden moeten kunnen studeren, ongeacht je vooropleiding. Een studie in de gezondheidszorg zou geen financiële belemmering mogen zijn om nog geneeskunde te gaan studeren. Minister Bussemaker beschouwt studenten die twee studies tegelijkertijd volgen als ambitieus en ontziet ze daarom van de hoge kosten. Studenten met reeds een diploma op zak moeten wel betalen. Het onderscheid dat hierbij gemaakt wordt is onterecht en mag niet afhankelijk zijn van het al dan niet aanvragen van je diploma.
Verzoek: alle geneeskundestudenten laten studeren tegen het wettelijke collegegeld, ongeacht eerder behaalde diploma's!

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
19-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Pauline Appelboom 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Advalvas

Geneeskundestudent in actie tegen hoog collegegeld   Gemotiveerde studenten die na een eerdere studie alsnog bij geneeskunde ingeloot worden, moeten daar flink voor betalen. Wie een eerder een bachelor of master binnen de gezondheidszorg  haalde,  moet tijdens de geneeskundestudie het instellingscollegegeld van 15000 euro per jaar betalen.

+Lees meer...

Studenten die een andere soort studie gedaan hebben, betalen het normale bedrag. Petitie Een oneerlijke regel vindt masterstudent geneeskunde Pauline Appelboom (28). Zij begon eenonline petitie om de regering te vragen deze aan te passen. Inmiddels heeft ze bijna duizend handtekeningen binnen. Onder meer van hoogleraren van haar faculteit en verschillende medisch specialisten. Gedwongen te stoppen 35000 euro. Dat kost het Appelboom om haar master geneeskunde te halen. Na een paar keer uitgeloot te zijn, studeerde ze gezondheidswetenschappen. Een beslissing die haar veel geld gaat kosten. Want wie al een diploma binnen de gezondheidzorg op zak heeft, mag geen tweede studie voor hetzelfde tarief volgen.  “Ik studeer samen met afgestudeerde juristen en economen die wel het normale collegegeld betalen. Dat voelt heel oneerlijk.” Appelboom kent minstens twintig studenten die het hoge bedrag moeten betalen. “Eén studente moest nog maar twee jaar van haar master doen. Het is zo zonde dat ze gedwongen werd om te stoppen.” Geen kaakchirurg meer De regel heeft ook rare gevolgen. Kaakchirurgen bijvoorbeeld moeten zowel tandheelkunde als geneeskunde gestudeerd hebben. Wie eerst tandarts is en daarna besluit zich te specialiseren, krijgt hiervoor een flinke rekening. “Over een paar jaar wil niemand meer kaakchirurg worden.” En verpleegkundigen die alsnog arts willen worden, moeten tijdens hun bachelor het hoge bedrag betalen. 4 juli biedt Appelboom haar petitie aan op het binnenhof. Ze zoekt nog lotgenoten die met haar naar Den Haag willen: pauline.appelboom@gmail.com. Floor Bal / Foto: Floor Bal

29-05-2013

Algemeen dagblad

  ‘Coschappenkostenme45.000euro’   AMSTERDAM • Studente geneeskunde Pauline Appelboom is een petitiegestart omdat ze 45.000 euro moet betalen om coschappen telopen. ,,Ik betaal zo veel omdat ik eerst een andere gezondheidsstudieheb gedaan.

+Lees meer...

Terwijl iemand die eerst rechten heeft gestudeerdmaar een fractie moet ophoesten.’’ Inmiddels hebben zich 800 bozemedestudenten en medisch specialisten achter haar geschaard.SUZANNE DOCTER Minister Jet Bussemaker van Onderwijszei het vorige maand nog.Ambitieuze studenten die twee studiesdoen, moeten niet worden gestraftdoor ze enorm veel collegegeldte laten betalen. Maar PaulineAppelboom (28) moet 45.000 euroneertellen om coschappen te kunnenlopen tijdens haar studie geneeskunde.De VU vraagt zo veel ‘inschrijfgeld’aan Pauline omdat een normaaltarief alleen telt als je twee studiestegelijkertijd doet. Voor geneeskundebestaat wel een uitzondering,mits je eerst iets heel anders heb gestudeerd.,,Jaargenoten die eerstrechten of bedrijfskunde deden, betalenhet gewone tarief. Ik betaal15.000 euro per jaar en dan heb ikmazzel. In Maastricht vragen ze32.000 euro.’’ De Amsterdamse legtuit dat ze dit voor aanvang allemaalniet had kunnen weten. Bijna 10jaar geleden besloot de oud-Nederlandskampioene karate haar topsportcarrièrein te ruilen voor geneeskunde.,,Ik heb speciaal eentweede vwo-diploma gehaald metbètavakken.’’Het mocht niet baten: ze werdtwee keer uitgeloot. Toch gaf ze haardroom niet op. Ze studeerde gezondheidswetenschappenom zichtegen het einde aan te melden voorselectie bij de VU, waarbij de beste140 kandidaten werden toegelatenvoor geneeskunde.Tot haar grote vreugde zat Paulinedaarbij. ,,Er waren geluiden dat studentenin de toekomst meer moestenbetalen voor een tweede studie.Maar volgens de VU kon ik mijn bachelor-fase probleemloos doorlopen.Over de master wisten ze nog niets.’’Korte tijd later werd haar vertelddat ze haar diploma gezondheidswetenschappenkon aanvragen.,,Had ik mijn diploma maar nooitopgehaald of een paar tentamensgemist zodat ik later klaar was. Danwas er niets aan de hand.’’ASTRONOMISCHIn januari 2011 sloeg het financiëlenoodlot toe. De VU besloot astronomischecollegegelden te vragen aanstudenten zoals Pauline, die in paniekraakte. Waar haalde ze de45.000 euro vandaan die ze voorhaar 3-jarige master zou moeten betalen?,,Bij DUO, de organisatie die destudiefinanciering regelt, kon ik hetniet lenen. En de bank wil tot25.000 euro gaan, tegen 7,2 procentrente.’’ Meerdere studiegenoten zijnondertussen al gestopt uit financiëlenood. Eén zelfs in haar laatste jaar.Doodzonde.’’Pauline begrijpt niet dat een uitzonderingwordt gemaakt voor bedrijfskundigenen anderen zondermedische achtergrond. ,,Worden datbetere artsen dan bijvoorbeeld verpleegkundigendie al veel ervaringin de gezondheidszorg hebben?’’Ook gokt ze dat over 20 jaar geenkaakchirurg meer te vinden is. ,,Omkaakchirurg te worden moet je ookgeneeskunde doen. Wie is zo gek,tegen betaling van 15.000 euro perjaar?’’De Amsterdamse studente heeftinmiddels bijval van 800 medestudentenen medisch specialisten dieallemaal de petitie hebben ondertekenddie ze is gestart. Daarmee wilze bereiken dat geneeskunde betaalbaarwordt voor iedereen, ongeachtiemands vooropleiding. Ook wordthaar pleidooi ondersteund door studentenorganisatiesals het ISO en deLandelijke Studenten Vakbond.,,Minister Plasterk gaf de collegegeldenvrij, maar riep dat die nooittienduizenden euro’s zouden bedragen.Moet je nu zien,’’ zegt LSVBvoorzitterKai Heijneman. ,,Metdeze maatregel straf je ambitie entalent juist af.’’Pauline Appelboom: Studie veelte duur. FOTO UNITED PHOTOSNIEUWS vrijdag 17 mei 2013

17-05-2013

Arts in Spe

Geneeskundestudent Pauline Appelboom moet bijna een halve ton instellingsgeld betalen om coschappen te kunnen lopen. Met een petitie hoopt zij steun te verwerven tegen deze hoge instellingsgelden voor studenten die al een diploma van een zorggerelateerde studie op zak hebben.   © Thinkstock   De petitie ‘Studie geneeskunde voor iedereen’ is op moment van schrijven 450 keer ondertekend.

+Lees meer...

Appelboom is de petitie gestart omdat zij zelf 45.000 euro moest betalen om haar coschappen te kunnen lopen. Zij had al een diploma Gezondheidswetenschappen op zak, een studie die zij volgde in afwachting van de toelating tot de studie geneeskunde, en werd in 2011 geconfronteerd met het hoge instellingengeld van de VU van jaarlijks 15.000 euro. Drie jaar coschappen zullen daarmee 45.000 euro kosten. Studenten die een studie buiten de gezondheidszorg hebben gevolgd, zoals rechten of economie, hoeven dit verhoogde bedrag niet te betalen. Dat is niet eerlijk, vindt Appelboom: ‘Waarom zou ik na uitloting voor geneeskunde een studie buiten de gezondheidszorg gaan doen? Ik voel me gediscrimineerd op basis van diploma.’ De langstudeerboete is inmiddels teruggedraaid, en ook twee studies tegelijkertijd volgen mag voor het lagere wettelijk collegegeld van 1835 euro. Wie al een diploma heeft, valt echter buiten de boot. Appelboom: ‘Het aanvragen van mijn diploma is de grootste financiële dwaling in mijn leven tot nu toe.’ Het instellingsgeld varieert tussen de faculteiten. Heleen Croonen

21-05-2013